Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Bible - Luke, Chapter 2

Біблія - Від Луки 2

Luke 02

Натисніть тут для прослуховування аудіо.

Line 1 / 52

In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole empire should be registered.

In those days

a decree

went out

from Caesar Augustus

that

the whole empire

should be registered

тими днями

указ

вийшов

від Цезаря Августа

про те, що

вся імперія

повинна бути зареєстрована

На той час вийшов наказ Августа цезаря провести перепис населення по всій Римській імперії.

Line 2 / 52

This first registration took place while Quirinius was governing Syria.

This first registration

took place

while

Quirinius

was governing

Syria

ця перша реєстрація

відбувалася

в той час, як

Кириній

керував

Сирією

То був найперший перепис, й проводився він, коли Кириній був губернатором Сирії.

Line 3 / 52

So everyone went to be registered, each to his own town.

So

everyone

went

to be registered

each

to his own town

тому

кожен

пішов

щоб бути зареєстрованим

кожен

в своє власне місто

Усі люди пішли реєструватися, і кожен пішов до свого рідного міста.

Line 4 / 52

And Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family line of David...

And

Joseph

also

went up

from the town

of Nazareth

in Galilee

to Judea

to the city

of David

which

is called

Bethlehem

because

he was

of the house

and

family line

of David

і

Йосип

також

піднявся

з міста

Назарета

в Галілеї

до Юдеї

до міста

Давида

яке

зветься

Віфлеємом

тому що

він був

дому

і

роду

Давида

Тож Йосип також вирушив з Назарета Ґалилейського, де він жив, до Юдеї, до Давидового міста, яке зветься Віфлеємом, оскільки він походив з родини Давидових нащадків...

Line 5 / 52

...to be registered along with Mary, who was engaged to him and was pregnant.

to be registered

along with Mary

who

was engaged

to him

and

was pregnant

щоб бути зареєстрованим

разом з Марією

яка

була заручена

з ним

і

була вагітна

...Він узяв з собою Марію, тому що був заручений з нею; у тий час вона вже чекала дитину.

Line 6 / 52

While they were there, the time came for her to give birth.

While

they were

there

the time

came

for her

to give birth

поки

вони були

там

час

настав

для неї

народжувати

Так сталося, що поки вони були там, настав строк Марії стати матір’ю,

Line 7 / 52

Then she gave birth to her firstborn Son, and she wrapped Him snugly in cloth and laid Him in a feeding trough—because there was no room for them at the lodging place.

Then

she gave birth

to her firstborn Son

and

she wrapped

Him

snugly

in cloth

and

laid

Him

in a feeding trough

because

there was no room

for them

at the lodging place

потім

вона народила

свого первістка

і

вона загорнула

його

щільно

у тканину

і

поклала

його

в ясла

тому що

не було місця

для них

в місці, що здається в оренду

і вона народила свого першого Сина. Сповивши Дитину у полотно, Марія поклала Його в ясла, оскільки в заїжджому дворі вільних місць не було.

Line 8 / 52

In the same region, shepherds were staying out in the fields and keeping watch at night over their flock.

In the same region

shepherds

were staying out

in the fields

and

keeping watch

at night

over their flock

в тій самій місцевості

пастухи

залишалися під відкритим небом

в полях

і

уважно слідкували

вночі

за своєю отарою

Кілька пастухів тієї місцевості лишилися на ніч у чистім полі стерегти свої отари.

Line 9 / 52

Then an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified.

Then

an angel

of the Lord

stood

before them

and

the glory

of the Lord

shone

around them

and

they were terrified

потім

янгол

Господа

постав

перед ними

і

слава

Господа

сяяла

навколо них

і

вони були налякані

І з’явився їм Ангел Господній, і сяйво Слави Господньої пролилося на них. Страх охопив пастухів.

Line 10 / 52

But the angel said to them, “Don’t be afraid, for look, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people.

But

the angel said

to them

Don’t be afraid

for

look

I proclaim

to you

good news

of great joy

that

will be

for all the people

але

янгол сказав

їм

не бійтеся

тому що

подивіться

я проголошую

вам

гарні новини

великої радості

яка

буде

для всіх людей

Та Ангел сказав їм: «Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям.

Line 11 / 52

"Today a Savior, who is Messiah the Lord, was born for you in the city of David.

