US flag

I speak English and I want to learn Finnish.

Finnish flag

Narnian Tarinat - Velho ja Leijona

The Chronicles of Narnia - The Witch and the Lion

Narnia

Play entire audio recording.

Title

Ensimmäinen Luku - Lucy kurkistaa vaatekaappiin.

Ensimmäinen

Luku

Lucy

kurkistaa

vaatekaappiin

First

Chapter

Lucy

peeks

into wardrobe

Chapter One - Lucy peeks into the wardrobe.

Line 1 / 104

Olipa kerran neljä lasta, joiden nimet olivat Peter, Susan, Edmund ja Lucy.

Olipa kerran

neljä

lasta

joiden

nimet

olivat

Peter

Susan

Edmund

ja

Lucy

once upon a time

four

children

whose

names

were

Peter

Susan

Edmund

and

Lucy

Once there were four children whose names were Peter, Susan, Edmund and Lucy.

Line 2 / 104

Tämä on kertomus siitä mitä heille tapahtui, kun heidät oli sodan aikana lähetetty pois Lontoosta pommitusten takia.

Tämä

on

kertomus

siitä

mitä

heille

tapahtui

kun

heidät

oli

sodan

aikana

lähetetty

pois

Lontoosta

pommitusten

takia

this

is

story

thence

what

them

happened

when

them

were

of war

during

sent

off

from London

of bombings

because of

This story is about something that happened to them when they were sent away from London during the war because of the air-raids.

Line 3 / 104

Heidät lähettiin erään vanhan professorin luo.

Heidät

lähettiin

erään

vanhan

professorin

luo

they

were sent

one

the old one

professor

by

They were sent to an old professor.

Line 4 / 104

Professori asui kaukana maaseudulla, mistä oli kymmenen kilometrin matka rautatieasemalle ja kahden kilometrin matka lähimpään postitoimistoon.

Professori

asui

kaukana

maaseudulla

mistä

oli

kymmenen

kilometrin

matka

rautatieasemalle

ja

kahden

kilometrin

matka

lähimpään

postitoimistoon

professor

lived

far

in the countryside

whence

was

ten

kilometers

distance

to the train station

and

two

kilometers

distance

to the nearest

to the post office

The professor lived far away in the countryside, from where it was ten miles to the train station and two miles to the nearest post office.

Line 5 / 104

Hänellä ei ollut vaimoa, ja hän asui tavattoman isossa talossa taloudenhoitajattarensa, rouva Macreadyn, ja kolmen palvelijattaren kanssa.

Hänellä

ei

ollut

vaimoa

ja

hän

asui

tavattoman

isossa

talossa

taloudenhoitajattarensa

rouva

Macreadyn

ja

kolmen

palvelijattaren

kanssa

on him

no

been

wife

and

he

lived

exceedingly

in big

in house

his housekeeper

Mrs

Macready

and

three

of maids

with

He had no wife and lived in a very large house with his housekeeper called Mrs Macready and three maids.

Line 6 / 104

Palvelijattaret olivat nimeltään Ivy, Margaret ja Betty, mutta he eivät esiinny tässä kertomuksessa.

Palvelijattaret

olivat

nimeltään

Ivy

Margaret

ja

Betty

mutta

he

eivät

esiinny

tässä

kertomuksessa

maids

were

titled

Ivy

Margaret

and

Betty

but

they

they don't

perform

here

in the report

Their names were Ivy, Margaret and Betty, but they do not come into the story much.

Line 7 / 104

Professori itse oli hyvin vanha mies.

Professori

itse

oli

hyvin

vanha

mies

professor

himself

was

very

old

man

He himself was a very old man.

Line 8 / 104

Hänellä oli takkuinen valkea tukka, joka peitti hänen kasvonsa melkein yhtä tyystin kuin hänen päänsä.

Hänellä

oli

takkuinen

valkea

tukka

joka

peitti

hänen

kasvonsa

melkein

yhtä

tyystin

kuin

hänen

päänsä

on him

was

shaggy

white

hair

which

covered

his

his face

almost

equally

out

than

his

his head

He had shaggy white hair that covered his face almost as completely as his head.

Line 9 / 104

Lapset pitivää hänestä ensi näkemältä.

