Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Страта Голодом - Прихований Холокост - Глава 18 під авторством Мирона Долота

Communists at work
Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

Execution by Hunger - The Hidden Holocaust - Chapter 18 by Miron Dolot

execution

by hunger

the hidden holocaust

chapter eighteen

by Miron Dolot

страта

голодом

прихований холокост

глава вісімнадцять

під авторством Мирона Долота

Страта Голодом - Прихований Холокост - Глава 18 під авторством Мирона Долота

Рядок 1 / 78

The battle for the Ukrainian wheat crop of 1932 started almost two months before the harvest.

The battle

for

the Ukrainian

wheat crop

of 1932

started

almost

two months before the harvest

битва

за

український

врожай пшениці

1932 року

розпочалася

майже

за два місяці до жнив

Битва за врожай пшениці 1932 року в Україні розпочалася майже за два місяці до жнив.

Рядок 2 / 78

At the end of May, some strangers appeared in our village, and little by little, we began finding out who they were.

at

the end

of May

some strangers

appeared

in our village

and

little by little

we

began

finding out

who

they were

у

кінці

травня

якісь незнайомці

з'явилися

в нашому селі

і

поступово

ми

почали

дізнаватися

хто

вони були

У кінці травня в нашому селі з'явилися якісь незнайомці і поступово ми почали дізнаватися, хто вони були.

Рядок 3 / 78

The [Communist] Party had mobilized 112,000 of its most active and reliable members in order to organize a speedy harvest of the new crop, and to secure its swift and smooth requisitioning and final delivery to the State.

the Communist Party

had mobilized

112,000

of its

most

active and reliable

members

in order to

organize

a speedy harvest

of the new crop

and

to secure

its

swift and smooth

requisitioning

and

final delivery

to the State

[Комуністична] Партія

мобілізувала

112 000

своїх

найбільш

активних та відданих

членів

для того, щоб

організувати

прискорений збір

нового урожаю

а також

гарантувати безпеку

його

швидкої і безпроблемної

реквізиції

та

остаточної доставки

державі

[Комуністична] Партія мобілізувала 112 000 своїх найбільш активних та відданих членів для організації прискореного збору нового урожаю, а також забезпечення його швидкої та безпроблемної реквізиції та доставки у засіки держави.

Рядок 4 / 78

Soon these members became known to us as the "Hundred Thousanders" or just "Thousanders".

soon

these members

became known

to us

as

the Hundred Thousanders

or

just

Thousanders

незабаром

ці члени

стали відомі

нам

як

"Стотисячники"

або

просто

"Тисячники"

Незабаром цих членів партії почали називати "Стотисячниками" або ж просто "Тисячниками".

Рядок 5 / 78

There were nine of them in our village, one for each Hundred, and one who was to become the village "Thousander": the leader of the entire group.

there were

nine

of them

in our village

one for

each Hundred

and

one

was to become

the village Thousander

the leader

of the entire group

було

дев'ять

їх

у нашому селі

по одному на

кожну Cотню

а також

один

став

Тисячником села

керівником

всієї групи

У нашому селі їх було дев'ятеро, по одному на кожну Сотню, а також їх керівник, який став новим Тисячником села і керівником всієї групи.

Рядок 6 / 78

The former Thousander, Comrade Cherepin, along with his entourage, were transferred to another village.

the former Thousander

Comrade Cherepin

along with

his entourage

were transferred

to another village

колишнього Тисячника

Товариша Черепіна

разом з

його оточенням

було переведено

у інше село

Колишнього Тисячника, Товариша Черепіна, разом з його оточенням було переведено у інше село.

Рядок 7 / 78

In no time at all, these new Thousanders took over our entire village like tyrants, imposing their wills and their demands upon us.

in no time at all

these new Thousanders

took over

our entire village

like tyrants

imposing

their wills

and

their demands

upon us

невдовзі

ці нові Тисячники

взяли під свій контроль

все наше село

к тирани

нав'язуючи

свої бажання

та

свої вимоги

нам

Невдовзі ці нові Тисячники, як тирани, взяли під свій контроль все наше село, нав'язуючи нам свої бажання та вимоги.

