Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

The Bible - The Book of Matthew, Chapter 27

Crucifixion

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Verse 1 / 66

When daybreak came, all the chief priests and the elders of the people plotted against Jesus to put Him to death.

When

daybreak

came

all the chief priests

and

the elders

of the people

plotted

against Jesus

to put Him

to death

коли

світанок

настав

всі первосвященики

і

старійшини

людей

змовились

проти Ісуса

покласти його

до смерті

Вранці наступного дня всі головні священики разом зі старійшинами зустрілися й приняли рішення вбити Ісуса.

Verse 2 / 66

After tying Him up, they led Him away and handed Him over to Pilate, the governor.

After

tying Him up

they led Him away

and

handed Him over

to Pilate

the governor

після

зв'язуючи його

вони відвели його геть

і

передали його

Пилату

наміснику

Вони зв’язали Його й повели до прокуратора, щоб передати Його до рук Пилата.

Verse 3 / 66

Then Judas, His betrayer, seeing that He had been condemned, was full of remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders.

Then

Judas

His betrayer

seeing

that

He had been condemned

was

full of remorse

and

returned

the 30 pieces

of silver

to the chief priests

and

elders

тоді

Юда

його зрадник

бачачи

що

він був засуджений

був

повний розкаяння

і

повернув

30 монет

зі срібла

первосвященикам

і

старійшинам

На той час Юда, який зрадив Ісуса, побачивши, що Ісуса було оголошено винним, розкаявся у вчиненому й повернув тридцять срібняків головним священикам і старійшинам.

Verse 4 / 66

“I have sinned by betraying innocent blood,” he said. “What’s that to us?” they said. “See to it yourself!”

“I have sinned

by betraying

innocent blood

he said

What is that

to us

they said

See

to it

yourself

я згрішив

зраджуючи

невинну кров

він сказав

що є те

до нас

вони сказали

дивись

на це

сам

Він сказав: «Я згрішив, видавши Невинного на смерть». «Що нам до того? — відповіли йому. — Це твоя справа!»

Verse 5 / 66

So he threw the silver into the sanctuary and departed. Then he went and hanged himself.

So

he threw

the silver

into the sanctuary

and

departed

Then

he went

and

hanged himself

у зв'язку з цим

він кинув

срібло

в храм

і

відправився

потім

він пішов

і

повісився

І він кинув ті срібні гроші у Храмі, пішов і повісився.

Verse 6 / 66

The chief priests took the silver and said, “It’s not lawful to put it into the temple treasury, since it is blood money.”

The chief priests

took

the silver

and

said

“It’s not lawful

to put it

into the temple treasury

since

it is blood money

первосвященики

узяли

срібло

і

сказали

це є не законно

покласти це

в скарбницю храму

так як

це є криваві гроші

Головні священики, піднявши монети, мовили: «По Закону не годиться класти ці гроші до скарбниці, бо це плата за пролиту кров».

Verse 7 / 66

So they conferred together and bought the potter’s field with it as a burial place for foreigners.

So

they conferred

together

and

bought

the potter’s field

with it

as

a burial place

for foreigners

тоді

вони порадились

разом

і

купили

поле горшечника

з цим

як

місце поховання

для чужинців

Тоді, порадившись, вони придбали на ті гроші шматок землі, що звався Гончарним полем, щоб ховати на ньому чужинців.

Verse 8 / 66

Therefore that field has been called “Blood Field” to this day.

Therefore

that field

has been called

Blood Field

to this day

тому

те поле

називалось

кривавим полем

до цього дня

Ось чому те поле й досі зветься Кривавим Полем.

Verse 9-10 / 66

Then what was spoken through the prophet Jeremiah was fulfilled: They took the 30 pieces of silver, the price of Him whose price was set by the Israelites, and they gave them for the potter’s field, as the Lord directed me.

