Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Take My Breath Away" - Berlin

"Zober mi môj dych" - Berlin

Top Gun Kiss

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 19

Watching every motion in my foolish lover's game,

Watching

every motion

in

my foolish lover's

game

pozeranie, sledovanie

každý pohyb

v

moja bláznivá milostná

hra

Sledovanie každého pohybu v mojej bláznivej milostnej hre.

Line 2 / 19

On this endless ocean finally lovers know no shame,

On this endless ocean

finally

lovers

know

no shame

na tomto nekonečnom oceáne

konečne, finálny

milovníci

vedieť, poznať

žiadna hanba

Na tomto nekonečnom oceáne milovníci konečne nepoznajú žiadnu hanbu.

Line 3 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to some secret place

inside

otáčanie

a

vrátenie

na niektoré tajné miesta

vnútri

Otáčanie a vracanie sa na niektoré tajné miesta vo vnútri.

Line 4 / 19

Watching in slow motion as you turn around and say,

Watching

in slow motion

as

you turn around

and

say

pozeranie

v spomalenom zábere

ako

ty sa otáčaš

a

hovoriť

Pozeranie v spomalenom zábere ako sa otáčaš a hovoríš.

Line 5 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

zobrať

môj dych

preč

zobrať

môj dych

preč

Zober mi môj dych, zober mi môj dych.

Line 6 / 19

Watching I keep waiting, still anticipating love,

Watching

I keep waiting

still

anticipating

love

pozeranie

ja naďalej čakám

stále

očakávať

láska

Pozerám a naďalej čakám, stále očakávajúc lásku.

Line 7 / 19

Never hesitating to become the fated ones,

Never

hesitating

to become

the fated ones

nikdy

váhajúci

stať sa

ten pravý

Nikdy neváhajuc aby som sa stal ten pravý.

Line 8 / 19

Turning and returning to some secret place to hide,

Turning

and

returning

to some secret place

to hide

otáčanie

a

vrátenie

na niektoré tajné miesta

vnútri

Otáčanie a vracanie sa na niektoré tajné miesta vo vnútri.

Line 9 / 19

Watching in slow motion as you turn to me and say, "My love,...

Watching

in slow motion

as

you turn

to me

and

say

my love

pozeranie

v spomalenom zábere

ako

ty sa otáčaš

ku mne

a

hovoriť

moja láska

Pozeranie v spomalenom zábere ako sa otáčaš ku mne a hovoríš, "Moja láska,...

Line 10 / 19

"...Take my breath away",

take

my breath

away

zobrať

môj dych

preč

"...zober mi môj dych.

Line 11 / 19

Through the hourglass I saw you, in time you slipped away,

Through the hourglass

I saw you

in time

you slipped away

cez presýpacie hodiny

ja som videl teba

v čase

ty si vykĺzla(odišla) preč

Videl som ťa cez presýpacie hodiny, v čase keď si vykĺzla preč.

Line 12 / 19

When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say,

When

the mirror

crashed

I called you

and

turned

to hear

you say

keď, kedy

zrkadlo

rozbilo sa

ja som ti zavolal

a

otočil sa

počuť

ty hovoríš

Keď sa zrkadlo rozbilo, zavolal som ti a otočil som sa aby som ťa počul hovoriť.

Line 13 / 19

If only for today, I am unafraid,

If

only

for today

I am unafraid

ak

len

pre dnes

ja som nebojácny

Ak iba dnes, ja by som bol nebojácny.

Line 14 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

zobrať

môj dych

preč

zobrať

môj dych

preč

Zober mi môj dych, zober mi môj dych.

Line 15 / 19

Watching every motion in this foolish lovers' game,

Watching

every motion

in

this foolish lovers'

game

pozeranie, sledovanie

každý pohyb

v

moja bláznivá milostná

hra

Sledovanie každého pohybu v mojej bláznivej milostnej hre.

Line 16 / 19

Haunted by the notion, somewhere there's a love in flames,

Haunted

by the notion

somewhere

there is

a love

in flames

prenasledovaný

predstavou

niekde

tam je

láska

v plameňoch

Prenasledovaný predstavou, že niekde v plameňoch tam je láska.

Line 17 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to some secret place

inside

otáčanie

a

vrátenie

na niektoré tajné miesta

vnútri

Otáčanie a vracanie sa na niektoré tajné miesta vo vnútri.

Line 18 / 19

Watching in slow motion as you turn my way and say,

Watching

in slow motion

as

you turn

my way

and

say

pozeranie

v spomalenom zábere

ako

ty sa otáčaš

ku mne

a

hovoriť

Pozeranie v spomalenom zábere ako sa otáčaš ku mne a hovoríš.

Line 19 / 19

Take my breath away, my love, take my breath away,

Take

my breath

away

my love

take

my breath

away

zobrať

môj dych

preč

moja láska

zobrať

môj dych

preč

Zober mi môj dych, moja láska. Zober mi môj dych.