Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"Ten Brutal Realities of Life in Stalin's Soviet Union" from TOPTENZNET with Simon Whistler (2/2)

"Десять страхітливих реалій життя у сталінському Радянському Союзі" від TOPTENZNET з Саймоном Вістлером (2/2)

stalin

Натисніть тут, що переглянути голосове відео.

Натисніть тут для прослуховування аудіо.

Title

"The Ten Brutal Realities of Life in Stalin's Soviet Union"

the ten brutal realities

of life

in Stalin's Soviet Union

десять страхітливих реалій

життя

в сталінському Радянському Союзі

"Десять страхітливих реалій життя у сталінському Радянському Союзі"

Line 1 / 64

Number 6 - Suppression of religion.

Number six

suppression

of religion

номер шість

придушення

релігії

Номер 6 - Придушення релігії.

Line 2 / 64

Karl Marx famously described religion as the opium of the people.

Karl Marx

famously

described

religion

as the opium

of the people

Карл Маркс

чудово

описав

релігію

як опіум

народу

Карл Маркс чудово охарактеризував релігію як опіум народу.

Line 3 / 64

He saw religion as a tool used by the ruling capitalist class to oppress the proletariat.

He saw

religion

as a tool used by

the ruling capitalist class

to oppress

the proletariat

він бачив

релігію

в якості інструмента, що використовувався

правлячим капіталістичним класом

щоб гнобити

пролетаріат

Він вважав її інструментом, яким користувався правлячий капіталістичний клас для утисків пролетаріату.

Line 4 / 64

There would be no need for religion in a properly functioning Communist society, and this alone would have been reason enough for Stalin to attempt to eradicate it.

There would be no need

for religion

in a properly functioning Communist society

and

this alone

would have been reason enough

for Stalin

to attempt

to eradicate it

не було б необхідності

в релігії

в правильно функціонуючому комуністичному суспільстві

і

одне це

вже було достатньою причиною

для Сталіна

щоб спробувати

ліквідувати її

У правильно функціонуючому комуністичному суспільстві не було необхідності в релігії і одне це вже було достатньою причиною для Сталіна, щоб спробувати ліквідувати її.

Line 5 / 64

However, Stalin had another motivation too.

However

Stalin

had

another motivation

too

втім

Сталін

мав

інший стимул

також

Втім, він мав і інший стимул.

Line 6 / 64

He hated the idea that his people might believe in a power even greater than his own.

He hated

the idea

that

his people might believe

in a power

even

greater

than his own

він ненавидів

думку

що

його люди можуть вірити

у могутність

навіть

більшу

за його власну

Він ненавидів те, що його люди можуть вірити у могутність, яка є більшою за його власну.

Line 7 / 64

Russian Orthodoxy was the dominant religion in the Soviet Union, but there were also substantial numbers of Catholics, Protestants, Jews, Muslims, and others.

Russian Orthodoxy

was

the dominant religion

in the Soviet Union

but

there were

also

substantial numbers

of Catholics

Protestants

Jews

Muslims

and

others

російське православ'я

було

домінуючою релігією

в Радянському Союзі

але

там були

також

значні кількості

католиків

протестантів

іудеїв

мусульман

та

інших

Російське православ'я було домінуючою релігією у Радянському Союзі, але в країні також проживала значна кількість католиків, протестантів, іудеїв, мусульман та представників інших віросповідань.

Line 8 / 64

The process of attempting to stamp out religion began under Lenin, but it accelerated under Stalin.

The process

of attempting

to stamp out religion

began

under Lenin

but

it accelerated

under Stalin

процес

спроби

викорінити релігію

розпочався

під час правління Леніна

але

він прискорився

під владою Сталіна

Процес викорінення релігії розпочався ще під час правління Леніна і прискорився під владою Сталіна.

Line 9 / 64

Religious works of literature were banned, and atheism was promoted in schools.

