Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag
Битва при Трафальгарі

Іспанські Дами, 1795

Натисніть тут, щоб переглянути відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 48

Farewell and adieu to you Spanish ladies

farewell

and

adieu

to you

Spanish

ladies

щасливо залишатися

та

прощавайте

вам

іспанські

дами

Прощавайте та щасливо вам залишатися, іспанські дами

Line 2 / 48

Farewell and adieu to you ladies of Spain

farewell

and

adieu

to you

ladies

of Spain

щасливо залишатися

та

прощавайте

вам

дами

Іспанії

Прощавайте та щасливо вам залишатися, дами Іспанії

Line 3 / 48

For we have received orders to sail to Old England

for

we

have received

orders

to sail

to

old

England

для

ми

отримали

накази

пливти

до

старої

Англії

Ми отримали наказ пливти до старої Англії

Line 4 / 48

We hope in a short time to see you again

we

hope

in a short time

to see

you

again

ми

сподіваємося

невдовзі

побачити

вас

знову

Але сподіваємося невдовзі побачити вас знову

Line 5 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors

we

will rant

and

we

will roar

like

true

British

sailors

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

як

Справжні

британські

моряки

Ми будемо горланити та шуміти як справжні британські моряки

Line 6 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas

we

will rant

and

we

will roar

along

the

salt

seas

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

разом із

-

солоними

морями

Ми будемо горланити та шуміти разом із солоними морями

Line 7 / 48

Until we strike soundings in the Channel of Old England,

until

we

strike

soundings

in

the Channel

of

old

England

поки

ми

візьмемо

глибини

в

каналі

-

старої

Англії

Поки не візьмемо глибини в каналі старої Англії

Line 8 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues

from

Ushant

to

Scilly

it is

thirty-five leagues

від

Уессана

до

Сіллі

є

Сто сорок миль

Від Уессана до Сіллі - Сто сорок миль

Line 9 / 48

We hove our ship to, with the wind o' southwest, boys

we

hove

our

ship

to

with

the wind

out of

southwest

boys

ми

повернули

наш

корабель

на

з

вітром

з

південного заходу

хлопці

Ми повернули наш корабель за допомогою південно-західного вітру, хлопці

Line 10 / 48

We hove our ship to deep soundings to take

we

hove

our

ship

to

deep

soundings

to take

ми

повернули

наш

корабель

на

великі

глибини

братимемо

Ми повернули наш корабель і братимемо великі глибини

Line 11 / 48

'Twas forty-five fathoms with a white sandy bottom

it was

forty-five

fathoms

with

a

white

sandy

bottom

там було

сорок п'ять

морських саженів

з

-

білим

піщаним

дном

Там було сорок п'ять морських саженів з білим піщаним дном

Line 12 / 48

So we squared our main yard and up Channel did make,

so

we

squared

our

main yard

and

up

Channel

did make

тому

ми

вирівняли

наш

грот-рей

та

уверх по

каналу

зайшли

Тому ми вирівняли наш грот-рей та зайшли у канал

Line 13 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors

we

will rant

and

we

will roar

like

true

British

sailors

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

як

Справжні

британські

моряки

Ми будемо горланити та шуміти як справжні британські моряки

Line 14 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas

we

will rant

and

we

will roar

along

the

salt

seas

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

разом із

-

солоними

морями

Ми будемо горланити та шуміти разом із солоними морями

Line 15 / 48

Until we strike soundings in the Channel of Old England

until

we

strike

soundings

in

the Channel

of

old

England

поки

ми

візьмемо

глибини

в

каналі

-

старої

Англії

Поки не візьмемо глибини в каналі старої Англії

Line 16 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from

Ushant

to

Scilly

it is

thirty-five leagues

від

Уессана

до

Сіллі

є

Сто сорок миль

Від Уессана до Сіллі - Сто сорок миль

Line 17 / 48

Now let every man drink up his full bumper

now

let

every

man

drink up

his

full

bumper

тепер

нехай

кожен

чоловік

вип'є

свій

повний

бокал

І тепер нехай кожен вип'є свій повний бокал

Line 18 / 48

Let every man drink up his full glass

let

every

man

drink up

his

full

glass

нехай

кожен

чоловік

вип'є

свій

повний

стакан

Нехай кожен вип'є свій повний стакан

Line 19 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy

we

will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

ми

будемо пити

та

веселитися

і

втопимо

меланхолію

Ми будемо пити, веселитися і втопимо меланхолію

Line 20 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is

to

the health

of

each

true hearted

lass

і

ось

за

здоров'я

-

кожної

щирої

дівчини

І ось - за здоров'я кожної щирої дівчини

Line 21 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors

we

will rant

and

we

will roar

like

true

British

sailors

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

як

Справжні

британські

моряки

Ми будемо горланити та шуміти як справжні британські моряки

Line 22 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas

we

will rant

and

we

will roar

along

the

salt

seas

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

разом із

-

солоними

морями

Ми будемо горланити та шуміти разом із солоними морями

Line 23 / 48

Until we strike soundings in the Channel of Old England

until

we

strike

soundings

in

the Channel

of

old

England

поки

ми

візьмемо

глибини

в

каналі

-

старої

Англії

Поки не візьмемо глибини в каналі старої Англії

Line 24 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from

Ushant

to

Scilly

it is

thirty-five leagues

від

