Ukraine flag Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську. US flag

History of Russia (5/8)

Iсторія Росії (5/8)

Alexander I in Paris

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The History of Russia - From Rurik to the Revolution

The History

of Russia

from Rurik

to the Revolution

історія

Росії

від Рюрика

до революції

Iсторія Росії від Рюрика до революції

Line 1 / 41

In France, the French Revolution led to the execution of King Louis XVI.

In France

the French Revolution

led

to the execution

of King Louis the Sixteenth

У Франції

Французька революція

привела

до страти

короля Людовика Шістнадцятого

У Франції в результаті Великої французької революції був страчений король Людовик XVI.

Line 2 / 41

Catherine was horrified, and in the last years of her reign completely turned her back on the liberal idealism of her youth.

Catherine was horrified

and

in the last years

of her reign

completely

turned her back on

the liberal idealism

of her youth

Катерина була нажахана

і

протягом останніх років

свого правління

повністю

відмовилась від

ліберально-демократичних ідей і цінностей

своєї юності

Катерина жахнулася через цю подію і протягом останніх років свого правління повністю відмовилась від ліберально-демократичних ідей і цінностей своєї юності.

Line 3 / 41

Three years later, Catherine died, ending one of the most glorious reigns in Russian history (1796).

Three years later

Catherine died

ending

one of the most glorious reigns

in Russian history

три роки пізніше

Катерина померла

завершуючи

одне з найблискучіших царювань

в російській історії

Вона померла через 3 роки після страти французького короля, на цьому скінчилося одне з найблискучіших царювань в історії Росії. (1796 р.)

Line 4 / 41

She was succeeded by her son Paul, a man obsessessed by military discipline and detail and opposed to all his mother's works.

She was succeeded

by her son Paul

a man obsessessed

by military discipline

and

detail

and

opposed

to all his mother's works

вона була змінена

своїм сином Павлом

чоловіком, схибленим

армійською дисципліною

і

дрібницею

і

ворожим

до всіх діянь своєї матері

Її наступником став її син Павло, чоловік, який був схиблений на армійській дисципліні, дрібницях і був негативно налаштований проти всіх діянь своєї матері.

Line 5 / 41

Russia joined the Coalition of European Powers, fighting Revolutionary France. (1798-1802)

Russia

joined

the Coalition

of European Powers

fighting

Revolutionary France

Росія

вступила в

Коаліцію

Європейських Сил

воюючою з

революційною Францією

Росія вступила в антифранцузьку коаліцію, яку було створено для боротьби з революційними силами, що перемогли у Франції. (1798-1802 рр.)

Line 6 / 41

Marshall Suvorov, one of Russia's greatest military commanders, won a series of victories against the French in northern Italy, but the wider war was a failure.

Marshall Suvorov

one of Russia's greatest military commanders

won

a series

of victories

against the French

in northern Italy

but

the wider war

was

a failure

маршал Суворов

один з найвидатніших воєначальників Росії

здобув

серію

перемог

проти французів

в північній Італії

але

більш широка війна

була

провалом

Маршал Суворов, один з найвидатніших російських воєначальників в історії, здобув в боях проти французів у північній Італії ряд перемог, але більш широкомасштабна війна була невдалою.

Line 7 / 41

Meanwhile, Paul's reforms had alienated Russia's Army and nobility, and he was murdered in a palace coup.

Meanwhile

Paul's reforms

had alienated

Russia's Army

and

nobility

and

he was murdered

in a palace coup

тим часом

реформи Павла

відштовхнули

армію Росії

і

дворянство

і

він був вбитий

під час палацового перевороту

Тим часом реформи Павла зіпсували його стосунки з російським військом і дворянством; його було вбито в результаті палацового перевороту.

Line 8 / 41

He was succeeded by his 23 year old son Alexander (1801-1825), who shared his grandmother Catherine's vision for a more modern Russian state.