Рядок 8 / 78

The name of our new village Thousander was Livshitz.

the name

of our new village Thousander

was

Livshitz

прізвище

нашого нового сільського Тисячника

було

Лівшиц

Прізвище нашого нового Тисячника було Лівшиц.

Рядок 9 / 78

We called him Comrade Livshitz, or simply Comrade Thousander.

we

called

him

Comrade Livshitz

or

simply

Comrade Thousander

ми

називали

його

Товариш Лівшиц

або

просто

Товариш Тисячник

Ми називали його Товариш Лівшиц або просто Товариш Тисячник.

Рядок 10 / 78

Nobody knew where he came from, but it must have been one of the big cities.

nobody

knew

from where

he came

but

it must have been

one of the big cities

ніхто

знав

звідки

він прибув

але

очевидно, це було

одне з великих міст

Ніхто не знав, звідки він прибув, але, очевидно, це було одне з великих міст.

Рядок 11 / 78

He had urban manners, and although he spoke broken Ukrainian, he tried to speak in a polished and polite way.

he had

urban manners

and

although

he spoke

broken Ukrainian

he tried

to speak

in a polished and polite way

він мав

міські манери

і

незважаючи на те, що

він розмовляв

ламаною українською мовою

він намагався

говорити

елегантно та ввічливо

У нього були манери міського мешканця, і, незважаючи на те, що він розмовляв ламаною українською мовою, усе ж намагався говорити елегантно та ввічливо.

Рядок 12 / 78

His hair was dark, with no signs of graying, although he must have been in his fifties, and he was of average height.

his hair

was dark

with no signs of graying

although

he must have been

in his fifties

and

he was

of average height

його волосся

було темним

без ознак сивини

хоча

очевидно, він був

у своїх п'ятдесятих

а також

він був

середнього зросту

Його волосся було темного кольору, без сивини, хоча на вигляд йому було за п'ятдесят, а також він був середнього зросту.

Рядок 13 / 78

We believed he was married, for he wore a plain gold band on his finger, but we heard nothing about his wife or family.

we believed

he was married

for

he wore

a plain gold band

on his finger

but

we heard

nothing

about

his wife

or

family

ми думали

він був одружений

адже

він носив

просту золоту обручку

на своєму пальці

але

ми чули

нічого

про

його дружину

або

родину

Ми думали, що він одружений, адже на ньому була проста золота обручка, але ми ніколи нічого не чули про його дружину або родину.

Рядок 14 / 78

He was a typical town dweller; there was nothing unusual in his appearance.

he was

a typical town dweller

there was nothing

unusual

in his appearance

він був

типовим міським мешканцем

не було нічого

незвичайного

у його зовнішньому вигляді

Він був типовим міським мешканцем; у його зовнішньому вигляді не було нічого незвичайного.

Рядок 15 / 78

However, the look in his eyes and the way he talked to us betrayed his hatred toward us, the people over whom he was to rule.

however

the look in his eyes

and

the way he talked to us

betrayed

his hatred

toward us

the people

over whom

he was

to rule

однак

вираз його очей

та

манера розмови з нами

видавали

його ненависть

до нас

людей

якими

він повинен був

керувати

Однак вираз очей та манера розмови з нами видавали його ненависть до нас, людей, якими він повинен був керувати.

Рядок 16 / 78

The next day we heard that they had reinstated the village administrative system established by Comrade Zeitlin, our first Thousander in 1930.

the next day

we heard

that

they had reinstated

the village administrative system

established

by Comrade Zeitlin

our first Thousander

in 1930

наступного дня

ми дізналися

що

вони відновили

сільську адміністративну систему

створену

Товаришем Цейтліним

нашим першим Тисячником

у 1930 році

Наступного дня ми дізналися про відновлення ними сільської адміністративної системи, створеної Товаришем Цейтліним, нашим першим Тисячником, у 1930 році.