Lapset

pitivää

hänestä

ensi

näkemältä

children

holding

about him

first

by sight

The children liked him at first sight.

Line 10 / 104

Mutta kun hän ensimmäisena iltana tuli heitä vastaan ulko-ovella, hän oli niin oudon näköinen, että Lucy (joka oli heistä nuorin) pelkäsi häntä hieman.

Mutta

kun

hän

ensimmäisena

iltana

tuli

heitä

vastaan

ulko-ovella

hän

oli

niin

oudon

näköinen

että

Lucy

joka

oli

heistä

nuorin

pelkäsi

häntä

hieman

but

when

he

first

in the evening

fire

them

against

at the front door

he

was

so

odd

looking

that

Lucy

who

was

of them

baby

was afraid

him

slightly

But on the first evening when he came out to meet them at the front door he was so odd-looking that Lucy (who was the youngest) was a little afraid of him,

Line 11 / 104

Edmundia (joka oli toiseksi nuorin) nauratti niin, että hänen oli pantava nenäliina suunsa eteen ja oltava niistävinään, jotta sitä ei olisi huomattu.

Edmundia

joka

oli

toiseksi

nuorin

nauratti

niin

että

hänen

oli

pantava

nenäliina

suunsa

eteen

ja

oltava

niistävinään

jotta

sitä

ei

olisi

huomattu

Edmund

who

was

second

baby

laughed

so

that

his

was

put on

handkerchief

his mouth

in front of

and

to be

of them

so

that

not

would be

noticed

and Edmund (who was the next youngest) wanted to laugh and had to keep on pretending he was blowing his nose to hide it.

Line 12 / 104

Kun lapset olivat sanoneet hyvää yötä professorille ja menneet yläkertaan ensimmäisenä iltana, pojat tulivat tyttöjen huoneeseen juttelemaan.

Kun

lapset

olivat

sanoneet

hyvää

yötä

professorille

ja

menneet

yläkertaan

ensimmäisenä

iltana

pojat

tulivat

tyttöjen

huoneeseen

juttelemaan

when

children

were

have said

good

night

to the professor

and

gone

upstairs

first

in the evening

boys

came

of girls

to the room

to chat

After the kids had said good night to the professor and went upstairs on the first night, the boys came to the girls room to chat.

Line 13 / 104

»Lyön vetoa että olemme pudonneet tassuillemme», Peter sanoi.

Lyön

vetoa

että

olemme

pudonneet

tassuillemme

Peter

sanoi

I am hitting

bet

that

are

fallen

to our feet

Peter

said

“I bet we’ve fallen on our feet,” Peter said.

Line 14 / 104

»Tästa tulee loistavaa. Tuo vanha heppu antaa meidän tehdä ihan mitä haluamme.»

Tästa

tulee

loistavaa

Tuo

vanha

heppu

antaa

meidän

tehdä

ihan

mitä

haluamme

from here

will come

brilliant

that

old

guy

give

our

do

quite / exactly

what

we want

"This is going to be great. That old guy lets us do exactly what we want."

Line 15 / 104

»Minusta hän on vanha kullanmuru», Susan sanoi.

Minusta

hän

on

vanha

kullanmuru

Susan

sanoi

to me

he

is

old

sweetie

Susan

said

“I think he’s an old sweetheart,” Susan said.

Line 16 / 104

»Äh, lopeta jo!» sanoi Edmund.

Äh

lopeta

jo

sanoi

Edmund

ah

stop it

already

said

Edmund

"Oh, stop already!" said Edmund.

Line 17 / 104

Hän oli väsynyt mutta yritti olla näyttämättä väsymystään ja oli sen vuoksi huonolla tuulella.

Hän

oli

väsynyt

mutta

yritti

olla

näyttämättä

väsymystään

ja

oli

sen

vuoksi

huonolla

tuulella

he

was

tired

but

tried

to be

without showing

fatigue

and

was

thereof

because of

with a bad

in a mood

He was tired but tried not to show his tiredness and was therefore in a bad mood.

Line 18 / 104

»Älä viitsi puhua tuolla lailla!»

Älä

viitsi

puhua

tuolla

lailla

do not

bother

talk

there

act / by law

"Don't bother talking like that!"