He was succeeded

by his 23 year old son Alexander

who shared

his grandmother Catherine's vision

for a more modern Russian state

він був змінений

своїм 23-річним сином Олександром

який поділяв

точку зору своєї бабусі Катерини

відносно більш сучасної російської держави

Його наступником став його 23-річний син Олександр (1801-1825 рр.), який поділяв погляди своєї бабусі Катерини відносно будівництва більш сучасної російської держави.

Line 9 / 41

His advisor, the brilliant Count Mikhail Speransky, reformed administration and finance (1809-1812), yet the emperor refused to back his plans for a liberal constitution.

His advisor

the brilliant Count Mikhail Speransky

reformed

administration and finance

yet

the emperor

refused

to back

his plans

for a liberal constitution

його радник

визначний граф Михайло Сперанський

реформував

органи адміністративного управління і фінансову сферу

але

імператор

відмовився

підтримати

його плани

по ліберальній конституції

Його радник, визначний граф Михайло Сперанський, реформував органи адміністративного управління і фінансову сферу (1809-1812 рр.), але імператор відмовився підтримати його плани щодо прийняття ліберальної конституції.

Line 10 / 41

Ultimately it was war with France that would dominate Alexander's reign.

Ultimately

it was

war

with France

that would dominate

Alexander's reign

за великим рахунком

це була

війна

з Францією

якій судилося вийти на перший план

правління Олександра

За великим рахунком, на першому плані під час правління Олександра була війна з Францією.

Line 11 / 41

France had a new Emperor, Napoleon Bonaparte, who inflicted a series of defeats on Russia and her allies at Austerlitz (1805), Eylau (1807), and Friedland (1807).

France

had

a new Emperor

Napoleon Bonaparte

who inflicted

a series

of defeats

on Russia

and

her allies

at Austerlitz

Eylau

and

Friedland

Франція

мала

нового імператора

Наполеона Бонапарта

який завдав

серію

поразок

на Росію

і

її союзників

біля Аустерліцу

Ейлау

і

Фрідланду

Франція мала нового імператора, Наполеона Бонапарта, який завдав Росії і її союзникам серію поразок - під Аустерліцем (1805 р.), під Ейлау (1807 р.) і під Фрідландом (1807 р.).

Line 12 / 41

But at Tilsit in 1807, the two young emperors met and made an alliance.

But

at Tilsit

in 1807

the two young emperors

met

and

made an alliance

проте

біля Тільзита

в 1807 році

два молодих імператори

зустрілися

і

уклали союз

Проте в 1807 році два молодих імператори зустрілися біля Тільзиту і уклали союз.

Line 13 / 41

Russia attacked Sweden (1808-09), annexing Finland, which became an autonomous grand duchy within the Russian Empire.

Russia

attacked

Sweden

annexing Finland

which became

an autonomous grand duchy

within the Russian Empire

Росія

напала на

Швецію

анексуючи Фінляндію

яка стала

автономним великим герцогством

в рамках Російської імперії

Росія напала на Швецію (1808-09 рр.), анексувавши Фінляндію, яка стала автономним великим герцогством в рамках Російської імперії.

Line 14 / 41

But then in 1812, Napoleon invaded Russia.

But

then

in 1812

Napoleon invaded Russia

проте

після цього

в 1812 році

Наполеон вдерся до Росії

Проте після цього, в 1812 році, Наполеон вдерся до Росії.

Line 15 / 41

At Borodino (1812) French and Russian armies clashed in a gigantic battle, one of the bloodiest of the age.

At Borodino

French and Russian armies

clashed

in a gigantic battle

one of the bloodiest

of the age

біля Бородіно

французька і російська армії

зіткнулися

в грандіозній битві

одній з найкривавіших

епохи

Французька і російська армії зіткнулися одна з одною в грандіозній Бородінській битві (1812 г.), яка стала однією з найкривавіших баталій того часу.

Line 16 / 41

Napoleon emerged victorious, but the Russian Army escaped intact.

Napoleon

emerged victorious

but

the Russian Army

escaped

intact

Наполеон

вийшов переможцем

але

російське військо

врятувалося

непошкодженим

Наполеон війшов з неї переможцем, але російське військо вціліло.

Line 17 / 41

Napoleon occupied Moscow, which was destroyed by fire.