Today

a Savior

who is

Messiah

the Lord

was born

for you

in the city

of David

сьогодні

Спаситель

який є

Месія

Господь

народився

для вас

в місті

Давида

«Тому що сьогодні в місті Давидовім народився для вас Спаситель — Христос Господь

Line 12 / 52

"This will be a sign for you: You will find a baby wrapped snugly in cloth and lying in a feeding trough.”

This will be

a sign

for you

You will find

a baby

wrapped

snugly

in cloth

and

lying

in a feeding trough

це буде

знак

для вас

ви знайдете

немовля

загорнуте

щільно

у тканину

і

лежаче

в яслах

«І знак вам буде такий: ви знайдете в яслах Дитину, загорнуту у полотно».

Line 13 / 52

Suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying:

Suddenly

there was

a multitude

of the heavenly host

with the angel

praising

God

and

saying

раптом

там була

безліч

сил небесних

з янголом

славить

Бога

і

говорить

Раптом до Ангела приєдналася сила-силенна інших Ангелів, які славили Бога зі словами:

Line 14 / 52

"Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to people He favors!"

Glory

to God

in the highest heaven

and

peace

on earth

to people

He favors

слава

Богу

у найвищих небесах

і

мир

на землі

людям

він благоволить

«Слава Господу на Небесах, і хай мир панує на землі між людьми, які Богу милі».

Line 15 / 52

When the angels had left them and returned to heaven, the shepherds said to one another, “Let’s go straight to Bethlehem and see what has happened, which the Lord has made known to us.”

When

the angels

had left

them

and

returned

to heaven

the shepherds

said

to one another

Let’s go

straigh

to Bethlehem

and

(let us) see

what has happened

which

the Lord

has made known

to us

коли

янголи

залишили

їх

і

повернулися

на небеса

пастухи

сказали

один одному

ходімо

прямо

до Віфлеєма

і

подивимося

що сталося

що

Господь

зробив відомим

нам

Коли Ангели залишили пастухів і повернулися на Небо, пастухи заговорили між собою: «Ходімо до Віфлеєма й подивимося на те, що там сталось, про що Господь дав нам знати».

Line 16 / 52

They hurried off and found both Mary and Joseph, and the baby who was lying in the feeding trough.

They hurried off

and

found

both

Mary and Joseph

and

the baby

who was lying

in the feeding trough

вони поспішно пішли

і

знайшли

обох

Марію і Йосипа

і

немовля

яке лежало

в яслах

Тож вони поспішили й знайшли Марію з Йосипом і Дитиною, Яка лежала в яслах.

Line 17 / 52

After seeing them, they reported the message they were told about this child,

After

seeing

them

they reported

the message

they were told

about this child

після

бачення

їх

вони доповіли

повідомлення

їм розповіли

про це дитя

Побачивши Немовля, пастухи всім розповіли про звістку, яку вони одержали про цю Дитину.

Line 18 / 52

And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them.

and

all

who heard

it

were amazed

at what

the shepherds

said

to them

і

всі

хто чув

його

були здивовані

тим, що

пастухи

сказали

їм

І розказана ними історія дивувала всіх, хто чув її.

Line 19 / 52

But Mary was treasuring up all these things in her heart and meditating on them.

But

Mary

was treasuring up

all these things

in her heart

and

meditating on them

але

Марія

збирала і зберігала

всі ці речі

в своєму серці

і

міркувала про них

Марія ж, мов скарб, збирала все це й складала в своєму серці.

Line 20 / 52

The shepherds returned, glorifying and praising God for all they had seen and heard, just as they had been told.

The shepherds

returned

glorifying

and

praising

God

for all

they had seen

and

heard

just as

they had been told

пастухи

повернулися

прославляючи

і

хвалячи

Бога

за все

вони бачили

і

чули

так само, як

їм розповіли

А пастухи повернулися додому, хвалячи й прославляючи Бога за все те, що вони почули й побачили — точнісінько так, як було їм сказано.

Line 21 / 52

When the eight days were completed for His circumcision, He was named Jesus, the name given by the angel before He was conceived.

When

the eight days

were completed

for His circumcision

He was named

Jesus

the name

given

by the angel

before

He was conceived

коли

вісім днів

були завершені

для його обрізання

він був названий

Ісусом

іменем

даним

янголом

перед тим як

він був зачатий

Коли сповнилося вісім днів і настав час робити Хлопчику обрізання, Його нарекли Ісусом. Це було ім’я, яке дав Йому Ангел ще до Його зачаття в материній утробі.

Line 22 / 52

And when the days of their purification according to the law of Moses were finished, they brought Him up to Jerusalem to present Him to the Lord.