Line 19 / 104

»Millä lailla?» Susan kysyi. »Ja sitä paitsi nyt on nukkumaanmenoaika.»

Millä

lailla

Susan

kysyi

Ja

sitä

paitsi

nyt

on

nukkumaanmenoaika

whereby

act / by law

Susan

asked

and

the

except / besides

now

is

bedtime

"In what way?" Susan asked. "And besides, now is bedtime."

Line 20 / 104

»Yritää puhua kuin äiti», Edmund sanoi.

Yritää

puhua

kuin

äiti

Edmund

sanoi

will try

talk

like

mother

Edmund

said

“Trying to talk like Mother,” Edmund said.

Line 21 / 104

»Ja kuka sinä olet sanomaan million minun on mentävä nukkumaan? Mene itse nukkumaan.»

Ja

kuka

sinä

olet

sanomaan

million

minun

on

mentävä

nukkumaan

Mene

itse

nukkumaan

and

who

you

are

to say

million

my

is

to go

to sleep

go

self

to sleep

"And who are you to say a million times I have to go to sleep? Go to sleep yourself."

Line 22 / 104

»Eikö olisi parasta että menisimme kaikki nukkumaan?» Lucy sanoi.

Eikö

olisi

parasta

että

menisimme

kaikki

nukkumaan

Lucy

sanoi

isn't it

would be

best

that

we would go

all

to sleep

Lucy

said

»Wouldn't it be best if we all went to sleep?» Lucy said.

Line 23 / 104

»Syntyy varmasti aika myrsky, jos joku kuulee meidän vielä olevan valveilla.»

Syntyy

varmasti

aika

myrsky

jos

joku

kuulee

meidän

vielä

olevan

valveilla

come into existence

certainly

time

storm

if

someone

hears

our

yet / still

to be

up / awake

"There will definitely be a pretty storm if someone hears we're still awake."

Line 24 / 104

»Ei varmastikaan», Peter sanoi. »Olen aivan varma siitä, että tämä on sellainen talo, missä kukaan ei välitä siitä mitä teemme.»

Ei

varmastikaan

Peter

sanoi

Olen

aivan

varma

siitä

että

tämä

on

sellainen

talo

missä

kukaan

ei

välitä

siitä

mitä

teemme

no

for sure

Peter

said

I am

right

sure

thence

that

this

is

such

house

where

anyone

no

care about

thence

what

we do

“Certainly not,” Peter said. "I am quite sure that this is the kind of house where no one cares about what we do."

Line 25 / 104

»Sitä paitsi he eivät kuule täältä mitään sinne asti.»

Sitä

paitsi

he

eivät

kuule

täältä

mitään

sinne

asti

the

except / besides

they

they don't

listen

from here

anything

there

until

“Besides, they don’t hear anything from here until then."

Line 26 / 104

»Täältä on ainakin kymmenen minuutin matka alas ruokasaliin, ja siinä välissä on portaita ja käytäviä vaikka millä mitalla.»

Täältä

on

ainakin

kymmenen

minuutin

matka

alas

ruokasaliin

ja

siinä

välissä

on

portaita

ja

käytäviä

vaikka

millä

mitalla

from here

is

at least

ten

minutes

travel

down

to the dining room

and

there

between

is

stairs

and

corridors

although

whereby

with a measure / long

"The stuffing is at least ten minutes down the dining room, and there are stairs and corridors in between, no matter how long."

Line 27 / 104

»Mikä tuo ääni on?» Lucy kysyi äkkiä.

Mikä

tuo

ääni

on

Lucy

kysyi

äkkiä

what

that

sound / voice

is

Lucy

asked

suddenly

"What's that voice?" Lucy asked suddenly.

Line 28 / 104

Talo oli suurempi kuin mikään hänen aikaisemmin näkemänsä, ja ajatellessaan kaikkia noita pitkiä käytäviä ja ovia, jotka avautuivat tyhjiin huoneisiin, hän alkoi vähän pelätä.

