Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

The Mongol Invasion of Northeastern Ancient Rus - Part 1/5

Монгольське вторгнення у північно-східну Стародавню Русь (1/5)

Ancient Kiev

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The Mongol Invasion of Northeastern Ancient Rus

The

Mongol

Invasion

of Northeastern

Ancient

Rus

-

монгольське

вторгнення

північно-східної

Стародавньої

Русі

Монгольське вторгнення у північно-східну Стародавню Русь

Line 1 / 22

In Eastern Europe, where deep rivers flow through impenetrable forests and swamps, where snow covers the ground for a large part of the year, ancient Slavic tribes came and settled on the river banks.

In Eastern Europe

where

deep rivers

flow

through

impenetrable forests

and

swamps

where

snow

covers

the ground

for

a large part

of the year

ancient

Slavic

tribes

came

and

settled

on the river banks

до східної Європи

туди, де

глибокі річки

протікають

через

непрохідні ліси

і

болота

де

сніг

покриває

землю

протягом

значної частини

року

стародавні

слов'янські

племена

прийшли

і

розселилися

на берегах річок

До східної Європи, туди, де глибокі річки протікають через непрохідні ліси й болота, де значну частину року на землі лежить сніг, прийшли давньослов'янські племена і розселилися на берегах річок.

Line 2 / 22

Those rivers were natural trading routes in summer and winter.

Those rivers

were

natural

trading

routes

in summer and winter

ті річки

були

природними

торговими

шляхами

взимку та влітку

Ці річки влітку і взимку були природними торговими шляхами.

Line 3 / 22

The nation state of Russia began on the banks of the River Volkhov.

The

nation

state

of Russia

began

on the banks

of the River Volkhov

-

національна

держава

Росії

виникла

на берегах

річки Волхов

Держава Росія виникла на берегах річки Волхов.

Line 4 / 22

Here in the year 862, the leader of the Varangian warriors Rurik arrived at the invitation of local inhabitants.

Here

in the year eight sixty-two

the leader

of the Varangian warriors

Rurik

arrived

at the invitation

of local inhabitants

сюди

у 862 році

ватажок

варязьких воїнів

Рюрик

прибув

за запрошенням

місцевих жителів

Саме сюди у 862 році прибув за запрошенням місцевих жителів ватажок варязьких воїнів Рюрик.

Line 5 / 22

Nowadays this place is known as Rurik's Settlement.

Nowadays

this place

is known as

Rurik's Settlement

у наш час

це місце

відоме як

поселення Рюрика

У наш час це місце відоме як поселення Рюрика.

Line 6 / 22

On the trade routes close to Rurik's Settlement, New City (Novgorod) was founded.

On the trade routes

close

to Rurik's Settlement

New City (Novgorod)

was founded

на торгових шляхах

близьких

до поселення Рюрика

Нове місто (Новгород)

було засноване

На близьких до поселення Рюрика торгових шляхах було засноване Нове місто (Новгород).

Line 7 / 22

Its Kremlin overlooks the River Volkhov.

Its

Kremlin

overlooks

the River Volkhov

його

Кремль

височить над

річкою Волхов

Його Кремль височить над річкою Волхов.

Line 8 / 22

In the Ninth Century, Veliky Novgorod became the center of the future Slavic state.

In

the Ninth Century

Veliky Novgorod

became

the center

of the future

Slavic state

у

дев'ятому столітті

Великий Новгород

став

центром

майбутньої

слов'янської держави

У дев'ятому столітті Великий Новгород став центром майбутньої слов'янської держави.

Line 9 / 22

Rurik's descendants made Kiev, situated on the River Dnieper, the main city in ancient Rus.

Rurik's descendants

made

Kiev

situated

on the River Dnieper

the main city

in ancient Rus

нащадки Рюрика

зробили

Київ

розташований

на річці Дніпро

головним містом

в стародавній Русі

Нащадки Рюрика зробили Київ, розташований на річці Дніпро, головним містом стародавньої Русі.