And

when

the days

of their purification

according to the law

of Moses

were finished

they brought

Him

up

to Jerusalem

to present

Him

to the Lord

і

коли

дні

їх очищення

згідно з законом

Мойсея

були закінчені

вони принесли

його

вверх

до Єрусалиму

щоб представити

його

Господу

А як настав час їхнього очищення, згідно з Мойсеєвим Законом, батьки взяли Ісуса до Єрусалиму, щоб явити Його перед Господом.

Line 23 / 52

Just as it is written in the law of the Lord: Every firstborn male will be dedicated to the Lord.

just as

it is written

in the law

of the Lord

Every firstborn male

will be dedicated

to the Lord

так само, як

це є написано

в законі

Господа

кожен хлопчик-первісток

буде посвячений

Господові

як то написано у Законі Господнім: «кожен хлопчик-первісток мусить бути посвячений Господові»

Line 24 / 52

And to offer a sacrifice,according to what is stated in the law of the Lord: a pair of turtledoves or two young pigeons.

and

to offer

a sacrifice

according to what

is stated

in the law

of the Lord

a pair of turtledoves

or

two young pigeons

й

покласти

жертву

відповідно до чого

вказано

в законі

Господа

пару горлиць

або

двох молодих голубів

й покласти жертву, як того вимагає Закон Господній: «принести в пожертву пару горлиць або голуб’ят»

Line 25 / 52

There was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, looking forward to Israel’s consolation, and the Holy Spirit was on him.

There was

a man

in Jerusalem

whose name

was

Simeon

This man

was

righteous

and

devout

looking forward

to Israel’s consolation

and

the Holy Spirit

was

on him

там був

чоловік

в Єрусалимі

чиє ім'я

було

Симеон

цей чоловік

був

праведним

і

побожним

чекаючи

на розраду Ізраїля

і

Святий Дух

був

на ньому

Мешкав тоді в Єрусалимі чоловік на ймення Симеон. Був він людиною праведною й побожною. Він чекав, коли Господь прийде, та порятує Ізраїль, і Святий Дух був з ним.

Line 26 / 52

It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he saw the Lord’s Messiah.

It had been revealed

to him

by the Holy Spirit

that

he would not see

death

before

he saw

the Lord’s Messiah

було відкрито

йому

Святим Духом

що

він не побачить

смерть

перш ніж

він побачив

Месію Господа

То Дух Святий відкрив йому, що він не спізнає смерті, доки не побачить на власні очі Господнього Христа.

Line 27 / 52

Guided by the Spirit, he entered the temple complex. When the parents brought in the child Jesus to perform for Him what was customary under the law,

Guided

by the Spirit

he entered

the temple complex

When

the parents

brought in

the child Jesus

to perform

for Him

what was customary

under the law

ведений

Духом

він увійшов в

храмовий комплекс

коли

батьки

внесли

немовля Ісуса

щоб здійснити

для нього

те, що було засноване на звичаї

відповідно до закону

Осяяний Духом, прийшов Симеон у Храм, і коли батьки внесли малого Ісуса, щоб зробити все для Нього згідно з традицією Закону,

Line 28 / 52

Simeon took Him up in his arms, praised God, and said:

Simeon

took

Him

up

in his arms

praised

God

and

said

Симеон

узяв

його

вверх

в свої руки

подякував

Богу

і

сказав

Симеон узяв Дитину на руки, й благословив Бога мовивши:

Line 29 / 52

"Now, Master, You can dismiss Your slave in peace, as You promised.

Now

Master

You can dismiss

Your slave

in peace

as You promised

зараз

Господи

ти можеш відпустити

свого слугу

в мирі

як ти обіцяв

«Тепер, Господи, відпусти слугу Свого з миром, як обіцяв Ти,

Line 30 / 52

"For my eyes have seen Your salvation.

For

my eyes

have seen

Your salvation

тому що

мої очі

бачили

твоє спасіння

«оскільки очі мої бачили Твоє Спасіння.

Line 31 / 52

"You have prepared it in the presence of all peoples,

You have prepared

it

in the presence

of all peoples

ти приготував

його

в присутності

усіх народів

«Яке Ти приготував перед усіма народами.

Line 32 / 52

"a light for revelation to the Gentiles and glory to Your people Israel."

a light

for revelation

to the Gentiles

and

glory

to Your people Israel

світло

одкровення

язичникам

і

слава

твоєму народу Ізраїль

«Він — Світло для прозріння поганам, і на славу Твоєму народу ізраїльському».

