Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Perfect" - Ed Sheeran

"Perfektná" - Ed Sheeran

Perfect - Ed Sheeran

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

"Perfect" - The Piano Guys

Perfect - Piano Guys

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 43

I found a love for me,

I found

a love

for me

ja som našiel

láska

pre mňa

Našiel som si lásku,

Line 2 / 43

Darling, just dive right in and follow my lead,

Darling

just

dive in

right

and

follow

my lead

Zlato, miláčik

iba

ponoriť/vrhnúť sa do

rovno

a

nasleduj

moje vedenie

Zlato, iba rovno sa do toho vrhni a nasleduj moje vedenie,

Line 3 / 43

Well, I found a girl, beautiful and sweet,

Well

I found

a girl

beautiful

and

sweet

no, dobre

ja som našiel

dievča

nádherný/-á-é

a

sladký/-á-é

No, našiel som dievča nádherné a sladké,

Line 4 / 43

Oh, I never knew you were the someone waiting for me,

Oh

I knew

never

you were

the someone

waiting for me

oh

ja som vedel

nikdy

ty si bol/bola

ten niekto

čakať na mňa

Oh, nikdy som nevedel, že ty si ten niekto, kto na mňa čaká,

Line 5 / 43

'Cause we were just kids when we fell in love,

because

we were

just

kids

when

we fell

in love

pretože

my sme boli

iba

deti

keď, kedy

my sme padli

do lásky

Pretože sme boli iba deti, keď sme sa zamilovali,

Line 6 / 43

Not knowing what it was,

Not knowing

what

it was

nevediac

čo

to bolo

Nevediac čo to bolo,

Line 7 / 43

I will not give you up this time,

I will not

give you up

this time

ja nebudem

vzdať sa ťa

tentokrát

Ja sa ťa tentokrát nevzdám,

Line 8 / 43

But, darling, just kiss me slow,

But

darling

just

kiss

me

slow

ale

zlato

iba

pobozkať

ma, mňa

pomaly

Ale, zlato, len ma pomaly pobozkaj,

Line 9 / 43

Your heart is all I own,

Your heart

is

all

I own

tvoje srdce

je

všetko

ja vlastním

Tvoje srdce je všetko čo mám,

Line 10 / 43

And in your eyes, you're holding mine,

And

in your eyes

you're holding

mine

a

v tvojich očiach

ty držíš

moja/-e

A v tvojich očiach držíš moje,

Line 11 / 43

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms,

Baby

I'm dancing

in the dark

with you

between my arms

bejby

ja tancujem

v tme

s tebou

medi mojimi rukami

Bejby, tancujem v tme s tebou medzi mojimi rukami,

Line 12 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

bosý

na tráve

Bosý na tráve,

Line 13 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

počúvať

tvoja obľubená pieseň

Počúvajúc tvoju obľúbenú pieseň,

Line 14 / 43

When you said you looked a mess,

When you

you said

you looked

a mess

keď, kedy

ty si povedal/-a

ty si vyzeral/-a

neporiadok

Keď si povedala, že vyzeráš hrozne,

Line 15 / 43

I whispered underneath my breath,

I whispered

underneath my breath

ja som zašepkal

pod mojím dychom

Ja som zašepkal pod mojím dychom,

Line 16 / 43

But you heard it,

But

you heard it

ale

ty si to počul/-a

Ale ty si to počula,

Line 17 / 43

Darling, you look perfect tonight,

Darling

you look

perfect

tonight

zlato

ty vyzeráš

perfektne

dnes večer

Zlato, dnes večer vyzeráš perfektne,

Line 18 / 43

Well, I found a woman stronger than anyone I know,

Well

I found

a woman

stronger

than

anyone

I know

no, dobre

ja som našiel

ženu

silnejší/silnejšia

ako

ktokoľvek

ja poznám/viem

No, našiel som ženu silnejšiu ako ktokoľvek koho poznám,

Line 19 / 43

She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home,

She shares

my dreams

I hope

that

someday

I will share

her home

ona zdieľa

moje sny

ja dúfam

že

niektorý deň

ja budem zdielať