Уессана

до

Сіллі

є

Сто сорок миль

Від Уессана до Сіллі - Сто сорок миль

Line 25 / 48

The first land we sighted was called the Dodman

the first

land

we

sighted

was called

the

Dodman

перша

земля

ми

побачили

називалась

-

Додман

Перша земля, яку ми побачили, називалась Додман

Line 26 / 48

Next Ram's Head off Plymouth, Start, Portland, and Wight

next

Ram's Head

off

Plymouth

Start

Portland

and

Wight

далі

Реймхед

біля

Плімуту

Старт

Портленд

та

Вайт

далі - Реймхед біля Плімуту, Старт Портленд та Вайт

Line 27 / 48

We sailed then by Beachy, by Fairly and Dover

we

sailed

then

by

Beachy

by

Fairly

and

Dover

ми

пропливли

потім

повз

Бічі

повз

Фейрлі

та

Дувр

Потім ми пропливли повз Бічі, Фейрлі та Дувр

Line 28 / 48

Then bore straight away for the South Foreland light

then

bore

straight away

for

the

South Foreland

light

далі

пробили собі шлях

відразу

до

-

Саут-Форленд

маяка

І далі пробили собі шлях одразу до маяка Саут-Форленд

Line 29 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors

we

will rant

and

we

will roar

like

true

British

sailors

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

як

Справжні

британські

моряки

Ми будемо горланити та шуміти як справжні британські моряки

Line 30 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas

we

will rant

and

we

will roar

along

the

salt

seas

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

разом із

-

солоними

морями

Ми будемо горланити та шуміти разом із солоними морями

Line 31 / 48

Until we strike soundings in the Channel of Old England

until

we

strike

soundings

in

the Channel

of

old

England

поки

ми

візьмемо

глибини

в

каналі

-

старої

Англії

Поки не візьмемо глибини в каналі старої Англії

Line 32 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from

Ushant

to

Scilly

it is

thirty-five leagues

від

Уессана

до

Сіллі

є

Сто сорок миль

Від Уессана до Сіллі - Сто сорок миль

Line 33 / 48

The signal was made for the grand fleet to anchor

the signal

was made

for

the

grand

fleet

to anchor

сигнал

було подано

для

-

великого

флоту

ставати на якір

Великому флоту було подано сигнал ставати на якір

Line 34 / 48

And all in the Downs that night for to lie,

and

all

in

the

Downs

that

night

for

to lie

та

всі

до

-

Даунс

ту

ніч

щоб

полежати

Та всі - у Даунс, щоб полежати в ту ніч

Line 35 / 48

Let go your shank painter, let go your cat (stopper),

let go

your

shank painter

let go

your

cat (stopper)

відпустіть

свій

якірний ланцюг

відпустіть

свою

кат-балка

Відпустіть свій якірний ланцюг, відпустіть свою пертулінь

Line 36 / 48

Haul up your clewgarnets, let tack and sheets fly

haul up

your

clewgarnets

let

tack

and

sheets

fly

підтягніть

свої

гітови

нехай

мотузки

та

вітрила

розвиваються на вітрі

Підтягніть свої гітови, нехай шкоти та вітрила розвиваються на вітрі

Line 37 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors

we

will rant

and

we

will roar

like

true

British

sailors

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

як

Справжні

британські

моряки

Ми будемо горланити та шуміти як справжні британські моряки

Line 38 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas

we

will rant

and

we

will roar

along

the

salt

seas

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

разом із

-

солоними

морями

Ми будемо горланити та шуміти разом із солоними морями

Line 39 / 48

Until we strike soundings in the Channel of Old England

until

we

strike

soundings

in

the Channel

of

old

England

поки

ми

візьмемо

глибини

в

каналі

-

старої

Англії

Поки не візьмемо глибини в каналі старої Англії

Line 40 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from

Ushant

to

Scilly

it is

thirty-five leagues

від

Уессана

до

Сіллі

є

Сто сорок миль

Від Уессана до Сіллі - Сто сорок миль

Line 41 / 48

Now let every man drink off his full bumper

now

let

every

man

drink off

his

full

bumper

тепер

нехай

кожен

чоловік

вип'є

свій

повний

бокал

І тепер нехай кожен вип'є свій повний бокал

Line 42 / 48

And let every man drink off his full glass

and

let

every

man

drink off

his

full

glass

і

нехай

кожен

чоловік

вип'є

свій

повний

стакан

Нехай кожен вип'є свій повний стакан

Line 43 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy

we

will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

ми

будемо пити

та

веселитися

і

втопимо

меланхолію

Ми будемо пити, веселитися і втопимо меланхолію

Line 44 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is

to

the health

of

each

true hearted

lass

і

ось

за

здоров'я

-

кожної

щирої

дівчини

І ось - за здоров'я кожної щирої дівчини

Line 45 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors

we

will rant

and

we

will roar

like

true

British

sailors

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

як

Справжні

британські

моряки

Ми будемо горланити та шуміти як справжні британські моряки

Line 46 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas

we

will rant

and

we

will roar

along

the

salt

seas

ми

будемо горланити

та

ми

будемо шуміти

разом із

-

солоними

морями

Ми будемо горланити та шуміти разом із солоними морями

Line 47 / 48

Until we strike soundings in the Channel of Old England

until

we

strike

soundings

in

the Channel

of

old

England

поки

ми

візьмемо

глибини

в

каналі

-

старої

Англії

Поки не візьмемо глибини в каналі старої Англії

Line 48 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from

Ushant

to

Scilly

it is

thirty-five leagues

від

Уессана

до

Сіллі

є

Сто сорок миль

Від Уессана до Сіллі - Сто сорок миль