Ukraine flag Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську. US flag

History of Russia (8/8)

Iсторія Росії (8/8)

Sarajevo 1914

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The History of Russia - From Rurik to the Revolution

The History

of Russia

from Rurik

to the Revolution

історія

Росії

від Рюрика

до революції

Iсторія Росії від Рюрика до революції

Line 1 / 44

For the first time, the Tsar would share power with an elected assembly, the State Duma, though the Tsar had the right to veto its legislation and dissolve it at any time.

For the first time

the Tsar

would share power

with an elected assembly

the State Duma

though

the Tsar

had the right

to veto its legislation

and

dissolve it

at any time

вперше

царю

судилося ділитися владою

з обраним законодавчим органом

Державною Думою

нехай навіть

цар

мав право

ветувати її законодавчі акти

і

розпускати її

в будь-який час

Вперше в російській історії цар повинен був ділитися владою з виборним законодавчим органом, Державною Думою, нехай навіть у нього залишалося право ветувати прийняті нею законодавчі акти і розпускати її у будь-який час.

Line 2 / 44

Sergei Witte finally lost the Tsar's confidence and was dismissed.

Sergei Witte

finally

lost

the Tsar's confidence

and

was dismissed

Сергій Вітте

нарешті

втратив

довіру царя

і

був відправлений у відставку

Сергій Вітте нарешті втратив довіру царя і був відправлений у відставку.

Line 3 / 44

The Tsar's new Prime Minister Stolypin introduced land reforms to help the peasants while dealing severely with Russia's would be revolutionaries.

The Tsar's new Prime Minister

Stolypin

introduced

land reforms

to help

the peasants

while

dealing

severely

with Russia's

would be

revolutionaries

новий прем'єр-міністр

Столипін

розпочав

земельні реформи

щоб допомогти

селянам

в той же час

розправляючись

суворо

з Росії

потенційними

революціонерами

Призначений царем прем'єр-міністр Столипін розпочав земельну реформу, щоб допомогти селянам. В той же час він суворо розправлявся з потенційними революціонерами.

Line 4 / 44

So much so that the hangman's noose got a new nickname: "Stolypin's necktie".

So much so

that

the hangman's noose

got

a new nickname

Stolypin's necktie

до такої міри

що

петля для шибениці

отримала

нове прізвисько

краватка Столипіна

Настільки суворо, що петля для шибениці отримала нове прізвисько - "Столипінська краватка".

Line 5 / 44

But having survived several attempts on his life, Stolypin was shot and killed by an assassin at the Kiev Opera House.

But

having survived

several attempts

on his life

Stolypin was shot

and

killed

by an assassin

at the Kiev Opera House

але

переживши

декілька замахів

на своє життя

Столипін був підстрелений

і

вбитий

найманим вбивцею

в Київському оперному театрі

Переживши декілька замахів на своє життя, Столипін був застрелений найманим вбивцею в міському театрі Києва.

Line 6 / 44

Meanwhile Grigori Rasputin, a Siberian faith healer, had joined the Imperial Family's inner circle thanks to his unique ability to ease the suffering of the Tsar's hemophiliac son Alexei. (1911)

Meanwhile

Grigori Rasputin

a Siberian faith healer

had joined

the Imperial Family's inner circle

thanks to

his unique ability

to ease

the suffering

of the Tsar's hemophiliac son Alexei

тим часом

Григорій Распутін

сибірський цілитель

приєднався до

вузького кола імператорської родини

завдяки

його надзвичайній здатності

полегшувати

страждання

хворого на гемофілію сина царя Олексія

Тим часом Григорію Распутіну, сибірському цілителю, завдяки його надзвичайному вмінню полегшувати страждання хворого на гемофілію сина царя Олексія вдалося увійти у вузьке коло імператорської родини. (1911 р.)

Line 7 / 44

Despite sporadic acts of terrorism, Russia now had the fastest growing economy in Europe. (1913)

Despite

sporadic acts

of terrorism

Russia

now

had

the fastest growing economy

in Europe

незважаючи на

епізодичні акти

тероризму

Росія

в той час

мала

найшвидше зростаючу економіку

в Європі

Незважаючи на епізодичні терористичні акти, в той час російська економіка розвивалася найдинамічніше в Європі. (1913 р.)

Line 8 / 44

Agricultural and industrial output were on the rise.

Agricultural

and

industrial output

were

on the rise

сільськогосподарське

і

промислове виробництво

були

на підйомі

Зростали об'єми випуску сільськогосподарської і промислової продукції.

Line 9 / 44

Most ordinary Russians remained loyal to the Tsar and his family.

Most ordinary Russians

remained

loyal

to the Tsar

and

his family

більшість звичайних росіян

залишалися

вірними

цареві

і

його родині

Більшість звичайних жителів Росії залишалися вірними царю і його родині.

