Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Зомбі - Боб Гоуп

Zombies!

Натисніть тут, щоб переглянути відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Linie 1 / 8

Do you live here?

do you live

here

ти живеш

тут

Ти живеш тут?

Linie 2 / 8

Yes

yes

так

Так.

Linie 3 / 8

Well, maybe you know what a zombie is?

well

maybe

you

know

what

a zombie

is

що ж

можливо

ти

знаєш

що

зомбі

є

Що ж, можливо, ти знаєш, що таке зомбі?

Linie 4 / 8

When a person dies and is buried, it seems a certain voodoo priest [who] will have the power to bring him back to life.

when

a person

dies

and

is buried

it seems

a

certain

voodoo

priest

who

will have

the power

to bring him back

to

life

коли

людина

вмирає

і

похована

здається

-

певний

чаклун

жрець

який

володітиме

силою

повернути його

до

життя

Коли людина вмирає і її поховано, здається, є певний чаклун-жрець, який володіє силою повернути її до життя.

Linie 5 / 8

How horrible!

how

horrible

як

страшно

Як страшно!

Linie 6 / 8

It's worse than horrible, because a zombie has no will of his own.

it is

worse

than

horrible

because

a zombie

has

no

will

of his own

це є

гірше

ніж

страшно

тому що

зомбі

має

не

волі

своєї власної

Це гірше, ніж страшно, тому що у зомбі немає своєї власної волі.

Linie 7 / 8

You see them sometimes walking around blindly with dead eyes, following orders, not knowing what they do, not caring.

you

see

them

sometimes

walking

around

blindly

with

dead

eyes

following

orders

not

knowing

what

they

do

not

caring

ти

бачиш

їх

іноді

ходячими

навколо

сліпо

з

мертвими

очима

підкоряючись

наказам

не

знаючи

що

вони

роблять

не

турбуючись

Іноді можна побачити, як вони сліпо ходять навколо з мертвими очима, підкоряючись наказам, не знаючи, що вони роблять і не турбуючись ні про що.

Linie 8 / 8

You mean like Democrats?

you

mean

like

Democrats

ти

маєш на увазі

як

демократи

Ти маєш на увазі як демократи?