Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Президент Сполучених Штатів Рональд Рейган, Берлін, Німеччина, 12 червня 1987 року

Berlin Wall

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 9

Today I say as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand,...

today

I say

as long as

this gate

is closed

as long as

this scar

of a wall

is permitted

to stand

сьогодні

я кажу

поки

ці ворота

є зачиненими

поки

цьому рубцю

стіни

дозволено

залишатися на своєму місці

Сьогодні я кажу, Поки ці ворота залишаються зачиненими, поки цьому рубцю стіни дозволено залишатися на своєму місці,...

Line 2 / 9

...it is not the German question alone that remains open but the question of freedom for all mankind.

it is not

the German question

alone

that

remains

open

but

the question

of freedom

for all mankind

це не є

німецьке питання

тільки

яке

залишається

відкритим

але

питання

свободи

для усього людства

...це питання залишається відкритим не тільки для німців, воно є важливим для свободи усього людства.

Line 3 / 9

In the nineteen fifties, [Soviet President] Khrushchev predicted: "We will bury you".

in the 1950's

Soviet President Khrushchev

predicted

we will bury you

у 1950-х

радянський президент Хрущов

пророкував

ми поховаємо вас

У 1950-х [радянський президент] Хрущов пророкував: "Ми поховаємо вас".

Line 4 / 9

But in the West today we see a free world that has achieved a level of prosperity and well being unprecedented in all human history.

but

in the West

today

we see

a free world

that

has achieved

a level

of prosperity

and

well being

unprecedented

in all human history

але

на Заході

сьогодні

ми бачимо

вільний світ

який

досяг

рівня

процвітання

і

благополуччя

безпрецедентного

в усій людській історії

Aле сьогодні на Заході ми бачимо вільний світ, який досяг такого рівня процвітання і благополуччя, який є безпрецедентним в усій історії людства.

Line 5 / 9

In the Communist world we see failure.

in the Communist world

we see

failure

в комуністичному світі

ми спостерігаємо

крах

В коммунистическом мире мы наблюдаем провал.

Line 6 / 9

There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace.

there is

one sign

the Soviets

can make

that

would be unmistakable

that

would advance

dramatically

the cause

of freedom

and

peace

є

один жест

Совєти

можуть зробити

який

був би вірним

який

зміцнив би

кардинально

основу

свободи

і

миру

Є один жест, який можуть зробити Совєти, і який, безперечно, був би вірним і кардинально зміцнив би основи свободи і миру.

Line 7 / 9

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate.

General Secretary Gorbachev

if

you seek

peace

if

you seek

prosperity

for the Soviet Union

and

Eastern Europe

if

you seek

liberalization

come

here

to this gate

генеральний секретар Горбачов

якщо

ви прагнете

миру

якщо

ви прагнете

процвітання

для Радянського Союзу

і

Східної Європи

якщо

ви зацікавлені в

лібералізації

прийдіть

сюди

до цих воріт

Генеральний секретар Горбачов, якщо ви прагнете миру, якщо ви прагнете процвітання Радянського Союзу і Східної Європи, якщо ви зацікавлені в лібералізації, прийдіть сюди, до цих воріт.

Line 8 / 9

Mr. Gorbachev, open this gate.

Mister Gorbachev

open

this gate

містер Горбачов

відкрийте

ці ворота

Містер Горбачов, відкрийте ці ворота.

Line 9 / 9

Mr. Gorbachev, tear down this wall!

Mister Gorbachev

tear down

this wall

містер Горбачов

знесіть

цю стіну

Містер Горбачов, знесіть цю стіну!