Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"The Wreck of the Edmund Fitzgerald" - Gordon Lightfoot

"Загибель Едмунда Фітцджеральда" - Гордон Лайтфут

SS Edmund Fitzgerald

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call Gitchee Gumee.

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they

call

Gitchee Gumee

легенда

продовжує жити

від чиппева

на дюні

великого озера

вони

називають

"Гітчігумі"

Легенда племені чиппева продовжує жити на дні, Великого озера, яке вони називають "Гітчігумі",

Line 2 / 28

The lake, it is said, never gives up her dead, when the skies of November turn gloomy.

The lake

it is said

never

gives up

her dead

when

the skies

of November

turn

gloomy

озеро

говорять, що

ніколи

відмовляється від

своїх мертвих

коли

небеса

листопада

стають

похмурими

Говорять, що озеро ніколи не віддає своїх загиблих, Коли листопадові небеса стають похмурими,

Line 3 / 28

With a load of iron ore twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty,

With

a load

of iron ore

twenty-six thousand

tons

more

than

the Edmund Fitzgerald

weighed

empty

з

вантажем

залізної руди

двадцять шість тисяч

тонн

більше

ніж

Едмунд Фіцджеральд

важив

порожнім

З вантажем залізної руди на більше ніж двадцять шість тисяч тонн більше, Ніж Едмунд Фіцджеральд важив порожнім,

Line 4 / 28

That good ship and true was a bone to be chewed, when the gales of November came early.

That good ship

and

true

was

a bone

to be chewed

when

the gales

of November

came

early

той чудовий корабель

і

правда

був

кісткою

бути погризеною

коли

штормові вітри

листопада

прийшли

рано

Цей чудовий корабель і справді був ласою кісткою, Коли раніше звичайного подули штормові вітри листопада,

Line 5 / 28

The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin.

The ship

was

the pride

of the American side

coming back

from

some mill

in Wisconsin

корабель

був

гордістю

американської сторони

повертаючись

з

якогось заводу

у Вісконсині

Корабель був гордістю американської сторони, Повертався з якогось заводу у Вісконсині,

Line 6 / 28

As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned.

As

the big freighters

go

it

was

bigger

than

most

with

a crew

and

good captain

well seasoned

як

великі вантажні кораблі

ходять

воно

було

більшим

за

більшість

з

екіпажем

і

хорошим капітаном

досвідченим

Як ходили і інші великі вантажні кораблі, адже він був одним з найбільших, З екіпажем і хорошим досвідченим капітаном,

Line 7 / 28

Concluding some terms with a couple of steel firms, when they left fully loaded for Cleveland.

Concluding

some terms

with

a couple of

steel firms

when

they

left

fully loaded

for Cleveland

виконуючи

деякі умови

з

парою

сталеливарних компаній

коли

вони

пішли

повністю завантажені

у напрямку Клівленда

Виконуючи умови контрактів з парою сталеливарних компаній, Коли вони пішли, повністю завантажені, на Клівленд,

Line 8 / 28

Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feelin'?

Then

later

that night

when

the ship's bell

rang

could it be

the north wind

they

had been feeling

потім

пізніше

тієї ночі

коли

судовий дзвін

продзвонив

чи могло це бути

північним вітром

вони

відчували

Пізніше тієї ночі, коли продзвонив судовий дзвін, Чи могло те, що вони відчували, бути північним вітром?

Line 9 / 28

The wind in the wires made a tattle-tale sound, when the wave broke over the railing.

The wind

in the wires

made

a tattle-tale

sound

when

the wave

broke over

the railing

вітер

у сталевих тросах

робив

пліткарки

звук

коли

хвиля

перехлеснула через

бортовий леєр

Вітер у сталевих тросах звучав як мова пліткарки, Коли хвиля перехлеснула через бортовий леєр,

Line 10 / 28

And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealin'.