Line 33 / 52

His father and mother were amazed at what was being said about Him.

His father

and

mother

were amazed

at what

was being said

about Him

його батько

і

мати

були вражені

тим, що

було сказано

про нього

Батько й мати були вражені тим, що було сказане про їхнього Сина.

Line 34 / 52

Then Simeon blessed them and told His mother Mary: “Indeed, this child is destined to cause the fall and rise of many in Israel and to be a sign that will be opposed.

Then

Simeon

blessed

them

and

told

His mother Mary

Indeed

this child

is destined

to cause

the fall

and

rise

of many

in Israel

and

to be

a sign

that

will be opposed

потім

Симеон

благословив

їх

і

сказав

його матері Марії

дійсно

цій дитині

судилося

стати причиною

падіння

і

піднесення

багатьох

в Ізраїлі

і

бути

знаменням

яке

буде зустрінуте вороже

Симеон благословив їх сказавши Марії, Ісусовій матері: «Він призначений багатьох в Ізраїлі піднести або скинути додолу, Він покликаний бути знаменням, яке люди відкинуть,

Line 35 / 52

"And a sword will pierce your own soul—that the thoughts of many hearts may be revealed.”

and

a sword

will pierce

your own soul

that

the thoughts

of many hearts

may be revealed

і

меч

простромить

твою власну душу

так, що

думки

багатьох сердець

будуть розкриті

«і потаємні думки багатьох людей відкриються, та це буде так боляче тобі, неначе меч пронизає серце твоє».

Line 36 / 52

There was also a prophetess, Anna, a daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was well along in years, having lived with her husband seven years after her marriage,

There was

also

a prophetess

Anna

a daughter

of Phanuel

of the tribe

of Asher

She was

well along in years

having lived

with her husband

seven years

after her marriage

там була

також

пророчиця

Анна

дочка

Фануїла

племені

Ашера

вона була

вже в роках

проживши

зі своїм чоловіком

сім років

після свого заміжжя

У той самий час пророчиця Анна, дочка Фануїлова з роду Ашера, знаходилася у Храмі. Вона була дуже стара. Сім років прожила вона з чоловіком після одруження,

Line 37 / 52

And was a widow for 84 years. She did not leave the temple complex, serving God night and day with fasting and prayers.

and

was

a widow

for 84 years

She did not leave

the temple complex

serving

God

night and day

with fasting

and

prayers

і

була

вдовою

протягом восьмидесяти чотирьох років

вона не залишала

храмового комплексу

служачи

Богу

день і ніч

з постом

і

молитвами

а потім вдовувала протягом восьмидесяти чотирьох років. Не відлучаючись із Храму, день і ніч вона постом і молитвами служила Господу.

Line 38 / 52

At that very moment, she came up and began to thank God and to speak about Him to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem.

At that very moment

she came up

and

began

to thank

God

and

to speak

about Him

to all

who were looking forward

to the redemption

of Jerusalem

в той самий момент

вона підійшла

і

почала

дякувати

Богу

і

говорити

про нього

до усіх

хто чекав

на врятування

Єрусалиму

Анна підійшла до Ісусових батьків саме тоді, коли вони розмовляли з Симеоном. Вона подякувала Богові й розповіла про Ісуса всім, хто чекав визволення Єрусалиму.

Line 39 / 52

When they had completed everything according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth.

When

they had completed

everything

according to the law

of the Lord

they returned

to Galilee

to their own town

of Nazareth

коли

вони виконали

все

відповідно до закону

Господа

вони повернулися

до Галілеї

до свого власного міста

Назарета

Коли Йосип та Марія виконали все, що вимагалося Законом Господнім, вони повернулися до Ґалилеї, у своє рідне місто Назарет.

Line 40 / 52

The boy grew up and became strong, filled with wisdom, and God’s grace was on Him.

The boy

grew up

and

became

strong

filled

with wisdom

and

God’s grace

was

on Him

хлопчик

виріс

і

став

сильним

наповненим

з мудрістю

і

благодать Бога

була

на ньому

А Дитя росло, наливалося силою, мудрістю, і Божа благодать була на Ньому.

Line 41 / 52

Every year His parents traveled to Jerusalem for the Passover Festival.

Every year

His parents

traveled

to Jerusalem

for the Passover Festival

щороку

його батьки

подорожували

до Єрусалиму

на свято Пасхи

Щороку батьки Його вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи.

Line 42 / 52

When He was 12 years old, they went up according to the custom of the festival.