Рядок 17 / 78

We were again caught in the meshes of the administrative units of Hundreds, Tens, and Fives.

we were caught

again

in the meshes

of the administrative units

of Hundreds

Tens

and

Fives

нас спіймали

знову

у тенета

адміністративних підрозділів

Сотень

Десятків

та

П'ятірок

Нас знову загнали у тенета адміністративних підрозділів - Сотень, Десятків та П'ятірок.

Рядок 18 / 78

Again, we were subjected to endless meetings and sickening propaganda speeches.

again

we were subjected

to endless meetings

and

sickening propaganda speeches

знову

були підвергнуті

нескінченним мітингам

та

бридким пропагандистським промовам

Ми знову страждали від нескінченних мітингів та бридких пропагандистських промов.

Рядок 19 / 78

Once more we were forced to participate in "socialist competition" between those administrative units.

once more

we were forced

to participate

in "socialist competition"

between

those administrative units

знову

нас примусили

брати участь

у "соціалістичному змаганні"

між

тими адміністративними підрозділами

Нас знову примусили брати участь у "соціалістичному змаганні" між цими адміністративними підрозділами.

Рядок 20 / 78

We had to resume "path treading", this time for not turning in "hidden hoards" of food and so forth.

we had to (needed or must)

to resume

"path treading"

this time

for

not turning in

"hidden hoards"

of food

and so forth

нам довелося

відновити

"протоптування стежок"

цього разу

за

нездачу

"прихованих запасів"

їжі

і т.п.

Нам довелося відновити "протоптування стежок", цього разу за нездачу "прихованих запасів" їжі і т.п.

Рядок 21 / 78

The new Thousander, in addition to regular secret informers of the GPU, established a spy network which was very naïve but, at the same time, very effective.

the new Thousander

in addition to

regular secret informers

of the GPU

established

a spy network

which was very naïve

but

at the same time

very effective

новий Тисячник

на додачу до

звичайних секретних інформаторів

ГПУ

створив

шпигунську мережу

яка була дуже примітивною

але

у той самий час

дуже ефективною

Новий Тисячник, на додачу до вже існуючих секретних інформаторів ГПУ, створив нову шпигунську мережу, яка була дуже примітивною, але, у той самий час, дуже ефективною.

Рядок 22 / 78

This was the network of "silkors" or village correspondents.

this was

the network

of "silkors"

or

village correspondents

це була

мережа

"сількорів"

або

сільських кореспондентів

Це була мережа "сількорів" або сільських кореспондентів.

Рядок 23 / 78

The spy network was organized as follows: ordinary villagers, usually members of the Young Communist League and school children, were appointed by the village Party organization, or by the Thousander personally, to act as reporters.

the spy network

was organized

as follows

ordinary villagers

usually

members of the Young Communist League

and

school children

were appointed

by the village Party organization

or

by the Thousander

personally

to act as reporters

шпигунська мережа

була організована

наступним чином

прості селяни

найчастіше

комсомольці

та

школярі

призначалися

сільською партійною організацією

або

Тисячником

особисто

діяти в якості репортерів

Шпигунська мережа була організована наступним чином: прості селяни, найчастіше комсомольці та школярі, призначалися репортерами сільською партійною організацією або особисто Тисячником.

Рядок 24 / 78

The ostensible purpose of their contributions to the press was to report about what was going on in the village.

the ostensible purpose

of their contributions

to the press

was

to report about

what

was going on

in the village

показною метою

їх роботи

на пресу

було

доповідати про те

що

відбувалося

у селі

Показною метою їх роботи було доповідати про те, що відбувалося у селі.

Рядок 25 / 78

But, in reality, these "silkors" were instructed to look for traitors and saboteurs.

but

in reality

there "silkors"

were instructed

to look for

traitors

and

saboteurs

але

насправді

ці "сількори"

отримали вказівки

шукати

зрадників

та

саботажників

Але насправді ці "сількори" отримали вказівки шукати зрадників та саботажників.

