Ukraine flag Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську. US flag

History of Russia (2/8)

Iсторія Росії (2/8)

Ivan the Terrible

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The History of Russia - From Rurik to the Revolution

The History

of Russia

from Rurik

to the Revolution

історія

Росії

від Рюрика

до революції

Iсторія Росії від Рюрика до революції

Line 1 / 35

Meanwhile, the Grand Princes of Moscow continued to expand their power, annexing Novgorod and forging the first Russian state.

Meanwhile

the Grand Princes

of Moscow

continued

to expand

their power

annexing

Novgorod

and

forging

the first Russian state

тим часом

великі князі

Москви

продовжили

розширювати

свою владу

приєднуючи

Новгород

і

створюючи

першу російську державу

Тим часом великі князі Московські продовжили розширювати свою владу, приєднавши Новгород і створивши першу Російську державу.

Line 2 / 35

At the Ugra River, Ivan III of Moscow faced down the Tatar army and forced it to retreat (1480).

At the Ugra River

Ivan the Third

of Moscow

faced down

the Tatar army

and

forced

it

to retreat

на річці Угрі

Іван Третій

Москви

не здригнувся перед

татарським військом

і

змусив

його

відступити

В битві на річці Угрі (1480 р.) Іван III Васильович не злякався татарського війська і змусив його відступити.

Line 3 / 35

Russia had finally cast off the Tatar Yoke.

Russia

had cast off

finally

the Tatar Yoke

Росія

скинула окови

нарешті

ординського ярма

Росія нарешті скинула окови ординського ярма.

Line 4 / 35

Under Grand Prince Vasily III, Moscow continued to grow in size and power.

Under

Grand Prince Vasily the Third

Moscow

continued

to grow

in size and power

під владою

великого князя Василя Третього

Москва

продовжила

зростати

у розмірі і могутності

Під час правління великого князя Василя ІІІ Москва продовжила розширюватися і збільшувати свою могутність.

Line 5 / 35

His son Ivan IV was crowned as the first Tsar of Russia.

His son

Ivan the Fourth

was crowned

as the first Tsar

of Russia

його син

Іван Четвертий

був вінчаний на царство

як перший цар

Росії

Його син Іван IV був проголошений першим царем Росії.

Line 6 / 35

He would be remembered as "Ivan the Terrible".

He would be remembered

as

Ivan the Terrible

йому судилося бути запам'ятованим

в якості

Івана Грозного

Він увійшов в історію як Іван Грозний.

Line 7 / 35

Ivan conquered Tatar lands in Kazan and Astrakhan but was defeated in the Livonian War by Sweden and the Polish-Lithuanian Commonwealth (1558-1583)

Ivan

conquered

Tatar lands

in Kazan and Astrakhan

but

was defeated

in the Livonian War

by Sweden

and

the Polish-Lithuanian

Commonwealth

Іван

завоював

татарські землі

в Казані та Астрахані

але

зазнав поразки

в Ливонській війні

від Швеції

і

польсько-литовська

Співдружність

Іван завоював татарські землі Казані і Астрахані, але зазнав поразки в Ливонській війні від Швеції і Речі Посполитої. (1558-1583 рр.)

Line 8 / 35

Ivan's modernizing reforms gave way to a reign of terror and mass executions, fueled by his violent paranoia.

Ivan's modernizing reforms

gave way

to a reign of terror

and

mass executions

fueled

by his violent paranoia

модернізаційні реформи Івана

змінилися

владою страху

і

масовими стратами

підживленими

його гострою параноєю

Модернізаційні реформи Івана змінилися владою страху і масовими стратами, які підігрівалися його гострою параноєю.

Line 9 / 35

Russia was still vulnerable.

Russia

was

still

vulnerable

Росія

була

як і раніше

уразлива

Росія як і раніше була уразливою.

Line 10 / 35

Raiders from the Crimean Khanate were able to burn Moscow itself. (1571)

Raiders

from the Crimean Khanate

were able

to burn

Moscow

itself

нальотчики

з Кримського ханства

зуміли

спалити

Москву

саму

Нальотчики з Кримського ханства зуміли спалити саму Москву. (1571 р.)

