Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"If I Die Young" - The Band Perry

"Якщо Я Помру Молодою" - The Band Perry

The Band Perry

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 41

If I die young, bury me in satin

If

I

die

young

bury

me

in satin

якщо

я

помру

молодою

поховайте

мене

у атласі

Якщо я помру молодою, поховайте мене у атласі

Line 2 / 41

Lay me down on a bed of roses

Lay

me

down

on

a bed

of roses

покладіть

мене

вниз

на

ліжко

троянд

Покладіть мене на ліжко із троянд

Line 3 / 41

Sink me in the river at dawn

Sink

me

in the river

at dawn

опустіть

мене

у річку

на світанку

На світанку опустіть мене у річку

Line 4 / 41

Send me away with the words of a love song

Send

me

away

with the words

of a love song

відправте

мене

далеко

зі словами

пісні про кохання

Відпустіть мене з рядками із пісень про кохання

Line 5 / 41

Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother

Lord

make

me

a rainbow

I

will

shine

down

on my mother

Господи

зроби

мене

веселкою

я

буду

сяяти

вниз

на свою матір

Господи, зроби мене веселкою, Я буду сяяти своїй матері

Line 6 / 41

She'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh,

She

will know

I

am safe

with you

when

she

stands

under my colors

oh

вона

буде знати

я

є безпечна

з тобою

коли

вона

стоїть

під моїми кольорами

о

Вона буде знати, що я в безпеці з тобою, коли стоятиме під моїми кольорами, о,

Line 7 / 41

And life ain't always what you think it ought to be, no

And

life

ain't

always

what

you

think

it

ought to be

no

і

життя

не є

завжди

тим самим

ти

думаєш

воно

має бути

ні

Життя не завжди буває таким, яким ти бажаєш його бачити, ні

Line 8 / 41

Ain't even grey, but she buries her baby

Ain't (isn't)

