Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

Carodejník z Krajiny Oz

Wizard of Oz
Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video
Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Linie 1 / 25

I thought you said she was dead.

I

thought

you

said

she

was

dead

Ja

myslel

ty

povedal

ona

bola

mŕtva

Myslea som, že si povedal, že je mŕtva.

Linie 2 / 25

That was her sister, the Wicked Witch of the East.

that

was

her

sister

the

wicked

witch

of

the

East

tamto

bol

jej

sestra

-

zlá

čarodejnica

z

-

Východ

To bola jej sestra, zlá čarodejnica z Východu.

Linie 3 / 25

This is the Wicked Witch of the West.

this

is

the

wicked

witch

of

the

West

toto

je

-

zlá

čarodejnica

z

-

Západ

Toto je tá zlá čarodejnica z Západu.

Linie 4 / 25

She is worse than the other one.

she

is

worse

than

the

other

one

ona

je

horšia

ako

-

druhá

jedno

Ona je horšia ako tá druhá.

Linie 5 / 25

Who killed my sister?

who

killed

my

sister

kto

zabil

moja

sestra

Kto zabil moju sestru?

Linie 6 / 25

Who killed the Witch of the East?

who

killed

the

witch

of

the

East

kto

zabil

-

čarodejnica

z

-

Východ

Kto zabil čarodejnicu z Východu?

Linie 7 / 25

Was it you?

was

it

you

bol

to

ty

Bola si to ty?

Linie 8 / 25

No. No, it was an accident! I didn't mean to kill anybody.

no

no

it

was

an

accident

I

did not mean

to kill

anybody

nie

nie

to

bol

-

nehoda

ja

neurobil zamýšľať

zabiť

niekto

Nie, nie, bola to nehoda. Ja som nemala v úmysle nikoho zabiť.

Linie 9 / 25

Well, my little pretty, I can cause accidents too.

well

my

little

pretty

I

can

cause

accidents

too

dobre

moja

malé

pekná

ja

viem

zapríčiniť

nehody

tiež

No, moja mal, ja viem tiež urobiť nehody.

Linie 10 / 25

Are you forgetting the ruby slippers?

are

you

forgetting

the

ruby

slippers

si

ty

zabúdajúca

-

rubínové

papuče

Zabúdla si na rubínové papuče?

Linie 11 / 25

The slippers! Yes!

the

slippers

yes

-

papuče

áno

Papuče! Áno!

Linie 12 / 25

They're gone! The ruby slippers! What have you done with them?

they

are

gone

the

ruby

slippers

what

have

you

done

with

them

oni

preč

-

rubínové

pauče

čo

mať

ty

urobila

s

oni

Sú preč! Rubínové papuče! Čo si s nimi urobila?

Linie 13 / 25

Give them back to me or I'll….

give

them

back

to

me

or

I

will

dať

ich

späť

ku

mne

alebo

ja

budem

Daj mi ich späť, lebo…

Linie 14 / 25

It's too late. There they are, and there they'll stay.

it

is

too

late

there

they

are

and

there

they

will

stay

to

je

príliš

neskoro

tam

oni

a

tam

oni

budú

zostať

Už je neskoro. Sú preč a tam aj ostanú.

Linie 15 / 25

Give me back my slippers.

give back

me

my

slippers

vrátiť

mne

moje

papuče

Vráť mi moje papuče.

Linie 16 / 25

I'm the only one that knows how to use them.

I

am

the only one

that

knows

how

to use

them

ja

som

jediná

ktorá

vie

ako

používať

ich

Ja som jediná, ktorá vie ako ich používať.

Linie 17 / 25

They're no use to you.

they

are

no

use

to

you

oni

nie

zvyknuté

pre

teba

Nie sú zvyknuté na teba.

Linie 18 / 25

Give them back to me. Give them back!

give

them

back

to

me

give

them

back

dať

ich

späť

ku

mne

dať

ich

späť

Vráť mi ich. Vráť mi ich späť!

Linie 19 / 25

Keep tight inside of them. Their magic must be very powerful, or she wouldn't want them so badly.

keep

tight

inside of

them

their

magic

must

be

very

powerful

or

she

would not want

them

so

badly

držať

tesný

vnútri

nich

ich

čary

musieť

byť

veľmi

silný

alebo

ona

nechcela by

ich

tak

zle

Nespúšťaj ich z očí. Ich moc musí byť veľmi veľká, inak by ich tak moc nechcela.

Linie 20 / 25

You stay out of this, Glenda, or I'll fix you as well!

you

stay

out

of

this

Glenda

or

I

will fix

you

as well

ty

zostať

von

z

tohto

Glenda

alebo

ja

opravím

ty

tiež

Nestaraj sa do toho Glenda, lebo sa o teba postarám tiež!

Linie 21 / 25

Oh, rubbish! You have no power here. Be gone! Before somebody drops a house on you too.

oh

rubbish

you

have

no

power

here

be gone

before

somebody

drops

a

house

on

you

too

och

hlúpsti

ty

mať

nie

moc

tu

zmizni

skôr

niekto

pustí

-

dom

na

teba

tiež

Och, hlúposti! Ty tu nemáš žiadnu moc. Zmizni! Skôr ako na teba tiež niekto pustí dom.

Linie 22 / 25

Very well. I'll bide my time.

very

well

I

will bide

my

time

veľmi

dobre

ja

budem čakať

môj

čas

Dobre, bobre, ja si počkám.

Linie 23 / 25

And as for you, my fine lady. It's true I can't attend you here as I would like.

and

as for you

my

fine

lady

it

is

true

I

cannot

attend

you

here

as

I

would like

a

ako pre teba

moja

milá

dáma

je

to

pravda

tebe

tu

ja

by som radar

A čo sa teba týka, moja milá dáma, je to pravda, tu sa nemôžem o teba postarať tak, ako by som rada.

Linie 24 / 25

But just try to stay out of my way. Just try.

but

just

try

to

stay

out of

my

way

just

try

ale

len

skúsiť

zostať

von

z

moja

cesta

len

skúsiť

Ale skús sa mi vyhýbať. Len sa mi nepleť do cesty

Linie 25 / 25

I'll get you, my pretty, and your little dog too!

I will get

you

my

pretty

and

your

little

dog

too

dostanem

ty

moja

pekná

a

tvoj

malý

pes

tiež

Raz ťa aj ta dostanem, moja pekná, a tvojho malého psíka tiež!