Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"Sound of Silence" composed by Paul Simon, sung by "Disturbed", album "Immortalized"

"звук мовчання" складено Полом Саймоном, проспівано "Disturbed", альбом "Immortalized"

World Trade Center 9-11-2001

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 34

Hello, darkness, my old friend!

hello

darkness

my

old

friend

привіт

темряво

мій

старий

приятель

Привіт, темряво, мій старий приятель

Line 2 / 34

I've come to talk with you again,

I

have come

to talk

with

you

again

я

прийшов

говорити

з

тобою

знову

Я знову прийшов з тобою говорити

Line 3 / 34

Because a vision softly creeping,

because

a vision

softly

creeping

бо

видіння

нишком

підкрадається

Бо було мені видіння

Line 4 / 34

Left its seeds while I was sleeping,

left

its

seeds

while

I

was sleeping

залишило

своє

насіння

поки

я

спав

І там, уві сні, залишило насіння

Line 5 / 34

And the vision that was planted in my brain,

and

the vision

that

was planted

in

my brain

і

видіння

яке

було посіяне

у

моєму мозку

те видіння мені у мозок проросло,

Line 6 / 34

Still remains,

still

remains

досі

залишається

і зараз там

Line 7 / 34

Within the sound of silence.

within

the sound

of silence

всередині

звуку

мовчання

Проникло в звук мовчання

Line 8 / 34

In restless dreams I walked alone,

in

restless

dreams

I

walked

alone

у

тривожних

снах

я

йшов

один

У тривожних снах я йшов один

Line 9 / 34

Narrow streets of cobblestone,

narrow

streets

of

cobblestone

вузькими

вулицями

з

бруківки

По вузьких кам'янистих вулицях

Line 10 / 34

'Neath the halo of a street lamp,

beneath

the halo

of

a street lamp

під

сяйвом

від

вуличного ліхтаря

У сяйві вуличного ліхтаря

Line 11 / 34

I turned my collar to the cold and damp,

I

turned

my collar

to

the cold

and

damp

я

підвернув

свій комір

від

холоду

та

сирості

Підвернув я комір свій, від холоду й сирості

Line 12 / 34

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light,

when

my eyes

were stabbed

by the flash

of a neon light

коли

мої очі

були поранені

спалахом

неонового світла

Коли раптом неону спалах осліпив мене

Line 13 / 34

That split the night,

that

split

the night

яке

розколювати

ніч

Прорвавши ніч

Line 14 / 34

And touched the sound of silence.

and

touched

the sound

of silence

і

торкнулося

звуку

мовчання

Торкнувшись звуку мовчання

Line 15 / 34

And in the naked light I saw,

and

in

the naked light

I

saw

і

в

неприхованому світлі

я

побачив

І в тому чистому світлі побачив я

Line 16 / 34

Ten thousand people, maybe more,

ten thousand

people

maybe

more

десять тисяч

людей

можливо

більше

Десяток тисяч людей, а може й більше

Line 17 / 34

People talking without speaking,

people

talking

without

speaking

людей

які говорять

без

вимовляння

Людей, які говорять, не мовлячи ні слова

Line 18 / 34

People hearing without listening,

people

hearing

without

listening

людей

які чують

без

слухання

Людей, які чують, не слухаючи нічого

Line 19 / 34

People writing songs that voices never share,

people

writing

songs

that

voices

never

share

людей

що складають

пісні

якими

голоси

ніколи

діляться

Людей, що складають пісні, які не співаються голосом

Line 20 / 34

And no one dared,

and

no one

dared

і

ніхто

насмілився

І ніхто не насмілився

Line 21 / 34

Disturb the sound of silence.

disturb

the sound

of silence

порушити

звук

мовчання

порушити цей звук мовчання

Line 22 / 34

Fools, said I, you do not know,

fools

said

I

you do not know

дурні

сказав

я

ви не знаєте

Дурні, я їм сказав, ви не знаєте,

Line 23 / 34

Silence like a cancer grows,

silence

like

a cancer

grows

тиша

як

рак

росте

Що тиша росте, немов ракова пухлина

Line 24 / 34

Hear my words that I might teach you,

hear

my words

that

I

might teach

you

послухайте

моїх слів

яких

я

можливо, навчу

вас

Ви слів моїх послухайте, можливо, я вас навчу

Line 25 / 34

Take my arms that I might reach you,

take

my arms

that

I

might reach

you

візьміть

мої руки

якими

я

можливо, дотягнуся до

вас

Візьміть мене за руки, можливо, я дотягнуся до вас

Line 26 / 34

But my words, like silent raindrops fell,

but

my words

like

silent

raindrops

fell

але

мої слова

як

тихі

краплі дощу

упали

Але слова мої тихими краплями дощу упали

Line 27 / 34

And echoed in the wells of silence;

and

echoed

in

the wells

of silence

і

відбилися ехом

у

колодязі

мовчання

Відбившись ехом у колодязі мовчання

Line 28 / 34

And the people bowed and prayed,

and

the people

bowed

and

prayed

і

люди

вклонялися

і

прохали

Люди ставали на коліна і благали

Line 29 / 34

To the neon god they made,

to the neon god

they

made

неонового бога

вони

зробили

Неонового бога, зробленого ними

Line 30 / 34

And the sign flashed out its warning,

and

the sign

flashed out

its

warning

і

знаміння

спалахнуло

своїм

попередженням

І як знаміння в спаласі, їм знак з'явився

Line 31 / 34

In the words that it was forming,

in

the words

that

it

was forming

у

словах

які

воно

утворювало

І у слова перетворився

Line 32 / 34

And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls,

and

the sign

said

the words

of the prophets

are written

on

the subway walls

і

знак

сказав

слова

пророків

написані

на

стінах тунелів

Той знак сказав: слова пророків написані на стінах тунелів

Line 33 / 34

And tenement halls,

and

tenement

halls

і

квартирних

залах

І в кімнатах осель

Line 34 / 34

And whispered in the sound of silence.

and

whispered

in

the sound

of silence

і

прошепотів

у

звуці

мовчання

І прошепотів у звуці мовчання