Napoleon

occupied

Moscow

which was destroyed

by fire

Наполеон

захопив

Москву

яка була знищена

вогнем

Наполеон захопив Москву і її було знищено пожежами.

Line 18 / 41

And when Alexander refused to negotiate, the French Army was forced to make a long retreat through the Russian winter and was annihilated.

And

when

Alexander

refused

to negotiate

the French Army

was forced

to make

a long retreat

through the Russian winter

and

was annihilated

а

коли

Олександр

відмовився

вести переговори

французька армія

була вимушена

здійснити

довгий відступ

крізь російську зиму

і

була знищена

А коли Олександр відмовився вести переговори, французькій армії довелося здійснити довгий відступ крізь російську зиму і її було знищено.

Line 19 / 41

Napoleon had been dealt a mortal blow.

Napoleon

had been dealt

a mortal blow

Наполеон

отримав

смертельний удар

Наполеону було завдано смертельної шкоди.

Line 20 / 41

And Russia, alongside Prussia, Austria, and Britain, then led the fight back, which ended in the capture of Paris and Napoleon's abdication.

And

Russia

alongside Prussia, Austria, and Britain

then

led

the fight

back

which ended

in the capture

of Paris

and

Napoleon's abdication

а

Росія

разом з Прусією, Австрією і Британією

потім

очолили

боротьбу

назад

яка скінчилася

з захопленням

Парижу

і

капітуляцією Наполеона

А Росія, разом з Прусією, Австрією і Британією завдали удару у відповідь - війна скінчилася захопленням Парижа і капітуляцією Наполеона.

Line 21 / 41

At the Congress of Vienna, as part of the spoils of war, Alexander became King of Poland.

At the Congress

of Vienna

as part of the spoils

of war

Alexander

became

King of Poland

на Конгресі

Відня

в якості частини здобичі

війни

Олександр

став

королем Польщі

На Віденському конгресі у якості воєнного трофею Олександр отримав титул короля Польщі.

Line 22 / 41

Then, with Austria and Prussia, he formed the Holy Alliance, with the aim of preventing further revolutions in Europe. (1815)

Then

with Austria and Prussia

he formed

the Holy Alliance

with the aim

of preventing further revolutions

in Europe

потім

з Австрією і Прусією

він створив

Священний союз

з метою

запобігання подальшим революціям

в Європі

Потім разом з Австрією і Прусією він створив Священний союз, метою якого було запобігання революціям в Європі. (1815 р.)

Line 23 / 41

Meanwhile in the Balkans and Caucasus, Russia had been waging intermittent wars against the Ottoman Empire, Persia, and local tribes.

Meanwhile

in the Balkans

and

Caucasus

Russia

had been waging

intermittent wars

against the Ottoman Empire

Persia

and

local tribes

тим часом

на території Балкан

і

Кавказу

Росія

вела

періодичні війни

проти Османської імперії

Персії

і

місцевих племен

Тим часом на Балканах і на Кавказі Росія періодично воювала з Османською імперією, Персією і місцевими племенами.

Line 24 / 41

The frontier had been pushed south to incorporate Bessarabia, Circassia, Chechnya, and much of modern Georgia, Dagestan, Azerbaijan, and Armenia.

The frontier

had been pushed

south

to incorporate

Bessarabia

Circassia

Chechnya

and

much of modern Georgia

Dagestan

Azerbaijan

and

Armenia

кордон

був пересунутий

на південь

щоб включити до складу

Бесарабію

Черкесію

Чечню

і

більшу частину сучасної Грузії

Дагестану

Азербайджану

та

Вірменії

Кордон було пересунуто далі на південь - до складу країни увійшли Бесарабія, Черкесія, Чечня і більша частина сучасних Грузії, Дагестану, Азербайджану та Вірменії.

Line 25 / 41

But the peoples of the Caucasus bitterly resisted Russian rule.

But

the peoples

of the Caucasus

bitterly

resisted

Russian rule

проте

народи

Кавказу

сильно

опиралися

російському володарюванню

Проте народи Кавказу чинили сильний опір російському пануванню.

