Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"North To Alaska" - Johnnie Horton

"На Північ на Аляску"" - Джонні Гортон

North To Alaska

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 21

Way up north, north to Alaska

Way

up north

north

to

Alaska

шлях

на північ

північ

на

Аляску

Далеко на північ, на північ на Аляску

Line 2 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on

North

to

Alaska

go north

the rush

is on

північ

на

Аляску

йти на північ

лихоманка

триває

На північ на Аляску, йдемо на північ, лихоманка не стихає

Line 3 / 21

Big Sam left Seattle in the year of '92 (1892), with George Pratt, his partner, and brother Billy, too

Big

Sam

left

Seattle

in the year

of ninety-two

With

George Pratt

his partner

and

brother

Billy

too

великий

Сем

залишив

Сіетл

у році

дев'яносто-другому

з

Джорджем Преттом

своїм компаньйоном

та

братом

Біллі

також

Великий Сем залишив Сіетл У році дев'яносто другому, З Джорджем Преттом, своїм компаньйоном, А також братом Біллі

Line 4 / 21

They crossed the Yukon River and found the bonanza gold

They

crossed the Yukon River

and

found

the bonanza gold

вони

переправилися через Річку Юкон

та

знайшли

багатющу золоту жилу

Вони переправилися через Річку Юкон та знайшли золоте дно

Line 5 / 21

Below that old white mountain, just a little southeast of Nome

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of

Nome

під

тією

старою

білою

горою

зовсім

трохи

на південний схід

від

Нома

Під тією старою білою горою, Трохи на південний схід від Нома

Line 6 / 21

Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below

Sam

crossed

the

majestic

mountains

to

the valleys

far below

Сем

перебрався

-

величні

гори

до

долин

далеко знизу

Сем перебрався через величні гори до долин, які лежали далеко знизу

Line 7 / 21

He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow

He

talked

to

his team

of huskies

as he mushed

on

through

the snow

він

розмовляв

до

своєї команди

хаскі

як він тягнув собачу упряжку

на

через

сніг

Рухаючись із командою своїх хаскі через снігові замети, він розмовляв з ними

Line 8 / 21

With the northern lights a-runnin' wild, in the land of the midnight sun

With

the northern lights

a-runnin' wild

in

the land

of the midnight sun

з

північним сяйвом

шаленіючим

у

землі

опівнічного сонця

З шаленіючим північним сяйвом, У землі опівнічного сонця

Line 9 / 21

Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of nineteen-one (1901)

Yes

Sam McCord

was

a

mighty

man

in the year

of nineteen-one

так

Сем МакКорд

був

-

могутнім

чоловіком

у році

одна тисяча дев'ятсот першому

Так, Сем МакКорд був могутнім чоловіком У році одна тисяча дев'ятсот першому (1901)

Line 10 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin'

Where

the river

is winding

big

nuggets

they

are finding

там, де

річка

звивається

великі

самородки

вони

знаходять

Там, де річка звивається, великі самородки вони знайшли

Line 11 / 21

North to Alaska, Go north, the rush is on, Way up north, north to Alaska

North

to

Alaska

go north

the rush

is on

Way

up north

north

to

Alaska

північ

на

Аляску

йти на північ

лихоманка

триває

шлях

на північ

північ

на

Аляску

На північ на Аляску, йдемо на північ, лихоманка не стихає, Way up north, north to Alaska

Line 12 / 21

George turned to Sam with his gold in his hand

George

turned

to Sam

with

his gold

in his hand

Джордж

повернувся

до Сема

зі

своїм золотом

у своїй руці

Джордж повернувся до Сема, Тримаючи золото у руці

Line 13 / 21

Said, "Sam, you're a-lookin' at a lonely, lonely man

(he) said

Sam

you

are looking

at

a

lonely

lonely

man

(він) сказав

Сем

ти

дивишся

на

-

одинокого

самотнього

чоловіка

Сказав, "Сем, ти дивишся на одинокого, самотнього чоловіка

Line 14 / 21

I'd trade all the gold that's buried in this land

I

would trade

all

the gold

that

is buried

in this land

я

обміняв би

все

золото

яке

поховане

у цій землі

Я обміняв би все золото, заховане у цій землі

Line 15 / 21

For one small band of gold to place on sweet little Jenny's hand

For

one small band

of gold

to place

on

sweet

little

Jenny's

hand

на

одну маленьку каблучку

із золота

щоб надіти

на

коханої

маленьку

Дженні

ручку

На одну невелику каблучку із золота, щоб надіти її на маленьку ручку коханої Дженні"

Line 16 / 21

'Cause a man needs a woman to love him all the time

because

a man

needs

a woman

to love

him

all the time

тому що

чоловік

потребує

жінку

щоб кохала

його

увесь час

Тому що чоловіку потрібна жінка, яка кохала б його увесь час

Line 17 / 21

Remember, Sam, a true love is so hard to find

Remember

Sam

a true love

is

so

hard

to find

запам'ятай

Сем

справжнє кохання

є

так

важко

знайти

Запам'ятай, Сем, справжнє кохання Так складно знайти

Line 18 / 21

I'd build for my Jenny a honeymoon home

I

would build

for my Jenny

a honeymoon home

я

побудував би

для своєї Дженні

будинок для молодят

Я побудував би для своєї Дженні будинок для молодят

Line 19 / 21

Below that old white mountain just a little southeast of Nome."

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of

Nome

під

тією

старою

білою

горою

зовсім

трохи

на південний схід

від

Нома

Під тією старою білою горою, Трохи на південний схід від Нома

Line 20 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin'

Where

the river

is winding

big

nuggets

they

are finding

там, де

річка

звивається

великі

самородки

вони

знаходять

Там, де річка звивається, великі самородки вони знайшли

Line 21 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on

North

to

Alaska

go north

the rush

is on

північ

на

Аляску

йти на північ

лихоманка

триває

На північ на Аляску, йдемо на північ, лихоманка не стихає