Then

what was spoken

through the prophet

Jeremiah

was fulfilled

They took

the 30 pieces

of silver

the price

of Him

whose price

was set

by the Israelites

and

they gave

them

for the potter’s field

as

the Lord

directed

me

таким чином

що було сказано

через пророка

Єремію

здійснилось

вони взяли

30 монет

зі срібла

ціну

його

чия ціна

була призначена

ізраїльтянами

і

вони дали

їм

за поле горшечника

як

Господь

вказав

мені

Так збулися слова пророка Єремії: «І взяли вони тридцять срібняків, ціну, що призначили за Нього сини Ізраїля, й віддали їх за Гончарне поле, як Господь указав мені на те».

Verse 11 / 66

Now Jesus stood before the governor. “Are You the King of the Jews?” the governor asked Him. Jesus answered, “You have said it.”

Now

Jesus

stood

before the governor

Are You

the King

of the Jews

the governor

asked

Him

Jesus answered

You have said it

тепер

Ісус

стояв

перед намісником

є ти

цар

юдеїв

намісник

спитав

його

Ісус відповів

ти сказав це

Коли Ісус представ перед прокуратором, Пилат спитав Його: «Ти — Цар юдейський?» На що Ісус відповів: «Так, це Я. Але ж ти сам це сказав».

Verse 12 / 66

And while He was being accused by the chief priests and elders, He didn’t answer.

And

while

He was being accused

by the chief priests

and

elders

He did not answer

і

в той час як

він звинувачувався

первосвящениками

і

старійшинами

він не відповідав

А коли головні священики й старійшини почали перед Пилатом звинувачувати Ісуса, Він не вимовив жодного слова.

Verse 13 / 66

Then Pilate said to Him, “Don’t You hear how much they are testifying against You?”

Then

Pilate

said

to Him

Don’t You hear

how much

they are testifying

against You

тоді

Пилат

сказав

йому

ти не чуєш

скільки

вони свідчать

проти тебе

Тоді Пилат знову спитав Його: «Хіба ж Ти не чуєш усі ці звинувачення проти Себе?»

Verse 14 / 66

But He didn’t answer him on even one charge, so that the governor was greatly amazed.

But

He didn’t answer

him

on one charge

even

so

that

the governor

was amazed

greatly

але

він не відповів

йому

на одне звинувачення

навіть

тому

те

намісник

був здивований

сильно

Але Ісус і слова не відповів на жодне із звинувачень. І це дуже здивувало Пилата.

Verse 15 / 66

At the festival the governor’s custom was to release to the crowd a prisoner they wanted.

At the festival

the governor’s custom

was

to release

to the crowd

a prisoner

they wanted

на святі

звичай намісника

був

відпускати

до юрби

ув'язненого

вони хотіли

Кожного року, під час Пасхи, Пилат, за звичаєм, відпускав на волю одного з приречених злочинців, за якого просив народ.

Verse 16 / 66

At that time they had a notorious prisoner called Barabbas.

At that time

they had

a notorious prisoner

called

Barabbas

в той час

вони мали

сумнозвісного в'язня

званого

Вараввою

На той час у в’язниці сидів відомий злочинець на ім’я Варавва.

Verse 17 / 66

So when they had gathered together, Pilate said to them, “Who is it you want me to release for you—Barabbas, or Jesus who is called Messiah?”

So

when

they had gathered

together

Pilate

said

to them

Who is it

you want

me

to release

for you

Barabbas

or

Jesus

who

is called

Messiah

так що

коли

вони зібралися

разом

Пилат

сказав

їм

хто є це

ви хочете

я

щоб відпустив

для вас

Варавву

чи

Ісуса

який

є званий

Месією

Тож, коли зібрався натовп, Пилат запитав: «Кого ви хочете, щоб я відпустив для вас: Варавву чи Ісуса, Який зветься Христом?»

Verse 18 / 66

For he knew they had handed Him over because of envy.