Рядок 26 / 78

They were particularly instructed to denounce those villagers who were hiding foodstuffs from the state, and those, who in one way or another, demonstrated hostility toward the Party and the government.

they were instructed

particularly

to denounce

those villagers

who were hiding

foodstuffs

from the state

and

those

who

in one way or another

demonstrated

hostility

toward

the Party

and

the government

вони отримали вказівки

чіткі

доносити на

тих селян

які приховували

продукти харчування

від держави

а також

тих

хто

тим чи іншим чином

демонстрував

неприязнь

до

Партії

та

уряду

Вони отримали чіткі вказівки доносити на тих селян, які приховували від держави продукти харчування, а також тих, хто тим чи іншим чином демонстрував свою неприязнь до партії та уряду.

Рядок 27 / 78

In other words, they were taught to spy on their fellow villagers, and then report their findings and observations to the local newspaper.

in other words

they were taught

to spy

on their fellow villagers

and

then

report

their findings

and

observations

to the local newspaper

іншими словами

вони отримали вказівки

шпигувати

за своїми односельчанами

і

потім

доповідати

свої відкриття

та

спостереження

місцевій газеті

Іншими словами, вони отримали вказівку шпигувати за своїми односельчанами і потім доповідати свої відкриття та спостереження місцевій газеті.

Рядок 28 / 78

What these "silkors" did not know was that their reports were passed on to the appropriate government agencies, usually to the GPU and militia.

what

these "silkors"

did not know

was

that

their reports

were passed on

to the appropriate government agencies

usually

to the GPU

and

the militia

чого

ці "сількори"

не знали

було

те, що

їх звіти

направлялися

відповідним урядовим органам

звичайно

до ГПУ

та

міліції

Чого ці сількори не знали, так це те, що їх звіти направлялися відповідним урядовим органам, звичайно це були ГПУ та міліція.

Рядок 29 / 78

If a given report seemed to contain some worthwhile information, a GPU agent or a militiaman would be dispatched to the village to investigate the matter further.

if

a given report

seemed

to contain

some worthwhile information

a GPU agent

or

a militiaman

would be dispatched

to the village

to investigate

the matter

further

якщо

у даному звіті

здавалося, що

міститься

якась варта уваги інформація

агент ГПУ

або

міліціонер

направлявся

в село

розслідувати

справу

додатково

Якщо у даному звіті містилася якась варта уваги інформація, агент ГПУ або міліціонер направлявся в село з метою додаткового розслідування.

Рядок 30 / 78

Thus the stage was set for a new drama to be performed by a new cast under the directorship of the new Thousander.

thus

the stage

was set

for a new drama

to be performed

by a new cast

under the directorship

of the new Thousander

так

сцену

було підготовлено

для нової драми

яку повинні були розіграти

нові актори

під керівництвом

нового Тисячника

Так сцену було підготовлено для нової драми, яку повинні були розіграти нові актори під керівництвом нового Тисячника.

Рядок 31 / 78

A prelude to this drama took place in our neighborhood.

a prelude

to this drama

took place

in our neighborhood

прелюдія

до цієї драми

відбулася

по сусідству з нами

Прелюдія до цієї драми відбулася по сусідству з нами.

Рядок 32 / 78

It was the eviction of Stepan Shevchenko from his house.

it was

the eviction

of Stepan Shevchenko

from his house

це було

виселення

Степана Шевченко

з його будинку

Це було виселення Степана Шевченка з його будинку.

Рядок 33 / 78

Stepan was a poor farmer.

Stepan

was

a poor farmer

Степан

був

бідним фермером

Степан був бідним фермером.

Рядок 34 / 78

He had a nice family consisting of his wife and two children: a boy of nine and a girl of seven.

he had

a nice family

consisting of

his wife

and

two children

a boy of nine

and

a girl of seven

він мав

гарну сім'ю

яка складалася з

його жінки

та

двох дітей

дев'ятирічного хлопчика

та

семирічної дівчинки

У нього була гарна сім'я, яка складалася з його жінки та двох дітей: дев'ятирічного хлопчика та семирічної дівчинки.

