Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"Remember the Alamo" - Donovan Leitch

"Пам'ятайте Аламо" - Донован Лейтч

Battle of Alamo

Натисніть тут, що переглянути голосове відео.

Натисніть тут для прослуховування аудіо.

Line 1 / 24

A hundred and eighty were challenged by Travis to die

A hundred

and

eighty

were challenged

by Travis

to die

сто

і

вісімдесят

були викликані

Тревісом

щоб вмирати

Сто вісімдесят були викликані Тревісом на смертний бій

Line 2 / 24

By a line that he drew with his sword as the battle drew nigh

By

a line

that

he

drew

with his sword

as

the battle

drew nigh

до

лінії

яку

він

намалював

своїм штиком

оскільки

битва

наближалася

Коли битва була близько, він намалював своїм штиком лінію

Line 3 / 24

A man that crossed over the line was for glory

A man

that

crossed over

the line

was

for glory

чоловік

який

перетнув

лінію

був

для слави

Ті, які перетнули б цю лінію, отримали б славу великих воїнів

Line 4 / 24

And he that was left better fly

And

he

that

was left

better

fly

а

він

який

був залишений

краще

втекти

А один, який залишився за лінією, обрав втечу

Line 5 / 24

And over the line crossed 179

And

over the line

crossed

a hundred and seventy-nine

і

через лінію

перетнули

сто і сімдесят дев'ять

І через лінію переступили 179

Line 6 / 24

Hey, Up, Santa Anna, they're killing your soldiers below

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

ей

угору

Санта-Анна

вони

вбивають

твоїх солдатів

унизу

Ей, подивись угору, Санта-Анна, вони вбивають твоїх солдатів унизу

Line 7 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

так що

решта

Техасу

буде знати

Так що решта Техасу буде знати

Line 8 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

і

пам'ятати

Аламо

І пам'ятати Аламо

Line 9 / 24

Jim Bowie lay dying, his blood and his powder were dry

Jim Bowie

lay

dying

his blood

and

his powder

were dry

Джим Боуі

лягти

вмираючи

його кров

та

його порох

були сухими

Джим Боуі ліг, вмираючи, його кров та порох були сухими

Line 10 / 24

But his knife at the ready to take him a few in reply

But

his knife

at the ready

to take

him

a few

in reply

але

його ніж

напоготові

взяти

йому

декількох

у відповідь

Але його ніж був напоготові, щоб дістати йому декількох у відповідь

Line 11 / 24

Young Davy Crockett lay laughing and dying

Young

Davy Crockett

lay

laughing

and

dying

молодий

Деві Крокет

лягти

сміючись

та

вмираючи

Молодий Деві Крокет ліг, сміючись та вмираючи

Line 12 / 24

The blood and the sweat in his eyes

The blood

and

the sweat

in his eyes

кров

та

піт

в його очах

Кров та піт були в його очах

Line 13 / 24

For Texas and freedom no man was more willing to die

For Texas

and

freedom

no man

was

more willing

to die

за Техас

та

свободу

ніхто

був

більше бажає

вмерти

Не існувало нікого, хто більше за нього бажав би віддати своє життя за Техас та свободу

Line 14 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

ей

угору

Санта-Анна

вони

вбивають

твоїх солдатів

унизу

Ей! подивись угору! Санта-Анна, вони вбивають твоїх солдатів унизу

Line 15 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

так що

решта

Техасу

буде знати

Так що решта Техасу буде знати

Line 16 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

і

пам'ятати

Аламо

І пам'ятати Аламо

Line 17 / 24

A courier came to a battle once bloody and loud

A courier

came

to a battle

once

bloody

and

loud

посильний

прибув

до битви

коли

кровопролитно

та

голосно

Посильний прибув на місце битви, коли там було багато крові та криків

Line 18 / 24

And found only skin and bones where he once left a crowd

And

[he] found

only

skin

and

bones

where

he

once

left

a crowd

і

[він] знайшов

лише

шкіру

та

кістки

де

він

колись

залишив

юрбу

І знайшов лише шкіру та кістки на місці, в якому він колись залишив юрбу

Line 19 / 24

Fear not, little darling, of dying

Fear not

little darling

of dying

не боюся

люба крихітко

вмирати

Не боюся, люба крихітко, вмирати

Line 20 / 24

If the world is sovereign and free

If

the world

is

sovereign

and

free

якщо

світ

буде

незалежним

та

вільним

Якщо цей світ буде незалежним та вільним

Line 21 / 24

For we'll fight to the last for as long as liberty be

For

we

will fight

to the last

for

as long as

liberty

be

за

ми

битимемося

до останнього

протягом

так довго, як

свобода

існуватиме

За нього ми битимемося до останнього, так довго, як існуватиме свобода

Line 22 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

ей

угору

Санта-Анна

вони

вбивають

твоїх солдатів

унизу

Ей! подивись угору! Санта-Анна, вони вбивають твоїх солдатів унизу!

Line 23 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

так що

решта

Техасу

буде знати

Так що решта Техасу буде знати

Line 24 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

і

пам'ятати

Аламо

І пам'ятати Аламо