Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

The Mongol Invasion of Northeastern Ancient Rus - Part 3/5

Монгольське вторгнення у північно-східну Стародавню Русь (3/5)

Mongol Assault

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The Mongol Invasion of Northeastern Ancient Rus

The

Mongol

Invasion

of Northeastern

Ancient

Rus

-

монгольське

вторгнення

північно-східної

Стародавньої

Русі

Монгольське вторгнення у північно-східну Стародавню Русь

Line 1 / 35

The Mongols hurried to the city of Vladimir.

The Mongols

hurried

to the city

of Vladimir

монголи

поспішили

до міста

Владимира

Монголи поспішили до міста Владимира.

Line 2 / 35

One of the units traveled to Suzdal.

One of the units

traveled

to Suzdal

один з підрозділів

попрямував

до Суздаля

Один з підрозділів попрямував до Суздаля.

Line 3 / 35

Ancient Suzdal could not repel the invaders, so it was looted and burned.

Ancient Suzdal

could

not

repel

the invaders

so

it

was looted

and

burned

старовинний Суздаль

міг

не

відігнати

загарбників

тому

він

був розорений

і

спалений

Старовинний Суздаль не міг відбитися від загарбників і через це його було розорено і спалено.

Line 4 / 35

All the inhabitants were captured and sent to Vladimir as a human shield.

All the inhabitants

were captured

and

sent

to Vladimir

as a human shield

всі мешканці

були взяті в полон

і

відправлені

до Владимира

як живий щит

Всі мешканці були взяті в полон і відправлені до Владимира в якості живого щита.

Line 5 / 35

Vladimir was the main city of ancient Rus, the residence of the Grand Prince Yuri Vsevolodovich.

Vladimir

was

the main city

of ancient Rus

the residence

of the Grand Prince

Yuri Vsevolodovich

Владимир

був

головним містом

стародавньої Русі

резиденцією

великого князя

Юрія Всеволодовича

Владимир був головним містом стародавньої Русі, тут знаходилася резиденція великого князя Юрія Всеволодовича.

Line 6 / 35

At this time Vladimir was populated by up to 20,000 inhabitants.

At this time

Vladimir

was populated

by up to twenty thousand

inhabitants

в цей час

Владимир

був населений

аж до двадцяти тисяч

мешканців

У той час у Владимирі налічувалося до 20 000 мешканців.

Line 7 / 35

The city had powerful fortifications.

The city

had

powerful

fortifications

місто

мало

потужні

захисні споруди

Місто було захищене потужними захисними спорудами.

Line 8 / 35

A central tower with a through passage was the Golden Gate.

A central tower

with a through passage

was

the Golden Gate

центральна вежа

з проходом

була

Золотими воротами

Центральна вежа з проходом називалась Золотими воротами.

Line 9 / 35

It was built from white limestone blocks, which have survived up to the present day, as have the earthen ramparts.

It

was built

from

white limestone blocks

which

have survived

up to the present day

as

have (survived)

the earthen ramparts

вона

була збудована

з

білих вапнякових блоків

які

проіснували

до сьогодні

як і

проіснували

земляні вали

Її було збудовано з білих вапнякових блоків, які разом із земляними валами збереглися до наших днів.

Line 10 / 35

According to the tradition of fortifying cities in ancient Rus, high walls and towers made of wood were built near ramparts with deep moats.

According to

the tradition

of fortifying cities

in ancient Rus

high walls

and

towers

made of wood

were built

near

ramparts

with

deep moats

відповідно до

традиції

фортифікації міст

у стародавній Русі

високі мури

і

вежі

зроблені з дерева

були збудовані

біля

фортечних валів

з

глибокими ровами, наповненими водою

Відповідно до традиції фортифікації міст стародавньої Русі, високі дерев'яні мури і вежі були збудовані біля фортечних валів з глибокими ровами, наповненими водою.

Line 11 / 35

Vladimir's main church was the Assumption Cathedral, built in the Twelfth Century by the Grand Prince Andrew the Pious.

Vladimir's main church

was

the Assumption Cathedral

built

in the Twelfth Century

by the Grand Prince

Andrew the Pious

головною церквою Владимира

був

Успенський собор

збудований

у дванадцятому столітті

великим князем

Андрієм Боголюбським

Головною церквою Владимира був Успенський собор, збудований у дванадцятому столітті великим князем Андрієм Боголюбським.

Line 12 / 35

It held one of the most honored relics of the Russian Church, the icon of the Theotokos of Vladimir.