Religious works of literature

were banned

and

atheism

was promoted

in schools

літературні твори на релігійну тематику

були заборонені

а

атеїзм

пропагувався

в школах

Літературні твори на релігійну тематику були заборонені, у школах пропагувався атеїзм.

Line 10 / 64

Worshippers were harrassed, their places of worship closed or even destroyed, and priests and preachers were targetted by the secret police.

Worshippers

were harrassed

their places of worship

closed

or

even

destroyed

and

priests

and

preachers

were targetted

by the secret police

вірян

переслідували

їх культові будівлі

зачинені

або

навіть

знищені

а

священики

і

проповідники

були мішенню

таємної поліції

Вірян переслідували, їх культові будівлі закривали і навіть знищували, а за священиками і проповідниками полювала таємна поліція.

Line 11 / 64

Number 5 - The Great Patriotic War of 1941-1945.

Number five

The Great Patriotic War

of 1941-1945

номер п'ять

Велика Вітчизняна війна

1941-1945 років

Номер 5 - Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років.

Line 12 / 64

On June the 22nd, 1941, Hitler's Nazi Germany launched an attack of unprecedented scale against Stalin's Soviet Union.

On June the 22nd

1941

Hitler's Nazi Germany

launched

an attack

of unprecedented scale

against Stalin's Soviet Union

on June the twenty-second

1941 року

нацистська Німеччина Гітлера

здійснила

напад

безпрецедентного масштабу

проти Радянського Союзу Сталіна

22 червня 1941 року гітлерівська нацистська Німеччина здійснила безпрецедентний за своїм масштабом напад на сталінський Радянський Союз.

Line 13 / 64

The titanic clash between the two totalitarian powers would decide the outcome of World War Two.

The titanic clash

between the two totalitarian powers

would decide

the outcome

of World War Two

колосальному зіткненню

між двома тоталітарними силами

судилося визначити

результат

Другої світової війни

Колосальному зіткненню двох тоталітарних держав судилося визначити результат Другої світової війни.

Line 14 / 64

In the Soviet Union, the struggle became known as the Great Patriotic War.

In the Soviet Union

the struggle

became known

as the Great Patriotic War

в Радянському Союзі

протистояння

стало відомим

як Велика Вітчизняна війна

В Радянському Союзі це протистояння було відоме під назвою Велика Вітчизняна війна.

Line 15 / 64

No other nation on earth would have been able to withstand such an enormous attack.

No other nation

on earth

would have been able

to withstand

such an enormous attack

жодна інша нація

на землі

не була б здатна

витримати

такий жахливий напад

Жодна інша нація в світі не змогла б витримати такий жахливий напад.

Line 16 / 64

Very few individuals in history, other than Stalin, would have been so inured to the suffering of their people as to pay the price required to repel it.

Very few individuals

in history

other than Stalin

would have been so inured

to the suffering

of their people

as to pay

the price

required

to repel it

дуже небагато осіб

в історії

окрім Сталіна

були б такими нечутливими

до страждань

своїх людей

відносно оплати

ціни

необхідної

для його відбиття

І зовсім небагато історичних діячів окрім Сталіна змогли б проявити таку ж нечутливість до страждань свого народу, сплачуючи настільки високу ціну перемоги над ворогом.

Line 17 / 64

As the Red Army fell back under the weight of the onslaught, Stalin ordered a scorched earth policy.

As the Red Army

fell back

under the weight

of the onslaught

Stalin

ordered

a scorched earth policy

оскільки Червона Армія

відступала

під вагою

натиску

Сталін

наказав

тактику спаленої землі

Оскільки Червона Армія відступала під потужним натиском ворога, Сталін наказав притримуватися тактики спаленої землі.

Line 18 / 64

Wells were poisoned, crops were burned in the fields, farm animals slaughtered, and entire towns destroyed.

Wells were poisoned

crops were burned

in the fields

farm animals slaughtered

and

entire towns destroyed

колодязі були отруєні

зернові були спалені

на полях

сільськогосподарські тварини вирізані

і

цілі міста зруйновані

В колодязях отруювалась вода, на полях спалювались зернові, вирізалися сільськогосподарські тварини і руйнувались цілі міста.

