Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Spanish Ladies" - Traditional Royal Navy song (1795) sung by Sarah Blasko

"Španielske dámy" - Tradičná pieseň Kráľovského Námorníctva (1795) spievana Sarah Blaskom

Battle of Trafalgar

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 48

Farewell and adieu to you Spanish ladies,

farewell

and

adieu

to you

Spanish ladies

rozlúčka, rozlúčiť sa

a

adieu

vám

španielske dámy

Rolúčiť sa a adieu vám španielske dámy,

Line 2 / 48

Farewell and adieu to you ladies of Spain,

farewell

and

adieu

to you

ladies

of Spain

rozlúčka, rozlúčiť sa

a

adieu

vám

dámy

Španielsko

Rolúčiť sa a adieu vám dámy Španielska,

Line 3 / 48

For we have received orders to sail to old England,

for

we have received

orders

to sail

to old England

pre, pretože

my sme dostali

rozkazy

plaviť sa

do starého Anglicka

Pretože sme dostali rozkazy plaviť sa do starého Anglicka,

Line 4 / 48

We hope in a short time to see you again,

we hope

in a short time

to see

you

again

my dufáme

v krátkom čase, skoro

vidieť

ty, vy

znovu, opäť

Dúfame, že sa čoskoro opäť uvidíme,

Line 5 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my budeme kričať

a

my budeme revať

ako

pravi britskí námorníci

Budeme kričať a budeme revať ako praví britskí námorníci,

Line 6 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my budeme kričať

a

my budeme revať

popri slaných moriach

Budeme kričať a budeme revať popri slaných moriach,

Line 7 / 48

Until we strike soundings in the channel of old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

pokiaľ, dovtedy

my zasiahneme

ozveny

v kanále

starého Anglicka

Pokiaľ nezasiahneme ozveny v kanále starého Anglicka,

Line 8 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues (distance a man can walk in an hour)

z Ushant

do Scilly

to je

tridsaťpäť

líg (vzdialenosť, ktorý prejde muž za 1 hodinu)