Talo

oli

suurempi

kuin

mikään

hänen

aikaisemmin

näkemänsä

ja

ajatellessaan

kaikkia

noita

pitkiä

käytäviä

ja

ovia

jotka

avautuivat

tyhjiin

huoneisiin

hän

alkoi

vähän

pelätä

house

was

bigger

than

any

her

earlier

what she saw

and

while thinking

everyone

witch

long ones

corridors

and

doors

that

opened up

empty

to the rooms

she

started

little

to be afraid

The house was bigger than anything he had seen before, and as he thought of all those long corridors and doors that opened into the empty rooms, he began to fear a little.

Line 29 / 104

»Se on vain lintu, senkin hölmö», Edmund sanoi.

Se

on

vain

lintu

senkin

hölmö

Edmund

sanoi

it

is

only

bird

that too

silly

Edmund

said

“It’s just a bird, you fool,” Edmund said.

Line 30 / 104

»Se on pöllö», Peter sanoi.

Se

on

pöllö

Peter

sanoi

it

is

owl

Peter

said

“It’s an owl,” Peter said.

Line 31 / 104

»Tämä on varmasti ihana lintupaikka.»

Tämä

on

varmasti

ihana

lintupaikka

this

is

certainly

wonderful

bird's nest

“This is definitely a wonderful bird watching spot.

Line 32 / 104

»Nyt minä menen nukkumaan.»

Nyt

minä

menen

nukkumaan

now

I

go

to sleep

"Now I'm going to sleep."

Line 33 / 104

»Minä tiedän, mennään huomenna tutkimusmatkalle.»

Minä

tiedän

mennään

huomenna

tutkimusmatkalle

I

know

we go

tomorrow

expedition / field trip

"I know we're going on a field trip tomorrow."

Line 34 / 104

»Tällaisesta paikasta saattaa löytyä mitä tahansa.»

Tällaisesta

paikasta

saattaa

löytyä

mitä

tahansa

of this kind

from the place

may

be found

what

whatever

"Anything can be found in a place like this."

Line 35 / 104

»Näittekö niitä vuoria tulomatkalla? Entä metsiä?»

Näittekö

niitä

vuoria

tulomatkalla

Entä

metsiä

did you see

them

mountains

on the way in

how about

forests

"Did you see those mountains on the way in? What about the forests?"

Line 36 / 104

»Siellä saattaa olla kotkia.»

Siellä

saattaa

olla

kotkia

there

may

be

eagles

"There may be eagles."

Line 37 / 104

»Siellä saatta olla hirviä.»

Siellä

saatta

olla

hirviä

there

may

be

deer

"There may be deer there."

Line 38 / 104

»Siellä voi olla haukkoja.»

Siellä

voi

olla

haukkoja

there

can

be

hawks

"There may be hawks."

Line 39 / 104

»Mäyriä!» Lucy sanoi.

Mäyriä

Lucy

sanoi

badgers

Lucy

said

"Badgers!" Lucy said.

Line 40 / 104

»Kettuja!» Edmund sanoi.

Kettuja

Edmund

sanoi

foxes

Edmund

said

"Foxes!" Edmund said.

Line 41 / 104

»Kaniineja!» Susan sanoi.

Kaniineja

Susan

sanoi

rabbits

Susan

said

"Rabbits!" Susan said.

Line 42 / 104

Mutta seuraavana aamuna satoi taukoamatta.

Mutta

seuraavana

aamuna

satoi

taukoamatta

but

next

in the morning

it was raining

non-stop

But the next morning it rained non-stop.

Line 43 / 104

Sade oli niin tiheää, että kun katsoi ikkunasta ei nähnyt vuoria eikä metsiä, ei edes puutarhassa olevaa puroa.

Sade

oli

niin

tiheää

että

kun

katsoi

ikkunasta

ei

nähnyt

vuoria

eikä

metsiä

ei

edes

puutarhassa

olevaa

puroa

rain

was

so

tiheää

that

when

looked

from the window

no

seen

mountains

and not

forests

no

at least

in the garden

existing

stream

The rain was so dense that when you looked out the window you could not see the mountains or the forests, not even the creek in the garden.

Line 44 / 104

»Tietenkin piti ruveta satamaan!» Edmund sanoi.

Tietenkin

piti

ruveta

satamaa

Edmund

sanoi

of course

had to

start

port / harbor

Edmund

said

"Of course I had to start at the harbor!" Edmund said.