Line 19 / 64

No consideration was given as to how civilians would survive in the blackened wastelands that they had once called, "home".

No consideration was given

as to how

civilians

would survive

in the blackened wastelands

that

they had called

once

home

ніхто не звертав уваги

відносно того, як

мирні мешканці

могли б вижити

в обвугленому спустошеному краю

який

вони називали

колись

домівкою

Ніхто не звертав уваги на те, як будуть виживати мирні мешканці в обвугленому спустошеному краю, який вони колись називали "домівкою".

Line 20 / 64

Stalin demanded that civilians and soldiers alike be prepared to pay any price to keep him in power.

Stalin demanded

that

civilians and soldiers alike

be prepared

to pay

any price

to keep

him in power

in power

Сталін вимагав

щоб

як цивільне населення, так і солдати

були готові

заплатити

будь-яку ціну

щоб утримати

його

при владі

Сталіну було потрібно, щоб і цивільне населення, і солдати були готові заплатити будь-яку ціну для того, щоб утримати його при владі.

Line 21 / 64

The Red Army was the largest army in the world, but its soldiers were badly equipped and badly trained.

The Red Army

was

the largest army

in the world

but

its soldiers

were

badly equipped

and

badly trained

Червона Армія

була

найбільшою армією

в світі

але

її солдати

були

погано екіпіровані

і

погано підготовлені

Червона Армія була найбільшою армією в світі, але її солдати були погано екіпіровані і слабко підготовлені.

Line 22 / 64

To guard against the possibility of them fleeing from the enemy, battalions armed with machine guns were stationed to the rear of the lines of battle.

To guard against the possibility

of them fleeing

from the enemy

battalions

armed

with machine guns

were stationed

to the rear

of the lines of battle

щоб попередити можливість

їх втечі

від ворога

армійські підрозділи

озброєні

з кулеметами

були розташовані

навколо

строїв битви

Щоб попередити можливість їх втечі від ворога, позаду строїв, що воювали, розташовувалися армійські підрозділи, озброєні кулеметами.

Line 23 / 64

They were ready to gun down any man who had lost their nerve and attempted to escape.

They were ready

to gun down

any man

who

had lost

their nerve

and

attempted

to escape

вони були готові

пристрелити

будь-яку людину

яка

втратила

свою мужність

і

намагалася

втікти

Вони були готові пристрелити будь-кого, хто втрачав мужність і намагався втікти з поля битви.

Line 24 / 64

With Germany's eventual defeat in May of 1941 [1945], Stalin's power and international prestige were at an all time high.

With Germany's eventual defeat

in May of 1941 [1945]

Stalin's power and international prestige

were

at an all time high

з остаточною поразкою Німеччини

у травні 1945 року

влада і міжнародний престиж Сталіна

були

на абсолютному максимумі

Після остаточної перемоги над Німеччиною у травні 1941 року [як в оригіналі] (повинно бути 1945), влада і міжнародний престиж Сталіна досягли абсолютного максимуму.

Line 25 / 64

But the Soviet Union had lost between 20 and 42 million people.

But

the Soviet Union

had lost

between

twenty

and

forty-two

million

people

але

Радянський Союз

втратив

між

двадцятьма

і

сорока двома

мільйонами

людей

Але в той самий час Радянський Союз втратив від 20 до 42 мільйонів людей.

Line 26 / 64

Number 4 - Prisoners of War were treated as traitors.

Number four

Prisoners of War

were treated

as traitors

номер чотири

військовополонені

розглядалися

в якості зрадників

Номер 4 - До військовополонених відносились як до зрадників.

Line 27 / 64

When Germany surrendered to the Allies in May of 1945, more than six million Red Army soldiers had been taken prisoner by the Germans.

