Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

John Adams defends British soldiers accused of murder during the Boston Massacre of 1770, shortly before the American Revolution (1775-1783)

Джон Адамс захищає британських солдатів, обвинувачених у вбивстві під час Бостонської бійні 1770 року, що сталася незадовго до Американської революції (1775-1783)

John Adams Boston Massacre

Натисніть тут, що переглянути голосове відео.

Натисніть тут для прослуховування аудіо.

Line 1 / 19

I am for the prisoners at the bar.

I am for

the prisoners

at the bar

я є для

ув'язнених

за бар'єром у суді, який відділяє лаву підсудних

Я представляю ув'язнених.

Line 2 / 19

In the words of the Marquis of Beccaria, "If by supporting the rights of mankind,...

in the words

of the Marquis of Beccaria

if

by supporting the rights

of mankind

у словах

маркиза Беккаріа

якщо

підтримуючи права

людства

Як говорив маркіз Беккаріа: "Якщо підтримуючи права людства…

Line 3 / 19

"...I shall save from the agonies of death one unfortunate victim of tyranny, or of ignorance, equally fatal,...

I shall save

from the agonies

of death

one unfortunate victim

of tyranny

or

of ignorance

equally fatal

я врятую

від агонії

смерті

одну нещасну жертву

тиранії

або

невігластва

однаково згубних

"…Я врятую від передсмертної агонії хоча б одну нещасну жертву тиранії, або невігластва, однаково руйнівних речей,…

Line 4 / 19

"...his blessings will be sufficient consolation to me for the contempt of all mankind."

his blessings

will be

sufficient consolation

to me

for the contempt

of all mankind

його хвала

буде

достатньою розрадою

для мене

за презирство

всього людства

"… Її подяка буде для мене достатньою розрадою за презирство всього людства."

Line 5 / 19

When people are taxed without representation, they are sometimes to feel abused.

when

people

are taxed

without representation

they are

sometimes

to feel abused

коли

люди

обкладаються податками

ез представлення інтересів

вони є

іноді

почувати себе ображеними

Коли податками обкладаються люди, які не представлені у владі, вони іноді відчувають, що їх права ущемлені.

Line 6 / 19

Sometimes they may even rebel!

sometimes

they may rebel

even

іноді

вони можуть повстати

навіть

Іноді вони навіть можуть повстати!

Line 7 / 19

But we must take care lest born away by a torrent of passion, we make shipwreck of conscience.

but

we must take care

lest

born away

by a torrent

of passion

we make shipwreck

of conscience

але

ми повинні потурбуватися про те

щоб не

бути захопленими

потоком

гніву

ми зробимо корабельну аварію

совісті

Але ми повинні бути обережні, щоб не стати совістю, віднесеною потоком люті.

Line 8 / 19

Prisoners must be judged solely upon the evidence produced against them in court and by nothing else.

prisoners

must be judged

solely

upon the evidence

produced

against them

in court

and

by nothing else

ув'язнені

повинні бути судимі

тільки

на основі доказів

представлених

проти них

в суді

і

на основі нічого іншого

Ув'язнених можна судити тільки на основі доказів, представлених проти них в суді, і ні на яких інших підставах.

Line 9 / 19

And the evidence we have heard speaks plainly enough, gentlemen.

and

the evidence

we have heard

speaks

plainly

enough

gentlemen

і

доказ

ми чули

говорить

недвозначно

цілком

панове

І представлені докази говорять цілком недвозначно, панове.

Line 10 / 19

A sentry’s post is his castle, and to attack it by English law is an illegal act.

a sentry's post

is

his castle

and

to attack it

by English law

is

an illegal act

пост вартового

є

його оплотом

і

атакувати його

відповідно до англійського законодавства

є

протиправною дією

Пост вартового є його оплотом, і напад на нього відповідно до англійського законодавства є незаконним.

Line 11 / 19

Soldiers so assaulted may defend themselves to the death.

soldiers

so assaulted

may defend

themselves

to the death

солдати

атаковані таким чином

можуть захищати

себе

до смерті

Солдати, яких атакували таким чином, можуть захищатися, поки не помруть.

Line 12 / 19

And people are crying, “Kill them! Kill them! Knock them down!”, and they're heaving sharp cutting ice, oyster shells, clubs.

and

people

are crying

kill them

kill them

knock them down

and

they are heaving

sharp cutting ice

oyster shells

clubs

і

люди

кричать

вбивай їх

вбивай їх

збивай їх

і

вони кидають

гострий ріжучий лід

устричні раковини

кийки

І люди кричать: «Вбивай їх! Вбивай їх! Збивай їх!», і вони кидають гострі шматки льоду, устричні раковини і кийки.

Line 13 / 19

What are they to do?

what

are they to do

що

вони повинні робити

Що їм залишається робити?

Line 14 / 19

Behave like stoic philosophers lost in apathy?

behave

like stoic philosophers

lost

in apathy

вести себе

як стоїки-філософи

загублені

в апатії

Поводитися як стоїки-філософи в апатії?

Line 15 / 19

Disregard these uniforms, consider the men, who wear. Consider yourselves in such a situation and judge if a reasonable man would not fear for his life!

disregard

these uniforms

consider

the men

who wear

consider

yourselves

in such a situation

and

judge

if

a reasonable man

would not fear

for his life

не звертайте уваги

ці уніформи

подумайте про

людей

які носять

поставте

себе

в таку ситуацію

і

вирішіть

якщо

розумний чоловік

не боявся б

за своє життя

Не звертайте уваги на цю уніформу, подумайте про тих людей, які її носять. Поставте себе в аналогічну ситуацію і скажіть, чи не буде розумна людина боятися за своє життя!

Line 16 / 19

Facts are stubborn things.

facts

are

stubborn things

факти

є

вперті речі

Факти - це вперта річ.

Line 17 / 19

Whatever our wishes, our inclinations, or the dictums of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence.

whatever

our wishes

our inclinations

or

the dictums

of our passions

they cannot alter

the state

of facts

and

evidence

незалежно від

наших побажань

наших намірів

або

авторитетних суджень

наших емоцій

вони не можуть змінити

стан

фактів

і

докази

Незалежно від того, якими є наші побажання, наміри або веління наших емоцій, вони не можуть змінити фактичний стан речей і докази.

Line 18 / 19

You see the law, on the one hand, is inexorable to the cries and lamentations of the prisoners, but, on the other hand, it is death, death as an adder, to the clamors of the populace.

you see

the law

on the one hand

is inexorable

to the cries

and

lamentations

of the prisoners

but

on the other hand

it is death

death as an adder

to the clamors

of the populace

ви бачите

закон

з одного боку

безжалісний

до криків

і

голосінь

ув'язнених

але

з іншого боку

це є смерть

смерть, як гадюка

для гучних вимог

натовпу

З одного боку, закон безжалісний до криків і голосінь ув'язнених, але з іншого боку, це смерть, смерть, як гадюка, для гучних вимог натовпу.

Line 19 / 19

Gentlemen of the jury, I submit to your candor and justice the prisoners and their cause.

gentlemen

of the jury

I submit

to your candor

and

justice

the prisoners

and

their cause

панове

суддівської колегії

я представляю на розгляд

вашій об'єктивності

і

справедливості

ув'язнених

і

їх справу

Панове присяжні, я представляю на розгляд вашій об'єктивності і справедливості ув'язнених і їх судову справу.