Line 45 / 104

He olivat juuri syöneet aamiaista professorin kanssa ja sitten menneet erääseen huoneeseen, jonka hän oli antanut heidän käyttöönsä.

He

olivat

juuri

syöneet

aamiaista

professorin

kanssa

ja

sitten

menneet

erääseen

huoneeseen

jonka

hän

oli

antanut

heidän

käyttöönsä

they

were

just

have eaten

breakfast

professor

with

and

then

gone

to one

to the room

whom

he / she

was

given

their

for their use

They had just had breakfast with the professor and then went to a room he had given them for use.

Line 46 / 104

Se oli pitkä, matala huone, jossa oli kaksi ikkunaa vastakkaisilla seinillä.

Se

oli

pitkä

matala

huone

jossa

oli

kaksi

ikkunaa

vastakkaisilla

seinillä

it

was

long

low

room

where

was

two

window

with opposites

on the walls

It was a long, low room with two windows on opposite walls.

Line 47 / 104

»Älä viitsi jankuttaa, Ed», Susan sanoi.

Älä

viitsi

jankuttaa

Ed

Susan

sanoi

area

I am sorry

rub it in

Ed

Susan

said

"Don't bother, Ed," Susan said.

Line 48 / 104

»Lyön vetoa, että sade lakkaa tunnin tai parin kuluttua.»

Lyön

vetoa

että

sade

lakkaa

tunnin

tai

parin

kuluttua

I am hitting

bet

this

rain

cease

hour

or

couple

after

"I bet the rain will stop in an hour or two."

Line 49 / 104

»Ja sillä välin keksimme kyllä jotakin.»

Ja

sillä

välin

keksimme

kyllä

jotakin

and

for

interval / meantime

we invented

really

something

"And in the meantime, we did come up with something."

Line 50 / 104

»Täällähän on radio ja vaikka minkä verran kirjoja.»

Täällähän

on

radio

ja

vaikka

minkä

verran

kirjoja

right here

is

radio

and

although

which

about

books

"There's a radio here and some books."

Line 51 / 104

»Minä ainakaan en rupea lukemaan», sanoi Peter. »Aion tutkia taloa.»

Minä

ainakaan

en

rupea

lukemaan

sanoi

Peter

Aion

tutkia

taloa

I

at least

I don't

begin

to read

said

Peter

I will

explore

house

"At least I won’t start reading,” Peter said. "I'm going to explore the house."

Line 52 / 104

Kaikka halusivat lähteä mukaansa, ja siitä alkoivat seikkailut.

Kaikka

halusivat

lähteä

mukaansa

ja

siitä

alkoivat

seikkailut

everyone

wanted

to go

along with it

and

thence

began

adventures

Everyone wanted to go with him, and that’s where the adventures began.

Line 53 / 104

Se oli sellainen talo, jonka päähän ei koskaan tuntunut pääsevän ja joka oli täynnä odottamattomia soppia.

Se

oli

sellainen

talo

jonka

päähän

ei

koskaan

tuntunut

pääsevän

ja

joka

oli

täynnä

odottamattomia

soppia

it

was

such

house

whom

on

no

ever

felt

to get to

and

which

was

full

unexpected

to agree

It was the kind of house that never seemed to reach and was full of unexpected stuff.

Line 54 / 104

Ensimmäiset ovet, joita he availivat, johtivat vain vierashuoneisiin niin kuin oli odotettavissakin, mutta pian he joutuivat hyvin pitkään huoneeseen, jossa oli tauluja seinillä, ja seillä he näkivät myös haarniskan;

Ensimmäiset

ovet

joita

he

availivat

johtivat

vain

vierashuoneisiin

niin

kuin

oli

odotettavissakin

mutta

pian

he

joutuivat

hyvin

pitkään

huoneeseen

jossa

oli

tauluja

seinillä

ja

seillä

he

näkivät

myös

haarniskan

the first ones

the doors

whom

they

opened

were leading

only

to guest rooms

so

than

was

expected when

but

soon

they

had to

very

long

to the room

where

was

tables

on the walls

and

with it

they

saw

also

armor

The first doors they opened only led to the guest rooms as expected, but soon they found themselves in a very long room with paintings on the walls, and on them they also saw armor;

Line 55 / 104

Sen jälkeen he tulivat vihreään huoneeseen, jonka yhdessä nurkassa oli harppu.

sen

jälkeen

he

tulivat

vihreään

huoneeseen

jonka

yhdessä

nurkassa

oli

harppu

thereof

after

they

came

to green

to the room

which

together

in the corner

was

harp

After that they came into a green room with a harp in one corner.

