Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

Wyatt Earp challenges rude dealer, Tombstone, Arizona, 1879

Wyatt Earp vyzýva neslušného rozdávača kariet, Tombstone, Arizona, 1879

Tombstone

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 43

Howdy, stranger. What can I get ya?

howdy

stranger

what

can I get

you

Dobrý (deň)

neznámy

čo

môžem ja dostať

ty

Dobrý, cudzinec. Čo vám môžem ponúknuť?

Line 2 / 43

I wouldn't mind one of those cigars.

I would not mind

one

of those cigars

ja mal bysom nemyslel

jeden

z tých cigár

Nepohrdol by som jednou z tých cigár.

Line 3 / 43

Kinda nice in here. You run it?

kind of nice

in here

do you run

it

druh pekného

v tam

beháte

to

Je to tu celkom pekné. Patrí vám to tu?

Line 4 / 43

Milt Joyce: Owner, operator.

Milt Joyce

owner

operator

Milt Joyce

majiteľ

operátor

Milt Joyce: majiteľ, barman.

Line 5 / 43

Wyatt Earp

Wyatt Earp

Wyatt Earp

Wyatt Earp

Line 6 / 43

Yeah, sure.

yeah

sure

Áno

jasné / iste

Aha, iste.

Line 7 / 43

I said "Lay off the queen", you jackass!

I said

lay off

the queen

you jackass

Povedal som

prepustiť

kráľovná

ty blbec

Povedal som polož tú kráľovnú, hlupák!

Line 8 / 43

I swear I'm gonna slap somebody now.

I swear

I am going to slap

somebody

now

prisahám

dám facku

niekto

teraz

Prisahám že dám niekomu facku.

Line 9 / 43

Excuse me for asking, Milt, but... kind of dead in here, isn't it?

excuse me

for asking

Milt

but

kind of dead

in here

is not it

prepáčte mi

za pýtanie

Milt

ale

trochu mŕtve

tu

nie je to

Prepáčte, že sa pýtam, Milt, ale... Nemáte to tu nejaké mŕtve?

Line 10 / 43

See that bird at the faro table?

(you) see

that bird

at the faro table

ty vidíš

ten vták

pri kartovom stole

Vidíte toho blbca pri tom kartovom stole?

Line 11 / 43

You back that queen again, you son-of-a-bitch, I'll blow you right up that wildcat's ass! Do you hear me, huh?

you back

that queen

again

you son of a bitch

I will blow

you

right up

that wildcat's ass

do you hear me

huh

ty späť

tú kráľovnú

znova

ty skurvysyn

ja budem fúkať

ty

zadok divej mačky

počuješ ma

hm

Preč s tou kráľovnou, ty skurvysyn, vrazím ti takú, že ťa vystrelím až na mesiac! Počuješ?

Line 12 / 43

He comes barging in here one day, slapping all the customers, waving his gun around.

he comes barging

in here

one day

slapping the customers

waving his gun

around

Vtrhne

sem

jendého dňa

fackuje zákazníkov

máva zbraňou

okolo

Len tak sem jedného dňa vtrhne, fackuje zákazníkov a máva zbraňou.

Line 13 / 43

He chased out all the high-class play.

he chased out

all the high class play

Vyhnal

hráčov z lepších kruhov

Odstrašil mi všetkých hráčov z lepších kruhov.

Line 14 / 43

The only trade that comes in here now is just the bummers and the drovers, just the dregs.

the only trade

that

comes

in here

now

is

just

the bummers

and

the drovers

just

the dregs

jediný biznis

ktorý

prichádza

sem

teraz

je

iba

tulákov

a

honičov dobytka

iba

spodinu

Jediná klientela, ktorá sem ešte chodí, sú tuláci a honiči dobytka, iba spodina.

Line 15 / 43

Why don't you get rid of him? Get yourself a straight dealer?

why

do not you get rid

of him

get

yourself

a straight dealer

prečo

sa nezbavíte

jeho

dostaňte

seba

priamy predajca

Prečo sa ho nezbavíte, a nezoženiete si slušného rozdávača kariet?

Line 16 / 43

Sure, stranger, that's easy for you to say.

sure

stranger

that is

easy

for you

to say

jasné

cudzinec

to je

ľahké

pre teba

povedať

Jasné, cudzinec, to sa ti ľahko povie.

Line 17 / 43

Shit! And God damn it, Junior, how many times am I going to tell you to keep that damn cigar out of my face? Huh?

shit

and

God damn it

Junior

how many times

am I going

to tell

you

to keep

that damn cigar

out of my face

huh

hovno

a

do Boha

mladý

koľkokrát

budem

povedať

ti

udržať

tú posratú cigaru

preč z mojej tváre

hm

Do riti! Do Boha, Junior, koľkokrát ti mám povedať, aby si tú cigaru držal preč od mojej tváre, hm?

Line 18 / 43

Christ almighty, it's like I'm sitting here playing cards with my brother's kids or something,...

Christ almighty

it is like

I am sitting

here

playing cards

with my brother's kids

or

something

Preboha

je to ako

ja sedím

tu

hrám karty

s bratovými deťmi

alebo

niečo

Preboha, akoby som tu sedel a hral karty s deťmi môjho brata alebo niečo,...