Line 10 / 44

Russia's future seemed bright.

Russia's future

seemed

bright

майбутнє Росії

мало вигляд

оптимістичний

Майбутнє Росії мало оптимістичний вигляд.

Line 11 / 44

In 1914 in Sarajevo a Slav nationalist assassinated Archduke Franz Ferdinand, heir to the Austro-Hungarian throne, sparking a European crisis.

In 1914

in Sarajevo

a Slav nationalist

assassinated

Archduke Franz Ferdinand

heir

to the Austro-Hungarian throne

sparking

a European crisis

в 1914 році

в Сараєво

слов'янин-націоналіст

вбив

ерцгерцога Франца Фердінанда

спадкоємця

до австро-угорського престолу

запалюючи

європейську кризу

В 1914 році в Сараєво націоналіст-слов'янин застрелив ерцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця австро-угорського престолу, що викликало гостру кризу в Європі.

Line 12 / 44

When Austria-Hungary declared war on Serbia, Emperor Nicholas ordered the Russian Army to mobilize to show his support for a fellow Slav nation.

When

Austria-Hungary

declared war

on Serbia

Emperor Nicholas

ordered

the Russian Army

to mobilize

to show

his support

for a fellow Slav nation

коли

Австро-Угорщина

оголосила війну

на Сербію

імператор Микола

наказав

російській армії

мобілізуватися

щоб показати

свою підтримку

для товариської слов'янської держави

Коли Австро-Угорщина оголосила Сербії війну, імператор Микола наказав мобілізувати армію, щоб показати свою підтримку братській слов'янській державі.

Line 13 / 44

Austria-Hungary's ally Germany saw Russian mobilization as a threat and declared war.

Austria-Hungary's ally

Germany

saw

Russian mobilization

as a threat

and

declared war

союзник Австро-Угорщини

Німеччина

бачила

російську мобілізацію

як загрозу

і

оголосила війну

Союзник Австро-Угорщини Німеччина розцінила російську мобілізацію як загрозу і оголосила війну.

Line 14 / 44

Europe's network of alliances came into effect, and soon all the major powers were marching to war.

Europe's network

of alliances

came

into effect

and

soon

all the major powers

were marching

to war

система Європи

альянсів

вступила

в дію

і

незабаром

всі великі сили

марширували

до війни

Вступила в дію європейська система альянсів і незабаром всі великі держави марширували до війни.

Line 15 / 44

World War I had begun.

World War One

had begun

Перша світова війна

розпочалася

Розпочалася Перша світова війна.

Line 16 / 44

Russia experienced a wave of patriotic fervor.

Russia

experienced

a wave

of patriotic fervor

Росія

переживала

хвилю

патріотичного натхнення

Росія переживала хвилю патріотичного натхнення.

Line 17 / 44

The capitol Saint Petersburg was even renamed Petrograd to sound less German.

The capitol

Saint Petersburg

was renamed

even

Petrograd

to sound

less German

столиця

Санкт-Петербург

була перейменована

навіть

Петроград

щоб звучати

менше німецькомовно

Столицю Санкт-Петербург було перейменовано на Петроград, щоб її назва звучала не так по-німецьки.

Line 18 / 44

An early Russian advance into East Prussia ended with heavy defeats at Tannenberg and the Masurian Lakes.

An early Russian advance

into East Prussia

ended

with heavy defeats

at Tannenberg

and

the Masurian Lakes

ранній російський наступ

до Східної Прусії

завершився

з важкими поразками

при Танненберзі

і

Мазурских озёрах

Ранній російський наступ до Східної Прусії завершився важкими поразками при Танненберзі і в районі Мазурських озер.

Line 19 / 44

There was greater success against Austria-Hungary, but that too came at a high price.

There was

greater success

against Austria-Hungary

but

that too

came

at a high price

був

більший успіх

проти Австро-Угорщини

але

те також

прийшло

за високою ціною

З Австро-Угорщиною успіхи були більш вагомими, але їх було досягнуто дорогою ціною.

Line 20 / 44

Russian losses forced the army to make a general retreat in 1915.

Russian losses

forced

the army

to make

a general retreat

in nineteen fifteen

російські втрати

змусили

армію

здійснити

загальний відступ

в 1915 році

В 1915 році втрати змусили російську армію здійснити загальний відступ.

Line 21 / 44

In 1916 Russia's Brusilov Offensive against Austro-Hungarian forces was one of the most successful Allied attacks of the war.

In 1916

Russia's Brusilov Offensive

against Austro-Hungarian forces

was

one of the most successful Allied attacks

of the war

в 1916 році

Брусилівський прорив Росії

проти австро-угорських сил

був

одним з найуспішніших наступів союзників

війни

Здійснений Росією в 1916 році проти австро-угорських сил Брусилівський прорив вважається одним з найуспішніших наступів союзників у війні.