Z Ushant do Scilly to je tridsaťpäť míl,

Line 9 / 48

We hove our ship to, with the wind o' southwest, boys,

we hove...to

our ship

with the wind

out of southwest

boys

my sme zdvihli

naša loď

s vetrom

z juhozápadu

chlapci

Zdvihli sme našu loď s juhozápadným vetrom, chlapci,

Line 10 / 48

We hove our ship to deep soundings to take,

we hove...to

our ship

deep soundings

to take

my sme zdvihli

naša loď

hlboké ozveny

zobrať

Vyzdlihli sme našu ľod do hlbokých zón,

Line 11 / 48

'Twas forty-five fathoms with a white sandy bottom,

it was

forty-five fathoms

with

a

white

sandy

bottom

to bolo

štyridsaťpäť sôch

s

-

biela

piesočný

spodok

To bolo štyridsaťpäť sôch s bielym piesočným spodkom,

Line 12 / 48

So we squared our main yard and up channel did make,

so

we squared

our main yard

and

up channel

did make

tak

my sme napjali

naša hlavná placha

a

hore kanálom

urobili, zvládli

Tak sme napjali našu hlavnú plachu a hore kanálom to zvládli,

Line 13 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my budeme kričať

a

my budeme revať

ako

pravi britskí námorníci

Budeme kričať a budeme revať ako praví britskí námorníci,

Line 14 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my budeme kričať

a

my budeme revať

popri slaných moriach

Budeme kričať a budeme revať popri slaných moriach,

Line 15 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

pokiaľ, dovtedy

my zasiahneme

ozveny

v kanále

starého Anglicka

Pokiaľ nezasiahneme ozveny v kanále starého Anglicka,

Line 16 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

z Ushant

do Scilly

to je

tridsaťpäť

líg

Z Ushant do Scilly to je tridsaťpäť míl,

Line 17 / 48

Now let every man drink up his full bumper,

now

let

every

man

drink up

his

full

bumper

teraz

nechať, nech

každý

muž

vypiť

jeho

plné

pohár, kalich

Teraz nech každý muž vypije jeho plný kalich,

Line 18 / 48

Let every man drink up his full glass,

let

every

man

drink up

his

full

glass

nechať, nech

každý

muž

vypiť

jeho

plný

pohár

Teraz nech každý muž vypije jeho plný pohár,

Line 19 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

my budeme piť

a

budeme veselý

a

utopiť

smútok

Budeme piť a budeme veselí a utopíme smútok,

Line 20 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of

each

true hearted

lass

a

pripime si na

zdravie

z

každý

verný/-á

dievča

A pripime si na zdravie každého verného dievčaťa,

Line 21 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my budeme kričať

a

my budeme revať

ako

pravi britskí námorníci

Budeme kričať a budeme revať ako praví britskí námorníci,

Line 22 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my budeme kričať

a

my budeme revať

popri slaných moriach

Budeme kričať a budeme revať popri slaných moriach,

Line 23 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

pokiaľ, dovtedy

my zasiahneme

ozveny

v kanále

starého Anglicka

Pokiaľ nezasiahneme ozveny v kanále starého Anglicka,

Line 24 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

z Ushant

do Scilly

to je

tridsaťpäť

líg

Z Ushant do Scilly to je tridsaťpäť míl,

Line 25 / 48

The first land we sighted was called the Dodman,

the first land

we sighted

was called

the Dodman

prvá zem

my sme zbadali

sa nazývala

Dodman

Prvá zem, ktorú sme videli sa nazývala Dodman,

Line 26 / 48

Next Ram's Head off Plymouth, Start, Portland, and Wight,

next

Ram's Head

off

Plymouth

Start

Portland

and

Wight

ďalšia

Ramova Hlava

pri, blízko

Plymouth

Start

Portland

a

Wight

Ďalšie Ramova hlava pri Plymouth, Start, Portland, a Wight,

Line 27 / 48

We sailed then by Beachy, by Fairly and Dover,

we sailed

then

by Beachy

by Fairly

and

Dover

my sme sa plavili

potom

popri Beachy

popri Fairly

a

Dover

Potom sme sa plavili pri Beachy, pri Fairly a Dover,

Line 28 / 48

Then bore straight away for the South Foreland light,

then

bore

straight away

for

the South Foreland

light

potom

odvrátiť sa

priamo

pre, za

Južná Zem

svetlo

Potom sme sa odvrátili priamo za svetlom Južnej Zeme,

Line 29 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my budeme kričať

a

my budeme revať

ako

pravi britskí námorníci

Budeme kričať a budeme revať ako praví britskí námorníci,

Line 30 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my budeme kričať

a

my budeme revať

popri slaných moriach

Budeme kričať a budeme revať popri slaných moriach,

Line 31 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

pokiaľ, dovtedy

my zasiahneme

ozveny

v kanále

starého Anglicka

Pokiaľ nezasiahneme ozveny v kanále starého Anglicka,

Line 32 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

z Ushant

do Scilly

to je

tridsaťpäť

líg

Z Ushant do Scilly to je tridsaťpäť míl,

Line 33 / 48

The signal was made for the grand fleet to anchor,

the signal

was made

for

the grand fleet

to anchor

signál

bol vyrobený

pre

veľkú flotilu

zakotviť

Signál bol vyslaný flotile, aby zakotvili,

Line 34 / 48

And all in the Downs that night for to lie,

and

all

in the Downs

that

night

for

to lie

a

všetko

v Downs

ktoré

noc

pre

ležať

A všetko v dolinách, čo v noci leží,

Line 35 / 48

Let go your shank painter, let go your cat (stopper),

let go

your shank painter (short rope for securing an anchor)

let go

your cat (stopper) (tackle to hoist an anchor)

vypustiť

tvoje lano na istenie kotvy

nechať ísť

tvoja kladka na kotvu

Pusť svoje lano na istenie kotvy, uvoľni svoju kladku na kotvu,

Line 36 / 48

Haul up your clewgarnets, let tack and sheets fly,

haul up

your clewgarnets

let

tack

and

sheets

fly

vytiahnuť

tvoje klbko granátov

nechať

laná

a

plachty

lietať

Vytiahni svoje klbko granátov, nechaj laná a plachty lietať,

Line 37 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my budeme kričať

a

my budeme revať

ako

pravi britskí námorníci

Budeme kričať a budeme revať ako praví britskí námorníci,

Line 38 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my budeme kričať

a

my budeme revať

popri slaných moriach

Budeme kričať a budeme revať popri slaných moriach,

Line 39 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

pokiaľ, dovtedy

my zasiahneme

ozveny

v kanále

starého Anglicka

Pokiaľ nezasiahneme ozveny v kanále starého Anglicka,

Line 40 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

z Ushant

do Scilly

to je

tridsaťpäť

líg

Z Ushant do Scilly to je tridsaťpäť míl,

Line 41 / 48

Now let every man drink off his full bumper,

now

let

every man

drink off

his full bumper

teraz

nechať

každý muž

začať piť

jeho plný pohár, kalich

Teraz nechaj každého muža opiť sa,

Line 42 / 48

And let every man drink off his full glass,

and

let

every man

drink off

his full glass

a

nechať

každý muž

vypiť

jeho plný pohár

A nechaj každého muža vypiť jeho plný pohár,

Line 43 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

budeme piť

a

byť veselý

a

utopiť

melanchóliu

Budeme piť a budeme veselí a utopíme melanchóliu,

Line 44 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of each true hearted lass

a

pripiť si na

zdravie

každej srdečnej dievčiny

A pripime si na zdravie každej srdečnej dievčiny,

Line 45 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my budeme kričať

a

my budeme revať

ako

pravi britskí námorníci

Budeme kričať a budeme revať ako praví britskí námorníci,

Line 46 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my budeme kričať

a

my budeme revať

popri slaných moriach

Budeme kričať a budeme revať popri slaných moriach,

Line 47 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

pokiaľ, dovtedy

my zasiahneme

ozveny

v kanále

starého Anglicka

Pokiaľ nezasiahneme ozveny v kanále starého Anglicka,

Line 48 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues.

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

z Ushant

do Scilly

to je

tridsaťpäť

líg

Z Ushant do Scilly to je tridsaťpäť míl.