Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

The Mongol Invasion of Northeastern Ancient Rus - Part 5/5

Монгольське вторгнення у північно-східну Стародавню Русь (5/5)

Ignach Cross

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The Mongol Invasion of Northeastern Ancient Rus

The

Mongol

Invasion

of Northeastern

Ancient

Rus

-

монгольське

вторгнення

північно-східної

Стародавньої

Русі

Монгольське вторгнення у північно-східну Стародавню Русь

Line 1 / 31

Novgorod was urgently preparing its defense.

Novgorod

was urgently preparing

its defense

Новгород

терміново готував

свою оборону

Новгород терміново готувався до оборони.

Line 2 / 31

Eighteen year old Alexander Yaroslavovich, Prince of Novgorod, was gathering a militia at the walls of the Saint Sophia Cathedral to prepare for the city's defense.

Eighteen year old

Alexander Yaroslavovich

Prince of Novgorod

was gathering

a militia

at the walls

of the Saint Sophia Cathedral

to prepare

for the city's defense

вісімнадцятирічний

Олександр Ярославович

князь Новгорода

збирав

ополчення

на стінах

собору Святої Софії

щоб приготуватися

до захисту міста

Вісімнадцятирічний Олександр Ярославович, новгородський князь, зібрав ратників на стінах собору Святої Софії щоб підготуватися до захисту міста.

Line 3 / 31

His citizens believed that Saint Sophia would protect them.

His citizens

believed

that

Saint Sophia

would protect

them

його піддані

вірили

що

Свята Софія

захистила б

їх

Його піддані вірили, що Свята Софія захистить їх.

Line 4 / 31

The main way to Novgorod for the Mongol hordes lay through the frozen Lake Seliger.

The main way

to Novgorod

for the Mongol hordes

lay

through

the frozen Lake Seliger

головний шлях

на Новгород

для монгольскої орди

пролягати

через

замерзле озеро Селігер

Головний шлях монгольських орд на Новгород пролягав через замерзле озеро Селигер.

Line 5 / 31

Following the footsteps of survivors fleeing from Torzhok and surrounding areas, Mongol cavalry troops advanced to Novgorod.

Following

the footsteps

of survivors

fleeing

from Torzhok

and

surrounding areas

Mongol cavalry troops

advanced

to Novgorod

слідуючи за

відбитками ніг

тих, хто залишились живими

втікаючих

з Торжка

та

околиць

монгольські кавалерійські війська

просувалися

до Новгорода

Слідуючи по п'ятах за людьми, які вижили і тікали з Торжка та околиць, монгольські кавалерійські війська просувалися до Новгорода.

Line 6 / 31

Russian investigators suggest two possible routes of the Mongols on the Seliger way, one of which was near the village of Yazhelbitsy.

Russian investigators

suggest

two possible routes

of the Mongols

on the Seliger way

one of which

was

near

the village of Yazhelbitsy

російські дослідники

говорять про

два можливі маршрути

монголів

на селігерському шляху

один з яких

був

біля

села Яжелбиці

Російські дослідники говорять про два можливі маршрути монголів на селигерському відрізку шляху, один з яких пролягав поряд з селом Яжелбиці.

Line 7 / 31

According to ancient chronicles, Batu Khan and his army came to Ignach Cross, the memorial sign on the road to Novgorod in mid March.

According to

ancient chronicles

Batu Khan

and

his army

came

to Ignach Cross

the memorial sign

on the road

to Novgorod

in mid March

згідно з

старовинними хроніками

Хан Батий

і

його армія

підійшли

до Ігнач Хреста

пам'ятного знака

на шляху

до Новгорода

у середині березня

Згідно зі старовинними хроніками, Хан Батий і його армія підійшли до Ігнач Хреста, пам'ятного знака на шляху до Новгорода, у середині березня.

Line 8 / 31

Suddenly Batu Khan ordered his soldiers to turn back and return south to the steppe.

Suddenly

Batu Khan

ordered

his soldiers

to turn back

and

return

south

to the steppe

раптом

Хан Батий

наказав

своїм солдатам

розвертатися

і

повертатися

на південь

до степу

І раптом Хан Батий наказав своїм солдатам повертатися на південь, до степу.

Line 9 / 31

What was the reason for such a decision, when he was just a short way from Novgorod?

What

was

the reason

for such a decision

when

he

was

just

a short way

from Novgorod

що

було

причиною

для такого рішення

коли

він

був

зовсім

недалеко

від Новгорода

Що ж було причиною такого рішення, адже він знаходився так близько до Новгорода?

