Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

The Mongol Invasion of Northeastern Ancient Rus - Part 4/5

Монгольське вторгнення у північно-східну Стародавню Русь (4/5)

Mongol Assault

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The Mongol Invasion of Northeastern Ancient Rus

The

Mongol

Invasion

of Northeastern

Ancient

Rus

-

монгольське

вторгнення

північно-східної

Стародавньої

Русі

Монгольське вторгнення у північно-східну Стародавню Русь

Line 1 / 23

By capturing Uglich, the Mongols covertly encircled the main forces of Grand Prince George Vsevolodovich.

By capturing

Uglich

the Mongols

covertly

encircled

the main forces

of Grand Prince

George Vsevolodovich

захопивши

Углич

монголи

таємно

оточили

головні сили

великого князя

Георгія Всеволодовича

Захопивши Углич, монголи таємно оточили основні сили великого князя Георгія Всеволодовича.

Line 2 / 23

Early in the morning of March fourth, the Mongols suddenly attacked the Russian troups stationed in the villages along the River Sit.

Early

in the morning

of March fourth

the Mongols

suddenly

attacked

the Russian troups

stationed

in the villages

along the River Sit

рано

вранці

четвертого березня

монголи

раптово

атакували

руські війська

розташовані

у селах

уздовж річки Сіть

Рано вранці четвертого березня монголи раптово атакували руські війська, розташовані у селах уздовж річки Сіть.

Line 3 / 23

The Russians fought fiercely causing great damage to the enemy.

The Russians

fought

fiercely

causing

great damage

to the enemy

русичі

билися

люто

завдаючи

величезних втрат

ворогу

Русичі билися люто, завдаючи ворогу величезних втрат.

Line 4 / 23

A monument stands near the hamlet of Boshonka, at the site of the first battle between the Mongols and the warlord Dorozh' patrol squad.

A monument

stands

near the hamlet

of Boshonka

at the site

of the first battle

between the Mongols

and

the warlord Dorozh'

patrol squad

пам'ятник

стоїть

неподалік від села

Бошонка

на місці

першої битви

між монголами

і

воєводи Дорожа

дозорним загоном

Неподалік від села Бошонка, на місці першої битви між монголами і дозорним загоном воєводи Дорожа, встановлено пам'ятник.

Line 5 / 23

A patrol unit was defending the approaches to the River Sit on the Tver side, but the Mongols struck in the rear from the village of Koi.

A patrol unit

was defending

the approaches

to the River Sit

on the Tver side

but

the Mongols

struck

in the rear

from the village of Koi

дозорний загін

охороняв

підходи

до річки Сіть

на тверській стороні

але

монголи

вдарили

з тилу

з боку села Кой

Дозорний загін охороняв підступи до річки Сіть на тверській стороні, але монголи вдарили з тилу, з боку села Кой.

Line 6 / 23

The warlord Dorozh managed to tell the Grand Prince about the Mongol's attack, but his men perished on the banks of the river and were buried in the local cemetery.

The warlord Dorozh

managed

to tell

the Grand Prince

about

the Mongol's attack

but

his men

perished

on the banks

of the river

and

were buried

in the local cemetery

воєвода Дорож

зумів

повідомити

великому князю

про

атаку монголів

але

його люди

загинули

на берегах

річки

і

були поховані

на місцевому кладовищі

Воєводі Дорожу вдалося повідомити великому князю про атаку монголів, але його люди загинули на берегах річки і були поховані на місцевому кладовищі.

Line 7 / 23

On the banks and ice of the Sit River, Russian soldiers from the central and right flank regiments fought numerous Mongol troups.

On the banks

and ice

of the Sit River

Russian soldiers

from

the central

and

right flank

regiments

fought

numerous

Mongol troups

на берегах

і льоду

річки Сіті

руські солдати

з

центральних

і

правофлангових

полків

билися

численними

монгольськими військами

На берегах і льоду річки Сіті руські солдати центральних і правофлангових полків билися з численними монгольськими військами.

Line 8 / 23

As a sign of grief for those Russian princes and warriors killed in the battle, a monument was set on a hill.

As

a sign

of grief

for those Russian

princes

and

warriors

killed

in the battle

a monument

was set

on a hill

як

знак

скорботи

для тих руських

князів

і

воїнів

вбитих

у битві

монумент

був встановлений

на пагорбі

На знак скорботи за руськими князями і воїнами, які загинули у битві, на пагорбі було встановлено монумент.

Line 9 / 23

Heavily outnumbered by the Mongols, caught by a surprise attack, the Russian troups perished on the Sit River.

Heavily outnumbered

by the Mongols

caught

by a surprise attack

the Russian troups

perished

on the Sit River

перебуваючи у значній меншості

по відношенню до монголів

спіймані

раптовою атакою

руські війська

загинули

на річці Сіть

Перебуваючи у значній меншості і будучи захопленими зненацька раптовою атакою монголів, руські війська були знищені на річці Сіть.

Line 10 / 23

Grand Prince George Vsevolodovich fought alongside his warriors and was killed in the hamlet of Yurievsky.

Grand Prince

George Vsevolodovich

fought

alongside

his warriors

and

was killed

in the hamlet

of Yurievsky

великий князь

Георгій Всеволодович

бився

пліч-о-пліч

своїх воїнів

і

був вбитий

в селі

Юр'євському

Великий князь Георгій Всеволодович бився пліч-о-пліч зі своїми воїнами і був вбитий у селі Юр'євському.

