Ukraine flag Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську. US flag

History of Russia (7/8)

Iсторія Росії (7/8)

Nicholas II

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The History of Russia - From Rurik to the Revolution

The History

of Russia

from Rurik

to the Revolution

історія

Росії

від Рюрика

до революції

Iсторія Росії від Рюрика до революції

Line 1 / 35

In 1881, Russian Emperor Alexander II was assassinated by left wing terrorists in Saint Petersburg.

In 1881

Russian Emperor Alexander the Second

was assassinated

by left wing terrorists

in Saint Petersburg

в 1881 році

російський імператор Олександр Другий

був підступно вбитий

терористами лівого крила

в Санкт-Петербурзі

В 1881 році в Санкт-Петербурзі ліворадикальні терористи підступно вбили російського імператора Олександра ІІ.

Line 2 / 35

Today the place where he was fatally wounded is marked by the magnificent Church of the Saviour on Spilled Blood.

Today

the place

where

he was wounded

fatally

is marked

by the magnificent Church

of the Saviour

on Spilled Blood

в наш час

місце

де

він був поранений

смертельно

позначене

величним храмом

Спаса

на Пролитій Крові

У наш час на місці, де він отримав смертельне поранення, височить величний храм Спаса на Крові.

Line 3 / 35

Alexander II had been a reformer, hailed as "the Liberator" for freeing Russia's serfs.

Alexander the Second

had been

a reformer

hailed

as "the Liberator"

for freeing Russia's serfs

Олександр Другий

був

реформатором

прозваним

Визволителем

за звільнення кріпаків Росії

Олександр ІІ увійшов в історію як реформатор; за скасування кріпацтва його прозвали "Визволителем".

Line 4 / 35

But his son and successor Alexander III believed his father's reforms had unleashed dangerous forces within Russia, that ultimately led to his death.

But

his son

and

successor

Alexander the Third

believed

his father's reforms

had unleashed

dangerous forces

within Russia

that

ultimately

led to his death

але

його син

і

наступник

Олександр Третій

вірив

реформи його батька

спустили зі швори

небезпечні сили

всередині Росії

які

у підсумку

привели до його смерті

Але його син і наступник Олександр ІІІ вважав, що саме реформи його батька спустили зі швори небезпечні внутрішньоросійські сили, що у підсумку призвело до його смерті.

Line 5 / 35

As Emperor, he publicly vowed to reassert autocratic rule, declaring that "in the midst of our great grief" the voice of God orders us to undertake courageously the task of ruling "with faith in the strength and rightness of autocratic power".

As Emperor

he vowed

publicly

to reassert

autocratic rule

declaring

that

in the midst

of our great grief

the voice of God

orders

us

to undertake

courageously

the task of ruling

with faith

in the strength

and

rightness

of autocratic power

як імператор

він дав клятву

всенародно

підтвердити

самодержавне правління

оголосивши

що

в самий розпал

нашої великої скорботи

голос Бога

наказує

нам

взятися за

хоробро

завдання управління

з вірою

в силу

і

правоту

самодержавної влади

Як і личить імператорові, він всенародно дав клятву підтримувати самодержавне правління, оголосивши, що "в самий розпал нашої великої скорботи" глас Божий наказує нам хоробро взятися за управління (країною) "з вірою в силу і правоту самодержавної влади".

Line 6 / 35

The Tsar's secret police, the so called "Okhranka", was ordered to infiltrate Russia's many revolutionary groups.

The Tsar's secret police

the so called "Okhranka"

was ordered

to infiltrate

Russia's many revolutionary groups

таємній поліції царя

так званій "охранці"

було наказано

вщеплюватися у

численні революційні групи Росії

Таємній поліції царського режиму, так званій "охранці", було наказано вщеплюватися у численні революційні групи Росії.

Line 7 / 35

Those found guilty of plotting against the government were hanged or sent into internal exile in Siberia.

Those

found guilty

of plotting

against the government

were hanged

or

sent

into internal exile

in Siberia

ті

визнані винними

в замисленні заколоту

проти уряду

були повішені

або

відправлені

у внутрішнє заслання

в Сибір

Людей, яких визнавали винними в організації заколоту проти уряду, вішали або відправляли в заслання до Сибіру.

Line 8 / 35

Alexander III was a pious man, who supported the Orthodox Church and the assertion of a strong Russian national identity.