Line 11 / 35

But the next year, Russian forces routed the Tatars at Molodi, just south of the city. (1572)

But

the next year

Russian forces

routed

the Tatars

at Molodi

just south

of the city

але

в наступному році

російські сили

змусили до втечі

татар

при Молодях

трохи південніше

міста

Але вже в наступному році російські сили змусили татар до втечі у Молодинській битві, трохи південніше міста. (1572 р.)

Line 12 / 35

Cossacks now lived on the open steppe, a lawless region between three warring states.

Cossacks

now

lived

on the open steppe

a lawless region

between three warring states

козаки

у той час

жили

у відкритому степу

беззаконному регіоні

між трьома воюючими державами

У той час у відкритому степу, в беззаконному регіоні між трьома воюючими державами, мешкали козаки.

Line 13 / 35

They were skilled horsemen who lived freely and were often recruited by Russia and Poland to fight as mercenaries.

They were

skilled horsemen

who lived

freely

and

were recruited

often

by Russia and Poland

to fight

as mercenaries

вони були

вмілими вершниками

які жили

вільно

і

були найняті

нерідко

Росією і Польщею

щоб вести бойові дії

в якості найманих солдатів

Вони були вмілими вершниками, які жили вільно і нерідко вербувалися Росією і Польщею в якості найманих солдатів для ведення бойових дій.

Line 14 / 35

Ivan the Terrible's own son, the Tsarevich, fell victim to one of his father's violent rages, bludgeoned to death with the royal scepter.

Ivan the Terrible's own son

the Tsarevich

fell victim

to one of his father's violent rages

bludgeoned

to death

with the royal scepter

рідний син Івана Грозного

царевич

став жертвою

до одного з нападів нестримної люті свого батька

забитий

до смерті

з царським скіпетром

Навіть рідний син Івана Грозного, царевич, став жертвою одного з нападів нестримної люті свого батька і був побитий до смерті царським скіпетром.

Line 15 / 35

The Cossack adventurer Yermak Timofeyevich led the Russian conquest of Siberia, defeating Tatars and subjugating indigenous tribes. (1582)

The Cossack adventurer

Yermak Timofeyevich

led

the Russian conquest

of Siberia

defeating Tatars

and

subjugating

indigenous tribes

козак-авантюрист

Єрмак Тимофійович

очолив

російське завоювання

Сибіру

перемагаючи татар

і

підкорюючи

корінні племена

Козак-авантюрист Єрмак Тимофійович очолив російське завоювання Сибіру, перемігши татар і підкоривши корінні племена. (1582 р.)

Line 16 / 35

In the North, Archangelsk was founded, for the time being Russia's only seaport linking it to western Europe, though it was ice bound in winter.

In the North

Archangelsk was founded

for the time being

Russia's only seaport

linking it

to western Europe

though

it was ice bound

in winter

на півночі

Архангельськ було засновано

в той час є

єдиним морським портом Росії

зв'язуючи її

із західною Європою

нехай

він був блокований льодом

взимку

У північній частині країни було засновано Архангельськ. В той час це місто було єдиним морським портом Росії, який зв'язував її з західною Європою, нехай він і замерзав у зимовий час.

Line 17 / 35

Ivan the Terrible was succeeded by his son Feodor I, who died childless.

Ivan the Terrible

was succeeded

by his son

Feodor the First

who died childless

Іван Грозний

був змінений

своїм сином

Федором Першим

який помер бездітним

Престол Івана Грозного успадкував його син Федір І, який помер бездітним.

Line 18 / 35

It was the end of the Rurikid Dynasty.

It was

the end

of the Rurikid Dynasty

це був

кінець

роду Рюриковичів

На цьому рід Рюриковичів перервався.

Line 19 / 35

Ivan's advisor Boris Godunov became tsar.

Ivan's advisor

Boris Godunov

became

tsar

радник Івана

Борис Годунов

став

царем

Новим царем став радник Івана Грозного Борис Годунов.

Line 20 / 35

But after his sudden death, his widow and teenage son were brutally murdered and the throne seized by an imposter, claiming to be Ivan the Terrible's son.