When

Germany surrendered

to the Allies

in May

of 1945

more than six million

Red Army soldiers

had been taken prisoner

by the Germans

коли

Німеччина здалася

союзникам

у травні

1945 року

більше шести мільйонів

солдатів Червоної Армії

було взято в полон

німцями

Коли в травні 1945 року Німеччина капітулювала перед союзниками, в полоні у німців знаходилося більше шести мільйонів солдатів Червоної Армії.

Line 28 / 64

Millions more civilians had been captured and put to work as slave laborers in the Reich.

Millions

more

civilians

had been captured

and

put

to work

as slave laborers

in the Reich

мільйонів

декілька

мирних мешканців

були взяті в полон

і

примушені

працювати

як невільники

у Рейху

Ще декілька мільйонів мирних мешканців були взяті в полон і примушені займатися підневільною працею на гітлерівський рейх.

Line 29 / 64

Many were now in territory controlled by the British and the Americans, and Stalin demanded that they be returned to the Soviet Union.

Many

were

now

in territory

controlled

by the British

and

the Americans

and

Stalin

demanded

that

they be returned

to the Soviet Union

немало

були

в той час

на території

контрольованій

британцями

і

американцями

і

Сталін

зажадав

щоб

вони були повернені

до Радянського Союзу

Багато з них у той час знаходились на території, яку контролювали британці і американці, і Сталін зажадав, щоб вони повернулися до Радянського Союзу.

Line 30 / 64

The Western Allies saw no reason to refuse what seemed to be a reasonable request, and from the chaos of post war Europe some 4 million people were repatriated.

The Western Allies

saw no reason

to refuse

what

seemed to be

a reasonable request

and

from the chaos

of post war Europe

some 4 million people

were repatriated

західні союзники

не бачили причини

відмовити

що

мало вигляд

обґрунтованого прохання

і

з хаосу

післявоєнної Європи

близько 4 мільйонів людей

було репатрійовано

Західні союзники не бачили причини відмовити тому, що мало вигляд обґрунтованого прохання, і близько 4 мільйонів людей було репатрійовано з хаосу послявоєнної Європи.

Line 31 / 64

In Stalin's paranoid mind though, to be captured by the enemy was in and of itself an act of treachery and betrayal.

In Stalin's paranoid mind

though

to be captured

by the enemy

was

in and of itself

an act

of treachery

and

betrayal

в надмірно підозрілій свідомості Сталіна

тим не менше

потрапити у полон

до ворога

було

само собою

вчинком

віроломства

і

зради

Тим не менш, надмірно підозрілий розум Сталіна вважав, що потрапити у полон до ворога вже само собою було віроломством і зрадою.

Line 32 / 64

This applied even to his own family.

This applied

even

to his own family

це розповсюджувалося

навіть

на його власну сім'ю

Це росповсюджувалось і на його власну родину.

Line 33 / 64

Stalin's son had been captured by the Germans in 1941, but the Soviet dictator refused to do a deal to secure his release.

Stalin's son

had been captured

by the Germans

in 1941

but

the Soviet dictator

refused

to do a deal

to secure

his release

син Сталіна

був захоплений в полон

німцями

в 1941 році

але

радянський диктатор

відмовився

укладати угоду

щоб забезпечити

його звільнення

Син Сталіна в 1941 році був захоплений німцями у полон, але радянський диктатор відмовився укладати угоду відносно його звільнення.

Line 34 / 64

Soldiers and civilians returning to the Soviet Union found themselves fed into camps for interrogation by the NKVD.

Soldiers

and

civilians

returning

to the Soviet Union

found

themselves

fed into camps

for interrogation

by the NKVD

солдати

і

цивільні особи

що повертаються

до Радянського Союзу

знаходили

себе

підведеними в табори

для допиту

НКВС

Солдати і цивільні, що поверталися до Радянського Союзу, опинилися на волосині від потрапляння до таборів внаслідок допитів НКВС.