Рядок 35 / 78

They were all healthy and seemed to be content with their lot.

they were

all

healthy

and

seemed

to be content

with their lot (their way of life)

вони були

всі

здоровими

та

здавалися

задоволеними

своєю долею

Вони всі були здоровими та, здавалося, були задоволеними своєю долею.

Рядок 36 / 78

Although he was a poor farmer like the rest of us, Shevchenko differed from us in one way: he categorically refused to join the collective farm,…

although

he was

a poor farmer

like the rest of us

Shevchenko

differed

from us

in one way

he

categorically

refused

to join

the collective farm

хоча

він був

бідним фермером

як і всі ми

Шевченко

відрізнявся

від нас

одним

він

категорично

відмовився

вступити у

колгосп

Хоча, як і всі ми, Шевченко був бідним фермером, він відрізнявся від нас одним: він категорично відмовився вступити у колгосп,…

Рядок 37 / 78

…and what was most amazing to us, he somehow managed to survive in spite of it, or so it seemed, until June 1932.

and

what was most amazing to us

he

somehow

managed

to survive

in spite of it

or

so it seemed

until June 1932

і

найбільш дивовижним для нас було те, що

йому

якимось чином

вдавалося

виживати

незважаючи на це

або

це тільки так здавалось

до червня 1932 року

…і найбільш дивовижним для нас було те, що незважаючи на це, йому якимось чином вдавалося виживати до червня 1932 року.

Рядок 38 / 78

He paid off all his taxes in kind and money for the year 1932, and apparently thought that the government would leave him alone, at least for a while.

he paid off

all his taxes

in kind

and

money

for the year 1932

and

apparently

thought

that

the government

would leave him alone

at least

for a while

він сплатив

усі свої податки

в натурі

та

грошах

за 1932 рік

і

мабуть

сподівався

що

уряд

не чіпатиме його

хоча б

деякий час

Він сплатив усі свої податки в натурі та грошах за 1932 рік, і, мабуть, сподівався, що уряд не чіпатиме його, хоча б деякий час.

Рядок 39 / 78

But he was overly optimistic.

but

he was

overly

optimistic

але

він був

занадто

оптимістичним

Але він міркував занадто оптимістично.

Рядок 40 / 78

One day, he received a requisition order demanding him to deliver five hundred kilograms of wheat to the state.

one day

he received

a requisition order

demanding him

to deliver

five hundred

kilograms

of wheat

to the state

одного дня

він отримав

реквізиційну вимогу

яка вимагала від нього

здати

п'ятсот

кілограмів

пшениці

державі

Одного дня він отримав реквізиційну вимогу, згідно якої він мав здати державі п'ятсот кілограмів пшениці.

Рядок 41 / 78

He delivered it in full.

he

delivered

it

in full

він

виконав

її

у повному обсязі

Він виконав її у повному обсязі.

Рядок 42 / 78

But no sooner had he done so, when he received another order.

but

no sooner

had he done so

when

he received

another order

але

як тільки

він це зробив

коли

він отримав

іншу вимогу

Але як тільки це було зроблено, він отримав іншу вимогу.

Рядок 43 / 78

This time they demanded twice as much wheat, something they knew he could not deliver, because he had none left.

this time

they demanded

twice as much

wheat

something

they knew

he could not deliver

because

he had none left

цього разу

вони вимагали

вдвічі більше

пшениці

щось

вони знали

він не міг здати

тому що

в нього більше її не було

Цього разу вони вимагали вдвічі більше пшениці, таку кількість, яку він не міг здати, тому що у нього більше її не було.

Рядок 44 / 78

His explanations were of no avail.

his explanations

were

of no avail

його пояснення

були

даремними

Його пояснення були даремними.