And

every man

knew

as

the captain

did

too

it was

the witch

of November

come stealing

і

кожен чоловік

знав

як і

капітан

робив

теж

це була

відьма

листопада

прийшла крадькома

І кожен член екіпажу знав, як знав і капітан, Що це листопадова відьма прийшла крадькома

Line 11 / 28

The dawn came late, and the breakfast had to wait, when the gales of November came slashin'.

The dawn

came

late

and

the breakfast

had

to wait

when

the gales

of November

came

slashing

світанок

прийшов

пізно

і

сніданок

повинен був

почекати

коли

штормові вітри

листопада

прийшли

б'ючи

Світанок настав пізно і сніданок довелося відкласти, Коли штормові вітри листопада з'явились, б'ючи,

Line 12 / 28

When afternoon came it was freezing rain, in the face of a hurricane west wind.

When

afternoon

came

it was

freezing rain

in the face

of a hurricane

west wind

коли

друга половина дня

прийшла

це було

замерзаючий дощ

в обличчя

ураганного

західного вітру

Після обіду пішов дощ із снігом, В обличчя з ураганним західним вітром,

Line 13 / 28

When suppertime came, the old cook came on deck, saying, "Fellas, it's too rough to feed ya."

When

suppertime

came

the old cook

came

on deck

saying

Fellows

it is too rough

to feed

you

коли

час вечері

прийшов

старий кок

вийшов

на палубу

кажучи

хлопці

занадто сильно хитає

щоб годувати

вас

Коли настав час вечеряти, старий кок вийшов на палубу, І сказав: "Хлопці, хитавиця занадто сильна, щоб годувати вас."

Line 14 / 28

At seven PM, a main hatchway caved in. He said, "Fellas, it's been good to know ya."

At seven PM (post meridian)

a main hatchway

caved in

He

said

Fellows

it has been

good

to know

you

о сьомій годині вечора

головний люк

провалився

він

сказав

товариші

було

приємно

знати

вас

О сьомій вечора провалився головний люк, Мовивши: "Товариші, було приємно працювати з вами."

Line 15 / 28

The captain wired in he had water comin' in, and the good ship and crew was in peril.

The captain

wired in

he

had

water

comin' in

and

the good ship

and

crew

was

in peril

капітан

передав по радіо

він

мав

воду

що входить всередину

і

гарний корабель

і

екіпаж

були

в небезпеці

Капітан передав по радіо, що у нього відкрилася теча, І гарний корабель, і його екіпаж були в небезпеці,

Line 16 / 28

And later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.

And

later

that night

when

his lights

went

out of sight

came

the wreck

of the Edmund Fitzgerald

і

пізніше

тієї ночі

коли

його вогні

пішли

з поля зору

сталася

загибель

Едмунда Фіцджеральда

І пізніше тієї ночі, коли його вогні зникли з поля зору, Сталася загибель Едмунда Фіцджеральда,

Line 17 / 28

Does anyone know where the love of God goes, when the waves turn the minutes to hours?

Does anyone know

where

the love

of God

goes

when

the waves

turn

the minutes

to hours

чи знає хто-небудь

куди

любов

Господа

йде

коли

хвилі

перетворюють

хвилини

на години

Чи знає хто-небудь, куди зникає любов Господа, Коли хвилі перетворюють хвилини на години?

Line 18 / 28

The searchers all say they'd have made Whitefish Bay, if they'd put fifteen more miles behind her.

The searchers

all

say

they

would have made

Whitefish Bay

if

they

had put

fifteen more miles

behind her

пошукові судна

усі

кажуть

вони

досягли б

Уайтфіш Бей

якщо б

вони

поклали

ще п'ятнадцять миль

за нею

Пошукові судна усі повідомили, що вони дісталися б Уайтфіш Бей, Якби зуміли пройти ще п'ятнадцять миль,

Line 19 / 28

They might have split up or they might have capsized; they may have broke deep and took water.