When

He was

12 years old

they went up

according to the custom

of the festival

коли

йому було

дванадцять років

вони піднялися

відповідно до звичаю

свята

Подалися вони, як завжди, й того року, коли Ісусові сповнилося дванадцять.

Line 43 / 52

After those days were over, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but His parents did not know it.

After

those days

were over

as

they were returning

the boy Jesus

stayed behind

in Jerusalem

but

His parents

did not know

it

після того як

ті дні

скінчилися

в той час, коли

вони поверталися

хлопчик Ісус

залишився позаду

в Єрусалимі

але

його батьки

не знали

цього

Як скінчилося свято, батьки верталися додому, а Хлопчик Ісус лишився в Єрусалимі, хоч батьки не знали про те.

Line 44 / 52

Assuming He was in the traveling party, they went a day’s journey. Then they began looking for Him among their relatives and friends.

Assuming

He was

in the traveling party

they went

a day’s journey

Then

they began looking for Him

among their relatives

and

friends

вважаючи

він був

в подорожуючій групі

вони пішли

одноденну подорож

потім

вони почали шукати його

серед своїх родичів

і

друзів

Цілий день вони йшли, вважаючи, що Він десь тут, у гурті. Потім почали шукати Його серед своїх родичів та друзів.

Line 45 / 52

When they did not find Him, they returned to Jerusalem to search for Him.

When

they did not find

Him

they returned

to Jerusalem

to search for Him

коли

вони не знайшли

його

вони повернулись

до Єрусалиму

щоб шукати його

І, не знайшовши, повернулися до Єрусалиму, сподіваючись знайти Його там.

Line 46 / 52

After three days, they found Him in the temple complex sitting among the teachers, listening to them and asking them questions.

After three days

they found

Him

in the temple complex

sitting

among the teachers

listening to them

and

asking them questions

через три дні

вони знайшли

його

в храмовому комплексі

сидячи

серед учителів

слухаючи їх

і

задаючи їм запитання

І так сталося, що знайшли вони Його аж через три дні у Храмі. Ісус сидів серед учителів, слухав їхню науку й ставив їм запитання.

Line 47 / 52

And all those who heard Him were astounded at His understanding and His answers.

And

all those

who heard Him

were astounded

at His understanding

and

His answers

і

всі ті

які чули його

були приголомшені

біля його розуміння

і

його відповідей

І всі, хто чули Його, були здивовані Його розумінням та відповідями.

Line 48 / 52

When His parents saw Him, they were astonished, and His mother said to Him, “Son, why have You treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for You.”

When

His parents saw

Him

they were astonished

and

His mother said

to Him

Son

why

have You treated us like this

Your father

and

I

have been searching

anxiously

for You

коли

його батьки побачили

його

вони були вражені

а

його мати сказала

йому

син

чому

ти так з нами вчинив

твій батько

і

я

шукали

з тривогою

тебе

Побачивши Його, батьки були вражені, а Його мати звернулася до Нього: «Дитино, чому Ти зробив з нами таке? Твій батько і я страшенно переживали, розшукуючи Тебе».

Line 49 / 52

“Why were you searching for Me?” He asked them. “Didn’t you know that I had to be in My Father’s house?”

Why

were you searching for Me

He asked them

Didn’t you know

that

I had

to be

in My Father’s house

навіщо

ви шукали мене

він запитав їх

невже ви не знали

що

я повинен був

бути

в будинку мого батька

А Він відповів: «Чому ви шукали Мене? Чи ви не знали, що Я мушу бути у домі Батька Мого?»

Line 50 / 52

But they did not understand what He said to them.

But

they did not understand

what

He said

to them

але

вони не зрозуміли

що

він сказав

їм

Та вони не зрозуміли цієї відповіді.

Line 51 / 52

Then He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. His mother kept all these things in her heart.

Then

He went down

with them

and

came

to Nazareth

and

was obedient to them

His mother kept

all these things

in her heart

тоді

він відбув

з ними

і

прибув

до Назарета

і

слухався їх

його мати тримала

всі ці речі

в своєму серці

Тоді Ісус повернувся із ними до Назарета, і Він слухався їх. Та Його мати зберігала все це в своїм серці.

Line 52 / 52

And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and with people.

And

Jesus

increased

in wisdom

and

stature

and

in favor

with God

and

with people

і

Ісус

додав

у мудрості

і

зрості

і

в прихильності

з Богом

і

з людьми

Тож Ісус зростав мудрістю, статурою та ласкою Божою і людською.