Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"The Devil Went Down to Georgia" - Charlie Daniels

"Диявол відправився до Джорджії" - Чарлі Деніелс

Charlie Daniels

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 32

The devil went down to Georgia. He was lookin' for a soul to steal.

the devil

went down

to

Georgia

he

was looking

for

a soul

to steal

диявол

спустився

до

Джорджії

він

шукав

для

душу

щоб викрасти

Диявол спустився до Джорджії. Він шукав душу для викрадення.

Line 2 / 32

He was in a bind, 'cause he was way behind. And he was willin' to make a deal.

he

was

in a bind

because

he

was way behind

and

he

was willing

to make

a deal

він

був

у важкому становищі

тому що

він

дуже відставав

і

він

хотів

укласти

угоду

Він був у важкому становищі, тому що дуже відставав, і хотів укласти угоду

Line 3 / 32

When he came upon this young man, Sawin' on a fiddle and playin' it hot,

when

he

came upon

this young man

sawing

on

a fiddle

and

playing

it

hot

коли

він

натрапив на

цього молодого чоловіка

Граючого

на

скрипці

і

граючого

-

пристрастно

Коли натрапив на цього молодого чоловіка, граючого на скрипці, граючого пристрастно

Line 4 / 32

And the devil jumped, Up on a hickory stump, And said, "Boy, let me tell you what!"

and

the devil

jumped

up

on

a hickory stump

and

said

boy

let

me

tell

you

what

І

диявол

вистрибнув

уверх

на

пеньок гікорі

і

сказав

хлопче

дозволь

мені

розповісти

тобі

ось що

І диявол вистрибнув на пеньок гікорі, і сказав: "Хлопче, дозволь мені дещо тобі розповісти"

Line 5 / 32

I guess you didn't know it, But I'm a fiddle player too,

I

guess

you

did not know

it

but

I

am

a fiddle player

too

я

здогадуюся

ти

не знав

цього

але

я

є

гравець на скрипці

теж

"Я думаю, що ти не знаєш про це, але я теж вмію грати на скрипці."

Line 6 / 32

And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you

and

if

you

would care

to take

a dare

I

will make a bet

with

you

і

якщо

ти

захочеш

прийняти

виклик

я

поб'юся об заклад

з

тобою

"І якщо ти захочеш прийняти мій виклик, я поб'юся з тобою об заклад."

Line 7 / 32

Now you play a pretty good fiddle, boy, But give the Devil his due,

now

you

play

pretty good

fiddle

boy

but

give

the Devil

his due

зараз

ти

граєш

досить гарній

скрипці

хлопче

але

віддай

дияволу

його належне

"Зараз ти, хлопче, граєш на досить гарній скрипці, але віддай дияволу належне."

Line 8 / 32

I'll bet a fiddle of gold, Against your soul, 'Cause I think I'm better than you."

I

will bet

a fiddle

of gold

against

your soul

because

I

think

I

am better

than

you

Я

поставлю на кін

скрипку

із золота

Проти

твоєї душі

Тому що

я

думаю

я

є кращий

ніж

ти

"Я поставлю на кін скрипку із золота проти твоєї душі, тому що я думаю, що я кращий за тебе."

Line 9 / 32

The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin,"

the boy

said

my name

is

Johnny

and

it

might be

a sin

хлопець

сказав

моє ім'я

є

Джонні

і

це

може бути

гріх

Хлопець сказав: "Мене звати Джонні, і може це й гріх

Line 10 / 32

Johnny: "But I'll take your bet, And you're gonna regret, 'Cause I'm the best there's ever been."

but

I

will take

your bet

and

you

are going to regret

because

I

am

the best

there

has been

ever

але

я

прийму

твою ставку

і

ти

збираєшся

пожалкувати

тому що

я

є

найкращим

які

були

коли-небудь

"Але я прийму твій виклик, І ти пожалкуєш, Тому що я найкращий з тих, що коли-небудь існували"

Line 11 / 32

Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard

Johnny

rosin

up

your bow

and

play

your

fiddle

hard

Джонні

підніми

уверх

свій смичок

та

грай

свою

скрипку

сильно

Джонні, підніми свій смичок та грай на своїй скрипці якнайкраще

Line 12 / 32

'Cause Hell's broke loose in Georgia, and the Devil deals the cards

because

Hell

has broke [broken] loose

in

Georgia

and

the Devil

deals

the cards

тому що

пекло

вирвалося на волю

у

Джорджії

і

диявол

роздає

карти

Тому що у Джорджії пекло вирвалося на волю, і диявол роздає карти

Line 13 / 32

And if you win, you get this shiny fiddle made of gold,

and

if

you

win

you

get

this

shiny

fiddle

made

of

gold

і

якщо

ти

виграєш

ти

отримуєш

цю

блискучу

скрипку

зроблену

із

золота

І якщо ти виграєш, то отримаєш цю блискучу скрипку, зроблену із золота

Line 14 / 32

But if you lose, the Devil gets your soul!

but

if

you

lose

the Devil

gets

your soul

але

якщо

ти

програєш

диявол

отримує

твою душу

Але якщо ти програєш, диявол отримає твою душу

Line 15 / 32

The Devil opened up his case, And he said, "I'll start this show.

the Devil

opened up

his case

and

he

said

I

will start

this show

диявол

відкрив

свій чохол

і

він

сказав

я

почну

це шоу

Диявол відкрив свій чохол i сказав: "Я почну це шоу."