even

grey

but

she

buries

her baby

не є

навіть

сиве

але

вона

ховає

своє дитя

Воно ще навіть не посивіло, але вже ховає своє дитя

Line 9 / 41

The sharp knife of a short life, oh well

The sharp knife

of a short life

oh well

гострий кинджал

короткого життя

о, що ж

Гострий кинджал короткого життя, що ж

Line 10 / 41

I've had just enough time

I

have had

just enough time

я

мала

як раз достатньо часу

У мене було якраз достатньо часу

Line 11 / 41

If I die young, bury me in satin

If

I

die

young

bury

me

in satin

якщо

я

помру

молодою

поховайте

мене

у атласі

Якщо я помру молодою, поховайте мене у атласі

Line 12 / 41

Lay me down on a bed of roses

Lay

me

down

on

a bed

of roses

покладіть

мене

вниз

на

ліжко

троянд

Покладіть мене на ліжко із троянд

Line 13 / 41

Sink me in the river at dawn

Sink

me

in the river

at dawn

опустіть

мене

у річку

на світанку

На світанку опустіть мене у річку

Line 14 / 41

Send me away with the words of a love song

Send

me

away

with the words

of a love song

відправте

мене

далеко

зі словами

пісні про кохання

Відпустіть мене з рядками із пісень про кохання

Line 15 / 41

The sharp knife of a short life, oh well

The sharp knife

of a short life

oh well

гострий кинджал

короткого життя

о, що ж

Гострий кинджал короткого життя, що ж

Line 16 / 41

I've had just enough time

I

have had

just enough time

я

мала

як раз достатньо часу

У мене було якраз достатньо часу

Line 17 / 41

And I'll be wearing white, when I come into your kingdom

And

I

will be wearing

white

when

I

come

into

your kingdom

і

я

буду вдягнена у

біле

коли

я

прийти

до

твого королівства

І я буду вся у білому, коли прийду до твого королівства

Line 18 / 41

I'm as green as the ring on my little cold finger,

I

am

as green as the ring

on

my

little

cold

finger

я

є

такою ж недосвідченою, як обручка

на

моєму

маленькому

холодному

пальці

Я така ж недосвідчена, як і обручка на моєму маленькому, холодному пальці

Line 19 / 41

I've never known the lovin' of a man

I

have known

never

the loving

of a man

я

знала

ніколи

кохання

чоловіка

Я не пізнала кохання чоловіка

Line 20 / 41

But it sure felt nice when he was holdin' my hand

But

it

sure

felt

nice

when

he

was holding

my hand

але

це

безсумнівно

відчувалося

приємно

коли

він

тримав

мою руку

Але почувала себе чудово, коли він тримав мене за руку

Line 21 / 41

There's a boy here in town, says he'll love me forever,

There is

a boy

here

in town

(he) says

he

will love

me

forever

є

хлопець

тут

у місті

(він) каже

він

буде кохати

мене

назавжди

У цьому місті є хлопець, який обіцяє завжди мене кохати,

Line 22 / 41

Who would have thought forever could be severed by…

Who

would have thought

forever

could be severed

by

хто

міг би подумати

вічність

може бути розділена

за допомогою…

Хто міг би подумати, що вічність можна розділити…

Line 23 / 41

...the sharp knife of a short life, oh well

the sharp knife

of a short life

oh well

гострого кинджала

короткого життя

о, що ж

...гострим кинджалом короткого життя, що ж

Line 24 / 41

I've had just enough time

I

have had

just enough time

я

мала

як раз достатньо часу

У мене було якраз достатньо часу

Line 25 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls

So

put on

your best (clothes)

boys

and

I

will wear

my pearls

тому

вдягніть

свій найкращий (одяг)

хлопці

а

я

вдягну

свої перлини

Тому вдягніть свій найкращий одяг, хлопці, а я вдягну свої перлини

Line 26 / 41

What I never did is done

What

I

never

did

is done

чого

я

ніколи

робила

зроблено

Те, чого я ніколи раніше не робила, зроблено

Line 27 / 41

A penny for my thoughts, oh, no, I'll sell 'em for a dollar

A penny

for

my thoughts

oh, no

I

will sell

them

for a dollar

пенні

за

мої думки

о, ні

я

продам

їх

за долар

Гріш - це ціна моїм думкам, о, ні, я продам їх дорожче

Line 28 / 41

They're worth so much more after I'm a goner

They

are worth

so much more

after

I

am

a goner

вони

є варті

набагато більше

після

я

є

покійниця

Вони будуть варті набагато більше після моєї смерті

Line 29 / 41

And maybe then you'll hear the words I been singin'

And

maybe

then

you

will hear

the words

I

(have) been singing

і

можливо

тоді

ви

почуєте

слова

я

співала

І, можливо, тоді ви почуєте слова, які я співала

Line 30 / 41

Funny when you're dead how people start listenin'

(it is) funny

when

you

are dead

how

people

start

listening

(це є) дивно

коли

ти

є мертва

як

люди

починають

слухають

Дивно те, як люди починають слухати тебе після твоєї смерті

Line 31 / 41

If I die young, bury me in satin

If

I

die

young

bury

me

in satin

якщо

я

помру

молодою

поховайте

мене

у атласі

Якщо я помру молодою, поховайте мене у атласі

Line 32 / 41

Lay me down on a bed of roses

Lay

me

down

on

a bed

of roses

покладіть

мене

вниз

на

ліжко

троянд

Покладіть мене на ліжко із троянд

Line 33 / 41

Sink me in the river at dawn

Sink

me

in the river

at dawn

опустіть

мене

у річку

на світанку

На світанку опустіть мене у річку

Line 34 / 41

Send me away with the words of a love song

Send

me

away

with the words

of a love song

відправте

мене

далеко

зі словами

пісні про кохання

Відпустіть мене з рядками із пісень про кохання

Line 35 / 41

The ballad of a dove

The ballad

of a dove

балада

голубки

Балада голубки

Line 36 / 41

Go with peace and love

Go

with

peace

and

love

йди

з

миром

та

любов'ю

Йди з миром та любов'ю

Line 37 / 41

Gather up your tears, keep 'em in your pocket

Gather up

your tears

keep

them

in your pocket

збери

свої сльози

тримай

їх

у своїй кишені

Збери сльози твої, стримай їх

Line 38 / 41

Save 'em for a time when you're really gonna need 'em

Save

them

for a time

when

you

are going

really

to need

them

збережи

їх

на час

коли

ти

будеш

дійсно

потребувати

їх

Збережи їх на випадок, коли вони дійсно тобі знадобляться

Line 39 / 41

The sharp knife of a short life, oh well

The sharp knife

of a short life

oh well

гострий кинджал

короткого життя

о, що ж

Гострий кинджал короткого життя, що ж

Line 40 / 41

I've had just enough time

I

have had

just enough time

я

мала

як раз достатньо часу

У мене було якраз достатньо часу

Line 41 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls.

So

put on

your best (clothes)

boys

and

I

will wear

my pearls

тому

вдягніть

свій найкращий (одяг)

хлопці

а

я

вдягну

свої перлини

Тому вдягніть свій найкращий одяг, хлопці, а я вдягну свої перлини