Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Traveling Light" by Joel Hanson and Sara Groves

"Cestovanie naľahko" - Joel Hanson a Sara Groves

Traveling Light

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 16

Well, I was doubling over the load on my shoulders,

well

I

was doubling over

the load

on my shoulders

no, dobre

ja

bol ohnutý nad

náklad

na mojich ramenách

Dobre som bol ohnutý pod nákladom na mojich ramenách,

Line 2 / 16

Was a weight I carried with me every day,

[it] was

a weight

I carried

with me

every day

to bolo

váha

ja som niesol

so mnou

každý deň

Bola to váha, ktorú som so mnou niesol každý deň,

Line 3 / 16

Crossing miles of frustrations and rivers a-raging,

crossing

miles

of frustrations

and

rivers

a-raging

Prekročenie

míle

frustrácia

a

rieky

zúriace

Prekračovanie míl frustrácie a zúriace rieky,

Line 4 / 16

Picking up stones I found along the way,

picking up

stones

I found

along the way

zdvíhať

kamene

ja som našiel

po ceste

Zdvíhajúc kamené, ktoré som našiel po ceste,

Line 5 / 16

I staggered and I stumbled down pathways of trouble,

I staggered

and

I stumbled

down

pathways

of trouble

ja som sa potácal

a

ja som zakopol

dole

cesty

problémy

Potácal som sa a narazil som na cesty problémov,

Line 6 / 16

I was hauling those souvenirs of misery,

I was hauling

those souvenirs

of misery

ja som ťahal

tie suveníry

bieda, utrpenie

Ťahal som tie suveníry biedy,

Line 7 / 16

And with each step taken my back was breaking,

and

with each step

taken

my back

was breaking

a

s každým krokom

zobraný

môj chrbát

sa lámal

A s každým ďalším spraveným krokom sa môj chrbát lámal,

Line 8 / 16

'Til I found the One who took it all from me,

until

I found

the one

who

took

it

all

from me

kým

ja som našiel

ten jeden, tú jednu

kto

zobral/-a

to

všetko

odo mňa

Kým som nenašiel toho jedného, ktorý mi to všetko vzal,

Line 9 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

dole

pri brehu rieky

ja som položil

moja záťaž

dole

teraz

ja som cestujúci

naľahko

Dole pri brehu rieky, odložil som svoju záťaž, teraz cestujem naľahko,

Line 10 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light,

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

môj duch

zdvihnutý

vysoko

ja som našiel

moja sloboda

teraz

a

ja som cestujúci

naľahko

Môj duch vysoko zdvihnutý, teraz som našiel svoju slobodu, a teraz cestujem naľahko,

Line 11 / 16

Through the darkest alleys and loneliest valleys,

through the darkest alleys

and

loneliest valleys

cez najtemnejšie uličky

a

najviac osamelé údolia

Cez najtemnejšie uličky a najviac osamelé údolia,

Line 12 / 16

I was dragging those heavy chains of doubt and fear,

I was dragging

those heavy chains

of doubt

and

fear

ja som ťahal

tie ťažké reťaze

pochyby

a

strach

Ťahal som tie ťažké reťaze pochýb a strachu,

Line 13 / 16

Then with one word spoken the locks were broken,

then

with one word

spoken

the locks

were broken

Potom

s jedným slovom

hovorený

zámky

boli rozbité

Potom s jedným vysloveným slovom boli zámky rozbité,

Line 14 / 16

Now He's leading me to places, where there are no tears,

now

he is leading me

to places

where

there are

no tears

teraz

on ma vedia

na miesta

kde

tam sú

žiadne slzy

Teraz ma vedia na miesta, kde nie sú žiadne slzy,

Line 15 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

dole

pri brehu rieky

ja som položil

moja záťaž

dole

teraz

ja som cestujúci

naľahko

Dole pri brehu rieky, odložil som svoju záťaž, teraz cestujem naľahko,

Line 16 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light.

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

môj duch

zdvihnutý

vysoko

ja som našiel

moja sloboda

teraz

a

ja som cestujúci

naľahko

Môj duch vysoko zdvihnutý, teraz som našiel svoju slobodu, a teraz cestujem naľahko.