Line 56 / 104

Sitten he laskeutuivat kolme askelmaa alas ja viisi ylös ja tulivat eräänlaiseen pieneen yläkerran halliin, josta oli ovi parvekkeelle.

Sitten

he

laskeutuivat

kolme

askelmaa

alas

ja

viisi

ylös

ja

tulivat

eräänlaiseen

pieneen

yläkerran

halliin

josta

oli

ovi

parvekkeelle

then

they

landed

three

steps

down

and

five

up

and

came

to a kind of

to small

upstairs

to the hall

whereof

was

door

to the balcony

Then they descended three steps down and five up and came into a kind of small upstairs hall with a door to the balcony.

Line 57 / 104

Ja sitten he kulkivat läpi huoneiden, jotka olivat rivissä peräkkäin - useimmissa oli vanhoja kirjoja, jotkin suurempia kuin kirkossa oleva Raamattu.

Ja

sitten

he

kulkivat

läpi

huoneiden

jotka

olivat

rivissä

peräkkäin

useimmissa

oli

vanhoja

kirjoja

jotkin

suurempia

kuin

kirkossa

oleva

Raamattu

and

then

they

were passing

through

of rooms

that

were

in a row

in a row

in most

was

old ones

books

some

bigger ones

than

in the church

existent

Holy Bible

And then they went through the rooms that were lined up in a row — most had old books, some larger than the Bible in the church.

Line 58 / 104

Ja pian sen jälkeen he kurkistivat huoneeseen, jossa ei ollut mitään muuta kuin suuri vaatekaappi, sellainen kaappi, jonka ovi on peililasia.

Ja

pian

sen

jälkeen

he

kurkistivat

huoneeseen

jossa

ei

ollut

mitään

muuta

kuin

suuri

vaatekaappi

sellainen

kaappi

jonka

ovi

on

peililasia

and

soon

its

after

they

peeked

to the room

where

no

been

anything

change

than

large

wardrobe

such

cabinet

which

door

is

mirror glass

And soon after, they peeked into a room that had nothing but a large wardrobe, a cabinet whose door is mirrored.

Line 59 / 104

Muuta siellä ei sitten tosiaan ollutkaan paitsi sininen pullo ikkunalaudalla.

Muuta

siellä

ei

sitten

tosiaan

ollutkaan

paitsi

sininen

pullo

ikkunalaudalla

change

there

no

then

really

had been

except

blue

bottle

on the windowsill

There really was nothing there but a blue bottle (fly) on the windowsill.

Line 60 / 104

»Siellä ei ole mitään!» Peter huudahti, ja kaikki kääntyivät takaisin - paitsi Lucy.

Siellä

ei

ole

mitään

Peter

huudahti

ja

kaikki

kääntyivät

takaisin

paitsi

Lucy

there

no

is

anything

Peter

exclaimed

and

all

turned around

back

except

Lucy

"There is nothing there!" Peter exclaimed, and everyone turned back — except Lucy.

Line 61 / 104

Lucy jäi huoneeseen, koska hänen mielestään kannatti kokeilla vaatekaapin ovea, vaikka hän olikin melkein varma siitä, että se olisi lukossa.

Lucy

jäi

huoneeseen

koska

hänen

mielestään

kannatti

kokeilla

vaatekaapin

ovea

vaikka

hän

olikin

melkein

varma

siitä

että

se

olisi

lukossa

Lucy

remained

to the room

because

her

in her opinion

was worth it

try out

wardrobe

the door

although

she

it was

almost

sure

thence

that

it

would be

locked

Lucy stayed in the room because she thought it was worth trying the wardrobe door, even though she was almost certain it would be locked.

Line 62 / 104

Hämmästyksekseen hän huomasi sen avautuvan helposti.

Hämmästyksekseen

hän

huomasi

sen

avautuvan

helposti

to her surprose

she

noticed

its

opening up

easily

To her surprise, she found it opened quite easily.

