Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

The Bible. Book of Genesis, Chapter 1

Біблія - Книга Буття, Глава перша

Genesis

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 31

In the beginning, God created the heavens and the earth.

in the beginning

God

created

the heavens

and

the earth

на початку

Бог

створив

небеса

і

землю

На початку Бог створив Небо та землю.

Line 2 / 31

Now the earth was formless and empty, darkness covered the surface of the watery depths, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters.

Now

the earth

was

formless

and

empty

darkness

covered

the surface

of the watery depths

and

the Spirit of God

was hovering over

the surface

of the waters

у той час

земля

була

безформна

і

порожня

темрява

вкривала

поверхню

водних глибин

і

дух Бога

ширяв над

поверхнею

вод

А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.

Line 3 / 31

Then God said, “Let there be light,” and there was light.

Then

God

said

Let there be

light

and

there was

light

потім

Бог

сказав

нехай буде

світло

і

було

світло

І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло.

Line 4 / 31

God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness.

God

saw

that

the light

was good

and

God

separated

the light

from

the darkness

Бог

побачив

що

світло

було хорошим

і

Бог

відділив

світло

від

темряви

І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви.

Line 5 / 31

God called the light “day,” and He called the darkness “night.” Evening came and then morning: the first day.

God

called

the light

day

and

He

called

the darkness

night

Evening

came

and

then

morning

the first day

Бог

назвав

світло

днем

і

він

назвав

темряву

ніччю

вечір

настав

і

потім

ранок

перший день

І Бог назвав світло: День, а темряву назвав: Ніч. І був вечір, і був ранок, день перший.

Line 6 / 31

Then God said, “Let there be an expanse between the waters, separating water from water.”

Then

God

said

Let there be

an expanse

between

the waters

separating

water

from water

потім

Бог

сказав

нехай буде

простір

між

водами

що відділяє

воду

від води

І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою.

Line 7 / 31

So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above the expanse. And it was so.

So

God

made

the expanse

and

separated

the water

under

the expanse

from the water

above the expanse

And

it was so

тому

Бог

зробив

простір

і

відділив

воду

під

простором

від води

над простором

і

воно було так

І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. І сталося так.

Line 8 / 31

God called the expanse “sky.” Evening came and then morning: the second day.

God

called

the expanse

sky

Evening

came

and

then

morning

the second day

Бог

назвав

простір

небом

вечір

наступив

і

потім

ранок

другий день

І назвав Бог твердь Небо. І був вечір, і був ранок день другий.

Line 9 / 31

Then God said, “Let the water under the sky be gathered into one place, and let the dry land appear.” And it was so.

Then

God

said

Let

the water

under the sky

be gathered

into one place

and

let

the dry land

appear

And

it was so

потім

Бог

сказав

нехай

вода

під небом

буде зібрана

у одне місце

і

нехай

суходіл

з'явиться

і

воно було так

І сказав Бог: Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так.

Line 10 / 31

God called the dry land “earth,” and He called the gathering of the water “seas.” And God saw that it was good.

God

called

the dry land

earth

and

He

called

the gathering

of the water

seas

And

God

saw

that

it was good

Бог

назвав

суходіл

землею

і

він

назвав

скупчення

води

морями

і

Бог

побачив

що

воно було хорошим

І назвав Бог суходіл: Земля, а місце зібрання води назвав: Море. І Бог побачив, що добре воно.

Line 11 / 31

Then God said, “Let the earth produce vegetation: seed bearing plants and fruit trees on the earth bearing fruit with seed in it according to their kinds.” And it was so.

Then

God

said

Let

the earth

produce

vegetation

seed bearing plants

and

fruit trees

on the earth

bearing fruit

with seed in it

according to

their kinds

And

it was so

потім

Бог

сказав

нехай

земля

виробляє

рослинність

насіннєві рослини

і

плодові дерева

на землі

плодоносні

з насінням у них

відповідно до

їх видів

і

воно було так

І сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так.

Line 12 / 31

The earth produced vegetation: seed bearing plants according to their kinds and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good.

