Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Introduction to the movie "Gettysburg", crucial 1863 battle of the American Civil War (1861-1865)

Вступ до кінофільму "Геттісбург" про вирішальну битву 1863 року в Громадянській війні в США (1861-1865 рр.)

Battle of Gettysburg

Натисніть тут, що переглянути голосове відео.

Натисніть тут для прослуховування аудіо.

Line 1 / 7

In June 1863, after more than two years of bloody conflict, the Confederate Army of Northern Virginia, Robert E. Lee commanding, slips across the Potomac [River] to begin the invasion of the North.

in June

1863

after

more than two years

of bloody conflict

the Confederate Army

of Northern Virginia

Robert E. Lee commanding

slips

across the Potomac [River]

to begin

the invasion

of the North

у червні

1863 року

після

більше ніж двох років

кривавого конфлікту

Армія Конфедерації

Північної Вірджинії

під командуванням Роберта Е. Лі

просковзує

через Потомак [річку]

(щоб) почати

вторгнення

Півночі

У червні 1863 року, після більше двох років кривавих боїв, армія Конфедерації Північної Вірджинії під командуванням Роберта Лі переходить річку Потомак і розпочинає вторнення на Північ.

Line 2 / 7

It is an army of 70,000 men.

it is

an army

of seventy thousand men

це є

армія

семидесяти тисяч чоловік

В цій армії - 70 000 чоловік.

Line 3 / 7

They move slowly behind the Blue Ridge using the mountains to screen their movements.

they move

slowly

behind the Blue Ridge [Mountains]

using

the mountains

to screen

their movements

вони рухаються

повільно

позаду Блакитного хребта [гір]

використовуючи

гори

щоб прикрити

свої пересування

Вони повільно рухаються позаду Синіх Гір, використовуючи їх для прикриття.

Line 4 / 7

Their main objective is to draw the Union Army out into the open, where it can be destroyed.

their main objective

is

to draw the Union Army out

into the open

where

it can be destroyed

їх головна мета

є

виманити Союзну Армію

на відкрите місце

де

вона може бути знищена

Їх головна мета - вивести Армію Союзу на відкритий простір, де її можна буде знищити.

Line 5 / 7

Late in June, the Union Army of the Potomac, 80,000 men, turns north from Virginia to begin the great pursuit up the narrow roads across Maryland and into Pennsylvania.

late in June

the Union Army

of the Potomac [River]

eighty thousand men

turns

north (northward)

from Virginia

to begin

the great pursuit

up the narrow roads

across Maryland

and

into Pennsylvania

в кінці червня

Союзна Армія

Потомака [річки]

вісімдесят тисяч чоловік

повертає

на північ

з Вірджинії

щоб почати

велике переслідування

уверх по вузьким дорогам

через Меріленд

і

до Пенсильванії

У кінці червня армія Союзу Потомака чисельністю 80 000 чоловік вирушає з Вірджинії на північ, починаючи переслідування вузькими дорогами через Меріленд, а потім - до Пенсильванії.

Line 6 / 7

General Lee knows that a letter has been prepared by the Southern government, a letter which offers peace.

General Lee

knows

that

a letter has been prepared

by the Southern government

a letter

which

offers

peace

генерал Лі

знає

що

був підготовлений лист

південним урядом

лист

який

пропонує

мир

Генерал Лі знає, що урядом Півдня підготовлено лист, в якому пропонується мир.

Line 7 / 7

It is to be placed on the desk of Abraham Lincoln, President of the United States, the day after Lee has destroyed the Army of the Potomac somewhere north of Washington.

it is to be placed

on the desk

of Abraham Lincoln

president

of the United States

the day

after

Lee

has destroyed

the army

of the Potomac

somewhere

north of Washington

він повинен бути покладений

на письмовий стіл

Авраама Лінкольна

Президента

Сполучених Штатів

день

після того як

Лі

знищив

армію

Потомака

десь

північніше Вашингтона

Він повинен лягти на стіл Авраама Лінкольна, Президента Сполучених Штатів, на наступний день після того як генерал Лі знищить армію Потомака десь північніше Вашингтона.