Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

United States President Ronald Reagan, Berlin, Germany, June 12, 1987

Prezident Spojených Štátov Ronald Reagan, Berlín, Nemecko, 12. jún 1987.

Berlin Wall

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 9

Today I say as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand,...

today

I say

as long as

this gate

is closed

as long as

this scar

of a wall

is permitted

to stand

dnes

ja hovorím

pokiaľ, kým

táto brána

je zavretá/-ý

pokiaľ, kým

táto jazva

steny

je povolené

stáť

Dnes hovorím, kým je táto brána zavretá, pokiaľ je tejto stene povolené stáť,...

Line 2 / 9

...it is not the German question alone that remains open but the question of freedom for all mankind.

it is not

the German question

alone

that

remains

open

but

the question

of freedom

for all mankind

to nie je

otázka Nemecka

iba, samá/-é

ktorá, ktorý, ktoré

zostáva

otvorená/-ý

ale

otázka

slobody

pre celé ľudstvo

...to nie je iba otázka Nemecka, ktorá zostáva otvorená, ale otázka slobody pre celé ľudstvo.

Line 3 / 9

In the nineteen fifties, [Soviet President] Khrushchev predicted: "We will bury you".

in the 1950's

Soviet President Krushchev

predicted

we will bury you

V 50. rokoch 20. storočia

Sovietský prezident Krushchev

predpovedal

my vás pochováme

V 50. rokoch 20. storočia [Sovietský prezident] Krushchev predpovedal: "My vás pochováme."

Line 4 / 9

But in the West today we see a free world that has achieved a level of prosperity and well being unprecedented in all human history.

but

in the West

today

we see

a free world

that

has achieved

a level

of prosperity

and

well being

unprecedented

in all human history

ale

na západe

dnes

my vidíme

slobodný svet

ktorý, ktorá, ktoré

dosiahol, získal

úroveň / level

prosperity

a

blahobytu

neslýchaný/-á

v celej histórií ľudstva

Ale dnes na západe vidíme slobodný svet, ktorý dosiahol level prosperity a blahobytu neslýchaný v celej histórií ľudstva.

Line 5 / 9

In the Communist world we see failure.

in the Communist world

we see

failure

v komunistickom svete

my vidíme

zlyhanie, neúspech

V komunistickom svete vidíme zlyhanie.

Line 6 / 9

There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace.

there is

one sign

the Soviets

can make

that

would be unmistakable

that

would

advance

dramatically

the cause

of freedom

and

peace

Tam je, existuje

jedno znamenie, jeden náznak

Sovieti

môcť urobiť

čo, ktorá, ktorý, ktoré

by bola neomylná

ktorý, ktorá, ktoré

by

zvýšila

dramaticky

prípad, príčina

slobody

a

mieru

Existuje jeden náznak toho, že sovieti môžu urobiť čo by bolo neomylné, čo by dramaticky zvýšilo prípad slobody a mieru.

Line 7 / 9

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate.

General Secretary Gorbachev

if

you seek

peace

if

you seek

prosperity

for the Soviet Union

and

Eastern Europe

if

you seek

liberalization

come

here

to this gate

Generálny Tajomník Gorbachev

ak

vy hľadáte

mier

ak

vy hľadáte

prosperitu

pre Sovietsky zväz

a

Východnú Európu

ak

vy hľadáte

oslobodenie

prísť

tu

k tejto bráne

Generálny Tajomník Gorbachev, aj hľadáte mier, ak hľadáte prosperitu pre Sovietsky zväz a Východnú Európu, ak hľadáte oslobodenie, príďte sem k tejto bráne.

Line 8 / 9

Mr. Gorbachev, open this gate.

Mister Gorbachev

open

this gate

Pán Gorbachev

otvoriť

túto bránu

Pán Gorbachev, otvorte túto bránu.

Line 9 / 9

Mr. Gorbachev, tear down this wall!

Mister Gorbachev

tear down

this wall

Pán Gorbachev

strhnúť

túto stenu

Pán Gorbachev, strhnite túto stenu!