Line 26 / 41

Russia's attempt to impose its authority on the region led to the Caucasian War, a brutal conflict fought amongst the mountains and forests that would drag on for nearly 50 years. (1817-1864)

Russia's attempt

to impose

its authority

on the region

led

to the Caucasian War

a brutal conflict

fought

amongst the mountains and forests

that would drag on

for nearly 50 years

спроба Росії

встановити

свою владу

над регіоном

привела

до Кавказької війни

жорстокого протистояння

(яке) велося

серед гір та лісів

якому судилося розтягнутися

на майже 50 років

Спроби Росії встановити свою владу над регіоном стали причиною Кавказької війни - жорстокого протистояння, яке тривало серед гір і лісів майже 50 років (1817-1864 рр.)

Line 27 / 41

Alexander was succeeded by his brother Nicholas, a conservative and reactionary. (1825-55)

Alexander

was succeeded

by his brother Nicholas

a conservative

and

reactionary

Олександр

був змінений

своїм братом Миколою

консерватором

і

реакціонером

На зміну Олександру прийшов його брат Микола, який був консерватором і реакціонером. (1825-55 рр.)

Line 28 / 41

But parts of Russian society had now developed an appetite for European style liberalism, including certain army officers who had seen other ways of doing things during the Napoleonic Wars.

But

parts of Russian society

had developed

now

an appetite

for European style liberalism

including certain army officers

who had seen

other ways

of doing things

during the Napoleonic Wars

але

частини російського суспільства

розвинули

у той час

апетит

до лібералізму європейського стиля

в тому числі деякі армійські офіцери

які бачили

інші методи

роблення речей

під час наполеонівських воєн

Але частина російського суспільства на той час вже нагуляла апетит до європейського лібералізму, наприклад, деякі офіцери, які під час наполеонівських воєн познайомились з іншими методами вирішення питань.

Line 29 / 41

They saw Nicholas as an obstacle, and the new emperor's first challenge would be military revolt.

They saw

Nicholas

as an obstacle

and

the new emperor's first challenge

would be

military revolt

вони розглядали

Миколу

як перешкоду

і

першою проблемою нового імператора

судилося бути

воєнному повстанню

Вони розглядали Миколу як перешкоду, тому першою проблемою нового імператора стало військове повстання.

Line 30 / 41

1825. Victory over Napoleon had confirmed Russia's status as a world power.

eighteen twenty-five

Victory

over Napoleon

had confirmed

Russia's status

as a world power

вісімнадцять двадцять п’ять

перемога

над Наполеоном

затвердила

статус Росії

як великої держави

1825 рік. Перемога над Наполеоном затвердила Росію в статусі великої держави.

Line 31 / 41

But there was discontent within Russia amongst intellectuals and army officers, some of whom had formed secret societies to plot the overthrow of Russia's autocratic system.

But

there was discontent

within Russia

amongst intellectuals and army officers

some of whom

had formed

secret societies

to plot

the overthrow

of Russia's autocratic system

але

було невдоволення

всередині Росії

серед інтелігентів і воєнних офіцерів

деякі з яких

сформували

таємні співтовариства

щоб організувати

падіння

автократичної системи Росії

Але в самій країні серед представників інтелігенції і офіцерів зростало невдоволення, деякі з них організовували таємні співтовариства, маючи намір повалити російське самодержавство.

Line 32 / 41

When Emperor Alexander was succeeded not, as expected, by his brother Constantine but by a younger brother Nicholas, one of these secret societies used the confusion to launch a military coup.

When

Emperor Alexander

was succeeded

not

as expected

by his brother Constantine

but

by a younger brother Nicholas

one of these secret societies

used the confusion

to launch

a military coup

коли

імператор Олександр

був змінений

не

як очікувалося

своїм братом Костянтином

а

молодшим братом Миколою

одне з цих таємних товариств

скористалося сумбуром

щоб запустити

військовий переворот

Коли наступником імператора Олександра став його молодший брат Микола, а не брат Костянтин, одне з таємних співтовариств скористалося з цього сумбуру для організації військового перевороту.