They

might have split up

or

they

might have capsized

they

may have broke deep

and

took

water

вони

могли розколотися

або

вони

могли перекинутися

вони

могли опуститися низько

і

взяли

води

Вони могли розколотися надвоє або перекинутися, Або могли опуститися низько і набрати води,

Line 20 / 28

And all that remains is the faces and the names, of the wives and the sons and the daughters.

And

all

that

remains

is

the faces

and

the names

of the wives

and

the sons

and

the daughters

і

все

що

залишилось

є

обличчя

і

імена

дружин

і

синів

і

дочок

І все, що від них залишилось - це обличчя і імена, Їх дружин, синів і дочок,

Line 21 / 28

Lake Huron rolls, Superior sings, in the rooms of her ice water mansion.

Lake Huron

rolls

[Lake] Superior

sings

in the rooms

of her

ice water

mansion

озеро Гурон

хвилюється

[озеро] Верхнє

співає

в покоях

свого

крижана вода

маєтку

Озеро Гурон хвилюється, озеро Верхнє співає, В покоях свого маєтку з крижаною водою,

Line 22 / 28

Old Michigan steams like a young man's dreams, the islands and bays are for sportsmen.

Old [Lake] Michigan

steams

like

a young man's

dreams

the islands

and

bays

are

for sportsmen

старе [озеро] Мічіган

парує

немов

молодого чоловіка

мрії

острови

і

затоки

є

для спортсменів

Старий Мічіган, немов молодий хлопець, випускає пар, Острови і затоки створені для аматорів,

Line 23 / 28

And farther below, Lake Ontario, takes in what Lake Erie can send her.

And

farther

below

Lake Ontario

takes in

what

Lake Erie

can

send

her

і

далі

униз

озеро Онтаріо

приймає

що

озеро Ері

може

відправити

їй

І далі униз, озеро Онтаріо, Приймає те, чим озеро Ері може з ним поділитися,

Line 24 / 28

And the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November remembered.

And

the iron boats

go

as

the mariners

all

know

with

the gales

of November

remembered

і

залізні судна

ходять

так як

моряки

усі

знають

з

штормовими вітрами

листопада

запам'ятованими

І залізні судна ходят так, як знають усі моряки, Пам'ятаючи про штормові вітри листопада,

Line 25 / 28

In a musty old hall in Detroit they prayed, in the Maritime Sailors' Cathedral.

In

a musty

old

hall

in Detroit

they

prayed

in

the Maritime Sailors'

Cathedral

у

затхлому

старому

павільйоні

в Детройті

вони

молилися

у

мореплавців

соборі

У затхлому старому павільйоні в Детройті вони молилися, У соборі Мореплавців,

Line 26 / 28

The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times, for each man on the Edmund Fitzgerald.

The church bell

chimed

until

it rang

twenty-nine

times

for

each

man

on

the Edmund Fitzgerald

церковний дзвін

звучав

допоки

продзвеніло

двадцять дев'ять

разів

за

кожного

чоловіка

на

Едмунді Фіцджеральді

Церковний дзвін продзвонив двадцять дев'ять разів, По разу за кожного хлопця з Едмунда Фіцджеральда,

Line 27 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call "Gitchee Gumee".

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they

call

"Gitchee Gumee"

легенда

продовжує жити

від чиппева

на дюні

великого озера

вони

називають

"Гітчігумі"

Легенда племені чиппева продовжує жити на дні, Великого озера, яке вони називають "Гітчігумі",

Line 28 / 28

[Lake] Superior, they said, never gives up her dead, when the gales of November come early.

[Lake] Superior

they

said

never

gives up

her dead

when

the gales

of November

come

early

[озеро] Верхнє

вони

сказали

ніколи

відмовляється від

своїх мертвих

коли

штормові вітри

листопада

приходять

рано

Кажуть, що озеро Верхнє ніколи не віддає своїх загиблих, Коли штормові вітри листопада приходять раніше звичайного