For

he knew

they had handed over

Him

because of envy

тому що

він знав

вони передали

його

через заздрість

Пилат знав, що головні священики і старійшини віддали Ісуса прокуратору, тільки тому, що заздрили Йому.

Verse 19 / 66

While he was sitting on the judge’s bench, his wife sent word to him, “Have nothing to do with that righteous man, for today I’ve suffered terribly in a dream because of Him!”

While

he was sitting

on the judge’s bench

his wife

sent

word

to him

Have nothing

to do

with that righteous man

for

today

I’ve suffered

terribly

in a dream

because of Him

поки

він сидів

на суддівській лаві

його дружина

надіслала

повідомлення

йому

маєш нічого

щоб робити

з тим доброчесним чоловіком

тому що

сьогодні

я страждала

жахливо

уві сні

через нього

Коли Пилат засідав у суді, його дружина прислала слугу переказати йому: «Ти не повинен нічого робити Цьому невинному, бо я бачила про Нього сон цієї ночі і була засмучена весь день».

Verse 20 / 66

The chief priests and the elders, however, persuaded the crowds to ask for Barabbas and to execute Jesus.

The chief priests

and

the elders

however

persuaded

the crowds

to ask for

Barabbas

and

to execute

Jesus

первосвященики

і

старійшини

проте

переконали

натовпи

запросити

Варавву

і

стратити

Ісуса

Але головні священики й старійшини підбурювали натовп просити Пилата звільнити Варавву і засудити Ісуса до страти.

Verse 21 / 66

The governor asked them, “Which of the two do you want me to release for you?” “Barabbas!” they answered.

The governor

asked

them

Which

of the two

do you want

me

to release

for you

Barabbas

they answered

намісник

запитав

їх

котрого

з двох

ви хочете

я

щоб звільнити

для вас

Варавву

вони відповіли

І через те, коли правитель запитав усіх: «Кого з цих двох ви хочете звільнити?» Ті відповіли: «Варавву!»

Verse 22 / 66

Pilate asked them, “What then should I do with Jesus, who is called Messiah?” They all answered, “Crucify Him!”

Pilate

asked

them

What

then

should I do

with Jesus

who is called Messiah

They answered

all

Crucify Him

Пилат

запитав

їх

що

тоді

повинен я робити

з Ісусом

який є званий Месією

вони відповіли

усі

розпни його

Тоді знову Пилат звернувся до них: «Що ж мені робити з Ісусом, Який зветься Христом?» У відповідь натовп загукав: «Розіп’яти Його!»

Verse 23 / 66

Then he said, “Why? What has He done wrong?” But they kept shouting, “Crucify Him!” all the more.

Then

he said

Why

What has He done

wrong

But

they kept shouting

Crucify Him

all the more

потім

він сказав

чому

що він зробив

неправильно

але

вони продовжували кричати

розпни його

ще більше

«За що? — запитав Пилат. — Який на Ньому злочин?» Тоді всі ще дужче загорлали: «Нехай Його розіпнуть на хресті!»

Verse 24 / 66

When Pilate saw that he was getting nowhere, but that a riot was starting instead, he took some water, washed his hands in front of the crowd, and said, “I am innocent of this man’s blood. See to it yourselves!”

When

Pilate

saw

that

he was getting nowhere

but

that

a riot

was starting

instead

he took

some water

washed his hands

in front of the crowd

and

said

I am innocent

of this man’s blood

See to it

yourselves

коли

Пилат

побачив

що

він не домагався свого

але

що

хвилювання

починалося

замість цього

він узяв

трохи води

помив свої руки

перед натовпом

і

сказав

я є невинний

в крові цього чоловіка

дивіться на це

самі

Пилат, побачивши, що він нічого не вдіє, і що натовп може вибухнути невдоволенням, узяв трохи води й умив руки перед народом, мовивши: «Я не винен у Його смерті. Вирішуйте самі!»

Verse 25 / 66

All the people answered, “His blood be on us and on our children!”

