Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

The Mongol Invasion of Northeastern Ancient Rus - Part 2/5

Монгольське вторгнення у північно-східну Стародавню Русь (2/5)

Mongol Assault

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The Mongol Invasion of Northeastern Ancient Rus

The

Mongol

Invasion

of Northeastern

Ancient

Rus

-

монгольське

вторгнення

північно-східної

Стародавньої

Русі

Монгольське вторгнення у північно-східну Стародавню Русь

Line 1 / 35

In the winter of 1237, the Mongol horde marched to Rus.

In the winter

of twelve thirty-seven

the Mongol horde

marched

to Rus

взимку

одна тисяча двісті тридцять сьомого року

монгольська орда

марширувала

у напрямку Русі

Взимку 1237 року монгольські орди марширували на Русь.

Line 2 / 35

The prince's retinue from Ryazan principality first gave battle on the outskirts of Ryazan but were defeated by the enemy's superior numbers.

The prince's retinue

from Ryazan principality

first

gave battle

on the outskirts

of Ryazan

but

were defeated

by the enemy's

superior numbers

князівська дружина

з Рязанського князівства

першою

дала відсіч

на околицях

Рязані

але

зазнала поразки

від ворога

переважаючих сил

Першою на околицях Рязані вступила у бій князівська дружина з Рязанського князівства, але зазнала поразки від переважаючих сил ворога.

Line 3 / 35

Thousands of Mongolian cavalry came over the frozen River Oka to Ryazan.

Thousands

of Mongolian cavalry

came over

the frozen River Oka

to Ryazan

тисячі

монгольської кавалерії

перейшли

замерзлу річку Оку

до Рязані

Багатотисячна монгольська кавалерія перейшла по замерзлій річці Оці до Рязані.

Line 4 / 35

The main city of the southern Russian principality was protected on the west side by steep natural descent to the River Oka.

The main city

of the southern Russian principality

was protected

on the west side

by steep natural descent

to the River Oka

головне місто

південного руського князівства

було захищене

на західній стороні

крутим природним спуском

до річки Оки

Головне місто південного руського князівства було захищене із західної сторони крутим природним спуском до річки Оки.

Line 5 / 35

The other sides of Ryazan were protected by a system of artificial earthworks and moats.

The other sides

of Ryazan

were protected

by a system

of artificial earthworks

and

moats

інші сторони

Рязані

були захищені

системою

штучних земляних укріплень

і

ровів, наповнених водою

Інші сторони Рязані були захищені системою штучних земляних укріплень та наповнених водою ровів.

Line 6 / 35

The city was protected by wooden walls and towers.

The city

was protected

by wooden walls

and

towers

місто

було огороджене

дерев'яними мурами

та

вежами

Місто було огороджене дерев'яними мурами та вежами.

Line 7 / 35

Batu Khan demanded that the city give him a tenth of its citizens and property.

Batu Khan

demanded

that

the city

give

him

a tenth

of its citizens

and

property

Хан Батий

зажадав

щоб

місто

віддати

йому

десяту частину

своїх жителів

та

майна

Хан Батий зажадав, щоб місто віддало йому десяту частину своїх жителів та майна.

Line 8 / 35

Those terms were rejected by the people of Ryazan.

Those terms

were rejected

by the people

of Ryazan

ці умови

були відкинуті

населенням

Рязані

Ці умови були відкинуті населенням Рязані.

Line 9 / 35

They decided to defend the city to the death.

They

decided

to defend

the city

to the death

вони

вирішили

захищати

місто

до смерті

Вони вирішили захищати своє місто до останньої краплі крові.

Line 10 / 35

In mid December the Mongols began an assault on Ryazan for days and nights without stopping.

In mid December

the Mongols

began

an assault

on Ryazan

for days and nights

without stopping

у середині грудня

монголи

розпочали

штурм

на Рязань

протягом днів і ночей

не зупиняючись

У середині грудня монголи розпочали штурм Рязані, не зупиняючись ні вдень, ні вночі.

Line 11 / 35

The defenders of Ryazan displayed mass heroism, but what could ten thousand people do when they were many times outnumbered by the Mongolian army?

