Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Зла Чаклунка Заходу

Wizard of Oz

Натисніть тут, щоб переглянути інструментальне відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 25

I thought you said she was dead.

I

thought

you

said

she

was

dead

Я

думала

ти

сказала

вона

-

померла

По-моєму, ти сказала, що вона померла.

Line 2 / 25

That was her sister, the Wicked Witch of the East.

that

was

her

sister

the

wicked

witch

of

the

East

то

була

її

сестра

-

зла

чаклунка

-

-

Сходу

То була її сестра, Зла Чаклунка Сходу.

Line 3 / 25

This is the Wicked Witch of the West.

this

is

the

wicked

witch

of

the

West

це

є

-

зла

чаклунка

-

-

Сходу

Це - Зла Чаклунка Заходу.

Line 4 / 25

She is worse than the other one.

she

is

worse

than

the

other one

вона

є

гірша

за

-

іншу

Вона гірша за іншу.

Line 5 / 25

Who killed my sister?

who

killed

my

sister

хто

вбив

мою

сестру

Хто вбив мою сестру?

Line 6 / 25

Who killed the Witch of the East?

who

killed

the witch

of the East

хто

вбив

чаклунку

Сходу

Хто вбив Чаклунку Сходу?

Line 7 / 25

Was it you?

was

it

you

була

це

ти

Це була ти?

Line 8 / 25

No. No, it was an accident! I didn't mean to kill anybody.

no

no

it

was

an accident

I

did not mean

to kill

anybody

ні

ні

це

був

нещасний випадок

Я

не збиралася

вбивати

нікого

Ні. Ні, це був нещасний випадок! Я не збиралася нікого вбивати.

Line 9 / 25

Well, my little pretty, I can cause accidents too.

well

my little pretty

I

can

cause

accidents

too

добре

моя любонько

я

можу

спричиняти

нещасні випадки

також

Добре, моя любонько, я також вмію спричиняти нещасні випадки.

Line 10 / 25

Are you forgetting the ruby slippers?

are

you

forgetting

the ruby slippers

-

ти

забула

яскраво-червоні черевички

Ти забула про яскраво-червоні черевички?

Line 11 / 25

The slippers! Yes!

the slippers

yes

черевички

так

Черевички! Так!

Line 12 / 25

They're gone! The ruby slippers! What have you done with them?

they

are gone

the ruby slippers

what

have

you

done

with

them

вони

зникли

яскраво-червоні черевички

що

мають

ти

зробила

з

ними

Вони зникли! Яскраво-червоні черевички! Що ти з ними зробила?

Line 13 / 25

Give them back to me or I'll….

give

them

back

to me

or

I

will

дай

їх

назад

мені

або

я

-

Віддай їх мені, або я...

Line 14 / 25

It's too late. There they are, and there they'll stay.

it

is

too

late

there

they

are

and

there

they

will stay

це

є

занадто

пізно

ось

вони

є

i

там

вони

залишаться

Занадто пізно. Ось де вони, там вони і залишаться.

Line 15 / 25

Give me back my slippers.

give back

[to] me

my

slippers

віддай

мені

мої

черевички

Віддай мені мої черевички.

Line 16 / 25

I'm the only one that knows how to use them.

I

am

the only one

who

knows

how

to use

them

я

-

єдина

хто

знає

як

користуватися

ними

Лише я знаю, як ними користуватися.

Line 17 / 25

They're no use to you.

they

are

no

use

to you

вони

-

не

корисні

для тебе

Ти не зможеш використовувати їх.

Line 18 / 25

Give them back to me. Give them back!

give

them

back

to me

give

them

back

дай

їх

назад

мені

дай

їх

назад

Віддай їх мені. Віддай їх назад!

Line 19 / 25

Keep tight inside of them. Their magic must be very powerful, or she wouldn't want them so badly.

keep

tight

inside of

them

their

magic

must

be

very

powerful

or

she

would not want

them

so

badly

Натягни

добре

всередині

їх

їх

магія

повинна

бути

дуже

сильною

інакше

вона

б не хотіла

їх

так

сильно

Добре натягни їх. Напевне, їх магія дуже сильна, інакше вона б не хотіла їх так сильно.

Line 20 / 25

You stay out of this, Glenda, or I'll fix you as well!

you

stay out

of

this

Glenda

or

I

will fix

you

as well

ти

не втручайся

в

це

Глендо

або

я

розправлюся

з тобою

також

Не втручайся, Глендо, або я розправлюся і з тобою!

Line 21 / 25

Oh, rubbish! You have no power here. Be gone! Before somebody drops a house on you too.

oh

rubbish

you

have

no

power

here

be gone

before

somebody

drops

a house

on

you

too

ой

дурниці

ти

маєш

ніякої

сили

тут

іди геть

поки

хтось

скине

будинок

на

тебе

також

Ой, дурниці! Тут у тебе немає ніякої сили. Геть звідси! Поки хтось не скинув будинок і на тебе.

Line 22 / 25

Very well. I'll bide my time.

very

well

I

will bide

my

time

Дуже

добре

я

почекаю

свого

моменту

Дуже добре. Я почекаю слушної нагоди.

Line 23 / 25

And as for you, my fine lady. It's true I can't attend you here as I would like.

and

as for you

my fine lady

it is true

I

cannot

attend

you

here

as

I

would like

і

щодо тебе

моя гарна панночко

це - правда

я

не можу

зайнятися

тобою

тут

як

мені

б хотілося

І щодо тебе, моя гарна панночко. Це правда, тут я не можу зайнятися тобою так, як мені б хотілося.

Line 24 / 25

But just try to stay out of my way. Just try.

but

just

try

to stay

out of

my way

just

try

але

просто

намагайся

триматися

подалі від

мого шляху

просто

намагайся

Просто намагайся триматися подалі від мене. Просто намагайся.

Line 25 / 25

I'll get you, my pretty, and your little dog too!

I

will get

you

my pretty

and

your

little

dog

too

Я

спіймаю

тебе

моя гарненька

і

твого

маленького

песика

також

Я спіймаю тебе, моя гарненька, і твого маленького песика також!