Line 63 / 104

Ulos putosi kaksi koipalloa.

Ulos

putosi

kaksi

koipalloa

out

fell

two

moth balls

Two mothballs dropped out.

Line 64 / 104

Hän kurkisti sisään ja näki kaapissa kaikenlaisia takkeja - etupäässä turkkeja.

Hän

kurkisti

sisään

ja

näki

kaapissa

kaikenlaisia

takkeja

etupäässä

turkkeja

she

peeked

in

and

saw

in the cabinet

all sorts of

coats

primarily

furs

She peeked in and saw all kinds of coats in the wardrobe - mostly furs.

Line 65 / 104

Lucy ei rakastanut mitään niin kuin turkisten hajua ja tuntua.

Lucy

ei

rakastanut

mitään

niin

kuin

turkisten

hajua

ja

tuntua

Lucy

not

loved

anything

so

than

of fur

smell

and

feel

Lucy loved nothing like the smell and feel of furs.

Line 66 / 104

Hän astui muitta mutkitta kaappiin vaateiden väliin ja hieroi kasvojaan pehmeitä turkiksia vasten.

Hän

astui

muitta

mutkitta

kaappiin

vaateiden

väliin

ja

hieroi

kasvojaan

pehmeitä

turkiksia

vasten

she

stepped

change

slipping smoothly

to the cabinet

claims

between

and

rubbed

her face

soft ones

furs

against

She stepped smoothly into the closet between the clothes and rubbed her face against the soft furs.

Line 67 / 104

Hän jätti tietenkin oven auki, koska tiesi että on tavattoman typerää sulkeutua vaatekaappiin.

Hän

jätti

tietenkin

oven

auki

koska

tiesi

että

on

tavattoman

typerää

sulkeutua

vaatekaappiin

she

giant

of course

the door

open

because

knew

that

is

exceedingly

silly

close

to the wardrobe

Of course, she left the door open because she knew it was incredibly silly to close a wardrobe.

Line 68 / 104

Vähitellen hän tunkeutui syvemmälle kaappiin ja huomasi, että siellä oli vielä toinenkin rivi turkkeja.

Vähitellen

hän

tunkeutui

syvemmälle

kaappiin

ja

huomasi

että

siellä

oli

vielä

toinenkin

rivi

turkkeja

gradually

she

penetrated

deeper

to the cabinet

and

noticed

that

there

was

yet

another one too

row

furs

Gradually, she penetrated deeper into the closet and noticed that there was yet another row of furs.

Line 69 / 104

Kaapissa oli melkein pimeää, jahän piti käsivartensa ojossa ettei törmäisi takaseinään.

Kaapissa

oli

melkein

pimeää

ja

hän

piti

käsivartensa

ojossa

ettei

törmäisi

takaseinään

in the cabinet

was

almost

dark

and

she

had to

her arm

outstretched

lest

would hit

to the back wall

It was almost dark in the closet, after all, she kept her arms outstretched so as not to collide with the back wall.

Line 70 / 104

Hän astui askelen eteenpäin - sitten kaksi tai kolme askelta - ja odotti koko ajan, että sormet sattuisivat puuseinään.

Hän

astui

askelen

eteenpäin

sitten

kaksi

tai

kolme

askelta

ja

odotti

koko ajan

että

sormet

sattuisivat

puuseinään

she

stepped

a step

ahead

then

two

or

three

steps

and

waited

all the time

that

fingers

would hit

to the wooden wall

She took a step forward - then two or three steps - and kept waiting for her fingers to hit the wooden wall.

Line 71 / 104

Mutta seinää ei tuntunut.

Mutta

seinää

ei

tuntunut

but

the wall

not

felt

But she did not feel the wall.

Line 72 / 104

»Tämähän on vallan suunnaton vaatekaappi!» Lucy ajatteli kävellessään yhä eteenpäin raivaten tietään turkkien lomitse.

Tämähän

on

vallan

suunnaton

vaatekaappi

Lucy

ajatteli

kävellessään

yhä

eteenpäin

raivaten

tietään

turkkien

lomitse

this one

is

power

directionless

wardrobe

Lucy

thought

while walking

still

ahead

clearing

of course

furs

between

This is a huge wardrobe of power!" Lucy thought as she walked forward, clearing her way through the fur.

