Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"Long Black Train" - Josh Turner

"Довгий чорний поїзд - Джош Тернер

Long Black Train

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 32

There's a long black train comin' down the line,

There is

a

long

black

train

coming down the line

є

-

довгий

чорний

поїзд

з'їжджає по лінії

Ось довгий чорний поїзд рухається шляхами,

Line 2 / 32

Feeding off the souls that are lost and cryin'.

Feeding off the souls

that

are

lost

and

crying

заряджається за рахунок душ

які

є

втрачені

та

плачучі

Їде за рахунок втрачених та плачучих душ

Line 3 / 32

Rails of sin, only evil remains.

Rails

of sin

only

evil

remains

рейки

гріха

тільки

зло

залишається

По рейкам гріха, і тільки зло залишається…

Line 4 / 32

Watch out, brother, for that long black train.

brother

watch out for

that

long

black

train

брате

стережися

того

довгого

чорного

поїзда

Брате, стережися того довгого чорного поїзда!

Line 5 / 32

Look to the heavens, you can look to the sky.

Look

to

the heavens

you

can

look

to

the sky

поглянь

у

небеса

ти

можеш

подивитися

на

небо

Поглянь у небеса, ти можеш подивитися на небо,

Line 6 / 32

You can find redemption staring back into your eyes.

You

can

find

redemption

staring

back

into

your eyes

ти

можеш

знайти

спокутування

яке пильно вдивляється

назад

у

твої очі

Ти можеш знайти спокутування, яке пильно вдивляється тобі у вічі.

Line 7 / 32

There is protection and there's peace the same,

There is

protection

and

there is

peace

the same

там є

захист

і

там є

мир

такий самий

Там є захист, і той самий мир

Line 8 / 32

Burnin' your ticket for that long black train

Burning

your ticket

for

that

long

black

train

який спалює

твій квиток

на

той

довгий

чорний

поїзд

Який спалює твій квиток на довгий чорний поїзд

Line 9 / 32

'Cause there's victory in the Lord, I say.

because

there is

victory

in

the Lord

I

say

тому що

є

перемога

у

Господі

я

кажу

Тому що перемога - у Господі, я кажу

Line 10 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in

the Lord

перемога

у

Господі

Перемога - у Господі.

Line 11 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to

the Father

and

his

Holy

name

пригорнися

до

Отця

і

його

святого

імені

Пригорнися до Отця і Його святого імені,

Line 12 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on

that

long

black

train

і

не йди

їхати

на

тому

довгому

чорному

поїзді

І не сідай на той довгий чорний поїзд.

Line 13 / 32

There's an engineer on that long black train,

There is

an engineer

on

that

long

black

train

є

машиніст

на

тому

довгому

чорному

поїзді

На тому довгому чорному поїзді є машиніст,

Line 14 / 32

Makin' you wonder if the ride is worth the pain.

Making

you

wonder

if

the ride

is

worth

the pain

який змушує

тебе

замислитися

чи

поїздка

є

вартою

страждань

Який змушує тебе замислитися, чи варта поїздка зусиль.

Line 15 / 32

He's just a-waitin' on your heart to say:

He

is waiting on

just

your heart

to say

він

чекає

просто

твоє серце

щоб сказало

Він просто чекає коли твоє серце скаже:

Line 16 / 32

"Let me ride on that long black train."

Let

me

ride

on

that

long

black

train

дай-но

я

поїду

на

тому

довгому

чорному

поїзді

"Дай-но я сяду на той довгий чорний поїзд."

Line 17 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you

know

there is

victory

in

the Lord

I

say

але

ти

знаєш

є

перемога

у

Господі

я

кажу

Але ти знаєш перемога - у Господі, я кажу.

Line 18 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in

the Lord

перемога

у

Господі

Перемога - у Господі.

Line 19 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to

the Father

and

his

Holy

name

пригорнися

до

Отця

і

його

святого

імені

Пригорнися до Отця і Його святого імені,

Line 20 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on

that

long

black

train

і

не йди

їхати

на

тому

довгому

чорному

поїзді

І не сідай на той довгий чорний поїзд.

Line 21 / 32

Well, I can hear the whistle from a mile away.

Well

I

can

hear

the whistle

from

a mile

away

що ж

я

можу

почути

сигнал

з

милі

здаля

Я чую його сигнал за милю,

Line 22 / 32

It sounds so good but I must stay away.

It

sounds

so

good

but

I

must

stay away

він

лунає

так

приємно

але

я

повинен

триматися подалі

Його звучання таке приємне, але я повинен триматися подалі.

Line 23 / 32

That train is a beauty makin' everybody stare,

That

train

is

a beauty

making

everybody

stare

цей

поїзд

є

краса

яка змушує

всіх

витріщатися

Цей поїзд такий гарний, що усі на нього витріщаються,

Line 24 / 32

But its only destination is the middle of nowhere.

But

its

only

destination

is

the middle of nowhere

але

його

єдиний

пункт призначення

є

у чортів на виступці

Але його пункт призначення - у чортів на виступці.

Line 25 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you

know

there is

victory

in

the Lord

I

say

але

ти

знаєш

є

перемога

у

Господі

я

кажу

Але ти знаєш, перемога - у Господі, я кажу.

Line 26 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in

the Lord

перемога

у

Господі

Перемога - у Господі.

Line 27 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to

the Father

and

his

Holy

name

пригорнися

до

Отця

і

його

святого

імені

Пригорнися до Отця і Його святого імені,

Line 28 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on

that

long

black

train

і

не йди

їхати

на

тому

довгому

чорному

поїзді

І не сідай на той довгий чорний поїзд.

Line 29 / 32

I said cling to the Father and his Holy name,

I

said

cling

to

the Father

and

his

Holy

name

я

сказав

пригорнися

до

отця

і

його

святого

імені

Я кажу: "Пригорнися до Отця і Його святого імені,

Line 30 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on

that

long

black

train

і

не йди

їхати

на

тому

довгому

чорному

поїзді

І не сідай на той довгий чорний поїзд."

Line 31 / 32

Yeah, watch out, brother, for that long black train.

Yeah

brother

watch out for

that

long

black

train

так

брате

стережися

того

довгого

чорного

поїзда

Так, брате, стережися того довгого чорного поїзда,

Line 32 / 32

That devil's drivin' that long black train.

That

devil

is driving

that

long

black

train

тому що

диявол

веде

той

довгий

чорний

поїзд

Тому що той довгий чорний поїзд веде диявол.