Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"What Child Is This?" - Chris Tomlin

"Čo je to za dieťa ?" - Chris Tomlin

alternate title

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 14

What child is this, who lay to rest, on Mary's lap is sleeping?

What

child

is

this

who

lay

to rest

on Mary's lap

is sleeping

aké, čo

dieťa

je

toto

kto

lezať

oddychovať

v Máriinom lone

spí (je spiace)

Čo je to za dieťa, ktoré v pokoji leží, spí v Máriinom lone ?

Line 2 / 14

Whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping?

Whom

angels

greet

with anthems sweet

while

shepherds

watch

are keeping

koho, ktorého

anjeli

zdraviť

so sladkými hymnami

zatiaľ, kým

pastieri

stráž

držať

Koho anjeli zdravia sladkými hymnami zatiaľ, čo pastieri držia stráž ?

Line 3 / 14

This, this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing,

This

this

is

Christ

the King

whom

shepherds

guard

and

angels

sing

toto

toto

je

Kristus

Kráľ

koho, ktorého

pastieri

strážiť

a

anjeli

spievať

Toto, toto je Kristus Kráľ, ktorého pastieri strážia a anjeli spievajú,

Line 4 / 14

Haste, haste to bring him laud, the Babe, the Son of Mary,

Haste

haste

to bring

him

laud (praise)

the Babe

the Son

of Mary

ponáhľať sa

ponáhľať sa

priniesť

jemu, mu

chváľa

bábätko

syn

Márie

Ponáhľajte sa, ponáhľajte aby ste priniesli chváľu jemu, bábätku, synovi Márie,

Line 5 / 14

So bring Him incense, gold, and myrrh,

So

bring

Him

incense

gold

and

myrrh

tak

priniesť

jemu

kadidlo

zlato

a

myrha

Tak mu prineste kadidlo, zlato a myrhu,

Line 6 / 14

Come peasant king to own Him,

Come

peasant

king

to own

Him

prísť

sedliak

kráľ

vlastniť

jeho

Priešiel kráľ sedliakov,

Line 7 / 14

The King of kings, salvation brings,

The King

of kings

salvation

brings

Kráľ

králov

spása

priniesť

Kráľ kráľov, spásu prináša,

Line 8 / 14

Let loving hearts enthrone Him,

Let

loving hearts

enthrone

Him

nech

milujúce srdcia

dosadiť na trón

jeho

Nech ho milujúce srdcia dosadia na trón,

Line 9 / 14

Raise, raise, a song on high, the Virgin sings her lullaby,

raise

raise

a song

on high

the virgin

sings

her lullaby

stúpať

stúpať

piseň

na vysokej úrovni

panna

spievať

jej uspávanku

Stúpa, stúpa pieseň na vysokú úroveň, panna spieva jej uspávanku,

Line 10 / 14

Joy, joy for Christ is born, the Babe, the Son of Mary,

joy

joy

for

Christ

is born

the babe

the son

of Mary

radosť, radovať sa

radosť, radovať sa

pre, pretože

Kristus

je narodený

bábätko

syn

Máre

Radujte sa, radujte sa narodeniu Kristovmu, bábätko, synovi Márie,

Line 11 / 14

This, this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing.

This

this

is

Christ

the King

whom

shepherds

guard

and

angels

sing

toto

toto

je

Kristus

Kráľ

koho, ktorého

pastieri

strážiť

a

anjeli

spievať

Toto, toto je Kristus Kráľ, ktorého pastieri strážia a anjeli spievajú,

Line 12 / 14

Haste, haste to bring him laud, the Babe, the Son of Mary.

Haste

haste

to bring

him

laud

the Babe

the Son

of Mary

ponáhľať sa

ponáhľať sa

priniesť

jemu, mu

chváľa

bábätko

syn

Márie

Ponáhľajte sa, ponáhľajte aby ste priniesli chváľu jemu, bábätku, synovi Márie.

Line 13 / 14

Nails, spears shall pierce him through, the cross he bore for me for you,

Nails

spears

shall pierce

through him

the cross

he bore

for me

for you

klince

kopije

prepichnú

skrz neho

kríž

on niesol

pre mňa

pre vás

Klince, kopije ho prepichnú, kríž, ktorý nieso pre mňa, pre vás,

Line 14 / 14

Hail, hail, the Word made flesh, the Babe, the Son of Mary.

Hail

hail

the Word

made

flesh

the Babe

the Son

of Mary

zdraviť

zdraviť

Slovo

urobiť, spraviť

telo

bábätko

syn

Márie

Zdravte, zdravte, Slovo, ktoré je telom, bábätko, syn Márie.