All the people

answered

His blood be

on us

and

on our children

усі люди

відповіли

його кров буде

на нас

і

на наших дітях

У відповідь з натовпу вигукнули: «Нехай кров Його буде на нас і наших дітях!»

Verse 26 / 66

Then he released Barabbas to them. But after having Jesus flogged, he handed Him over to be crucified.

Then

he released

Barabbas

to them

But

after

having Jesus flogged

he handed Him over

to be crucified

тоді

він відпустив

Варавву

до них

але

після того як

маючи Ісуса висіченим

він передав його

щоб бути розп'ятим

І тоді він відпустив Варавву, а Ісуса наказав побити батогами, та опісля віддав Його на розп’яття.

Verse 27 / 66

Then the governor’s soldiers took Jesus into headquarters and gathered the whole company around Him.

Then

the governor’s soldiers

took

Jesus

into headquarters

and

gathered

the whole company

around Him

тоді

солдати намісника

відвели

Ісуса

до штабу

і

зібрали

всю роту

навколо нього

Пилатові воїни відвели Ісуса до палацу, де був правитель, і там зібрався цілий відділ солдат навколо Нього.

Verse 28 / 66

They stripped Him and dressed Him in a scarlet military robe.

They stripped

Him

and

dressed

Him

in a scarlet military robe

вони роздягли

його

і

вдягли

його

у яскраво-червоне військове вбрання

Роздягнувши Його, вони накинули на Нього багряницю, на голову Йому сплели терновий вінок, а в праву руку дали ціпок. Впавши перед Ісусом на коліна, почали глузувати з Нього: «Вітаємо Тебе, Царю Юдейський!»

Verse 29 / 66

They twisted together a crown of thorns, put it on His head, and placed a reed in His right hand. And they knelt down before Him and mocked Him: “Hail, King of the Jews!”

They twisted

together

a crown

of thorns

put it

on His head

and

placed

a reed

in His right hand

And

they knelt

down

before Him

and

mocked Him

Hail

King

of the Jews

вони скрутили

разом

вінок

з тернів

поклали його

на його голову

і

помістили

тростину

в його праву руку

і

вони стали на коліна

вниз

перед ним

і

насміхалися над ним

слава

цареві

юдеїв

Роздягнувши Його, вони накинули на Нього багряницю, на голову Йому сплели терновий вінок, а в праву руку дали ціпок. Впавши перед Ісусом на коліна, почали глузувати з Нього: «Вітаємо Тебе, Царю Юдейський!»

Verse 30 / 66

Then they spit on Him, took the reed, and kept hitting Him on the head.

Then

they spit

on Him

took

the reed

and

kept hitting

Him

on the head

потім

вони плюнули

на нього

взяли

тростину

і

продовжували бити

його

по голові

Потім воїни забрали у Ісуса ціпок, та били Його тим ціпком по голові й плювали на Нього.

Verse 31 / 66

When they had mocked Him, they stripped Him of the robe, put His clothes on Him, and led Him away to crucify Him.

When

they had mocked

Him

they stripped

Him

of the robe

put His clothes

on Him

and

led Him away

to crucify Him

коли

вони висміяли

його

вони роздягнули

його

від вбрання

поклали його одяг

на нього

і

відвели його геть

щоб розп'яти його

А як скінчили вони знущатися й насміхатися з Ісуса, то зняли з Нього багряницю й, вбраши Ісуса у Його власний одяг, повели на розп’яття.

Verse 32 / 66

As they were going out, they found a Cyrenian man named Simon. They forced this man to carry His cross.

As

they were going out

they found

a Cyrenian man

named Simon

They forced

this man

to carry

His cross

коли

вони виходили

вони зустріли

киринеянина

на ім'я Симон

вони примусили

цього чоловіка

нести

його хрест

Виходячи з міста, солдати зустріли одного киринеянина на ім’я Симон і примусили його нести хрест, що призначався для Ісуса.