The defenders

of Ryazan

displayed

mass heroism

but

what

could

ten thousand people

do

when

they

were outnumbered

many times

by the Mongolian army

захисники

Рязані

проявили

масовий героїзм

але

що

могли

десять тисяч людей

зробити

коли

вони

були у чисельній меншості

у багато разів

монгольською армією

Захисники Рязані масово проявили героїзм, але що могли зробити десять тисяч людей в умовах багаторазової чисельної переваги монгольської армії?

Line 12 / 35

On the sixth day, Ryazan fell.

On the sixth day

Ryazan

fell

на шостий день

Рязань

впала

На шостий день Рязань не встояла.

Line 13 / 35

The city was burned. Its people were killed.

The city

was burned

Its people

were killed

місто

було спалено

його мешканці

були вбиті

Місто було спалено. Його мешканців було вбито.

Line 14 / 35

Its churches were destroyed.

Its churches

were destroyed

його церкви

були зруйновані

Його церкви було зруйновано.

Line 15 / 35

The city would never be reborn at this place.

The city

would

never

be reborn

at this place

місто

би

ніколи

буде відроджене

на цьому місці

Місту не судилося знову відродитися на цьому ж самому місці.

Line 16 / 35

The Mongols left, and the defenders of Ryazan were buried on the banks of the Oka River by the inhabitants of neighboring villages.

The Mongols

left

and

the defenders

of Ryazan

were buried

on the banks

of the Oka River

by the inhabitants

of neighboring villages

монголи

пішли

а

захисники

Рязані

були поховані

на берегах

річки Оки

мешканцями

навколишніх сіл

Монголи пішли, а захисників Рязані поховали на берегах річки Оки мешканці навколишніх сіл.

Line 17 / 35

The Governor of Ryazan Yevpati Kolovrat assembled a squad of the surviving soldiers and attacked the Mongols from the rear.

The Governor

of Ryazan

Yevpati Kolovrat

assembled

a squad

of the surviving soldiers

and

attacked

the Mongols

from the rear

воєвода

Рязані

Євпатій Коловрат

зібрав

загін

вцілілих солдатів

і

атакував

монголів

з тилу

Воєвода Рязані Євпатій Коловрат зібрав з вцілілих солдатів загін і атакував монголів з тилу.

Line 18 / 35

By sacrificing their lives, the Russian soldiers caused considerable damage to the Mongols in revenge for the destruction of Ryazan.

By sacrificing

their lives

the Russian soldiers

caused

considerable damage

to the Mongols

in revenge

for the destruction

of Ryazan

пожертвувавши

своїми життями

руські солдати

завдали

значної шкоди

монголам

у помсту

за знищення

Рязані

Пожертвувавши своїми життями, руські солдати завдали монголам значної шкоди, помстившись за знищення Рязані.

Line 19 / 35

They were surrounded and killed, but their memory lives on.

They

were surrounded

and

killed

but

their memory

lives on

вони

були оточені

і

вбиті

але

їх пам'ять

продовжує жити

Їх було оточено і вбито, але пам'ять про них продовжує жити.

Line 20 / 35

The next city in Batu Khan's path was Kolomna.

The next city

in Batu Khan's path

was

Kolomna

наступним містом

на шляху Хана Батия

була

Коломна

Наступним містом на шляху Хана Батия була Коломна.

Line 21 / 35

Soldiers from the Prince's retinue of Vladimir came to the rescue of Ryazan's citizens and fought at the walls of Kolomna, but they were defeated.

Soldiers

from the Prince's retinue

of Vladimir

came

to the rescue

of Ryazan's citizens

and

fought

at the walls

of Kolomna

but

they

were defeated

солдати

з князівської дружини

Владимира

прийшли

на допомогу

мешканцям Рязані

і

билися

біля стін

Коломни

але

вони

зазнали поразки

Солдати з князівської дружини Владимира прийшли на допомогу мешканцям Рязані і билися під стінами Коломни, але зазнали поразки.

Line 22 / 35

Kolomna was a fortress on the border of Ryazan Principality.

Kolomna

was

a fortress

on the border

of Ryazan Principality

Коломна

була

фортецею

на краю

Рязанського князівства

Коломна була фортецею на краю Рязанського князівства.

Line 23 / 35

The number of inhabitants was no more than four thousand people.

The number

of inhabitants

was

no more

than

four thousand

people

кількість

жителів

була

не більше

ніж

чотири тисячі

людей

Кількість жителів не перевищувала чотирьох тисяч людей.

Line 24 / 35

The city played an important role in medieval Russian history.