It

held

one

of the most honored relics

of the Russian Church

the icon

of the Theotokos of Vladimir

він

зберігав

одну

з найбільш шанованих реліквій

руської церкви

ікону

Владимирської Божої Матері

У ньому зберігалась одна з найбільш шанованих реліквій руської церкви - ікона Владимирської Божої Матері.

Line 13 / 35

The city was besieged by the Mongols.

The city

was besieged

by the Mongols

місто

було взято в облогу

монголами

Місто було взяте монголами в облогу.

Line 14 / 35

Batu Khan demanded that the Grand Prince bow down to him.

Batu Khan

demanded

that

the Grand Prince

bow down

to him

Хан Батий

зажадав

щоб

великий князь

вклонився

до нього

Хан Батий зажадав, щоб великий князь вклонився йому.

Line 15 / 35

But the Grand Prince was not in Vladimir.

But

the Grand Prince

was

not

in Vladimir

але

великий князь

був

не

у Владимирі

Але великого князя не було у Владимирі.

Line 16 / 35

He was gathering an army on the River Sit, and his sons refused to surrender the city.

He

was gathering

an army

on the River Sit

and

his sons

refused

to surrender

the city

він

збирав

армію

на річці Сіть

а

його сини

відмовились

здати

місто

Він збирав військо на річці Сіть, а його сини відмовились здати місто.

Line 17 / 35

Prince Vladimir, captured in Moscow, was executed in front of the city's inhabitants.

Prince Vladimir

captured

in Moscow

was executed

in front of

the city's inhabitants

князь Володимир

захоплений у полон

в Москві

був страчений

на очах у

мешканців міста

Князя Володимира, захопленого у полон у Москві, було страчено на очах у жителів міста.

Line 18 / 35

The Mongols began a continuous assault on the city.

The Mongols

began

a continuous assault

on the city

монголи

почали

безперервний штурм

на місто

Монголи взялися безперервно штурмувати місто.

Line 19 / 35

The Russians fought fiercely on the walls and towers, deflecting one attack after another.

The Russians

fought

fiercely

on the walls

and

towers

deflecting

one attack

after another

русичі

билися

відчайдушно

на мурах

і

вежах

відбиваючи

одну атаку

після іншої

Русичі відчайдушно билися на мурах і вежах, відбиваючи одну атаку за іншою.

Line 20 / 35

When the Mongols broke through the wall near the Golden Gate, defeat for the defenders became inevitable.

When

the Mongols

broke through

the wall

near

the Golden Gate

defeat

for the defenders

became

inevitable

коли

монголи

прорвалися через

мур

біля

Золотих воріт

поразка

для захисників

стала

неминучою

Коли монголи прорвалися через мур біля Золотих воріт, поразка захисників стала неминучою.

Line 21 / 35

The last defenders and the Prince's family shut themselves in the Assumption Cathedral, where they were suffocated by smoke, when the Cathedral was set on fire.

The last defenders

and

the Prince's family

shut themselves

in the Assumption Cathedral

where

they

were suffocated

by smoke

when

the Cathedral

was set on fire

останні захисники

і

родина князя

зачинилися

в Успенському соборі

де

вони

задихнулися

димом

коли

собор

був підпалений

Останні захисники і родина князя зачинилися у Успенському соборі і задихнулися там від диму після того, як його було підпалено.

Line 22 / 35

After capturing Vladimir, the Horde separated.

After

capturing

Vladimir

the Horde

separated

після

захоплення

Владимира

орда

розділилася

Після захоплення Владимира орда розділилася.

Line 23 / 35

Batu Khan moved to Tver. Boroldai moved north.

Batu Khan

moved

to Tver

Boroldai

moved

north

Хан Батий

пішов

у напрямку Твері

Бурулдай

рушив

на північ

Хан Батий пішов у напрямку Твері. Бурулдай рушив на північ.

Line 24 / 35

Batu Khan and his army captured and burned Yuryev-Polsky.

Batu Khan

and

his army

captured

and

burned

Yuryev-Polsky

Хан Батий

і

його військо

захопили

і

спалили

Юр'єв-Польський

Батий і його військо захопили і спалили Юр'єв-Польський.

Line 25 / 35

Pereslavl-Zalessky, the future home of the great Russian hero Alexander Nevsky, was looted and burned.