Verse 33 / 66

When they came to the place called Golgotha (which means Skull Place),

When

they came

to the place

called

Golgotha

which

means

Skull Place

коли

вони прийшли

до місця

званого

Голгофою

що

значить

місце черепа

Коли ж вони прийшли до місця, що називалося Ґолґофа (це означає «Лобне місце»),

Verse 34 / 66

they gave Him wine mixed with gall to drink. But when He tasted it, He would not drink it.

they gave

Him

wine

mixed

with gall

to drink

But

when

He tasted it

He would not drink

it

вони дали

йому

вина

змішаного

з жовчю

щоб пити

але

коли

він спробував його

він не пив би

його

то дали Ісусові випити вина, змішаного з жовчю. Та покуштувавши трохи, Він не став його пити.

Verse 35-36 / 66

After crucifying Him they divided His clothes by casting lots. Then they sat down and were guarding Him there.

After

crucifying

Him

they divided

His clothes

by casting lots

Then

they sat down

and

were guarding

Him

there

після

розп'яття

його

вони поділили

його одяг

кидаючи жереб

потім

вони сіли

і

охороняли

його

там

Розіп’явши Ісуса, воїни, кидаючи жереб, поділили між собою Його вбрання, а потім посідали там стерегти Його.

Verse 37 / 66

Above His head they put up the charge against Him in writing: THIS IS JESUS. THE KING OF THE JEWS.

Above His head

they put up

the charge

against Him

in writing

THIS IS JESUS

THE KING

OF THE JEWS

над його головою

вони встановили

запис

проти нього

в письмовому вигляді

це є Ісус

цар

юдеїв

На хресті, над головою Ісуса, солдати прибили дощечку, на якій було написане офіційне звинувачення: «ЦЕ ІСУС, ЦАР ЮДЕЙСЬКИЙ».

Verse 38 / 66

Then two criminals were crucified with Him, one on the right and one on the left.

Then

two criminals

were crucified

with Him

one

on the right

and

one

on the left

у той час

два злочинці

були розп'яті

з ним

один

праворуч

і

один

ліворуч

Разом із Ісусом були розіп’яті ще двоє розбійників: один праворуч, а другий ліворуч від Нього.

Verse 39-40 / 66

Those who passed by were yelling insults at Him, shaking their heads, and saying, “The One who would demolish the sanctuary and rebuild it in three days, save Yourself! If You are the Son of God, come down from the cross!”

Those

who

passed by

were yelling

insults

at Him

shaking

their heads

and

saying

The One

who

would demolish

the sanctuary

and

rebuild

it

in three days

save

Yourself

If

You are

the Son

of God

come

down

from the cross

ті

хто

проходили повз

кричали

образи

на нього

хитаючи

своїми головами

і

кажучи

той

який

зруйнував би

храм

і

відбудував

його

за три дні

врятуй

себе

якщо

ти є

сином

Бога

прийди

вниз

з хреста

Проходячи повз, люди лихословили і збиткувалися з Ісуса й, хитаючи головами, промовляли: «Ти ж нахвалявся геть зруйнувати Храм і відбудувати знов його за три дні. Тож врятуй хоча б Себе Самого! Якщо Ти насправді Син Божий, то зійди з хреста!»

Verse 41 / 66

In the same way the chief priests, with the scribes and elders, mocked Him and said,

In the same way

the chief priests

with the scribes

and

elders

mocked

Him

and

said

так само

первосвященики

з книжниками

і

старійшинами

висміювали

його

і

казали

Головні священики разом з книжниками та старійшинами також насміхалися з Ісуса, кажучи:

Verse 42 / 66

“He saved others, but He cannot save Himself! He is the King of Israel! Let Him come down now from the cross, and we will believe in Him.