The city

played

an important role

in medieval

Russian

history

місто

відігравало

важливу роль

у середньовічній

російській

історії

Місто відігравало важливу роль в історії середньовічної Русі.

Line 25 / 35

But in the Thirteenth Century, instead of the currently existing brick walls and multi layered towers, there were only fortifications of wooden logs built on earthen ramparts.

But

in the Thirteenth Century

instead of

the currently existing

brick walls

and

multi layered

towers

there were

only

fortifications

of wooden logs

built

on earthen ramparts

але

у тринадцятому столітті

замість

вже існуючих

мурів з бетонних блоків

і

багаторівневих

веж

там були

тільки

фортифікаційні споруди

з дерев'яних колод

побудовані

на земляних валах

Але у тринадцятому столітті, замість вже існуючих в світі кам'яних мурів та багаторівневих веж тут були тільки фортифікаційні споруди з дерев'яних колод, побудовані на земляних валах.

Line 26 / 35

The Kolomna defenders refused to surrender.

The Kolomna defenders

refused

to surrender

захисники Коломни

відмовилися

здатися

Захисники Коломни відмовились здатися.

Line 27 / 35

Kolomna was stormed and courageously defended against the numerous enemies.

Kolomna

was stormed

and

courageously

defended

against the numerous enemies

Коломна

була атакована

і

хоробро

оборонялась

проти численних ворогів

Коломна була атакована і хоробро оборонялася від численних ворогів.

Line 28 / 35

Moderns inhabitants of Kolomna remember the heroism of their distant ancestors, defending the city against Mongol invaders.

Moderns inhabitants

of Kolomna

remember

the heroism

of their distant ancestors

defending

the city

against Mongol invaders

сучасні мешканці

Коломни

пам'ятають

героїзм

своїх далеких прабатьків

захищаючих

місто

проти монгольських загарбників

Сучасні мешканці Коломни пам'ятають про героїзм своїх далеких прабатьків, які захищали місто від монгольських загарбників.

Line 29 / 35

After burning Kolomna, the Mongol army moved along the river to Moscow.

After burning

Kolomna

the Mongol army

moved

along the river

to Moscow

після спалення

Коломни

монгольська армія

рушила

вздовж річки

до Москви

Після спалення Коломни монгольська армія рушила вздовж річки до Москви.

Line 30 / 35

Moscow, the capital of modern Russia.

Moscow

the capital

of modern Russia

Москва

столиця

сучасної Росії

Москва, столиця сучасної Росії.

Line 31 / 35

In the Thirteenth Century, it was represented by a small frontier fortress of Vladimir-Suzdal Principality, built on Borovitsky Hill.

In the Thirteenth Century

it was represented

by a small

frontier

fortress

of Vladimir-Suzdal Principality

built

on Borovitsky Hill

у тринадцятому столітті

вона була представлена

невеликою

прикордонною

фортецею

Владимиро-Суздальського князівства

побудованою

на Боровицькому пагорбі

У тринадцятому столітті на її місці була невелика прикордонна фортеця Владимиро-Суздальського князівства, побудована на Боровицькому пагорбі.

Line 32 / 35

Grand Prince Yuri the Long-Armed founded it in 1147.

Grand Prince

Yuri the Long-Armed

founded

it

in eleven forty-seven

великий князь

Юрій Долгорукий

заснував

її

в одна тисяча сто сорок сьомому році

Великий князь Юрій Долгорукий заснував її у 1147 році.

Line 33 / 35

The wooden fortress of Moscow shared the same fate as Kolomna.

The wooden fortress

of Moscow

shared

the same fate

as Kolomna

дерев'яна фортеця

Москви

розділила

ту ж саму долю

що і Коломна

Дерев'яна фортеця Москви розділила долю Коломни.

Line 34 / 35

It was captured and burned, and its inhabitants were killed.

It

was captured

and

burned

and

its inhabitants

were killed

вона

була захоплена

і

спалена

а

її мешканці

були вбиті

Її було захоплено і спалено, а її мешканців - вбито.

Line 35 / 35

The Prince of Moscow Vladimir, the younger son of the Grand Prince, was captured.

The Prince

of Moscow

Vladimir

the younger son

of the Grand Prince

was captured

князь

Московський

Володимир

молодший син

великого князя

був взятий в полон

Князя Московського Володимира, молодшого сина великого князя, було взято в полон.