Line 35 / 64

The lucky ones were eventually freed to return home, but the merest suspicion of having collaborated with the Germans meant execution or a visit to the labor camps in Siberia.

The lucky ones

were freed

eventually

to return

home

but

the merest suspicion

of having collaborated

with the Germans

meant execution

or

a visit

to the labor camps

in Siberia

щасливчиків

звільняли

іноді

щоб повертатися

додому

але

найменша підозра

щодо співробітництва

з німцями

означала страту

або

візит

до трудових таборів

в Сибіру

Деяким щастило, їх звільняли і вони поверталися додому, але найменша підозра щодо того, що людина співпрацювала з німцями, означала розстріл або візит до сибірських трудових таборів.

Line 36 / 64

Number 3 - The most powerful men in the Soviet Union were routinely humiliated.

Number three

The most powerful men

in the Soviet Union

were humiliated

routinely

номер три

найвпливовіші люди

в Радянському Союзі

принижувались

постійно

Номер 3 - Найвпливовіші люди Радянського Союзу постійно принижувались.

Line 37 / 64

Josef Stalin did have a sense of humor but not a healthy one.

Josef Stalin

did have

a sense of humor

but

not

a healthy one

Йосип Сталін

мав

почуття гумору

але

не

здорове

У Йосипа Сталіна було почуття гумору, але воно було нездоровим.

Line 38 / 64

While he never forgot or forgave a perceived insult to himself, he took great amusement in the suffering and humiliation of others.

While

he never forgot

or

forgave

a perceived insult

to himself

he took

great amusement

in the suffering

and

humiliation

of others

поряд з тим, що

він ніколи забував

або

прощав

образу, яку суб'єктивно відчував

по відношенню до себе

він брав

велику розвагу

у стражданнях

і

приниженні

інших

Поряд з тим, що він ніколи не забував і не пробачав образи, які суб'єктивно відчував, його дуже розважали страждання інших людей і знущання над ними.

Line 39 / 64

One of the Soviet dictator's favorite pasttimes was to stay up until the small hours of the morning, drinking with his acolytes.

One

of the Soviet dictator's

favorite pasttimes

was

to stay up

until the small hours

of the morning

drinking

with his acolytes

одним

радянського диктатора

улюблених хобі

було

не спати

до маленьких годин

ранку

випиваючи

зі своїми поплічниками

Одним з улюблених хобі радянського диктатора було не спати до ранку і пиячити зі своїми поплічниками.

Line 40 / 64

Coming, as he did, from Georgian peasant stock, Stalin was capable of consuming alcohol in prodigious quantities.

Coming as he did from Georgian peasant stock

Stalin was capable of consuming alcohol

in prodigious quantities

бувши вихідцем з грузинського селянського роду, як він робив

Сталін був здатний споживати алкоголь

у неймовірних кількостях

Бувши представником грузинського селянського роду, Сталін був здатний споживати алкоголь у неймовірних кількостях.

Line 41 / 64

Frequently, however, he would drink only water, whilst forcing his comrades to knock back enough alcohol to reduce them to stumbling, insensible buffoons.

Frequently

however

he would drink

only water

whilst

forcing his comrades

to knock back

enough alcohol

to reduce

them

to stumbling, insensible buffoons

часто

втім

він пив

тільки воду

при цьому

змушуючи своїх товаришів

заливати в себе

достатньо алкоголю

щоб перетворити

їх

на клоунів, які запиналися і не розуміли

Втім, досить часто він пив тільки воду, змушуючи своїх товаришів заливати в себе таку кількість алкоголю, після якої вони перетворювались на клоунів, які запиналися і нічого не розуміли.

Line 42 / 64

Nikita Krushchev, who was a powerful enough individual within the Soviet Union to go on to succeed Stalin, following the dictator's death in 1953, records how he was once forced to perform a traditional Cossack dance for Stalin's amusement.

