Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"Traveling Light" by Joel Hanson and Sara Groves

"Подорожуючи Без Нічого" - Джоель Хенсон і Сара Гроувз

Traveling Light

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 14

Well, I was doubling over the load on my shoulders,

well

I

was doubling over

the load

on

my

shoulders

що ж

я

був зігнутий удвічі

навантаженням

на

своїх

плечах

Що ж, я був зігнутий удвічі від навантаження на своїх плечах

Line 2 / 14

Was a weight I carried with me everyday,

[it] was

a weight

I

carried

with

me

everyday

[це] був

тягар

я

носив

з

собою

щодня

Це був тягар, який я носив на собі щодня

Line 3 / 14

Crossing miles of frustrations and rivers a-raging,

crossing

miles

of frustrations

and

rivers

a-raging

перетинаючи

милі

розчарувань

та

ріки

шаленіючі

Проходячи милі розчарувань і перепливаючи ріки гніву

Line 4 / 14

Picking up stones I found along the way,

picking up

stones

I

found

along the way

піднімаючи

каміння

я

знайшов

на шляху

Піднімаючи каміння, яке траплялося мені на шляху

Line 5 / 14

I staggered and I stumbled down pathways of trouble,

I

staggered

and

I

stumbled down

pathways

of trouble

я

похитувався

та

я

спотикався на

стежках

проблеми

Я похитувався та спотикався на стежках проблем

Line 6 / 14

I was hauling those souvenirs of misery,

I

was hauling

those souvenirs

of misery

я

тягнув

ті спогади

страждань

Я тягнув на собі ці спогади страждань

Line 7 / 14

And with each step taken my back was breaking,

and

with

each

step

taken

my

back

was breaking

і

з

кожним

кроком

узятим

моя

спина

ламалась

І з кожним наступним кроком моя спина ламалась

Line 8 / 14

'Til I found the One who took it all from me

until

I

found

the one

who

took

it

all

from

me

поки

я

знайшов

одного

хто

забрав

це

все

від

мене

Поки я не знайшов Того, хто забрав у мене все це

Line 9 / 14

Down by the riverside I laid my burdens down, Now I'm traveling light,

down

by

the riverside

I

laid

my

burdens

down

now

I

am traveling light

униз

на

березі річки

я

поклав

свій

тягар

знизу

тепер

я

подорожую без нічого

Нижче на березі річки, Я залишив свій тягар, Тепер я подорожую без нічого

Line 10 / 14

My spirit lifted high, I found my freedom now, And I'm traveling light,

my

spirit

lifted

high

I

found

my

freedom

now

and

I

am traveling light

мій

дух

піднявся

високо

я

знайшов

свою

свободу

тепер

і

я

подорожую без нічого

Мій дух піднявся високо, Тепер я знайшов свою свободу, І подорожую без нічого

Line 11 / 14

Through the darkest alleys and loneliest valleys,

through

the

darkest

alleys

and

loneliest

valleys

крізь

-

найтемніші

провулки

та

відлюдні

міжгір'я

Крізь найтемніші провулки та відлюдні міжгір'я

Line 12 / 14

I was dragging those heavy chains of doubt and fear,

I

was dragging

those

heavy

chains

of doubt

and

fear

я

тягнув

ті

важкі

ланцюги

сумніву

та

страху

Я тягнув ці важкі ланцюги сумніву та страху

Line 13 / 14

Then with one word spoken the locks were broken,

then

with

one

word

spoken

the locks

were broken

потім

з

одним

словом

вимовленим

замки

були зламані

Потім одне вимовлене слово розбило замки

Line 14 / 14

Now He's leading me to places, where there are no tears,

now

he

is leading

me

to places

where

there are no tears

тепер

він

веде

мене

до місць

де

немає сліз

Тепер Він веде мене до місць, де не ллються сльози.