Alexander the Third

was

a pious man

who

supported

the Orthodox Church

and

the assertion

of a strong Russian national identity

Олександр Третій

був

побожним чоловіком

який

підтримував

православну церкву

і

твердження

сильної російської національної ідентичності

Олександр ІІІ був побожною людиною, яка підтримувала православну церкву і зміцнення російської національної ідентичності.

Line 9 / 35

Russia's Jews became victims of this policy.

Russia's Jews

became

victims

of this policy

євреї Росії

стали

жертвами

цієї лінії поведінки

Жертвами цих поглядів стали російські євреї.

Line 10 / 35

They had already been targeted in murderous race riots, known as pogroms, after false rumors were spread that they were responsible for the assassination of the Emperor.

They had been targeted

already

in murderous race riots

known as pogroms

after

false rumors

were spread

that

they were responsible

for the assassination

of the Emperor

вони були мішенями

вже

під час смертоносних расових заворушень

відомих як погроми

після

неправдиві чутки

розповсюджувалися

що

вони були відповідальні

за вбивство

імператора

Вони вже були мішенями під час кривавих заколотів на расовому ґрунті, відомих під назвою "погроми", які сталися після появи неправдивих чуток про те, що саме євреї відповідальні за вбивство імператора.

Line 11 / 35

Now the government expelled 20,000 Jews from Moscow.

Now

the government

expelled

twenty thousand

Jews

from Moscow

в той час

уряд

вислав

двадцять тисяч

євреїв

з Москви

За даних обставин уряд вислав з Москви 20 000 євреїв.

Line 12 / 35

And many, who could, began to leave the country.

And

many

who could

began

to leave

the country

а

багато

хто міг

почали

покидати

країну

А багато інших почали покидати країну, якщо у них була така можливість.

Line 13 / 35

Over the next forty years, around 2 million Jews would leave Russia, most bound for the USA.

Over the next forty years

around two million Jews

would leave

Russia

most

bound for the USA

протягом наступних сорока років

близько 2 мільйонам євреїв

судилося залишити

Росію

більшість

прямуючи до США

Протягом наступних сорока років Росію залишили близько 2 мільйонів євреїв, більшість з них відправилась до США.

Line 14 / 35

Concerned by the growing power of Germany, Russia signed an alliance with France, both sides promising military aid if the other was attacked.

Concerned

by the growing power

of Germany

Russia signed

an alliance

with France

both sides

promising

military aid

if

the other

was attacked

стурбована

зростаючою міццю

Німеччини

Росія підписала

союз

з Францією

обидві сторони

обіцяючи

військову допомогу

якщо

інша

була атакована

Стурбована зростаючою міццю Німеччини, Росія уклала союз з Францією. За його умовами обидві сторони обіцяли одна одній воєнну допомогу у випадку нападу на іншу.

Line 15 / 35

Sergei Witte was appointed Russia's new minister of finance. (1891)

Sergei Witte

was appointed

Russia's new minister

of finance

Сергій Вітте

був призначений

новим міністром Росії

фінансів

Новим міністром фінансів Росії було призначено Сергія Вітте. (1891 р.)

Line 16 / 35

His reforms helped to modernize the Russian economy and encourage foreign investment, particularly from its new ally France.

His reforms

helped

to modernize

the Russian economy

and

encourage

foreign investment

particularly

from its new ally France

його реформи

допомогли

модернізувати

російську економіку

і

створити умови для

іноземного інвестування

особливо

зі свого нового союзника Франції

Його реформи допомогли модернізувати російську економіку і збільшити приплив іноземних інвестицій, в основному з нового союзника - Франції.

Line 17 / 35

French loans helped Russia to develop its industry and infrastructure.

French loans

helped Russia develop

its industry

and

infrastructure

французькі позики

допомогли розвивати

її промисловість

і

інфраструктуру

Французькі позики допомогли розвивати промисловість і інфраструктуру країни.

Line 18 / 35

Work began on the Trans-Siberian Railway, completed in 1916. It remains the world's longest railway line, running 5,772 miles (9,289 km) from Moscow to Vladivostok.

Work

began

on the Trans-Siberian Railway

completed in 1916

It remains

the world's longest railway line

running 5,772 miles (9,289 kilometers)

from Moscow

to Vladivostok

робота

розпочалась

над Транссибірською залізницею

завершеною в 1916 році

вона залишається

найдовшою залізничною лінією світу

продовжуючись безперервно 5772 милі (9289 км.)

