Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"True Grit" - Introduction (2010)

"Skutočná Guráž" - Úvod (2010)

True Grit

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 9

People did not give it credence that a young girl could leave home and go off in the winter time to avenge her father's blood, but it did happen.

people

did not give it credence

that

a young girl

could leave home

and

go off

in the winter time

to avenge

her father's blood

but

it did happen

ľudia

nedávali dôveryhodnosť

že

mladé dievča

mohlo odísť z domu

a

odísť

v zimnom čase

pomstiť

krv jej otca

ale

stalo sa

Ľudia neverili, že by mohlo mladé dievča uprostred zimy opustiť domov, aby pomstilo svojho otca. Ale presne to sa stalo.

Line 2 / 9

I was just fourteen years of age when a coward by the name of Tom Chaney shot my father down and robbed him of his life and his horse and two California gold pieces that he carried in his trouser pant.

I was

just

fourteen years of age

when

a coward

by the name of

Tom Chaney

shot down

my father

and

robbed

him

of his life

and

his horse

and

two California gold pieces

that

he carried

in his trouser pant

bola som

iba

štrnásťročná

keď

zbabelec

menom

Tom Chaney

zastrelil

môjho otca

a

okradol

ho

o jeho život

a

jeho koňa

a

dve kalifornské zlatky

ktoré

on nosil

v jeho nahovaciach

Mala som len štrnásť, keď zbabelec menom Tom Chaney zastrelil môjho otca. Okradol ho nielen o život, o jeho koňa, ale aj o dve kalifornské zlatky, ktoré nosieval v nohaviciach.

Line 3 / 9

Chaney was a hired man, and Papa had taken him up to Fort Smith to help lead back a string of mustang ponies that he had bought.

Chaney

was

a hired man

and

Papa

had taken

him

up

to Fort Smith

in order to help lead back

a string of

mustang ponies

that

he had bought

Chaney

bol

najatý muž

a

otecko (otec)

vzal

ho

hore

na Fort Smith

aby pomohol doviesť nazad

stádo (reťazec)

mustang poníkov

ktoré

kúpil

Chaney bol najatý muž, ktorého otecko vzal na Forth Smith, aby mu pomohol priviesť nazad stádo mustang poníkov, ktoré kúpil.

Line 4 / 9

In town, Chaney had fallen into drink and cards and lost all his money.

in town

Chaney

had fallen

into drink

and

cards

and

(had) lost

all his money

v meste

Chaney

padol

do alkoholu

a

kariet

a

prehral (prišiel o)

všetky jeho peniaze

V meste Chaney upadol do alkoholu a kariet a prišiel o všetky svoje peniaze.

Line 5 / 9

He got it into his head he was being cheated and went back to the boarding house for his Henry rifle.

he got

it

into his head

he was being cheated

and

went back

to the boarding house

for his Henry rifle

dostal

to

do hlavy

že bol podvedený

a

šiel nazad

do penziónu

po jeho Henry pušku

Zmyslel si, že bol podvedený a šiel nazad do penziónu pre svoju Henry pušku.

Line 6 / 9

When Papa tried to intervene, Chaney shot him. Chaney fled.

when

Papa

tried to intervene

Chaney

shot

him

Chaney

fled

keď

otecko

chcel zakročiť

Chaney

zastrelil

jeho

Chaney

utiekol

Keď chcel otecko zakročiť, Chaney ho zastrelil a utiekol.

Line 7 / 9

He could have walked his horse, for not a soul in that city could be bothered to give chase.

he could have walked

his horse

for (because)

not a soul

in that city

could be bothered

to give chase

mohol sa prejsť

na svojom koni

pretože

nebolo duše

v tom meste

ktorá by sa obťažovala

prenasledovať ho

Mohol sa pokojne prechádzať na koni, pretože v tom meste nebolo duše, ktorá by sa obťažovala prenasledovať ho.

Line 8 / 9

No doubt Chaney fancied himself scot free, but he was wrong. (he got away without punishment)

no doubt

Chaney

fancied

himself

scot free

but

he was wrong

bez pochyby

Chaney

sa zdalo

jeho

zadarmo

ale

mýlil sa

Bez pochyby sa Cheneymu zdalo, že sa vyhol trestu, no mýlil sa. (že sa vyhol trestu)

Line 9 / 9

You must pay for everything in this world one way and another; there is nothing free except the grace of God.

you must pay

for everything

in this world

one way and another

there is

nothing

free

except

the grace of God

musíš zaplatiť

za všetko

v tomto svete

tak či tak

je tu

nič

zadarmo

okrem

Božia milosrdnosť

Musíš tak či tak zaplatiť za všetko na tomto svete. Nič nie je zadarmo, len Božia milosrdnosť.