Nikita Krushchev

who was

a powerful enough individual

within the Soviet Union

to go on

to succeed Stalin

following the dictator's death

in 1953

records

how

he was once forced

to perform a traditional Cossack dance

for Stalin's amusement

Микита Хрущов

він був

достатньо впливовою особистістю

в Радянському Союзі

щоб пройти

щоб змінити Сталіна

надалі після смерті диктатора

в 1953 році

письмово згадує

як

він одного разу був змушений

виконувати традиційний козацький танок

для розваги Сталіна

Микита Хрущов, який був достатньо впливовою особистістю в Радянському Союзі і змінив Сталіна після його смерті в 1953 році, письмово згадував про те, як одного разу він був змушений танцювати гопака (традиційний козацький танок), щоб розважити Сталіна.

Line 43 / 64

The ungainly and awkward Kruschchev possessed many talents but complicated, physically challenging dance routines were not amongst them.

The ungainly

and

awkward

Kruschchev

possessed

many talents

but

complicated

physically challenging

dance routines

were not amongst them

неспритний

і

громіздкий

Хрущов

володів

багатьма талантами

але

складних

які вимагали гарної фізичної підготовки

танців

не було серед них

Неспритний і громіздкий Хрущов володів численними талантами, але виконання складних вправ, які вимагали гарної фізичної підготовки, не було одним з них.

Line 44 / 64

Nonetheless, as Krushchev later explains, "When Stalin says 'Dance!', a wise man dances."

Nonetheless

as

Krushchev

later

explains

When

Stalin says

"Dance!"

a wise man

dances

тим не менш

як

Хрущов

пізніше

пояснює

коли

Сталін каже

"Танцюй!"

розумна людина

танцює

Тим не менш, як пізніше пояснює Хрущов, "Коли Сталін каже: "Танцюй!", розумна людина танцює."

Line 45 / 64

Number 2 - Siberian Gulags.

Number two

Siberian Gulags

номер два

сибірські Гулаги

Номер 2 - Сибірські Гулаги

Line 46 / 64

With average temperatures well below freezing throughout the winter and into April and thousands of [square] kilometers of land that remain frozen throughout the year, Siberia has long been one of the most unforgiving climates on earth.

With average temperatures

well below freezing

throughout the winter

and into April

and thousands

of [square] kilometers

of land

that remain frozen

throughout the year

Siberia

has been

long

one of the most unforgiving climates

on earth

з середніми температурами

набагато нижче замерзання

протягом зими

і до квітня

і тисячі

квадратних кілометрів

землі

яка залишається замерзлою

протягом року

Сибір

був

давно

одним з найсуворіших кліматів

на землі

Маючи протягом зими і аж до квітня середні температури повітря набагато нижчі за температуру замерзання води, а також тисячі [квадратних кілометрів] землі з багаторічною мерзлотою, Сибір вже давно вважається місцем з одним з найсуворіших кліматів на землі.

Line 47 / 64

Used as a dumping ground for political prisoners and criminals since the mid 1700s, even Stalin had spent some time in prison there during the early days of his career as a revolutionary.

Used

as a dumping ground

for political prisoners

and

criminals

since

the mid seventeen hundreds

even

Stalin

had spent

some time

in prison

there

during the early days

of his career

as a revolutionary

використовуваний

як полігон для утилізації

для політичних ув'язнених

і

злочинців

з

середини 1700х

навіть

Сталіну

довелося провести

деякий час

в тюрмі

там

під час ранніх днів

його кар'єри

в якості революціонера

В місці, яке з середини 18 століття використовувалося як полігон для утилізації політичних ув'язнених та злочинців, довелося провести деякий час і Сталіну, який відбував тут термін у ранні роки своєї кар'єри революціонера.

Line 48 / 64

The system of Siberian labor camps already existed, when Stalin came to power, but they were vastly extended under his rule.

The system

of Siberian labor camps

already

existed

when

Stalin

came

to power

but

they were extended

vastly

under his rule

система

сибірських трудових таборів

вже

існувала

коли

Сталін

прийшов

до влади

але

вони були розширені

значно

за період його правління

Коли Сталін прийшов до влади, система сибірських трудових таборів вже існувала, але за період його правління вона значно розширилась.