Pereslavl-Zalessky

the future home

of the great Russian hero

Alexander Nevsky

was looted

and

burned

Переяславль-Залєський

майбутня домівка

великого російського героя

Олександра Невського

був розорений

і

спалений

Переяславль-Залєський, майбутню домівку великого російського героя Олександра Невського, було розорено і спалено.

Line 26 / 35

On the way to Tver, the city fortress of Dmitrov was ravaged and burned by one of the Mongolian divisions.

On the way

to Tver

the city fortress

of Dmitrov

was ravaged

and

burned

by one

of the Mongolian divisions

на шляху

до Твері

місто-фортеця

Дмитров

була спустошена

і

спалена

одним

з монгольських підрозділів

На шляху до Твері один з монгольських підрозділів спустошив і спалив місто-фортецю Дмитров.

Line 27 / 35

Batu Khan's soldiers came to Tver on the Volga River, besieged the city, captured it, and then burned it.

Batu Khan's soldiers

came

to Tver

on the Volga River

besieged

the city

captured

it

and

then

burned

it

солдати Хана Батия

прибули

до Твері

на річці Волзі

взяли в кільце

місто

захопили

його

і

потім

спалили

його

Солдати Хана Батия прибули до Твері на річці Волзі, взяли місто у кільце, захопили його і спалили.

Line 28 / 35

Later they advanced to Novgorod's border fortress of Torzhok.

Later

they

advanced

to Novgorod's

border fortress

of Torzhok

потім

вони

просунулись

до Новгорода

прикордонної фортеці

Торжка

Після цього вони просунулись вперед до прикордонної фортеці Новгородського князівства під назвою Торжок.

Line 29 / 35

The forces of the Mongolian leader Borolday captured Rostov without a fight, so this city situated on the shores of Lake Nero was not destroyed or burned.

The forces

of the Mongolian leader

Borolday

captured

Rostov

without

a fight

so

this city

situated

on the shores

of Lake Nero

was

not

destroyed

or

burned

сили

монгольського командира

Бурулдая

захопили

Ростов

без

бою

тому

це місто

розташоване

на берегах

озера Неро

було

не

зруйноване

або

спалене

Сили монгольського командира Бурулдая без бою захопили Ростов, тому це місто, розташоване на берегах озера Неро, не було зруйновано чи спалено.

Line 30 / 35

From this point the Mongols moved to encircle the Grand Prince, who was gathering his militia on the River Sit.

From this point

the Mongols

moved

to encircle

the Grand Prince

who

was gathering

his militia

on the River Sit

з цього моменту

монголи

рушили

оточувати

великого князя

який

збирав

своє ополчення

на річці Сіть

З цього моменту монголи попрямували оточувати великого князя, який збирав ополчення на річці Сіть.

Line 31 / 35

The citizens of Yaroslavl, a city founded by Grand Prince Yaroslav the Wise, opposed the Mongols.

The citizens

of Yaroslavl

a city

founded

by Grand Prince

Yaroslav the Wise

opposed

the Mongols

мешканці

Ярославля

міста

заснованого

великим князем

Ярославом Мудрим

чинили опір

монголам

Мешканці Ярославля, міста, заснованого великими князем Ярославом Мудрим, чинили опір монголам.

Line 32 / 35

In ancient times at the site of the current kremlin, there was a wooden fortress on the River Volga.

In ancient times

at the site

of the current kremlin

there was

a wooden fortress

on the River Volga

у стародавні часи

на місці

сучасного кремля

була

дерев'яна фортеця

на річці Волзі

У стародавні часи на місці сучасного кремля розташовувалася дерев'яна фортеця на річці Волзі.

Line 33 / 35

The prince of Yaroslavl and his retinue left for the Sit River, but the city residents did not surrender.

The prince

of Yaroslavl

and

his retinue

left

for the Sit River

but

the city residents

did not surrender

князь

Ярославля

і

його дружина

пішли

до річки Сіть

але

мешканці міста

не здалися

Ярославльський князь і його дружина пішли до річки Сіть, але містяни не здалися.

Line 34 / 35

The citizens of Yaroslavl fought desperately, but the forces were not equal.

The citizens

of Yaroslavl

fought

desperately

but

the forces

were

not

equal

мешканці

Ярославля

билися

відчайдушно

але

сили

були

не

рівні

Вони билися відчайдушно, але сили були нерівні.

Line 35 / 35

The Mongols killed everyone and burned the city.

The Mongols

killed

everyone

and

burned

the city

монголи

вбили

кожного

і

спалили

місто

Монголи вбили всіх і спалили місто.