He saved

others

but

He cannot save

Himself

He is the King

of Israel

Let Him come down

now

from the cross

and

we will believe

in Him

він рятував

інших

але

він не може врятувати

себе

він є царем

Ізраїлю

нехай він спуститься

зараз

з хреста

і

ми будемо вірити

в нього

«Він рятував інших, а Себе Самого врятувати не може! Якщо Він насправді є Царем ізраїльським, то нехай Він зараз зійде з хреста, і ми повіримо в Нього.

Verse 43 / 66

He has put His trust in God; let God rescue Him now—if He wants Him! For He said, ‘I am God’s Son.’”

He has put

His trust

in God

let God rescue

Him

now

if

He wants Him

For

He said

I am God’s Son

він поклав

свою віру

в Бога

нехай Бог врятує

його

зараз

якщо

він хоче його

адже

він казав

я є сином Бога

Він вірить у Господа, тож нехай Всевишній зараз врятує Його, якщо Господь Його вподобав. Бо ж Він Сам сказав: «Я — Син Божий».

Verse 44 / 66

In the same way even the two criminals who were crucified with Him kept taunting Him.

In the same way

even

the two criminals

who were

crucified

with Him

kept taunting

Him

так само

навіть

двоє злочинців

які

були розп'яті

з ним

продовжували дражнити

його

І навіть двоє злочинців, які були розіп’яті разом з Ісусом, і ті також ображали Його.

Verse 45 / 66

From noon until three in the afternoon darkness came over the whole land.

From noon

until

three (o'clock)

in the afternoon

darkness

came

over the whole land

з опівдня

до

трьох (годин)

пополудні

темрява

настала

над усією землею

Опівдень темрява настала на всій землі, і було так аж до третьої години.

Verse 46 / 66

About three in the afternoon Jesus cried out with a loud voice, “Elí, Elí, lemá sabachtháni?” that is, “My God, My God, why have You forsaken Me?"

About

three (o'clock)

in the afternoon

Jesus cried out

with a loud voice

Elí, Elí, lemá sabachtháni?

that is

My God, My God

why

have You forsaken

Me

близько

трьох (годин)

пополудні

Ісус закричав

з гучним голосом

елі, елі, лема савахтані

тобто (що значить)

мій Бог, мій Бог

чому

ти покинув

мене

Біля третьої Ісус голосно закричав: «Елі, Елі, лема савахтані?» Що означає «Боже Мій, Боже Мій, чому Ти покинув Мене?»

Verse 47 / 66

When some of those standing there heard this, they said, “He’s calling for Elijah!”

When

some

of those

standing

there

heard

this

they said

He’s calling for

Elijah

коли

деякі

з тих

що стоять

там

почули

це

вони сказали

він кличе

Іллю

Деякі з людей, які стояли поруч, почули це й заговорили між собою: «Він кличе Іллю!»

Verse 48 / 66

Immediately one of them ran and got a sponge, filled it with sour wine, fixed it on a reed, and offered Him a drink.

Immediately

one

of them

ran

and

got

a sponge

filled it

with sour wine (vinegar)

fixed

it

on a reed

and

offered

Him

a drink

негайно

один

з них

побіг

і

дістав

губку

заповнив її

з кислим вином (оцтом)

закріпив

її

на тростині

і

запропонував

йому

пиття

Один чоловік швидко побіг, намочив губку оцтом і, настромивши її на тростину, дав Ісусові напитися.

Verse 49 / 66

But the rest said, “Let’s see if Elijah comes to save Him!”

But

the rest (of the people)

said

Let’s see

if

Elijah

comes

to save

Him

але

решта (людей)

казала

давай подивимося

чи

Ілля

приходить

щоб врятувати

його

А інші казали: «Залиш Його! Подивимося, чи прийде Ілля Його рятувати».

Verse 50 / 66

Jesus shouted again with a loud voice and gave up His spirit.

Jesus

shouted

again

with a loud voice

and

gave up

His spirit

Ісус

закричав

знову

з гучним голосом

і

випустив

свій дух

Ісус іще раз голосно скрикнув і помер.