Line 49 / 64

Differing from the death camps of Nazi Germany, in that they were not explicitly run with the intention of murdering their inmates, conditions in the Gulags were nonetheless appalling.

Differing from the death camps

of Nazi Germany

in that

they were not run

explicitly

with the intention

of murdering

their inmates

conditions

in the Gulags

were

nonetheless

appalling

відрізняючись від таборів смерті

нацистської Німеччини

в тому плані, що

вони не функціонували

прямо і відкрито

з наміром

вбивства

своїх ув'язнених

умови

в Гулагах

були

тим не менш

жахливими

Незважаючи на те, що на відміну від таборів смерті в нацистській Німеччині тут прямо і відкрито не демонструвався намір ліквідувати ув'язнених, умови в Гулагах можна було назвати жахливими.

Line 50 / 64

Starvation was a constant threat, and it wasn't unknown for the inhabitants of entire camps, including the prisoners, guards, and even their dogs, to simply freeze to death.

Starvation

was

a constant threat

and

it wasn't unknown

for the inhabitants

of entire camps

including the prisoners

guards

and

even

their dogs

to simply freeze to death

виснаження від голодування

було

постійною загрозою

і

це не було невідомо

для мешканців

цілих таборів

включно з ув'язненими

охоронцями

і

навіть

їх собаками

просто замерзнути насмерть

Постійною загрозою було виснаження від голодування і усім мешканцям таборів, включно з ув'язненими, охоронцями і навіть їх собаками, було добре відомо, як просто тут можна замерзнути насмерть.

Line 51 / 64

Historian Roy Aleksandrovich Medvedev estimated that up to six million people may have been sentenced to Stalin's Gulags.

Historian

Roy Aleksandrovich Medvedev

estimated

that

up to

six million people

may have been sentenced

to Stalin's Gulags

історик

Рой Олександрович Медведєв

оцінив

що

у межах

шести мільйонів людей

було засуджено до ув'язнення

в Гулагах Сталіна

Історик Рой Олександрович Медведєв оцінює кількість людей, засуджених до ув'язнення у сталінських Гулагах, у межах шести мільйонів людей.

Line 52 / 64

Perhaps a million or more of those didn't survive the experience.

Perhaps

a million

or more

of those

did not survive

the experience

приблизно

мільйон

чи більше

з тих

не пережили

випробування

Приблизно мільйон з них чи більше не пережили це випробування.

Line 53 / 64

Number 1 - The cult of Stalin.

Number one

The cult

of Stalin

номер один

культ

Сталіна

Номер 1 - Культ особистості Сталіна.

Line 54 / 64

Stalin might have been a ruthless dictator with the blood of millions on his hands, but that wasn't the image that he wanted to project to the people.

Stalin

might have been

a ruthless dictator

with the blood

of millions

on his hands

but

that was not

the image

that

he wanted

to project

to the people

Сталін

міг бути

безжалісним диктатором

з кров'ю

мільйонів

на своїх руках

але

то був не

образ

який

він хотів

демонструвати

людям

І хоча Сталін був безжалісним диктатором з кров'ю мільйонів людей на своїх руках, це був не той образ, який він хотів продемонструвати людям.

Line 55 / 64

Soviet propaganda portrayed Stalin as a powerful, yet benevolent father figure, a genius who devoted his life to the service of the Soviet Union and to the protection of his people.

Soviet propaganda

portrayed

Stalin

as a powerful

yet benevolent

father figure

a genius

who devoted

his life

to the service

of the Soviet Union

and

to the protection

of his people

радянська пропаганда

зображувала

Сталіна

як сильне

але в той самий час великодушне

уособлення батька

генія

який присвятив

своє життя

служінню

Радянському Союзу

і

захисту

його населення

Радянська пропаганда зображувала Сталіна як сильне, але в той самий час великодушне уособлення батька, генія, який присвятив все своє життя служінню Радянському Союзу і захисту його населення.