Line 19 / 43

...you nerve-wracking sons-of-bitches.

you

nerve wracking

sons of bitches

ty

nervy drásajúci

skurvysynovia

...vy nervy drácajúci skurvysynovia.

Line 20 / 43

Is something on your mind?

is

something

on your mind

je

niečo

na vašej mysli

Máte niečo na mysli?

Line 21 / 43

[I] Just want to let you know you're sitting in my chair.

[I] just

want

to let you know

you are sitting

in my chair

iba

chcem

vám povedať

vy sedíte

v mojej stoličke

Len som vám chcel povedať, že sedíte na mojej stoličke.

Line 22 / 43

Is that a fact?

is

that

a fact

je

to

fakt

Naozaj?

Line 23 / 43

Yeah, it's a fact.

yeah (yes)

it is

a fact

áno

to je

fakt

Áno, naozaj.

Line 24 / 43

For a man that don't go heeled, you run your mouth kind of reckless, don't you?

for a man

that

do not go heeled

you run

your mouth

kind of reckless

do not you

pre muža

ktorý

chodí neozbrojený

vy beháte

vaše ústa

druh nedbanlivosti

nie

Na neozbrojeného muža si púštate ústa na špacír, trochu riskantné, nemyslíte?

Line 25 / 43

No need to go heeled to get the bulge on a tub like you.

no need

to go heeled

to get the bulge

on a tub

like you

netreba

byť ozbrojený

aby som sa ubránil

tučkovi

ako ty

Nemusím byť ozbrojený aby som sa ubránil tučkovi ako ty.

Line 26 / 43

Is that a fact?

is

that

a fact

je

to

fakt

Skutočne?

Line 27 / 43

Mm-hmm. That's a fact.

mm-hmm [yes]

that is

a fact

mhmm (áno)

to je

fakt

Mhmm. Skutočne.

Line 28 / 43

Well, I'm real scared.

well

I am real scared

nuž

naozaj sa bojím

Nuž, skutočne sa bojím.

Line 29 / 43

Damn right, you're scared.

damn right

you are scared

Jasné do riti

bojíš sa

Do riti, jasné, že sa bojíš.

Line 30 / 43

I can see that in your eyes.

I can see

that

in your eyes

vidím

to

v tvojich očiach

Vidím ti to na očiach.

Line 31 / 43

Alright now!

alright

now

dobre

teraz

Dobre!

Line 32 / 43

Go ahead.

go ahead

choď

Do toho.

Line 33 / 43

Go ahead! Skin it!

go ahead

skin it

choď

vytas

Do toho! Vytas!

Line 34 / 43

Skin that smoke wagon and see what happens.

skin that smoke wagon

and

see

what happens

Vytas tú búchačku

a

vidieť

čo stane

Vytas tú búchačku a uvidíme čo sa stane.

Line 35 / 43

Listen, mister, I-I'm getting awful tired of your...

listen

mister

I am getting

awful tired

of your

počuj

pane

dostávam

hrozne unavený

vašim

Počujte, pane, strašne ma unavujú vaše...

Line 36 / 43

I'm getting tired of your gas. Now jerk that pistol and go to work.

I am getting tired

of your gas

now

jerk that pistol

and

go to work

Ja som unavený

z vašich kecov (slov)

teraz

vytas tú pištoľ

a

choď do práce

Unavujú ma vaše kecy. Tak vytas tú pištoľ a poďme na to.

Line 37 / 43

I said, "Throw down, boy".

I said

throw down

boy

povedal som

zhodiť

chlapec

Povedal som, "Tas ju, chlapče".

Line 38 / 43

You going to do something or just stand there and bleed?

[are] you going

to do

something

or

just

stand

there

and

bleed

idete

robiť

niečo

alebo

len

stáť

tam

and

krvácať

Aj niečo plánuješ urobiť, alebo tam len budeš stáť a krvácať?

Line 39 / 43

No? I didn't think so.

no

I did not think

so

nie

nemyslel som

tak

Nie? Myslel som si.

Line 40 / 43

Here, Milt, a keepsake. Hang it over the bar.

here

Milt

a keepsake

hang it

over the bar

tu

Milt

suvenír

zaves to

cez bar

Tu máš, Milt, suvenír. Zaves ho nad bar.

Line 41 / 43

Alright, youngster, out you go!

alright

youngster

out you go

dobre

mládenec

choď von

Dobre, mládenec, choď už.

Line 42 / 43

Don't come back! Ever!

do not come back

ever

nevracaj sa

nikdy

Nevracaj sa! Nikdy!

Line 43 / 43

Well, what do you say, Milt? Twenty-five percent of the house takes sound about right?

well

what

do you say

Milt

twenty-five percent (25%)

of the house takes

sound

about right

nuž

čo

povieš

Milt

dvadsaťpäť percent

tržby (prijímov)

hudba

celkom dobre

Nuž, čo povieš, Milt? Dvadsaťpäť percent z tržby znie celkom dobre, nie?