Рядок 45 / 78

The officials persisted and threatened him with Siberia.

the officials

persisted

and

threatened him

with Siberia

службовці

наполягали

та

погрожували йому

Сибіром

Службовці наполягали на своєму та погрожували йому Сибіром.

Рядок 46 / 78

He knew that they meant it, so he was forced to sell everything he had of value, including his cow, to buy the order of wheat.

he knew

that

they meant it

so

he was forced

to sell

everything of value

he had

including

his cow

in order to buy

the order

of wheat

він знав

що

вони збираються це зробити

тому

він був вимушений

продати

усе цінне що

він мав

включаючи

свою корову

щоб купити

вимогу

зерна

Він знав, що вони не жартують, і тому був вимушений продати усе, що мало якусь цінність, включаючи свою корову, щоб купити зерно для виконання вимоги.

Рядок 47 / 78

He naively believed that now his troubles were over.

he

naively

believed

that

now

his troubles

were over

він

наївно

вірив

що

тепер

його проблеми

закінчилися

Він наївно вірив у те, що тепер його проблеми закінчилися.

Рядок 48 / 78

Yet his fate had been sealed when he refused to join the collective farm.

yet

his fate

had been sealed

when

he refused

to join

the collective farm

однак

його долю

було вирішено

коли

він відмовився

вступати до

колгоспу

Однак його долю було вирішено, коли він відмовився вступати до колгоспу.

Рядок 49 / 78

The demands of impossibly high quotas of grain were only excuses for ruining him.

the demands

of impossibly high quotas

of grain

were

only

excuses

for ruining him

вимагання

неможливо великої кількості

зерна

були

тільки

приводом

щоб погубити його

Вимоги здати таку величезну кількість зерна були лише приводом щоб погубити його.

Рядок 50 / 78

Sure enough, he soon received the inexorable third order: two thousand kilograms of wheat immediately!

sure enough

he

soon

received

the inexorable

third order

two thousand

kilograms

of wheat

immediately

і дійсно

він

невдовзі

отримав

безжалісну

третю вимогу

дві тисячі

кілограмів

пшениці

негайно

І дійсно, невдовзі він отримав безжалісну третю вимогу: дві тисячі кілограмів пшениці негайно!

Рядок 51 / 78

This he could not do.

this

he

could

not

do

цього

він

міг

не

зробити

Цього він зробити не міг.

Рядок 52 / 78

He had nothing more of value to sell with which to buy any more grain.

he had

nothing more

of value

to sell

with which

to buy

any more grain

у нього

нічого більше

цінного

продати

з яким

купити

більше зерна

У нього більше не було майна, яке можна було б продати, щоб купити більше зерна.

Рядок 53 / 78

He and his family were already left destitute.

he

and

his family

were left

already

destitute

він

та

його родина

залишилися

вже

без засобів до існування

Він та його родина вже залишилися без засобів до існування.

Рядок 54 / 78

One fateful day, the Bread Procurement Commission paid him a visit.

one

fateful

day

the bread procurement

commission

paid him a visit

одного

фатального

дня

Хлібозаготівельна

комісія

його відвідала

Одного фатального дня його відвідала Хлібозаготівельна Комісія.

Рядок 55 / 78

They searched his premises for hidden grain but found nothing.

they

searched

his premises

for

hidden grain

but

found

nothing

вони

обшукали

його приміщення

на предмет наявності

захованого зерна

але

знайшли

нічого

Вони шукали в його приміщеннях заховане зерно, але нічого не знайшли.

Рядок 56 / 78

Nevertheless, he was labeled a kurkul, and he and his family were ordered to leave their house immediately.

nevertheless

he was labeled

a kurkul

and

he

and

his family

were ordered

to leave

their house

immediately

тим не менш

його було оголошено

куркулем

і

він

та

його родина

наказано

покинути

їх будинок

негайно

Тим не менш, його було оголошено куркулем і наказано разом з родиною негайно покинути будинок.