від Москви

до Владивостока

Розпочалися роботи з будівництва Транссибірської залізничної магістралі, яку було здано в експлуатацію в 1916 році. Вона і у наш час залишається найдовшою залізничною лінією в світі, розтягнувшись на 5772 милі (9289 км.) від Москви до Владивостока.

Line 19 / 35

Alexander III (1881-1894) was succeeded by his son Nicholas II (1894-1917).

Alexander the Third

was succeeded

by his son Nicholas the Second

Олександр Третій

був замінений

його сином Миколою Другим

Наступником Олександра ІІІ (1881-1894 рр.) став його син Микола ІІ (1894-1917 рр.)

Line 20 / 35

His coronation was marred by tragedy, when 1400 people were crushed to death at an open air celebration in Moscow (Khodynka Field Tragedy, 1896).

His coronation

was marred

by tragedy

when 1400 people

were crushed

to death

at an open air celebration

in Moscow

Khodynka Field Tragedy

його коронація

була затьмарена

трагедією

коли 1400 людей

були задавлені

до смерті

на масових гуляннях

в Москві

трагедія на Ходинському полі

Його вінчання на царство було затьмарене трагедією - 1400 людей були задавлені насмерть під час масових гулянь в Москві (трагедія на Ходинському полі, 1896 р.).

Line 21 / 35

China granted Russia the right to build a naval base at Port Arthur (1898).

China

granted

Russia

the right

to build

a naval base

at Port Arthur

Китай

надав

Росії

право

побудувати

військово-морську базу

в Порт-Артурі

Китай надав Росії право побудувати військово-морську базу в Порт-Артурі. (1898 р.)

Line 22 / 35

When China faced a major revolt, known as the Boxer Rebellion (1899-1901), Russia moved troops into Manchuria under the pretext of defending Port Arthur from the rebels.

When

China

faced

a major revolt

known as

the Boxer Rebellion

Russia

moved

troops

into Manchuria

under the pretext

of defending

Port Arthur

from the rebels

коли

Китай

зіткнувся з

масовим протестом

відомим як

Боксерське повстання

Росія

перемістила

війська

в Манчжурію

під приводом

захисту

Порт-Артура

від повстанців

Коли Китай зіткнувся з масовими протестами, відомими під назвою Боксерське повстання (1899-1901 рр.), Росія ввела в Манчжурію війська під приводом захисту Порт-Артура від повстанців.

Line 23 / 35

This brought Russia into conflict with Japan who also had designs over Manchuria and Korea.

This brought

Russia

into conflict

with Japan

who

also

had designs

over Manchuria and Korea

це принесло

Росію

в конфлікт

з Японією

яка

також

мала види

щодо Манчжурії і Кореї

Це спровокувало конфлікт з Японією, у якої були свої плани на Манчжурію і Корею.

Line 24 / 35

The Japanese made a surprise attack on Port Arthur, then defeated the Russian Army at the giant Battle of Mukden (1905).

The Japanese

made

a surprise

attack

on Port Arthur

then

defeated

the Russian Army

at the giant Battle of Mukden

японці

зробили

раптову

атаку

на Порт-Артур

потім

перемогли

російську армію

у величезній битві Мукдену

Японці раптово атакували Порт-Артур, а потім перемогли російську армію в масштабній битві під Мукденом. (1905 р.)

Line 25 / 35

Russia's Baltic Fleet meanwhile had sailed halfway around the world to reach the Pacific where it was immediately annihilated at the Battle of Tsushima (1905).

Russia's Baltic Fleet

meanwhile

had sailed

halfway

around the world

to reach the Pacific

where

it was annihilated

immediately

at the Battle of Tsushima

Балтійський флот Росії

за цей час

проплив

півшляху

навколо світу

щоб досягти тихоокеанського регіону

де

він був знищений

негайно

в битві Цусіми

За цей час Балтійський флот Росії проплив півсвіту і досяг Тихого океану, де його було одразу ж знищено в Цусімській битві. (1905 р.)

Line 26 / 35

Russia was left with no option but to sign a humiliating peace, brokered by US President Theodore Roosevelt. (Treaty of Portsmouth, New Hampshire, USA, 1905)

Russia

was left

with no option

but

to sign

a humiliating peace

brokered by US President Theodore Roosevelt

Treaty of Portsmouth, New Hampshire, USA

Росія

була залишена

без вибору

окрім як

підписати

принизливий мир

при посередництві президента США Теодора Рузвельта

Портсмутський мирний договір, Нью-Гемпшир, США

Росія не мала іншого вибору, окрім як підписати принизливий мир при посередництві президента США Теодора Рузвельта. (Портсмутський мирний договір, Нью-Гемпшир, США, 1905 р.)

