Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Bible - Genesis, Chapter 3, Holman Christian Standard Bible (HCSB)

Біблія, Книга Буття, Розділ 3, стандартна Біблія Холмана

Eve and Serpent Adam and Eve Eat Adam and Eve Punished

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 24

Now the serpent was the most cunning of all the wild animals that the Lord God had made. He said to the woman, “Did God really say, ‘You can’t eat from any tree in the garden’?”

Now

the serpent

was

the most cunning

of all the wild animals

that

the Lord God

had made

He

said

to the woman

Did God say

really

You cannot eat

from any tree

in the garden

у той час

змій

був

найхитрішим

з усіх диких тварин

яких

Господь Бог

створив

він

сказав

жінці

Бог сказав

дійсно

ви не можете їсти

з будь-якого дерева

в саду

Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: Чи Бог наказав: Не їжте з усякого дерева раю?

Line 2 / 24

The woman said to the serpent, “We may eat the fruit from the trees in the garden."

The woman

said

to the serpent

We may eat

the fruit

from the trees

in the garden

жінка

сказала

змію

ми можемо їсти

плоди

з дерев

в саду

І відповіла жінка змієві: З плодів дерева раю ми можемо їсти,

Line 3 / 24

"But about the fruit of the tree in the middle of the garden", God said, ‘You must not eat it or touch it, or you will die.’”

But

about the fruit

of the tree

in the middle

of the garden

God said

You must not eat it

or

touch it

or

you will die

але

про плоди

дерева

посередині

саду

Бог сказав

ви не повинні це їсти

або

доторкатися до цього

або

ви помрете

але з плодів дерева, що в середині раю, Бог сказав: Не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти.

Line 4 / 24

“No! You will not die,” the serpent said to the woman.

No

You will not die

the serpent

said

to the woman

ні

ви не помрете

змій

сказав

жінці

І сказав змій до жінки: Умерти не вмрете!

Line 5 / 24

“In fact, God knows that when you eat it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil.”

In fact

God knows

that

when

you eat it

your eyes will be opened

and

you will be like God

knowing

good and evil

насправді

Бог знає

що

коли

ви з'їсте це

ваші очі відкриються

і

ви будете подібними до Бога

знаючими

добро і зло

Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро й зло.

Line 6 / 24

Then the woman saw that the tree was good for food and delightful to look at, and that it was desirable for obtaining wisdom. So she took some of its fruit and ate it; she also gave some to her husband, who was with her, and he ate it.

Then

the woman saw

that

the tree was good

for food

and

delightful

to look at

and

that

it was desirable

for obtaining wisdom

So

she took

some of its fruit

and

ate it

also

she gave some

to her husband

who was with her

and

he ate it

тоді

жінка побачила

що

дерево було добрим

для їжі

і

чудовим

щоб дивитись на

і

що

воно було спокусливим

для отримання мудрості

тому

вона взяла

деякі з його плодів

і

з'їла це

також

вона дала кілька

своєму чоловікові

хто був з нею

і

він з'їв це

І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду, та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв.

Line 7 / 24

Then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked; so they sewed fig leaves together and made loincloths for themselves.

Then

the eyes

of both of them

were opened

and

they knew

they were naked

so

they sewed

fig leaves

together

and

made

loincloths

for themselves

потім

очі

їх обох

розкрились

і

вони зрозуміли

вони були нагі

тому

вони зшили

фіґові листки

разом

і

зробили

настегнові пов'язки

для себе

І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фіґові листя, і зробили опаски собі.

Line 8 / 24

Then the man and his wife heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze, and they hid themselves from the Lord God among the trees of the garden.

Then

the man

and

his wife

heard

the sound

of the Lord God walking

in the garden

at the time

of the evening breeze

and

they hid themselves

from the Lord God

among the trees

of the garden

потім

чоловік

і

його дружина

почули

звук

Господа Бога, що йде

по саду

під час

вечірнього бризу

і

вони заховались

від Господа Бога

між деревами

саду

І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю.

Line 9 / 24

So the Lord God called out to the man and said to him, “Where are you?”

So

the Lord God called out

to the man

and

said

to him

Where are you

тому

Господь Бог гукнув

до чоловіка

і

сказав

йому

де є ти

І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав: Де ти?

Line 10 / 24

And he said, “I heard You in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid.”

And

he said

I heard You

in the garden

and

I was afraid

because

I was naked

so

I hid

і

він сказав

я почув тебе

в саду

і

я злякався

тому що

я був нагий

тому

я заховався

А той відповів: Почув я Твій голос у раю і злякався, бо нагий я, і сховався.

Line 11 / 24

Then He asked, “Who told you that you were naked? Did you eat from the tree that I commanded you not to eat from?”

Then

He asked

Who told you

that

you were naked

Did you eat

from the tree

that

I commanded you

not to eat from

потім

він запитав

хто сказав тобі

що

ти був нагий

ти їв

з дерева

яке

я наказав тобі

не їсти з

І промовив Господь: Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що Я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв?

Line 12 / 24

Then the man replied, “The woman You gave to be with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate.”

Then

the man replied

The woman

You gave

to be with me

she gave me

some fruit

from the tree

and

I ate

тоді

чоловік відповів

жінка

ти дав

бути зі мною

вона дала мені

декілька плодів

з дерева

і

я з'їв

А Адам відказав: Жінка, що дав Ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв.

Line 13 / 24

So the Lord God asked the woman, “What is this you have done?” And the woman said, “It was the serpent. He deceived me, and I ate.”