Line 10 / 22

Rurik's great grandson Grand Prince of Kiev Vladimir the Great did not only extend the borders of Russia, he also baptized Slavs in the waters of the Dnieper following the Orthodox faith of Greek Constantinople.

Rurik's

great grandson

Grand Prince

of Kiev

Vladimir the Great

did extend

not only

the borders

of Russia

he

also

baptized

the Slavs

in the waters

of the Dnieper

following

the Orthodox faith

of Greek Constantinople

Рюрика

правнук

великий князь

Київський

Володимир Великий

розширив

не тільки

межі

Русі

він

також

похрестив

слов'ян

у водах

Дніпра

слідуючи

православній вірі

грецького Константинополя

Правнук Рюрика, великий князь Київський Володимир Великий, не лише розширив межі Русі, а й похрестив слов'ян у водах Дніпра, прийнявши православну віру греків Константинополя.

Line 11 / 22

In the place where Kiev's citizens were baptized, nowadays there is a monument to the Christianization of Kievan Rus.

In the place

where

Kiev's citizens

were baptized

nowadays

there is

a monument

to the Christianization

of Kievan Rus

на місці

де

мешканці Києва

були похрещені

у наш час

є

пам'ятник

хрещенню

Київської Русі

На місці, де було похрещено мешканців Києва, у наш час стоїть пам'ятник хрещенню Київської Русі.

Line 12 / 22

After the death of Prince Vladimir, his sons began to fight for the title of Grand Prince.

After

the death

of Prince Vladimir

his sons

began

to fight

for the title

of Grand Prince

після

смерті

князя Володимира

його сини

розпочали

боротьбу

за титул

великого князя

Після смерті князя Володимира його сини розпочали боротьбу за титул великого князя.

Line 13 / 22

The murder of princes Boris and Gleb, the first Russian saints, marked the beginning of internecine strife on Russian land.

The murder

of princes

Boris and Gleb

the first Russian saints

marked

the beginning

of internecine

strife

on Russian land

вбивство

князів

Бориса і Гліба

перших руських святих

ознаменувало

початок

міжусобного

протистояння

на руській землі

Вбивство князів Бориса і Гліба, перших руських святих, ознаменувало початок міжусобного протистояння на землі руській.

Line 14 / 22

The Grand Prince of Kiev Yaroslav restored order and issued the legal code Russian Truth, for which he became known as Yaroslav the Wise.

The Grand Prince

of Kiev

Yaroslav

restored

order

and

issued

the legal code

Russian Truth

for which

he

became known

as

Yaroslav the Wise

великий князь

Києва

Ярослав

відновив

порядок

і

видав

збірку правових норм

"Руська Правда"

за яку

він

став відомим

як

Ярослав Мудрий

Великий князь Києва Ярослав відновив порядок та видав збірку правових норм "Руська Правда", за що увійшов в історію як Ярослав Мудрий.

Line 15 / 22

But his descendants again began fighting for the Kievan throne and portions of the Russian land.

But

his descendants

again

began

fighting

for the Kievan throne

and

portions

of the Russian land

але

його нащадки

знову

розпочали

боротьбу

за київський трон

і

частини

руської землі

Але його нащадки знову розпочали боротьбу за київський трон та частини землі руської.

Line 16 / 22

Despite the strength of the Grand Princes of Kiev, Vladimir Monomakh and Yuri the Long-Armed, in keeping order, internecine strife among the princes led to a weakening of Kievan Rus.

Despite

the strength

of the Grand Princes

of Kiev

Vladimir Monomakh

and

Yuri the Long-Armed

in keeping order

internecine

strife

among the princes

led

to a weakening

of Kievan Rus

незважаючи на

зусилля

великих князів

Києва

Володимира Мономаха

і

Юрія Долгорукого

по підтриманню порядку

міжусобна

боротьба

між князями

вела

до послаблення

Київської Русі

Незважаючи на всі зусилля великих Києва князів Володимира Мономаха і Юрія Долгорукого по підтриманню порядку, міжусобна боротьба між князями усе більше і більше послаблювала Київську Русь.