Line 16 / 32

And fire flew from his fingertips, As he rosined up his bow,

and

fire

flew

from

his

fingertips

as

he

rosined

up

his

bow

і

вогонь

линув

з

його

кінчиків пальців

коли

він

підняв

уверх

свій

смичок

І вогонь линув з кінчиків його пальців коли він підняв свій смичок

Line 17 / 32

Then he pulled the bow across the strings, And it made an evil hiss

then

he

pulled

the bow

across

the strings

and

it

made

an evil hiss

потім

він

протягнув

смичок

через

струни

і

це

зробило

злий

свист

Потім провів ним по струнам, i пролунав злий свист

Line 18 / 32

And a band of demons joined in, And it sounded something like this,

and

a band

of demons

joined in

and

it

sounded

something

like

this

і

ватага

демонів

приєдналася

і

це

прозвучало

щось

подібне

цьому

І ватага демонів приєдналася, А прозвучало щось на зразок цього

Line 19 / 32

When the Devil finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son,"

when

the Devil

finished

Johnny

said

well

you

are

pretty

good

old

son

коли

диявол

закінчив

Джонні

сказав

що ж

ти

є

досить

непоганий

старий

сину

Коли диявол закінчив, Джонні сказав: "Що ж, ти досить непоганий скрипаль, старий сину,

Line 20 / 32

Johnny: "But sit down in that chair right there, And let me show you how it's done.

but

sit down

in

that chair

right there

and

let

me

show

you

how

it

is

done

але

сядь

у

те крісло

ось там

і

дай

мені

показати

тобі

як

це

є

зроблено

"Але сядь у те крісло ось там, і дай мені показати тобі, як це робиться"

Line 21 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run",

he

played

fire

on

the mountain

run

boys

run

він

зіграв

вогонь

на

горі

біжіть

хлопці

біжіть

Він зіграв Вогонь на Горі, біжіть, хлопці, біжіть

Line 22 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun"

the Devil

is

in

the house

of the rising sun

диявол

є

у

будинку

сонця, що сходить

"Диявол у Будинку Сонця, що Сходить"

Line 23 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in

a bread pan

picking out

dough

курча

у

хлібній сковороді

клює

тісто

"Курча у хлібній сковороді клює тісто"

Line 24 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no"

granny (grandmother)

does

your

dog

bite

no

child

no

бабусю

чи

твоя

собака

кусається

ні

дитино

ні

"Бабусю, чи кусається твоя собака?" "Ні, дитино, ні"

Line 25 / 32

The Devil bowed his head, Because he knew that he'd been beat,

the Devil

bowed

his

head

because

he

knew

that

he

had been beat (beaten)

диявол

схилив

свою

голову

тому що

він

знав

що

він

був переможений

Диявол схилив свою голову, тому що він знав, що програв

Line 26 / 32

And he laid that golden fiddle, On the ground at Johnny's feet,

and

he

laid

that

golden

fiddle

on

the ground

at

Johnny's feet

і

він

поклав

ту

золоту

скрипку

на

землю

до

ніг Джонні

І поклав ту золоту скрипку на землю, до ніг Джонні

Line 27 / 32

Johnny said, "Devil, just come on back, If you ever want to try again,"

Johnny

said

Devil

just

come on back

if

you

ever

want

to try

again

Джонні

сказав

диявол

просто

повернись

Якщо

ти

коли-небудь

захочеш

спробувати

знову

Джонні сказав: "Диявол, просто повернисьб, якщо ти коли-небудь захочеш спробувати знову

Line 28 / 32

Johnny: "I done told you once, you son of a bitch, I'm the best that's ever been."

I

done [have] told

you

once

you

son of a bitch

I

am

the best

that

has been

ever

Я

казав

тобі

якось

ти

сучий син

Я

є

найкращий

які

були

коли-небудь

Я ж тобі якось казав, сучий сину, я найкращий з тих, які коли-небудь існували"

Line 29 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run!"

he

played

fire

on

the mountain

run

boys

run

він

зіграв

вогонь

на

горі

біжіть

хлопці

біжіть

Він зіграв Вогонь на Горі, біжіть, хлопці, біжіть

Line 30 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun"

the Devil

is

in

the house

of the rising sun

диявол

-

у

будинку

сонця, що сходить

"Диявол у Будинку Сонця, що Сходить"

Line 31 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough"

chicken

in

a bread pan

picking out

dough

ціплята

у

хлібній сковороді

клюють

тісто

"Ціплята у хлібній сковороді клюють тісто"

Line 32 / 32

"Granny, does your dog bite? No, child, no"

granny (grandmother)

does

your

dog

bite

no

child

no

бабусю

чи

твоя

собака

кусається

ні

дитино

ні

"Бабусю, чи кусається твоя собака?" "Ні, дитино, ні