The earth

produced

vegetation

seed bearing plants

according to

their kinds

and

trees

bearing fruit

with seed in it

according to

their kinds

And

God

saw

that

it was good

земля

виробила

рослинність

насіннєві рослини

відповідно до

їх видів

і

дерева

плодоносні

з насінням у них

відповідно до

їх видів

і

Бог

побачив

що

воно було хорошим

І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім за родом його. І Бог побачив, що добре воно.

Line 13 / 31

Evening came and then morning: the third day.

Evening

came

and

then

morning

the third day

вечір

настав

і

потім

ранок

третій день

І був вечір, і був ранок, день третій.

Line 14 / 31

Then God said, “Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night. They will serve as signs for festivals and for days and years,...

Then

God

said

Let

there be

lights

in the expanse

of the sky

to separate

the day

from the night

They

will serve

as signs

for festivals

and

for

days

and

years

потім

Бог

сказав

нехай

будуть

світила

у просторі

неба

щоб відділяти

день

від ночі

вони

будуть слугувати

як позначки

для свят

і

для

днів

і

років

І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями, і роками.

Line 15 / 31

...they will be lights in the expanse of the sky to provide light on the earth.” And it was so.

They

will be

lights

in the expanse

of the sky

to provide

light

on the earth

And

it was so

вони

будуть

світилами

у просторі

неба

щоб забезпечувати

світло

на землі

і

воно було так

І нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею. І сталося так.

Line 16 / 31

God made the two great lights—the greater light to have dominion over the day and the lesser light to have dominion over the night—as well as the stars.

God

made

the two great lights

the greater light

to have dominion

over the day

and

the lesser light

to have dominion

over the night

as well as

the stars

Бог

зробив

два великих світила

більше світило

щоб мати владу

над днем

і

менше світило

щоб володарювати

над ніччю

а також

зірки

І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі.

Line 17 / 31

God placed them in the expanse of the sky to provide light on the earth,...

God

placed

them

in the expanse

of the sky

to provide

light

on the earth

Бог

розмістив

їх

у просторі

неба

щоб забезпечувати

світло

на землі

І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею,

Line 18 / 31

...to dominate the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good.

to dominate

the day

and

the night

and

to separate

light

from darkness

And

God

saw

that

it was good

щоб керувати

днем

і

ніччю

і

щоб відділяти

світло

від пітьми

і

Бог

побачив

що

воно було хорошим

і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре.

Line 19 / 31

Evening came and then morning: the fourth day.

Evening

came

and

then

morning

the fourth day

вечір

настав

і

потім

ранок

четвертий день

І був вечір, і був ранок, день четвертий.

Line 20 / 31

Then God said, “Let the water swarm with living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the sky.”

Then

God

said

Let

the water

swarm

with living creatures

and

let

birds

fly

above

the earth

across

the expanse

of the sky

потім

Бог

сказав

нехай

вода

кишить

з живими створіннями

і

нехай

птахи

літають

над

землею

по всьому

простору

неба

І сказав Бог: Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю.

Line 21 / 31

So God created the large sea creatures and every living creature that moves and swarms in the water, according to their kinds. He also created every winged bird according to its kind. And God saw that it was good.

So

God

created

the large sea creatures

and

every

living

creature

that

moves

and

swarms

in the water

according to

their kinds

He

also

created

every

winged

bird

according to

its kind

And

God

saw

that

it was good

так

Бог

створив

великі морські створіння

і

кожне

живе

створіння

яке

рухається

і

кишить

у воді

відповідно до

їх видів

він

також

створив

кожного

крилатого

птаха

відповідно до

його виду

і

Бог

побачив

що

воно було хорошим

І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно.

Line 22 / 31

So God blessed them, “Be fruitful, multiply, and fill the waters of the seas, and let the birds multiply on the earth.”

So

God

blessed

them

Be fruitful

multiply

and

fill

the waters

of the seas

and

let

the birds

multiply

on the earth

тому

Бог

благословив

їх

будьте плідними

розмножуйтеся

і

наповнюйте

води

морів

і

нехай

птахи

множаться

на землі

І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі!

Line 23 / 31

Evening came and then morning: the fifth day.

Evening

came

and

then

morning

the fifth day

вечір

настав

і

потім

ранок

п'ятий день

І був вечір, і був ранок, день п'ятий.

Line 24 / 31

Then God said, “Let the earth produce living creatures according to their kinds: livestock, creatures that crawl, and the wildlife of the earth according to their kinds.” And it was so.