Verse 51 / 66

Suddenly, the curtain of the sanctuary was split in two from top to bottom; the earth quaked and the rocks were split.

Suddenly

the curtain

of the sanctuary

was split

in two

from top

to bottom

the earth

quaked

and

the rocks

were split

раптом

завіса

храму

була розірвана

на дві

зверху

донизу

земля

затряслася

і

скелі

були розколоті

Тієї ж миті завіса в Храмі розірвалася навпіл: від верху й до самого низу — й здригнулася земля, і скелі розкололися.

Verse 52 / 66

The tombs were also opened and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised.

The tombs

were opened

also

and

many bodies

of the saints

who had fallen asleep

were raised

гробниці

були відкриті

також

і

багато тіл

святих

які заснули

були підняті

І склепи відкрилися, й багато померлих людей Божих воскресло.

Verse 53 / 66

And they came out of the tombs after His resurrection, entered the holy city, and appeared to many.

And

they came

out of the tombs

after His resurrection

entered the holy city

and

appeared

to many

і

вони прийшли

за межі гробниць

після його воскресіння

увійшли в святе місто

і

з'явилися

до багатьох

І вийшовши зі своїх гробниць після Ісусового воскресіння, вони пішли до святого міста Єрусалиму і явилися багатьом людям.

Verse 54 / 66

When the centurion and those with him, who were guarding Jesus, saw the earthquake and the things that had happened, they were terrified and said, “This man really was God’s Son!”

When

the centurion

and

those with him

who

were guarding

Jesus

saw

the earthquake

and

the things

that

had happened

they were terrified

and

said

This man

really

was

God’s Son

коли

сотник

і

ті з ним

які

сторожили

Ісуса

побачили

землетрус

і

речі

які

сталися

вони були налякані

і

сказали

цей чоловік

дійсно

був

сином Бога

Коли центуріон і всі ті, хто стерегли з ним разом тіло Ісуса, побачили землетрус і все, що сталося, вони дуже перелякалися й мовили: «Цей Чоловік справді був Сином Божим!»

Verse 55 / 66

Many women who had followed Jesus from Galilee and ministered to Him were there, looking on from a distance.

Many women

who had followed

Jesus

from Galilee

and

ministered

to Him

were

there

looking on

from a distance

багато жінок

які слідували за

Ісусом

з Галілеї

і

допомагали

йому

були

там

дивлячись

з відстані

Багато жінок спостерігали здалеку за всім, що трапилося. Вони супроводжували Ісуса від самої Ґалилеї й піклувалися про Нього.

Verse 56 / 66

Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee’s sons.

Among them

were

Mary Magdalene

Mary

the mother

of James and Joseph

and

the mother

of Zebedee’s sons

серед них

були

Марія Магдалина

Марія

мати

Якова і Йосипа

і

мати

синів Зеведея

Серед них були Марія Маґдалена, Марія, мати Якова і Йосипа, та мати Якова і Іоана.

Verse 57 / 66

When it was evening, a rich man from Arimathea named Joseph came, who himself had also become a disciple of Jesus.

When

it was evening

a rich man

from Arimathea

named Joseph

came

who

himself

had become

also

a disciple

of Jesus

коли

був вечір

багатій

з Ариматеї

на ім'я Йосип

прийшов

який

сам

став

також

учнем

Ісуса

Коли настав вечір, прийшов один багач з Ариматеї на ймення Йосип, який теж був учнем Ісуса.

Verse 58 / 66

He approached Pilate and asked for Jesus’ body. Then Pilate ordered that it be released.

He approached

Pilate

and

asked for

Jesus’ body

Then

Pilate

ordered

that

it be released

він підійшов до

Пилата

і

попросив

тіло Ісуса

тоді

Пилат

наказав

що

воно буде видане

З’явившись до Пилата, він попросив віддати йому тіло Ісусове. Тож Пилат наказав воїнам віддати Його Йосипові.