Line 56 / 64

Only rarely did he appear in public, but his portrait adorns the wall of every office, every factory, every classroom, and, indeed, most people's homes.

Only rarely

did he appear

in public

but

his portrait

adorns

the wall

of every office

every factory

every classroom

and

indeed

most people's homes

тільки рідко

він з'являвся

на публіці

але

його портрет

прикрашає

стіну

кожного службового кабінету

кожного заводу

кожного навчального класу

і

більш того

більшості жител людей

Він рідко з'являвся на публіці, але його портрет прикрашав стіни усіх службових кабінетів, заводів, навчальних класів і, більш того, жител людей.

Line 57 / 64

Radio and newspapers hailed his genius.

Radio

and

newspapers

hailed

his genius

радіо

і

газети

прославляли

його геніальність

Радіо і газети прославляти його геніальність.

Line 58 / 64

Schools taught a rewritten version of history, which wildly exaggerated his importance in the momentous events of the Russian Revolution and Civil War.

Schools

taught

a rewritten version

of history

which

wildly

exaggerated

his importance

in the momentous events

of the Russian Revolution

and

Civil War

школи

навчали

переписаній версії

історії

яка

сильно

перебільшувала

його роль

в доленосних подіях

Жовтневої революції

і

громадянської війни

У школах вивчали переписану версію історії, в якій дуже сильно перебільшувалась його роль в доленосних подіях Жовтневої революції і громадянської війни.

Line 59 / 64

Anyone who spoke of Stalin in anything less than terms of gushing praise was ruthlessly silenced.

Anyone

who

spoke of Stalin

in anything less

than

terms

of gushing praise

was

ruthlessly

silenced

кожен

хто

говорив про Сталіна

в чомусь меншому

ніж

мовою

надмірного вихваляння

був

безжально

змушений замовкнути

Кожного, хто говорив про Сталіна будь-яким тоном, відмінним від надмірного вихваляння, безжально примушували замовкнути.

Line 60 / 64

Unlike dictators such as Hitler and Mussolini, Stalin was a poor public speaker.

Unlike dictators

such as

Hitler and Mussolini

Stalin

was

a poor public speaker

на відміну від диктаторів

таких як

Гітлер і Муссоліні

Сталін

був

поганим оратором

На відміну від таких диктаторів, як Гітлер і Муссоліні, Сталін був поганим оратором.

Line 61 / 64

But when Stalin finished speaking, the crowds erupted in applause.

But

when

Stalin

finished

speaking

the crowds

erupted in applause

але

коли

Сталін

завершував

виступ

натовпи

вибухали аплодисментами

Але коли він завершував свої промови, публіка вибухала аплодисментами.

Line 62 / 64

His audience understood that the NKVD would be watching and being the first person to stop clapping could be a death sentence.

His audience

understood

that

the NKVD

would be watching

and

being

the first person

to stop clapping

could be

a death sentence

кожен

розумів

що

НКВС

спостерігав

і

бути

першою людиною

припинити аплодувати

могло бути

смертним вироком

Кожен розумів, що НКВС спостерігає, і перший, хто припиняв аплодувати, міг отримати смертний вирок.

Line 63 / 64

Stalin's cult of personality was so successful that the brutal dictator's death was mourned by millions in 1953.

Stalin's cult of personality

was so successful

that

the brutal dictator's death

was mourned

by millions

in 1953

культ особистості Сталіна

був настільки ефективним

що

смерть безжалісного диктатора

оплакувалась

мільйонами

в 1953 році

Створений культ особистості Сталіна був настільки ефективним, що смерть безжалісного диктатора в 1953 році оплакували мільйони.

Line 64 / 64

So I am not going to ask if you enjoyed that video, but I at least hope that you found it interesting.

So

I am not going

to ask

if you enjoyed

that video

but

I hope

at least

that

you found

it

interesting