Line 17 / 22

Trying to consolidate his power, Grand Prince Andrew the Pious brought the Grand Prince's throne from Kiev to Vladimir on the River Klyazma.

Trying

to consolidate

his power

Grand Prince

Andrew the Pious

brought

the Grand Prince's throne

from Kiev

to Vladimir

on the River Klyazma

намагаючись

зміцнити

свою могутність

великий князь

Андрій Боголюбський

приніс

престол великого князя

з Києва

до Владимира

на річці Клязьмі

Намагаючись зміцнити свою могутність, великий князь Андрій Боголюбський переніс престол великого князя з Києва до Владимира на річці Клязьмі.

Line 18 / 22

At the same time in the wastes of distant Mongolia, near Birken Kaldoon Mountain, sacred for the Mongolian tribes, the Mongolian Empire, ruled by Genghis Khan, was building up.

At the same time

in the wastes

of distant Mongolia

near Birken Kaldoon Mountain

sacred

for the Mongolian tribes

the Mongolian Empire

ruled by Genghis Khan

was building up

в цей самий час

у пустельному просторі

далекої Монголії

біля гори Бурхан-Халдун

священної

для монгольских племен

Монгольська імперія

керована Чингісханом

будувалася

В цей самий час у пустельному просторі далекої Монголії, біля гори Бурхан-Халдун, священної для монгольських племен, поступово будувалася Монгольська імперія, якою керував Чингісхан.

Line 19 / 22

Genghis Khan was praying to eternal heaven to send down power for his people to dominate the world from the seas in the East to the seas in the West.

Genghis Khan

was praying

to eternal heaven

to send down

power

for his people

to dominate

the world

from the seas

in the East

to the seas

in the West

Чингісхан

молив

вічні небеса

послати вниз

могутність

для його людей

щоб володарювати

світом

від морів

на сході

до морів

на заході

Чингісхан молив небеса послати могутність його людям, щоб вони володарювали над світом від морів на сході до морів на заході.

Line 20 / 22

In the capital of the new empire, Karakorum, now represented only by the stone statue of a turtle, after Genghis Khan's death, the decision was taken from his grandson Batu Khan to lead a campaign to the west.

In the capital

of the new empire

Karakorum

now

represented

only

by the stone statue

of a turtle

after

Genghis Khan's death

the decision

was taken

from his grandson

Batu Khan

to lead

a campaign

to the west

в столиці

нової імперії

Каракорумі

зараз

представленій

лише

кам'яною статуєю

черепахи

після

смерті Чингісхана

рішення

було узято

від його онука

Хана Батия

вести

похід

на захід

В столиці нової імперії, Каракорумі, про яку у наші дні нагадує лише кам'яна статуя черепахи, після смерті Чингісхана за рішенням його онука Хана Батия почали готуватися до походу на захід.

Line 21 / 22

According to Persian historian Rashid al-Din, Genghis Khan's descendant Ogedei Khan led Mongolian troops to conquer western nations, fulfilling Genghis Khan's will.

According to

Persian historian

Rashid al-Din (ad-Din)

Genghis Khan's descendant

Ogedei Khan

led

Mongolian troops

to conquer

western nations

fulfilling

Genghis Khan's will

як стверджує

персидський історик

Рашид ад-Дін

нащадок Чингісхана

Хан Угедей

повів

монгольські війська

завойовувати

західні нації

виконуючи

бажання Чингісхана

Як стверджує персидський історик Рашид ад-Дін, нащадок Чингісхана Хан Угедей повів монгольські війська завойовувати західні нації, щоб виконати бажання Чингісхана.

Line 22 / 22

In their advance to the west, the Mongols conquered vast territories and ravaged Volga Bulgaria.

In their advance

to the west

the Mongols

conquered

vast territories

and

ravaged

Volga Bulgaria

у їх просуванні

на захід

монголи

завоювали

значні території

і

спустошили

Волзьку Булгарію

Просуваючись на захід, монголи завоювали значні території і спустошили Волзьку Булгарію.