Verse 59-60 / 66

So Joseph took the body, wrapped it in clean, fine linen, and placed it in his new tomb, which he had cut into the rock. He left after rolling a great stone against the entrance of the tomb.

So

Joseph

took

the body

wrapped it

in clean, fine linen

and

placed

it

in his new tomb

which

he had cut

into the rock

He left

after rolling

a great stone

against

the entrance

of the tomb

так що

Йосип

узяв

тіло

загорнув його

в чисту тонку лляну тканину

і

поклав

його

в його нову гробницю

яку

він вирубав

у скелі

він пішов

після прикочування

великого каменю

навпроти

входу

гробниці

Йосип узяв тіло й, загорнувши у чисте лляне полотно, поклав Його до нової гробниці, що сам вирубав у скелі. Потім, прикотивши величезного каменя, він затулив ним вхід до склепу і пішов звідти.

Verse 61 / 66

Mary Magdalene and the other Mary were seated there, facing the tomb.

Mary Magdalene

and

the other Mary

were seated

there

facing

the tomb

Марія Маґдалена

і

інша Марія

сиділи

там

обличчям до

гробниці

Марія Маґдалена та інша Марія залишилися сидіти біля гробниці.

Verse 62 / 66

The next day, which followed the preparation day, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate

The next day

which

followed

the preparation day

the chief priests

and

the Pharisees

gathered

before

Pilate

наступного дня

який

слідував за

підготовчим днем

первосвященики

і

фарисеї

зібралися

перед

Пилатом

Наступного дня після п’ятниці головні священики й фарисеї зустрілися з Пилатом.

Verse 63 / 66

and said, “Sir, we remember that while this deceiver was still alive He said, ‘After three days I will rise again.’

and

said

Sir

we remember

that

while

this deceiver

was alive

still

He said

After

three days

I will rise

again

і

сказали

пане

ми пам'ятаємо

що

в той час як

цей шахрай

був живий

ще

він сказав

через

три дні

я піднімуся

знову

Вони мовили до прокуратора: «Шановний, ми пригадали, що Той обманщик, ще коли був живий, сказав: „Я воскресну з мертвих через три дні”.

Verse 64 / 66

Therefore give orders that the tomb be made secure until the third day. Otherwise, His disciples may come, steal Him, and tell the people, ‘He has been raised from the dead.’ Then the last deception will be worse than the first.”

Therefore

give

orders

that

the tomb

be made secure

until the third day

Otherwise,

His disciples

may come

steal Him

and

tell

the people

He has been raised

from the dead

Then

the last deception

will be worse

than

the first

тому

віддай

накази

щоб

гробниця

буде зроблена недоступною

до третього дня

інакше

його учні

можуть прийти

вкрасти його

і

розповісти

людям

він воскрес

з мертвих

тоді

останній обман

буде гіршим

ніж

перший

Віддай наказ, щоб добре стерегли гробницю, поки не настане третій день, щоб Його учні не могли прийти й викрасти тіло, а тоді казати всім: „Він воскрес із мертвих”. Бо цей останній обман буде ще гірший від першого».

Verse 65 / 66

“You have a guard of soldiers,” Pilate told them. “Go and make it as secure as you know how.”

You have

a guard

of soldiers

Pilate told them

Go

and

make

it

as secure as

you know how

ви маєте

охорону

з солдатів

Пилат сказав їм

йдіть

і

зробіть

її

такою недоступною як

ви знаєте як

Тоді Пилат відповів: «Ви можете взяти вартових. Ідіть і охороняйте, як знаєте».

Verse 66 / 66

Then they went and made the tomb secure by sealing the stone and setting the guard.

Then

they went

and

made

the tomb

secure

by sealing

the stone

and

setting

the guard

тоді

вони пішли

і

зробили

гробницю

недоступною

опечатуючи

камінь

і

встановлюючи

охорону

Тож вони пішли стерегти гробницю та запечатали вхід, й залишили коло нього воїнів.