Line 27 / 35

Meanwhile the Tsar faced another crisis much closer to home.

Meanwhile

the Tsar

faced

another crisis

much closer to home

тим часом

цар

зіткнувся з

іншою кризою

набагато ближче до дому

Тим часом набагато ближче до дому цар зіткнувся з іншою кризою.

Line 28 / 35

In Saint Petersburg, a strike by steel workers had escalated, and plans were made for a mass demonstration (1905).

In Saint Petersburg

a strike

by steel workers

had escalated

and

plans

were made

for a mass demonstration

в Санкт-Петербурзі

страйк

робочих сталеливарної промисловості

розширився

і

плани

були зроблені

для масової демонстрації

В Санкт-Петербурзі почався страйк робочих сталеливарної промисловості і готувалися масові демонстрації. (1905 р.)

Line 29 / 35

Tens of thousands of protestors marched to the Winter Palace to present a petition to the Tsar asking for better workers' rights and more political freedom.

Tens of thousands

of protestors

marched

to the Winter Palace

to present

a petition

to the Tsar

asking for

better workers' rights

and

more political freedom

десятки тисяч

протестувальників

промарширували

до Зимового палацу

щоб подати

петицію

цареві

прохаючи про

кращі права робочих

і

більше політичної свободи

Десятки тисяч протестувальників промарширували до Зимового палацу, щоб подати цареві петицію з вимогою покращення прав робочих і розширення політичних свобод.

Line 30 / 35

But instead troops opened fire on the crowds, killing more than one hundred.

But

instead

troops opened fire

on the crowds

killing

more than one hundred

але

замість цього

війська відкрили вогонь

по натовпу

вбиваючи

більше ніж сто

Але замість виконання цих вимог війська відкрили по натовпу вогонь, вбивши при цьому більше ста людей.

Line 31 / 35

Bloody Sunday, as it became known, led to more strikes and unrest across the country.

Bloody Sunday

as it became known

led to more strikes

and

unrest

across the country

Кривава неділя

як вона стала відома

привела до більшої кількості страйків

і

заворушень

по всій країні

Цей день увійшов в історію як "Кривава неділя", після нього по всій країні стало ще більше страйків і заворушень.

Line 32 / 35

The crew of the battleship Potemkin mutinied, killing their officers and taking control of the ship (1905).

The crew

of the battleship Potemkin

mutinied

killing

their officers

and

taking control of the ship

екіпаж

військового корабля Потьомкін

збунтувався

вбиваючи

своїх офіцерів

і

захоплюючи контроль на кораблем

Збунтувався екіпаж військового корабля "Потьомкін", вбив всіх своїх офіцерів і захопив корабель. (1905 р.)

Line 33 / 35

To defuse the crisis Nicholas II reluctantly issued the October Manifesto, drafted under the supervision of Sergei Witte.

To defuse

the crisis

Nicholas the Second

reluctantly

issued

the October Manifesto

drafted

under the supervision

of Sergei Witte

щоб розрядити

кризу

Микола II

неохоче

видав

Жовтневий Маніфест

підготовлений

під керівництвом

Сергія Вітте

Намагаючись розрядити кризову обстановку, Микола ІІ неохоче видав Жовтневий Маніфест, підготовлений під керівництвом Сергія Вітте.

Line 34 / 35

It promised an elected assembly and new political rights, including freedom of speech, and was welcomed by most moderates.

It promised

an elected assembly

and

new political rights

including

freedom of speech

and

was welcomed

by most moderates

він обіцяв

обраний законодавчий орган

і

нові політичні права

включно з

свободою слова

і

був зустрітий зі схваленням

більшістю людей, що дотримувалися поміркованих поглядів

В ньому обіцялися виборність законодавчого органу і нові політичні права, включно з правом на свободу слова. Більшість людей, що дотримувалися поміркованих поглядів, позитивно сприйняли даний документ.

Line 35 / 35

Russia's first constitution was drafted the next year (1906).

Russia's first constitution

was drafted

the next year

перша конституція Росії

була складена

наступного року

Наступного року був розроблений проект першої російської конституції. (1906 р.)