Рядок 57 / 78

The house, and all that belonged to the Shevchenkos, was confiscated and was to be turned into "socialist property".

the house

and

all that belonged

to the Shevchenkos

was confiscated

and

was to be turned into

socialist property

будинок

і

все, що належало

Шевченкам

було конфісковано

та

повинно було стати

"соціалістичною власністю"

Будинок і все, що належало Шевченкам, було конфісковано та вирішено передати у "соціалістичну власність".

Рядок 58 / 78

Upon hearing this proclamation, Shevchenko and his family put up a desperate struggle.

Upon hearing

this proclamation

Shevchenko

and

his family

put up a desperate struggle

почувши

це оголошення

Шевченко

та

його родина

кинулися відчайдушно боротися

Після цього оголошення Шевченко та його родина кинулися відчайдушно боротися.

Рядок 59 / 78

Their cries and screams and the shouting of the officials attracted our attention.

Their cries

and

screams

and

the shouting

of the officials

attracted

our attention

їх плач

та

зойки

а також

крики

службовців

привернули

нашу увагу

Їх плач та зойки, а також крики службовців привернули нашу увагу.

Рядок 60 / 78

My brother and I ran there to see what was going on.

My brother

and

I

ran

there

to see

what

was going on

мій брат

і

я

побігли

туди

щоб побачити

що

відбувалося

Мій брат і я побігли туди, щоб побачити, що відбувається.

Рядок 61 / 78

Shevchenko was struggling hand-to-hand with a few commission members.

Shevchenko

was struggling

hand-to-hand

with

a few

commission members

Шевченко

боровся

врукопашну

з

кількома

членами комісії

Шевченко зійшовся врукопашну з кількома членами комісії.

Рядок 62 / 78

He tried to wrench himself free from them while shouting that he wouldn't leave the house, which he had built with his own hands and by the sweat of his brow.

He tried

to wrench himself free

from them

while shouting

that

he would not leave

the house

which

he had built

with his own hands

and

by the sweat of his brow

він намагався

визволитися

від них

викрикуючи

що

він не залишить

будинок

який

він збудував

своїми власними руками

та

з потом зі своєї брови

Він намагався скинути їх з себе, викрикуючи, що не залишить будинок, який він збудував власними руками, проливаючи багато поту.

Рядок 63 / 78

He was pleading with them to leave him alone, for he was poor and had no more grain.

He was pleading

with them

to leave him alone

for

he was poor

and

had no more grain

він благав

їх

залишити його у спокої

тому що

він був бідний

та

більше не мав зерна

Він благав їх залишити його у спокої, тому що він був бідний та у нього більше не було зерна.

Рядок 64 / 78

His wife clung to the doorpost, resisting all attempts to be pulled away.

His wife clung

to the doorpost

resisting all attempts

to be pulled away

його жінка вчепилася

за одвірок

опираючись усім спробам

бути зрушеною з місця

Його жінка вчепилася за одвірок, опираючись усім спробам зрушити її з місця.

Рядок 65 / 78

Their frightened and helpless children just stood there, weeping bitterly.

Their

frightened

and

helpless

children

just (simply / only)

stood

there

weeping

bitterly

Їхні

налякані

та

безпомічні

діти

просто

стояли

там

плачучи

гірко

Їхні налякані та безпомічні діти просто стояли поряд, гірко плачучи.

Рядок 66 / 78

Comrade Thousander did not participate in the struggle.

Comrade Thousander

did not participate

in the struggle

Товариш Тисячник

не брав участі

в боротьбі

Товариш Тисячник не брав участі в боротьбі.

Рядок 67 / 78

He was smoking and watching his men carry out his orders.

He was smoking

and

watching

his men

carry out

his orders

він курив

та

спостерігав

його чоловіки

виконують

його накази

Він курив та спостерігав за тим, як його чоловіки виконують його накази.

Рядок 68 / 78

After they subdued Shevchenko, they tied his hands behind his back and led him out to a waiting cart.