jej domov

Ona zdieľa moje sny, Ja dúfam, že v jeden deň budem zdielať jej domov,

Line 20 / 43

I found a love to carry more than just my secrets,

I found

a love

to carry

more than

just

my secrets

ja som našiel

láska

nosiť

viac ako

iba

moje tajomstvá

Našiel som lásku, ktorá nesie viac ako iba moje tajomstvá,

Line 21 / 43

To carry love, to carry children of our own,

To carry

love

to carry

children

of our own

nosiť

láska

nosiť

deti

naše vlastné

Nosiť lásku, naše vlastné deti,

Line 22 / 43

We are still kids, but we're so in love,

We are

still

kids

but

we are

so

in love

my sme

stále

deti

ale

my sme

tak moc

zamilovaní

Sme stále ešte deti, ale sme tak moc zamilovaní,

Line 23 / 43

Fighting against all odds,

Fighting

against

all odds

Bojovanie

oproti

nepriazeň, všetky šance

Bojovanie proti nepriazni,

Line 24 / 43

I know we'll be alright this time,

I know

we'll be

alright

this time

ja viem

my budeme

v poriadku

tentokrát

Ja viem, že tentokrát budeme v poriadku,

Line 25 / 43

Darling, just hold my hand,

Darling

just

hold

my hand

zlato

iba

držať

moja ruka

Zlato, iba drž moju ruku,

Line 26 / 43

Be my girl, I'll be your man,

Be

my girl

I will be

your man

byť

moje dievča

ja budem

tvoj muž

Buď moje dievča, ja budem tvoj muž,

Line 27 / 43

I see my future in your eyes,

I see

my future

in your eyes

ja vidím

moja budúcnosť

v tvojich očiach

V tvojich očiach vidím svoju budúcnosť

Line 28 / 43

Baby, I'm dancing in the dark,

Baby

I am dancing

in the dark

bejby

ja tancujem

v tme

Bejby, tancujem v tme,

Line 29 / 43

With you between my arms,

With you

between my arms

s tebou

medzi mojimi rukami

S tebou medzi mojimi rukami,

Line 30 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

bosý

na tráve

Bosý na tráve,

Line 31 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

počúvať

náša obľúbená pieseň

Počúvajúc našu obľúbenú pieseň,

Line 32 / 43

When I saw you in that dress, looking so beautiful,

When

I saw you

in that dress

looking

so

beautiful

keď

ja som uvidel teba

v šatoch

vyzerať

tak

nádherne

Keď som ťa uvidel vyzerať tak nádherne v šatoch,

Line 33 / 43

I don't deserve this,

I do not deserve

this

ja si nezaslúžim

toto

Ja si to nezaslúžim,

Line 34 / 43

Darling, you look perfect tonight,

Darling

you look

perfect

tonight

zlato

ty vyzeráš

perfektne

dnes večer

Zlato, dnes večer vyzeráš perfektne,

Line 35 / 43

Baby, I'm dancing in the dark,

Baby

I am dancing

in the dark

bejby

ja tancujem

v tme

Bejby, tancujem v tme,

Line 36 / 43

With you between my arms,

With you

between my arms

s tebou

medzi mojimi rukami

S tebou medzi mojimi rukami,

Line 37 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

bosý

na tráve

Bosý na tráve,

Line 38 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

počúvať

náša obľúbená pieseň

Počúvajúc našu obľúbenú pieseň,

Line 39 / 43

I have faith in what I see,

I have

faith

in what

I see

ja mám

viera

v čo

ja vidím

Mám vieru v to, čo vidím,

Line 40 / 43

Now I know I have met an angel in person,

Now

I know

I have met

an angel

in person

teraz

ja viem

ja som stretol

anjel

v osobe

Teraz viem, že som stretol anjela v osobe,

Line 41 / 43

And she looks perfect,

And

she looks

perfect

a

ona vyzerá

perfektne

A one vyzerá perfektne,

Line 42 / 43

I don't deserve this,

I do not deserve

this

ja si nezaslúžim

toto

Ja si to nezaslúžim,

Line 43 / 43

You look perfect tonight.

You look

perfect

tonight

ty vyzeráš

perfektne

dnes večer

Dnes večer vyzeráš perfektne.