Line 22 / 44

But losses were so heavy that the Russian Army was unable to launch any more major operations.

But

losses

were

so heavy

that

the Russian Army

was unable

to launch

any more major operations

проте

втрати

були

настільки важкими

що

російська армія

була не в змозі

організовувати

більше великі операції

Проте військові втрати були настільки важкими, що російська армія більше не могла проводити великі операції.

Line 23 / 44

In Petrograd, Rasputin, whose alleged influence over the Tsar's family was despised by certain Russian aristocrats, was murdered possibly with the help of British agents.

In Petrograd

Rasputin

whose

alleged

influence

over the Tsar's family

was despised

by certain Russian aristocrats

was murdered

possibly

with the help

of British agents

в Петрограді

Распутін

чий

можливий

вплив

на царську родину

зневажався

певними російськими аристократами

був вбитий

можливо

з допомогою

британських агентів

В Петрограді було вбито Распутіна, можливий вплив якого на царську родину дуже не подобався деяким російським аристократам. Можливо, це сталося за участі британських агентів.

Line 24 / 44

The war put intolerable strains on Russia.

The war

put

intolerable strains

on Russia

війна

поклала

непосильні напруження

на Росію

Війна лягла на Росію непосильним тягарем.

Line 25 / 44

At the front losses were enormous, while in the cities economic mismanagement led to rising prices and food shortages.

At the front

losses

were enormous

while

in the cities

economic mismanagement

led to

rising prices

and

food shortages

на фронті

втрати

були неймовірними

в той час як

в містах

економічне погане керування

привело до

зростаючих цін

і

перебоїв у постачанні продуктів харчування

Втрати на фронті були неймовірними, в той час як в містах відсутність належного управління економікою стала причиною зростання цін і перебоїв в постачанні продуктів харчування.

Line 26 / 44

In Petrograd, the workers' frustration led to strikes and demonstrations.

In Petrograd

the workers' frustration

led to

strikes

and

demonstrations

в Петрограді

невдоволення робочих

привело до

страйків

і

демонстрацій

В Петрограді невдоволення робочих ставало причиною страйків і демонстрацій.

Line 27 / 44

Troops, ordered to disperse the crowds, refused and joined the protestors instead.

Troops

ordered

to disperse

the crowds

refused

and

joined

the protestors

instead

війська

(які) отримали наказ

розганяти

натовпи

відмовлялися

і

приєднувалися до

протестувальників

натомість

Війська, яким було наказано розганяти натовпи протестувальників, натомість переходили на їх сторону.

Line 28 / 44

The government had lost control of the capitol.

The government

had lost

control

of the capitol

уряд

втратив

контроль

в столиці

Уряд втратив контроль над столицею.

Line 29 / 44

On board the imperial train at Pskov, senior politicians and generals told the Emperor he must abdicate or Russia would descend into anarchy and lose the war.

On board

the imperial train

at Pskov

senior politicians

and

generals

told

the Emperor

he must abdicate

or

Russia would descend

into anarchy

and

lose

the war

у вагоні

імператорського поїзда

у Пскові

високопоставлені політики

і

генерали

сказали

імператору

він повинен зректися престолу

або

Росія б скотилася

в анархію

і

програла

війну

У вагоні імператорського поїзда у Пскові високопоставлені політики і генерали порадили імператору зректися престолу, оскільки у іншому випадку Росія могла скотитися в анархію і програти війну.

Line 30 / 44

Nicholas accepted their advice and renounced the throne in favor of his brother Grand Duke Michael, who effectively declined the offer.

Nicholas accepted

their advice

and

renounced

the throne

in favor

of his brother Grand Duke Michael

who

effectively

declined

the offer

Микола прийняв

їх пораду

і

відмовився від

трону

на користь

свого брата великого князя Михайла

який

успішно

відхилив

пропозицію

Микола прислухався до їх поради і відмовився від трону на користь свого брата, великого князя Михайла, який успішно відхилив цю пропозицію.

Line 31 / 44

Four hundred years of Romanov rule were at an end.

Four hundred years

of Romanov rule

were

at an end

чотириста років

царювання Романових

були

в кінці

Чотириста років царювання Романових підходили до свого завершення.

Line 32 / 44

Russia was now a republic.

Russia

was

now

a republic

Росія

була

в той час

республікою

В той момент Росія вже була республікою.

Line 33 / 44

A provisional government took power but could not halt Russia's slide into economic and military chaos.

A provisional government

took

power

but

could not halt

Russia's slide

into economic and military chaos

тимчасовий уряд

узяв

владу

але

не міг зупинити

сповзання Росії

в економічний і воєнний хаос

Тимчасовий уряд узяв владу до своїх рук, але він не міг зупинити сповзання країни в економічний і воєнний хаос.