Then

God

said

Let

the earth

produce

living creatures

according to

their kinds

livestock

creatures that crawl

and

the wildlife

of the earth

according to

their kinds

And

it was so

потім

Бог

сказав

нехай

земля

виробляє

живі створіння

відповідно до

їх видів

худобу

створіння, які плазують

і

дикі тварини

землі

відповідно до

їх видів

і

воно було так

І сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так.

Line 25 / 31

So God made the wildlife of the earth according to their kinds, the livestock according to their kinds, and creatures that crawl on the ground according to their kinds. And God saw that it was good.

So

God

made

the wildlife

of the earth

according to

their kinds

the livestock

according to

their kinds

and

creatures that crawl

on the ground

according to

their kinds

And

God

saw

that

it was good

так

Бог

зробив

диких тварин

землі

відповідно до

їх видів

худобу

відповідно до

їх видів

і

створіння, які плазують

на грунті

відповідно до

їх видів

і

Бог

побачив

що

воно було хорошим

І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно.

Line 26 / 31

Then God said, “Let Us make man in Our image, according to Our likeness. They will rule the fish of the sea, the birds of the sky, the livestock, all the earth and the creatures that crawl on the earth.”

Then

God

said

Let Us

make

man

in Our image

according to

Our likeness

They

will rule

the fish

of the sea

the birds

of the sky

the livestock

all the earth

and

the creatures

that

crawl

on the earth

потім

Бог

сказав

нехай ми

зробимо

чоловіка

в нашому образі

відповідно до

нашої подоби

вони

будуть керувати

рибою

моря

птахами

неба

худобою

усією землею

і

створіннями

які

плазують

на землі

І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.

Line 27 / 31

So God created man in His own image; He created him in the image of God; He created them male and female.

So

God

created

man

in His own image

He

created

him

in the image

of God

He created

them

male and female

тому

Бог

створив

чоловіка

у його власному образі

він

створив

його

у образі

Бога

він створив

їх

чоловіком та жінкою

І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.

Line 28 / 31

God blessed them, and God said to them, “Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Rule the fish of the sea, the birds of the sky, and every creature that crawls on the earth.”

God

blessed

them

and

God

said

to them

Be fruitful

multiply

fill the earth

and

subdue it

Rule the fish

of the sea

the birds

of the sky

and

every creature

that

crawls

on the earth

Бог

благословив

їх

і

Бог

сказав

їм

будьте плідними

розмножуйтесь

наповнюйте землю

і

підкорюйте її

керуйте рибою

моря

птахами

неба

і

кожним створінням

яке

плазує

на землі

І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!

Line 29 / 31

God also said, “Look, I have given you every seed bearing plant on the surface of the entire earth and every tree whose fruit contains seed. This food will be for you,...

God

also

said

Look

I have given you

every seed bearing plant

on the surface

of the entire earth

and

every tree

whose fruit

contains

seed

This food

will be

for you

Бог

також

сказав

дивіться

я дав вам

кожну насіннєву рослину

на поверхні

усієї землі

і

кожне дерево

чий плід

містить

насіння

ця їжа

буде

для вас

І сказав Бог: Оце дав Я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам!

Line 30 / 31

...for all the wildlife of the earth, for every bird of the sky, and for every creature that crawls on the earth—everything having the breath of life in it. I have given every green plant for food.” And it was so.

for all the wildlife

of the earth

for every bird

of the sky

and

for every creature

that

crawls

on the earth

everything

having

the breath

of life

in it

I have given

every green plant

for food

And

it was so

для усіх диких тварин

землі

для кожного птаха

неба

і

для кожного створіння

яке

плазує

на землі

все

що має

дихання

життя

у ньому

я дав

кожну зелену рослину

для їжі

і

воно було так

І земній усій звірині і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося так.

Line 31 / 31

God saw all that He had made, and it was very good. Evening came and then morning: the sixth day.

God

saw

all

that He had made

and

it was very good

Evening

came

and

then

morning

the sixth day

Бог

побачив

усе

що він зробив

і

воно було дуже хорошим

вечір

настав

і

потім

ранок

шостий день

І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно! І був вечір, і був ранок, день шостий.