Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"North To Alaska" - Johnnie Horton

"Severne na Aljašku" - Johnnie Horton

North To Alaska

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 21

Way up north, north to Alaska,

Way

up

north

north

to Alaska

ďaleko

hore

sever

sever

na Ajlaške

Ďaleko na sever, severne na Aljašku,

Line 2 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

sever

na Aljaške

ísť

sever

(zlatá) horúčka

započala

Severne na Aljašku, choďte severne, horúčka započala,

Line 3 / 21

Big Sam left Seattle in the year of ninety-two, with George Pratt, his partner, and brother Billy, too,

Big Sam

left

Seattle

in the year

of ninety-two (1892)

With George Pratt

his partner

and

brother

Billy

too

Veľký Sam

odišiel

Seattle

v roku

deväťdesiatdva (1892)

s George-om Pratt-om

jeho partner

a

brat

Billy

tiež

Veľký Sam opustil Seattle v roku deväťdesiatdva, s George-om Pratt-om, jeho partnetom a tiež bratom Billy-m,

Line 4 / 21

They crossed the Yukon River and found the bonanza gold,

They crossed

the Yukon River

and

found

the bonanza gold

prekročili

rieku Yukon

a

nájsť

bonanzské zlato

Prkročili rieku Yukon a našli bonanzské zlato,

Line 5 / 21

Below that old white mountain, just a little southeast of Nome,

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

pod

to

staré

biela

hora

iba

málo

juhovýchod

Nómu

Pod tou starou bielou horou, iba kúsok juhovýchodne od Nómu,

Line 6 / 21

Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below,

Sam

crossed

the majestic mountains

to the valleys

far

below

Sam

prekročil

majestátna hora

do údolí

ďaleko

pod

Sam prekročil tú majestátnu horu do údolí hlboko pod ním,

Line 7 / 21

He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow,

He talked

to his team

of huskies

as

he mushed

on

through the snow

rozprával

jeho tímu

husky-ov (pozostávajúci zo psov husky)

zatiaľ čo

drtil

ďalej

cez sneh

Rozprával sa s jeho tímom husky-ov zatiaľ čo sa brodil snehom,

Line 8 / 21

With the Northern Lights a-runnin' wild, in the land of the midnight sun,

With the Northern Lights

running

wild

in the land

of the midnight sun

s polárnou žiarou

bežiac

divoký, divočiny

v krajine

polnočného slnka

S neskrotnou polárnou žiarou v krajine polnočného slnka,

Line 9 / 21

Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of nineteen-one (1901),

Yes

Sam McCord

was

a mighty man

in the year

of nineteen-one

áno

Sam McCord

bol

mocný muž

v roku

tisícdevätsto prvom

Áno, Sam McCord bol mocným mužom v tisícdevätsto prvom roku (1901),

Line 10 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin',

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

kde

rieka

sa vinie

veľkú zlaté nugety

nachádzajú

Tam, kde sa stáča rieka, nachádzajú veľké zlaté nugety,

Line 11 / 21

North to Alaska, Go north, the rush is on, Way up north, north to Alaska,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

Way up north

north

to Alaska

sever

na Aljaške

ísť

sever

horúčka

započala

Hore na severe

sever

na Aljaške

Severne na Aljašku, choďte severne, horúčka započala, hore na sever,

Line 12 / 21

George turned to Sam with his gold in his hand,

George

turned

to Sam

with his gold

in his hand

George

otočiť

na Sama

s jeho zlatom

v jeho rukách

George sa otočil na Sama so zlatom v jeho rukách,

Line 13 / 21

Said, "Sam, you're a-lookin' at a lonely, lonely man,

[he] said

Sam

you are looking

at

a

lonely

lonely

man

povedal

Sam

pozeráš sa

na

-

sám

osamelý

muž

Povedal, "Sam, pozeráš sa na samého, osamelého muža,

Line 14 / 21

"I'd trade all the gold that's buried in this land,

I would trade

all the gold

that

is buried

in this land

vymenil by som

všetko zlato

ktoré

je pochovaný, zahrabaný

v tejto zemi

"Vymenil by som všetko zlato, zahrabané v tejto zemi,

Line 15 / 21

"For one small band of gold to place on sweet little Jenny's hand,

For

one small band

of gold

to place

on

sweet

little

Jenny's

hand

za, pre

jeden malý prsteň

zo zlata

umiestniť

na

sladký

malý

Jennina

ruka

"Za jeden malý prstienok zo zlata, ktorý by som dal na sladkú malú ručičku Jenny,

Line 16 / 21

"'Cause a man needs a woman to love him all the time,

because

a man

needs

a woman

to love

him

all the time

lebo

muž

potrebuje

ženu

na milovanie

jeho

celý čas

"Lebo muž potrebuje ženu, aby ho celý čas milovala,

Line 17 / 21

"Remember, Sam, a true love is so hard to find,

Remember

Sam

a true love

is

so (very) hard

to find

pamätať

Sam

pravá láska

je

veľmi ťažké

nájsť

"Pamätaj, Sam, je veľmi ťažké nájsť pravú lásku,

Line 18 / 21

"I'd build for my Jenny a honeymoon home,

I would build

for my Jenny

a honeymoon home

postavil by som

pre moju Jenny

dom na medové týždne

"Pre moju Jenny by som postavil dom na medové týždne,

Line 19 / 21

"Below that old white mountain just a little southeast of Nome."

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

pod

to

staré

biele

hora

iba, len

málo, trochu, kúsok

juhovýchod

Nómu

"Pod tou starou bielou horou iba kúsok juhovýchodne od Nómu."

Line 20 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin',

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

kde

rieka

sa vinie

veľkú zlaté nugety

nachádzajú

Tam, kde sa stáča rieka, nachádzajú veľké zlaté nugety,

Line 21 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on.

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

sever

na Aljaške

ísť

sever

horúčka

započala

Severne na Aljašku, choďte severne, horúčka započala.