Line 10 / 31

It might have been due to fatigue among the men or to the coming of the spring thaw.

It might

have been due

to fatigue

among

the men

or

to the coming

of the spring thaw

це могло

бути пов'язано

з втомою

серед

людей

або

через настання

весняного бездоріжжя

Це могло бути пов'язано з втомою його людей або ж із весняним бездоріжжям.

Line 11 / 31

The second suggested route of the Mongols ran along the River Sheverdiha.

The second

suggested

route

of the Mongols

ran

along

the River Sheverdiha

другий

приблизний

маршрут

монголів

проходив

уздовж

річки Шевердихи

Другим ймовірним маршрутом монголів вважається шлях уздовж річки Шевердихи.

Line 12 / 31

It is believed that at the confluence of the River Tsynovliya, near the hamlet of Ignashevka, the mythical Ignach Cross was erected, which mysteriously made the invincible Mongol army turn back to the steppe.

It is believed

that

at the confluence

of the River Tsynovliya

near the hamlet

of Ignashevka

the mythical Ignach Cross

was erected

which

mysteriously

made

the invincible

Mongol army

turn back

to the steppe

вважається

що

в місці впадіння

річки Циновлі

біля села

Ігнашевка

міфічний Ігнач Хрест

був встановлений

який

загадковим чином

змусив

непереможну

монгольську армію

повернутися

до степу

Вважається, що у місці злиття з річкою Циновлею, біля села Ігнашевка, було встановлено міфічний Ігнач Хрест, який загадковим чином змусив непереможну монгольську армію повернутися до степу.

Line 13 / 31

Saint Sophia defended rich Novgorod and its thirty-five thousand inhabitants from the Mongol invasion.

Saint Sophia

defended

rich

Novgorod

and

its

thirty-five thousand

inhabitants

from the Mongol invasion

Свята Софія

захистила

заможний

Новгород

і

його

тридцять п'ять тисяч

мешканців

від монгольського вторгнення

Свята Софія захистила заможний Новгород і його тридцять п'ять тисяч мешканців від монгольського вторгнення.

Line 14 / 31

The huge army moved rapidly to the south without getting involved in long sieges in the Russian cities.

The huge army

moved

rapidly

to the south

without

getting involved

in long sieges

in the Russian cities

величезна армія

рушила

стрімко

на південь

без

втягнення

у тривалі облоги

руських міст

Величезна армія стрімко рушила на південь, не втягуючись у тривалі облоги руських міст.

Line 15 / 31

By late March, the Mongols came to ancient Kozelsk on the bank of the River Zhizdra.

By late March

the Mongols

came

to ancient Kozelsk

on the bank

of the River Zhizdra

до кінця березня

монголи

прийшли

до старовинного Козельська

на березі

річки Жиздри

До кінця березня монголи досягли старовинного Козельська на березі річки Жиздри.

Line 16 / 31

A wooden fortress was set on naturally high earthworks with deep moats.

A wooden fortress

was set

on

naturally

high earthworks

with deep moats

дерев'яна фортеця

була встановлена

на

природно

високих земляних укріпленнях

з глибокими ровами з водою

Дерев'яна фортеця була розташована на високих природних земляних укріпленнях з глибокими ровами з водою.

Line 17 / 31

The inhabitants, led by seven year old Prince Vasily, refused to surrender the city to Batu Khan.

The inhabitants

led

by seven year old

Prince Vasily

refused

to surrender

the city

to Batu Khan

мешканці

ведені

семирічним

князем Василем

відмовилися

здати

місто

Хану Батию

Мешканці з семирічним князем Василем на чолі відмовилися здати місто Хану Батию.

Line 18 / 31

The famous seven week defense of Kozelsk began.

The

famous

seven week

defense

of Kozelsk

began

-

легендарна

семитижнева

оборона

Козельська

розпочалась

Розпочалася легендарна семитижнева оборона Козельська.

Line 19 / 31

The Russians persistently repulsed the Mongols, who attacked with a variety of siege weapons.

The Russians

persistently

repulsed

the Mongols

who

attacked

with

a variety

of siege weapons

русичі

вперто

відбивались від

монголів

які

наступали

з

великою кількістю

знарядь для облоги

Русичі вперто відбивалися від монголів, які наступали, використовуючи велику кількість різноманітних знарядь для облоги.

Line 20 / 31

In mid May, the Mongols began a decisive assault.