Line 11 / 23

Here a chapel was built where people offer prayers every year in honor of the dead.

Here

a chapel

was built

where

people

offer

prayers

every year

in honor

of the dead

тут

каплиця

була збудована

де

люди

пропонують

молитви

щорічно

в пам'ять

загиблих

Тут було збудовано каплицю, в якій люди щорічно моляться в пам'ять про загиблих.

Line 12 / 23

While returning from Byelo-ozera, Cyril, the Bishop of Rostov, found the decapitated remains of Grand Prince George Vsevlodovich on the battlefield by the River Sit.

While

returning

from Byelo-ozera

Cyril

the Bishop of Rostov

found

the decapitated remains

of Grand Prince

George Vsevlodovich

on the battlefield

by the River Sit

під час

повернення

з Білоозера

Кирило

єпископ Ростова

знайшов

обезголовлені останки

великого князя

Георгія Всеволодовича

на полі битви

неподалік від річки Сіть

Повертаючись з Білоозера, Кирило, єпископ Ростовський, знайшов на полі битви неподалік від річки Сіть обезголовлені останки великого князя Георгія Всеволодовича.

Line 13 / 23

He transferred the remains of the Grand Prince to Rostov.

He

transferred

the remains

of the Grand Prince

to Rostov

він

перевіз

останки

великого князя

до Ростова

Він перевіз їх до Ростова.

Line 14 / 23

Later the Grand Prince's relics were moved to the Assumption Cathedral of Vladimir, to the family vault of Vladimir's Grand Princes.

Later

the Grand Prince's relics

were moved

to the Assumption Cathedral

of Vladimir

to the family vault

of Vladimir's

Grand Princes

пізніше

мощі великого князя

були переміщені

до Успенського собору

Владимира

до усипальниці

Владимира

великих князів

Пізніше мощі великого князя були переміщені до Успенського собору у Владимирі, до усипальниці владимирських великих князів.

Line 15 / 23

The head of the Grand Prince, which was taken to be shown to Batu Khan, was also found and put together with the body in the coffin.

The head

of the Grand Prince

which

was taken

to be shown

to Batu Khan

was found

also

and

put

together

with the body

in the coffin

голова

великого князя

яка

була взята

щоб бути показаною

Хану Батию

була знайдена

також

і

покладена

разом

з тілом

до труни

Голову великого князя, яку узяли, щоб показати Хану Батию, також було знайдено і покладено до труни поряд з тілом.

Line 16 / 23

To this day, the relics are in the cathedral.

To this day

the relics

are

in the cathedral

до сьогодні

мощі

є

у соборі

Мощі до сьогодні знаходяться у соборі.

Line 17 / 23

After the defeat of the Vladimir-Suzdal Principality, Batu Khan's troops besieged Torzhok.

After

the defeat

of the Vladimir-Suzdal

Principality

Batu Khan's troops

besieged

Torzhok

після

розгрому

Владимиро-Суздальского

князівства

військо Хана Батия

взяло в облогу

Торжок

Після розгрому Владимиро-Суздальського князівства військо Хана Батия взяло в облогу Торжок.

Line 18 / 23

Torzhok was the center of Novgorod's grain trade.

Torzhok

was

the center

of Novgorod's

grain trade

Торжок

був

центром

Новгорода

торгівлі зерном

Торжок був центром новгородської торгівлі зерном.

Line 19 / 23

The first church dedicated to Saints Boris and Gleb was built there.

The first church

dedicated

to Saints Boris and Gleb

was built

there

перша церква

присвячена

святим Борису і Глібу

була збудована

там

Тут було побудовано першу церкву на честь святих Бориса і Гліба.

Line 20 / 23

The inhabitants of Torzhok decided to defend their city to the end.

The inhabitants

of Torzhok

decided

to defend

their city

to the end

мешканці

Торжка

вирішили

захищати

своє місто

до кінця

Мешканці Торжка вирішили до останнього захищати своє місто.

Line 21 / 23

The heroic two week defense of Torzhok entered ancient Rus history as an example of the indefatigable Russian spirit.

The heroic

two week

defense

of Torzhok

entered

ancient Rus history

as an example

of the indefatigable

Russian

spirit

героїчна

двотижнева

оборона

Торжка

увійшла в

стародавню історію Русі

у якості прикладу

незламного

руського

духу

Героїчна двотижнева оборона Торжка увійшла у історію стародавньої Русі у якості прикладу незламного руського духу.

Line 22 / 23

Torzhok's defenders did not get help from Novgorod and fought alone.

Torzhok's defenders

did not get

help

from Novgorod

and

fought

alone

захисники Торжка

не отримали

допомоги

від Новгорода

і

билися

без сторонньої допомоги

Захисники Торжка не отримали допомоги від Новгорода і бились без сторонньої допомоги.

Line 23 / 23

It was only after a long assault that, on the fifth of March, Torzhok was captured and burned and the inhabitants killed.

It was

only

after

a long assault

that

on the fifth of March

Torzhok

was captured

and

burned

and

the inhabitants

killed

це було

лише

після

тривалого штурму

що

п'ятого березня

Торжок

було захоплено

і

спалено

а

мешканці

вбиті

Лише після тривалого штурму, п'ятого березня, Торжок було захоплено і спалено, а його мешканців - вбито.