After

they subdued

Shevchenko

they tied

his hands

behind his back

and

led

him

out

to a waiting cart

після того

вони приборкали

Шевченко

вони зв'язали

його руки

за його спиною

та

провели

його

на вулицю

до воза, який чекав

Після того, як Шевченка було приборкано, вони зв'язали йому руки за спиною та провели до возу, який чекав на вулиці.

Рядок 69 / 78

His wife, still struggling, had to be carried out of the house by her hands and feet and thrown into the cart.

His wife

still struggling

had to be carried [was necessary to carry]

out of the house

by her hands and feet

and

thrown

into the cart

його дружину

яка все ще чинила опір

було винесено

з будинку

за її руки та ноги

та

вкинуто

у віз

Його дружину, яка все ще чинила опір, за руки та за ноги винесли з будинку та вкинули у віз.

Рядок 70 / 78

There was nothing left for the children to do but to meekly follow their parents.

There was nothing left

for the children

to do

but

to follow

meekly

their parents

не залишалося нічого іншого

дітям

робити

окрім як

прослідувати за

покірно

своїми батьками

Дітям не залишалося нічого іншого, окрім як покірно прослідувати за своїми батьками.

Рядок 71 / 78

One of the men drove the one horse cart with its pathetic load to the village center.

One of the men

drove

the one horse cart

with its pathetic load

to the village center

один з чоловіків

направив

віз, запряжений одним конем

з його патетичним "вантажем"

до центру села

Один з чоловіків направив віз разом з його патетичним "вантажем" до центру села.

Рядок 72 / 78

After a while, the rest of the members of the commission emerged from the house.

After a while

the rest

of the members

of the commission

emerged

from the house

через деякий час

решта

членів

комісії

вийшли

з будинку

Через деякий час з будинку вийшли решта членів комісії.

Рядок 73 / 78

Comrade Thousander locked it with a padlock.

Comrade Thousander

locked

it

with a padlock

Товариш Тисячник

зачинив

його

на замок

Товариш Тисячник зачинив його на замок.

Рядок 74 / 78

Then they all left as if nothing had happened.

Then

they

all

left

as if

nothing

had happened

потім

вони

всі

пішли

як наче

нічого

сталося

Потім вони усі пішли, як наче нічого й не сталося.

Рядок 75 / 78

We learned later that Shevchenko's house was to become the headquarters for the First Hundred.

We learned

later

that

Shevchenko's house

was to become

the headquarters

for

the First Hundred

ми дізналися

пізніше

що

будинок Шевченко

повинен був стати

штабом

для

Першої Сотні

Пізніше ми дізналися, що будинок Шевченко повинен був стати штабом Першої Сотні.

Рядок 76 / 78

The previous headquarters had been burned down during the riot.

The previous headquarters

had been burned down

during the riot

попередній штаб

було спалено

під час повстання

Попередній штаб було спалено під час повстання.

Рядок 77 / 78

Shevchenko had become the innocent scapegoat for that crime, because the house that he had worked so hard to build was needed to replace the destroyed building.

Shevchenko

had become

the innocent scapegoat

for that crime

because

the house

that

he had worked

so hard

to build

was needed

to replace

the destroyed building

Шевченко

став

невинною жертвою

для того злочину

через те, що

будинок

який

він працював

так важко

будувати

був потрібен

щоб замінити

знищений будинок

Шевченко став невинною жертвою цього злочину через те, що будинок, над яким він так важко працював, був потрібен для заміни знищеного.

Рядок 78 / 78

We found out later that the Shevchenko family, together with other evicted victims, were taken from the village center to the railroad station and transported somewhere, with no trace.

We found out

later

that

the Shevchenko family

together

with other evicted victims

were taken

from the village center

to the railroad station

and

[were] transported

somewhere

with no trace

ми дізналися

пізніше

що

родину Шевченко

разом з

іншими виселеними жертвами

було доставлено

з центра села

до залізничної станції

та

вивезено

кудись

без сліду

Пізніше ми дізналися, що родину Шевченко, разом з іншими виселеними жертвами, з центра села було доставлено до залізничної станції та вивезено у невідомому напрямку.