But

after his sudden death

his widow

and

teenage son

were murdered

brutally

and

the throne seized

by an imposter

claiming to be

Ivan the Terrible's son

але

після його раптової смерті

його вдова

і

син-підліток

були вбиті

по-звірячому

і

трон захоплений

самозванцем

стверджуючи щоб бути

сином Івана Грозного

Але після його раптової смерті були по-звірячому вбиті його вдова і син-підліток, а трон був захоплений самозванцем, який стверджував, що є сином Івана Грозного.

Line 21 / 35

He too was soon murdered.

He

too

was murdered

soon

він

також

був вбитий

незабаром

Незабаром було вбито і його.

Line 22 / 35

Russia slid into anarchy, the so called "Time of Troubles". (1601-1613)

Russia

slid

into anarchy

the so called

Time of Troubles

Росія

сповзла

в анархію

так званий

Смутний час

Росія вступила в період анархії, так званий Смутний час. (1601-1613 рр.)

Line 23 / 35

Rebels and foreign armies laid waste to the land.

Rebels

and

foreign armies

laid waste

to the land

повстанці

та

іноземні армії

спустошували

країну

Повстанці та іноземні війська спустошували країну.

Line 24 / 35

And the population was decimated by famine and plague.

And

the population

was decimated

by famine

and

plague

а

населення

винищувалося

голодом

і

епідемією

А населення винищувалося голодом і епідеміями.

Line 25 / 35

Polish troops occupied Moscow.

Polish troops

occupied

Moscow

польські війська

захопили

Москву

Москву захопили польські війська.

Line 26 / 35

Swedish troops seized Novgorod.

Swedish troops

seized

Novgorod

шведські війська

заволоділи

Новгородом

Шведська армія заволоділа Новгородом.

Line 27 / 35

The Russian state seemed on the verge of extinction.

The Russian state

seemed

on the verge

of extinction

російська держава

здавалося

на межі

припинення існування

Здавалося, російська держава ось-ось припинить своє існування.

Line 28 / 35

In 1612 Russia was in a state of anarchy.

In 1612

Russia

was

in a state

of anarchy

в одна тисяча шістсот дванадцятому році

Росія

була

у стані

безвладдя

В 1612 році Росія знаходилася у стані безвладдя.

Line 29 / 35

They called it: "the Time of Troubles". (1598-1613)

They called it

the Time of Troubles

вони називали це

Смутним часом

Люди називали цей період Смутним часом. (1598-1613 рр.)

Line 30 / 35

The people were terrorized by war, famine, and plague.

The people

were terrorized

by war

famine

and

plague

люди

були налякані

війною

голодом

і

епідемією

Через війну, голод і епідемії вони знаходились у постійному страху.

Line 31 / 35

Up to a third of them perished.

Up to

a third

of them

perished

аж до

третини

їх

загинуло

Загинуло до однієї третини населення.

Line 32 / 35

Foreign troops occupied Moscow, Smolensk, and Novgorod.

Foreign troops

occupied

Moscow

Smolensk

and

Novgorod

іноземні війська

захопили

Москву

Смоленськ

і

Новгород

Іноземні війська захопили Москву, Смоленськ і Новгород.

Line 33 / 35

But then, Russia fought back.

But

then

Russia

fought back

проте

потім

Росія

завдала удару у відповідь

Проте потім Росія зуміла завдати удару у відповідь.

Line 34 / 35

Prince Pozharsky and a merchant Kuzma Minin led the Russian militia to Moscow and threw out the Polish garrison.

Prince Pozharsky

and

a merchant

Kuzma Minin

led

the Russian militia

to Moscow

and

threw out

the Polish garrison

князь Пожарський

і

купець

Кузьма Мінін

привели

російське ополчення

до Москви

і

вигнали

польський гарнізон

Князь Пожарський і купець Кузьма Мінін привели російське ополчення до Москви і вигнали польський гарнізон.

Line 35 / 35

Since 2005, this event has been commemorated every Fourth of November as Russian National Unity Day.

Since 2005

this event

has been commemorated

every

Fourth of November

as

Russian National Unity Day

починаючи з 2005 року

ця подія

відзначалася

кожного

четвертого листопада

як

День народної єдності Росії

Починаючи з 2005 року ця подія щорічно відзначається четвертого листопада як День народної єдності Росії.