So

the Lord God asked

the woman

What is this

you have done

And

the woman said

It was the serpent

He deceived me

and

I ate

потім

Господь Бог запитав

жінку

що є це

ти зробила

і

жінка сказала

це був змій

він обдурив мене

і

я їла

Тоді Господь Бог промовив до жінки: Що це ти наробила? А жінка сказала: Змій спокусив мене, і я їла.

Line 14 / 24

Then the Lord God said to the serpent: Because you have done this, you are cursed more than any livestock and more than any wild animal. You will move on your belly and eat dust all the days of your life.

Then

the Lord God said

to the serpent

Because

you have done this

you are cursed

more than any livestock

and

more than any wild animal

You will move

on your belly

and

eat

dust

all the days

of your life

тоді

Господь Бог сказав

змію

через те, що

ти зробив це

ти є проклятий

більше за будь-яку худобу

і

більше за будь-яку дику тварину

ти будеш рухатися

на своєму череві

і

їсти

пил

усі дні

свого життя

І до змія сказав Господь Бог: За те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу, і над усю звірину польову! На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свойого життя.

Line 15 / 24

"I will put hostility between you and the woman, and between your seed and her seed. He will strike your head, and you will strike his heel."

I will put

hostility

between you and the woman

and

between your seed and her seed

He will strike

your head

and

you will strike

his heel

я покладу

ворожнечу

між тобою і жінкою

і

між твоїм потомством і її потомством

він битиме

твою голову

а

ти будеш вражати

його п'яту

І Я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту.

Line 16 / 24

He said to the woman: "I will intensify your labor pains. You will bear children in anguish. Your desire will be for your husband, yet he will rule over you."

He said

to the woman

I will intensify

your labor pains

You will bear

children

in anguish

Your desire will be

for your husband

yet

he will rule over you

він сказав

жінці

я посилю

твої пологові страждання

ти будеш народжувати

дітей

у муках

твоє бажання буде

для твого чоловіка

при цьому

він буде керувати тобою

До жінки промовив: Помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою.

Line 17 / 24

And He said to Adam, “Because you listened to your wife’s voice and ate from the tree about which I commanded you, ‘Do not eat from it’. The ground is cursed because of you. You will eat from it by means of painful labor all the days of your life.

And

He said

to Adam

Because

you listened

to your wife’s voice

and

ate from the tree

about which

I commanded you

Do not eat from it

The ground is cursed

because of you

You will eat

from it

by means of painful labor

all the days

of your life

і

він сказав

Адаму

так як

ти прислухався

до голосу своєї дружини

і

їв з дерева

про яке

я наказував тобі

не їж з нього

земля є проклятою

через тебе

ти будеш харчуватися

з неї

шляхом важкої праці

усі дні

свого життя

І до Адама сказав Він: За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що Я наказав був тобі, говорячи: Від нього не їж, проклята через тебе земля! Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свойого життя.

Line 18 / 24

"It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field."

It will produce

thorns

and

thistles

for you

and

you will eat

the plants

of the field

воно буде родити

колючки

і

бур'яни

для тебе

і

ти будеш їсти

рослини

поля

Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову.

Line 19 / 24

"You will eat bread by the sweat of your brow until you return to the ground, since you were taken from it. For you are dust, and you will return to dust.”

You will eat

bread

by the sweat of your brow

until you return

to the ground

since (because)

you were taken

from it

For (because)

you are dust

and

you will return

to dust

ти будеш їсти

хліб

в поті лиця свого

поки ти не повернешся

у землю

тому що

ти був узятий

з неї

тому що

ти є пил

і

ти повернешся

до пилу

У поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох, і до пороху вернешся.

Line 20 / 24

Adam named his wife Eve, because she was the mother of all the living.

Adam

named

his wife

Eve

because

she was the mother

of all the living

Адам

назвав

свою дружину

Єва

тому що

вона була матір'ю

усіх живих

І назвав Адам ім'я своїй жінці: Єва, бо вона була мати всього живого.

Line 21 / 24

The Lord God made clothing out of skins for Adam and his wife, and He clothed them.

The Lord God made

clothing

out of skins

for Adam and his wife

and

He clothed them

Господь Бог зробив

одяг

зі шкіри

для Адама і його дружини

і

він одягнув їх

І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх.

Line 22 / 24

The Lord God said, “Since man has become like one of Us, knowing good and evil, he must not reach out, take from the tree of life, eat, and live forever.”

The Lord God said

Since

man has become

like one of Us

knowing

good and evil

he must not reach out

take from the tree

of life

eat

and

live

forever

Господь Бог сказав

оскільки

чоловік став

подібним до одного з нас

знаючим

добро і зло

він не повинен потягнутися

узяти з дерева

життя

з'їсти

і

жити

вічно

І сказав Господь Бог: Ось став чоловік, немов один із Нас, щоб знати добро й зло. А тепер коли б не простяг він своєї руки, і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв, і не жив повік віку.

Line 23 / 24

So the Lord God sent him away from the garden of Eden to work the ground from which he was taken.

So

the Lord God

sent him away

from the garden

of Eden

to work the ground

from which

he was taken

тому

Господь Бог

вислав його

із саду

Едему

щоб обробляти землю

з якої

він був взятий

І вислав його Господь Бог із еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був.

Line 24 / 24

He drove man out and stationed the cherubim and the flaming, whirling sword east of the garden of Eden to guard the way to the tree of life.

He drove man out

and

stationed

the cherubim (angels)

and

the flaming, whirling sword

east of the garden

of Eden

to guard

the way

to the tree

of life

він вигнав чоловіка

і

розмістив

херувимів (ангелів)

і

палаючий меч, що обертається

зі східної сторони саду

Едему

щоб охороняти

шлях

до дерева

життя

І вигнав Господь Бог Адама. А на схід від еденського раю поставив Херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя.