Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"The Shores of Normandy" by Jim Radford

"Береги Нормандії" у виконанні Джима Редфорда

Pentatronix

Натисніть тут, щоб переглянути відео.

Натисніть тут для прослуховування аудіо.

Line 1 / 24

In the cold gray light of the 6th of June in the year of 44,

in the cold gray light

of the sixth

of June

in the year of forty-four

у непривітному сірому світлі

шостого

червня

в сорок четвертому році

У непривітному сірому світлі 6 червня 44-го року,

Line 2 / 24

The Empire Larch sailed out from Poole to join with thousands more.

the Empire Larch

sailed out

from Poole

to join

with thousands

more

"Емпайр Ларч"

виплив

з Пула

щоб об'єднатися

з тисячами

інших

"Емпайр Ларч" вийшов з гавані Пула, щоб приєднатися до тисяч інших.

Line 3 / 24

The largest fleet the world had seen, we sailed in close array,

the largest fleet

the world

had seen

we sailed

in close array

найбільший флот

світ

бачив

ми пливли

в щільному бойовому порядку

Бувши найбільшим флотом у світовій історії, ми пливли в компактному бойовому порядку,

Line 4 / 24

And we set our course for Normandy at the dawning of the day.

and

we set

our course

for Normandy

at the dawning

of the day

і

ми встановили

наш курс

на Нормандію

на світанку

дня

І взяли курс на Нормандію на світанку дня.

Line 5 / 24

There was not one man in all our crew but knew what lay in store,

there was

not one man

in all our crew

but knew

what lay in store

був

жоден чоловік

у всьому нашому екіпажі

але знав

що відкладено про запас

Жоден з членів наших екіпажів не знав, що нам уготовано долею,

Line 6 / 24

For we had waited for that day through five long years of war.

for (because)

we had waited

for that day

through five long years

of war

тому що

ми чекали

того дня

протягом п'яти довгих років

війни

Але ми чекали того дня усі п'ять довгих років війни.

Line 7 / 24

We knew that many would not return, but all our hearts were true,

we knew

that

many would not return

but

all our hearts

were true

ми знали

що

багато хто не повернеться

але

всі наші серця

залишалися вірними своєму обов'язку

Ми знали, що багато хто з нас не повернеться, але всі наші серця залишалися вірними своєму обов'язку,

Line 8 / 24

For we were bound for Normandy, where we had a job to do.

for (because)

we were bound

for Normandy

where

we had

a job to do

тому що

ми прямували

до Нормандії

де

ми мали

роботу, яку потрібно зробити

Ми прямували до Нормандії, де на нас чекала робота, яку потрібно було зробити.

Line 9 / 24

Now the Empire Larch was a deep-sea tug with a crew of thirty-three,

now

the Empire Larch

was

a deep sea tug

with a crew

of thirty-three

зараз

"Емпайр Ларч"

був

морським буксиром

з екіпажем

тридцяти трьох

Так ось, "Емпайр Ларч" був морським буксиром з тридцятьма трьома членами екіпажу,

Line 10 / 24

And I was just the galley boy on my first trip to sea.

and

I was

just (merely, only)

the galley boy

on my first trip

to sea

а

я був

лише

камбузним хлопчиком

в моїй першій подорожі

в море

А я був всього лише посудомийником і це був мій перший вихід в море.

Line 11 / 24

I little thought when I left home of the dreadful sights I'd see,

I thought

little

when

I left home

of the dreadful sights

I would see

я думав

небагато

коли

я залишив домівку

про страшні видовища

мені судилося побачити

Залишаючи рідну домівку, я особливо не думав про страшні видовища, які мені судилося побачити,

Line 12 / 24

But I came to manhood on the day that I first saw Normandy.

but

I came

to manhood

on the day

that

I first saw

Normandy

але

я прийшов

до змужніння

в день

який

я вперше побачив

Нормандію

Але в той день, коли я вперше побачив Нормандію, я змужнів.

Line 13 / 24

At Arromanches off the Beach of Gold, 'neath the rockets' deadly glare,

At Arromanches

off the Beach of Gold ("Gold Beach")

beneath the rockets' deadly glare

поблизу Арроманшу

неподалік від Золотого Пляжу

під смертоносним сяянням снарядів

На Золотому Пляжі Арроманшу, під смертоносним сяйвом пролітаючих снарядів,

Line 14 / 24

We towed our blockships into place and we built a harbour there.

we towed

our blockships

into place

and

we built

a harbour

there

ми відбуксирували

наші брандери

на місце

і

ми збудували

пристань

там

Ми відбуксирували наші брандери у потрібне місце і збудували там пристань.

Line 15 / 24

'Mid shot and shell we built it well, as history does agree,

amid shot and shell

we built it

well

as

history does agree

серед пострілу і снаряду

ми будували її

добротно

як і

історія погоджується

Серед шквалу куль і снарядів ми добротно будували її, це підтверджує історія,

Line 16 / 24

While brave men died in the swirling tide on the shores of Normandy.

while

brave men died

in the swirling tide

on the shores

of Normandy

в той час, коли

хоробрі чоловіки загинули

у вируючій хвилі

на берегах

Нормандії

В той час, коли сміливці гинули в вируючому прибої на берегах Нормандії.

Line 17 / 24

For every hero's name that's known, a thousand died as well.

for every hero's name

that is known

a thousand died

as well (in addition, also)

з ім'ям кожного героя

яке відоме

тисяча померла

також

Разом з кожним відомим світу героєм вмирала тисяча не настільки відомих.

Line 18 / 24

On stakes and wires their bodies hung, rocked in the ocean swell,

on stakes and wires

their bodies hung

rocked

in the ocean swell

на кілках і колючому дроті

їхні тіла висіли

розгойдувані

в океанічній качці

На кілках і колючому дроті висіли їх тіла і мірно розгойдувалися океанічними валами,

Line 19 / 24

And many a mother wept that day for the sons they loved so well,

and

many a mother wept

that day

for the sons

they loved

so well

і

багатьох оплакувала мати

того дня

за синів

вони любили

так сильно

І багато матерів оплакували того дня своїх синів, яких вони любили так гаряче,

Line 20 / 24

Men who cracked a joke and cadged a smoke as they stormed the gates of Hell.

men

who cracked a joke

and

cadged (begged for) a smoke (cigarette)

as

they stormed

the gates of Hell

чоловіків

які розповідали жарти

і

випрошували сигарети

в той час, коли

вони штурмували

ворота пекла

Чоловіків, які жартували і стріляли сигарети, беручи приступом ворота пекла.

Line 21 / 24

As the years pass by, I can still recall the men I saw that day,

as

the years pass by

I can recall

still

the men

I saw

that day

хоча

роки проходять повз

я можу згадати

навіть зараз

чоловіків

я бачив

того дня

Хоча роки йдуть, але я все ще пам'ятаю чоловіків, яких бачив того дня,

Line 22 / 24

Who died upon that blood-soaked sand where now sweet children play,

who died

upon that blood soaked sand

where

now

sweet children play

які померли

на тому просоченому кров'ю піску

де

нині

милі діти граються

Які попрощалися зі своїми життями на тому просоченому кров'ю піску, на якому нині граються милі дітлахи,

Line 23 / 24

And those of you who were unborn, who've lived in liberty,

and

those of you

who were unborn

who have lived

in liberty

і

ті з вас

які були не народжені

які жили

в свободі

І ті з вас, хто ще не народився в той час, кому пощастило жити в умовах свободи,

Line 24 / 24

Remember those who made it so on the shores of Normandy.

remember those (men)

who made it

so

on the shores

of Normandy

пам'ятайте тих (чоловіків)

які зробили її

такою

на берегах

Нормандії

Пам'ятайте тих, хто завоював її на берегах Нормандії.