Line 33 / 41

But the Decembrist Revolt, as it became known, was defeated by loyalist troops, and the ring leaders were hanged.

But

the Decembrist Revolt

as it became known

was defeated

by loyalist troops

and

the ring leaders

were hanged

проте

Повстання декабристів

як воно стало відоме

було придушене

лояльними до режиму військами

а

лідери шайки

були повішені

Проте Повстання декабристів (під такою назвою воно увійшло в історію) було придушене лояльними до режиму військами, а лідерів бунту було повішено.

Line 34 / 41

Others were sent into internal exile in Siberia.

Others

were sent

into internal exile

in Siberia

інші

були відправлені

у внутрішнє заслання

в Сибір

Інших учасників заколоту було вислано до Сибіру.

Line 35 / 41

This was to become a common sentence for criminals and political prisoners in Tsarist Russia.

This was to become

a common sentence

for criminals and political prisoners

in Tsarist Russia

цьому судилося стати

звичайним судовим вироком

для злочинців і політичних в'язнів

в царській Росії

Цьому покаранню судилося стати стандартним судовим вироком для злочинців і політичних в'язнів в царській Росії.

Line 36 / 41

Nicholas went on to adopt an official doctrine of orthodoxy, autocracy, and nationality.

Nicholas went on

to adopt

an official doctrine

of orthodoxy

autocracy

and

nationality

Микола продовжив

впроваджувати

офіційну доктрину

православ'я

самодержавства

і

народності

Микола продовжив будувати офіційну ідеологію на принципах православ'я, самодержавства і народності.

Line 37 / 41

The state was to rest on the pillars of church, Tsar, and the Russian national spirit, a clear rejection of the values of European liberalism.

The state

was

to rest

on the pillars

of church

Tsar

and

the Russian national spirit

a clear rejection

of the values

of European liberalism

держава

була

базуватися

на основоположних елементах

церкві

царі

і

російському національному дусі

повне неприйняття

цінностей

європейського лібералізму

Держава повинна була базуватися на трьох основоположних елементах - церкві, царі і російському національному дусі, що було повною протилежністю ціннісним орієнтирам європейського лібералізму.

Line 38 / 41

In the Caucasus, border clashes with Persia led to a war which ended in complete Russian victory (1826-1828).

In the Caucasus

border clashes

with Persia

led

to a war

which ended

in complete Russian victory

на території Кавказу

прикордонні зіткнення

з Персією

привели

до війни

яка скінчилася

з повною російською перемогою

На Кавказі прикордонні зіткнення з Персією переросли у війну, яка скінчилася беззастережною перемогою Росії (1826-1828 рр.).

Line 39 / 41

The Treaty of Turkmenchay forced Persia to cede all its territories in the region to Russia and pay a large indemnity.

The Treaty of Turkmenchay

forced

Persia

to cede

all its territories

in the region

to Russia

and

pay

a large indemnity

Туркманчайська мирна угода

заставила

Персію

поступитися

усіма своїми територіями

в регіоні

на користь Росії

і

сплатити

велику компенсацію

За умовами Туркманчайської мирної угоди Персія поступилася Росії усіма своїми територіями в регіоні і сплатила велику контрибуцію.

Line 40 / 41

Russian support for Greece in its war of independence against the Ottomans (1821-29) led to war between Russia and the Ottoman Empire (1828-29).

Russian support

for Greece

in its war

of independence

against the Ottomans

led to war

between Russia and the Ottoman Empire

російська підтримка

для Греції

в її війні

незалежності

проти османів

привела до війни

між Росією і Османською імперією

Російська підтримка Греції в її війні за незалежність проти турків (1821-29 рр.) стала причиною війни між Росією і Османською імперією (1828-1829 рр.).

Line 41 / 41

Russian victory brought further gains in the Black Sea region.

Russian victory

brought

further gains

in the Black Sea region

російська перемога

принесла

подальші завоювання

у Причорномор'ї

Перемога у ній відкрила для країни можливості для подальших успіхів у Причорномор'ї.