Line 34 / 44

Workers, soldiers, and peasants elected their own councils, known as "Soviets".

Workers

soldiers

and

peasants

elected

their own councils

known as

Soviets

робочі

солдати

і

селяни

обирали

свої власні органи місцевого самоврядування

відомі під назвою

совєти

Робочі, солдати і селяни обирали свої власні консультативні органи, відомі під назвою "совєти" ("ради").

Line 35 / 44

The Petrograd Soviet was so powerful it was effectively a rival government, especially as discontent with the Provisional Government continued to grow.

The Petrograd Soviet

was

so powerful

it was

effectively

a rival government

especially

as discontent

with the Provisional Government

continued

to grow

Петроградська рада

була

настільки впливовою

вона була

по суті

конкуруючим урядом

особливо

на тлі невдоволення

з Тимчасовим урядом

продовжувало

зростати

Петроградська рада була настільки впливовою, що, по суті, була конкурентом діючій владі, особливо на тлі того, що невдоволення Тимчасовим урядом продовжувало зростати.

Line 36 / 44

The Bolsheviks, under Vladimir Lenin, attracted growing support with their radical proposals for an immediate end to the war, the redistribution of land, and transfer of power to the Soviets.

The Bolsheviks

under Vladimir Lenin

attracted

growing support

with their radical proposals

for an immediate end

to the war

the redistribution of land

and

transfer of power

to the Soviets

більшовики

під керівництвом Володимира Леніна

привабили

зростаючу підтримку

завдяки їх радикальним пропозиціям

по негайному завершенню

до війни

перерозподілу землі

і

передачі влади

Совєтам

Популярність більшовиків під керівництвом Володимира Леніна зростала дедалі більше завдяки їх радикальним пропозиціям негайно закінчити війну, перерозподілити землю і передати владу Совєтам.

Line 37 / 44

In October they launched a coup, masterminded by Leon Trotsky.

In October

they launched

a coup

masterminded

by Leon Trotsky

у жовтні

вони організували

силове захоплення влади

зрежисоване

Львом Троцьким

У жовтні вони здійснили силове захоплення влади, яке було зрежисоване Львом Троцьким.

Line 38 / 44

Bolshevik Red Guards stormed the Winter Palace, where the Provisional Government met, and arrested its members.

Bolshevik Red Guards

stormed

the Winter Palace

where

the Provisional Government

met

and

arrested

its members

більшовики червоні гвардійці

взяли штурмом

Зимовий палац

де

Тимчасовий уряд

зібрався

і

заарештували

його членів

Більшовики-червоногвардійці здійснили штурм Зимового палацу, де зібрався Тимчасовий уряд, і заарештували його членів.

Line 39 / 44

Lenin and the Bolsheviks were now in charge.

Lenin

and

the Bolsheviks

were

now

in charge

Ленін

і

більшовики

були

тепер

старшими

Тепер головними були Ленін і більшовики.

Line 40 / 44

Russia had been thrown upon a bold and dangerous course.

Russia

had been thrown

upon a bold and dangerous course

Росія

була кинута

на крутий і небезпечний курс

Росію було перекинуто на крутий і небезпечний курс.

Line 41 / 44

Under a Marxist inspired revolutionary party, it would now seek to create the world's first Communist state.

Under

a Marxist inspired

revolutionary party

it would seek

now

to create

the world's first Communist state

під владою

натхненної марксистами

революційної партії

їй судилося

тепер

створити

першу в світі комуністичну державу

Під владою натхненної Марксом революційної партії країна намагалася створити у себе першу в світі комуністичну державу.

Line 42 / 44

But first it would have to survive the chaos and slaughter of one of history's bloodiest civil wars.

But

first

it would have to survive

the chaos

and

slaughter

of one

of history's bloodiest civil wars

але

спочатку

їй судилося пережити

хаос

і

різанину

однієї

з найкривавіших громадянських воєн історії

Але спочатку їй потрібно було пережити хаос і різанину однієї з найкривавіших громадянських воєн в історії.

Line 43 / 44

Thank you to all our Patreon supporters who made this video possible.

Thank you

to all our Patreon supporters

who made

this video

possible

дякуємо

усім нашим Раtreon спонсорам

які зробили

це відео

можливим

Ми дякуємо усім нашим спонсорам з Patreon, завдяки яким став можливим випуск цього відео.

Line 44 / 44

Please click the link to find out how you can support the channel and help us choose future topics.

Please

click

the link

to find out

how

you can support

the channel

and

help

us

choose

future topics

будь ласка

натисніть

посилання

щоб дізнатися

як

ви можете підтримати

канал

і

допомогти

нам

обрати

майбутні теми

Будь ласка, натисніть на посилання, щоб дізнатися як можна підтримати канал, а також допомогти нам обрати теми для наступних відео.