In mid May

the Mongols

began

a decisive assault

в середині травня

монголи

розпочали

вирішальний штурм

У середині травня монголи розпочали вирішальний штурм.

Line 21 / 31

All the defenders were killed.

All the defenders

were killed

усі захисники

були вбиті

Усіх захисників було вбито.

Line 22 / 31

Four thousand steppe warriors laid their heads at the walls of Kozelsk.

Four thousand

steppe warriors

laid

their heads

at the walls

of Kozelsk

чотири тисячі

степових воїнів

поклали

свої голови

біля мурів

Козельська

Чотири тисячі степових воїнів поклали свої голови під мурами Козельська.

Line 23 / 31

Batu Khan ordered the burning of what he called, "the evil town", and the main citizens were killed.

Batu Khan

ordered

the burning

of what he called

the evil town

and

the main citizens

were killed

Хан Батий

наказав

спалення

того, що він назвав

лихим містом

а

головні мешканці

були вбиті

Хан Батий наказав спалити те, що він назвав "лихим містом", а найбільш впливових мешканців було страчено.

Line 24 / 31

After taking Kozelsk, the Mongols left the Russian principalities and went to the steppe.

After

taking

Kozelsk

the Mongols

left

the Russian principalities

and

went

to the steppe

після

захоплення

Козельська

монголи

залишили

руські князівства

і

пішли

до степу

Після захоплення Козельська монголи залишили руські князівства і пішли до степу.

Line 25 / 31

Russian cities were burned, and urban culture was destroyed.

Russian cities

were burned

and

urban culture

was destroyed

руські міста

були спалені

а

міська культура

була знищена

Руські міста було спалено, а міську культуру - знищено.

Line 26 / 31

About half the population of the Vladimir-Suzdal Principality was killed.

About

half the population

of the Vladimir-Suzdal

Principality

was killed

близько

половини населення

Владимиро-Суздальського

князівства

було вбито

Близько половини населення Владимиро-Суздальського князівства було вбито.

Line 27 / 31

Yaroslav Vsevolodovich became the Grand Prince of Vladimir.

Yaroslav Vsevolodovich

became

the Grand Prince

of Vladimir

Ярослав Всеволодович

став

великим князем

Владимира

Ярослав Всеволодович став великим князем Владимирським.

Line 28 / 31

In spite of its heroic resistance, ancient Rus became a vassal of the Mongol Empire of the Golden Horde and paid tribute for more than two centuries.

In spite of

its heroic resistance

ancient Rus

became

a vassal

of the Mongol Empire

of the Golden Horde

and

paid tribute

for

more than

two centuries

незважаючи на

героїчний опір

Стародавня Русь

стала

васалом

Монгольської імперії

Золотої Орди

і

платила данину

протягом

більше ніж

двох століть

Незважаючи на героїчний опір, Стародавня Русь перетворилась на васала Монгольської імперії Золотої Орди і більше двох століть платила ій данину.

Line 29 / 31

The main reason for the Russian misfortunes was the fact that the Russian princes, descendants of Rurik, failed to unite to repel the Mongol invasion together.

The main reason

for the Russian misfortunes

was

the fact that

the Russian princes

descendants of Rurik

failed

to unite

to repel

the Mongol invasion

together

головною причиною

для руських нещасть

був

факт, що

руські князі

нащадки Рюрика

не зуміли

об'єднатися

щоб перемогти

монгольське нашестя

разом

Головною причиною руських нещасть було те, що руські князі, нащадки Рюрика, не зуміли об'єднатися заради спільної перемоги над монгольським нашестям.

Line 30 / 31

Only by uniting the ancient Russian forces around Moscow, could the Grand Prince Dmitriy Donskoi defeat the nomads in open battle.

Only

by uniting

the ancient Russian forces

around Moscow

could

the Grand Prince

Dmitriy Donskoi

defeat

the nomads

in open battle

лише

об'єднавши

давньоруські сили

навколо Москви

міг

великий князь

Дмитро Донський

завдати поразки

кочівникам

у відкритому бою

Лише об'єднавши давньоруські сили навколо Москви великий князь Дмитро Донський зумів завдати кочівникам поразки у відкритому бою.

Line 31 / 31

Thus beginning the liberation of Rus from vassal obligation.

Thus

beginning

the liberation

of Rus

from vassal obligation

завдяки цьому

починаючи

звільнення

Русі

від васальних зобов'язань

З цього і почалося звільнення Русі від васальних зобов'язань.