Line 73 / 104

Sitten hän huomasi jonkin narskahtelevan askeltensa alla.

Sitten

hän

huomasi

jonkin

narskahtelevan

askeltensa

alla

then

she

noticed

something

crunching

her steps

under / below

Then she noticed some crunching under her steps.

Line 74 / 104

»Onkohan täällä lisää koipalloja?» hän ajatteli kumartui koettelemaan kädellään.

Onkohan

täällä

lisää

koipalloja

hän

ajatteli

kumartui

koettelemaan

kädellään

is-he

here

more

mothballs

she

thought

bowed down

to try

with her hand

"Are there any more mothballs here?" she thought as she bent down to try her hand.

Line 75 / 104

Mutta kovan puisen kaapinlattian sijasta hän tunsi käsissään jotakin pehmeää, jahuomaista ja tavattoman kylmää.

Mutta

kovan

puisen

kaapinlattian

sijasta

hän

tunsi

käsissään

jotakin

pehmeää

jahuomaista

ja

tavattoman

kylmää

but

hard

wodden

cabinet floor

instead of

she

felt

in her hands

something

soft

floury

and

exceedingly

cold

But instead of a hard wooden cabinet floor, she felt something soft, powdery, and extraordinarily cold in her hands.

Line 76 / 104

»Tämäpä on kummallista», hän sanoi ja astui pari askelta eteenpäin.

Tämäpä

on

kummallista

hän

sanoi

ja

astui

pari

askelta

eteenpäin

this one

is

curious thing

she

said

and

stepped

pair / couple

steps

ahead / forward

“This is weird,” she said and took a couple of steps forward.

Line 77 / 104

Samassa hän huomasi, ettei enää tuntenutkaan kasvoillaan pehmeän turkiksen hivelevää kosketusta vaan jotakin kovaa, karkeaa ja suorastaan pistävaa.

Samassa

hän

huomasi

ettei

enää

tuntenutkaan

kasvoillaan

pehmeän

turkiksen

hivelevää

kosketusta

vaan

jotakin

kovaa

karkeaa

ja

suorastaan

pistävaa

in the same

she

noticed

lest

any longer

even felt it

on her face

soft

fur

tickling

touch

but

something

hard

rough

and

downright

stinging

At the same time, she noticed that she no longer felt the alluring touch of soft fur on her face, but something hard, rough, and downright pungent.

Line 78 / 104

»Hyvänen aika, aivan kuin puunoksia!» Lucy huudahti.

Hyvänen

aika

aivan

kuin

puunoksia

Lucy

huudahti

I am fine

time

quite

like

tree branches

Lucy

exclaimed

"Dear time, just like tree branches!" Lucy exclaimed.

Line 79 / 104

Ja sitten hän näki edessään valoa;

Ja

sitten

hän

näki

edessään

valoa

and

then

she

saw

in front of her

light

And then she saw a light before her;

Line 80 / 104

...ei siinä missä vaatekaapin seinän olisi pitänyt olla, vaan paljon kauempana.

ei

siinä

missä

vaatekaapin

seinän

olisi

pitänyt

olla

vaan

paljon

kauempana

not

there

where

wardrobe

wall

would be

kept

be

but

much

further

...not where the wall of the wardrobe should have been, but much further away.

Line 81 / 104

Jotakin kylmää ja pehmeää tipahteli hänen päälleen.

Jotakin

kylmää

ja

pehmeää

tipahteli

hänen

päälleen

something

cold

and

soft

dripped

on her

on top

Something cold and soft dripped on her.

Line 82 / 104

Muutamia minuutteja myöhemmin hän huomasi seisovansa keskellä metsää.

Muutamia

minuutteja

myöhemmin

hän

huomasi

seisovansa

keskellä

metsää

a few

minutes

later

she

noticed

standing

in the middle

forest

A few minutes later, she found herself standing in the middle of a woods.

Line 83 / 104

Oli yö tai ilta, maa oli lumen peitossa ja lumihiutaleita leijui ilman halki.

Oli

tai

ilta

maa

oli

lumen

peitossa

ja

lumihiutaleita

leijui

ilman

halki

was

night

or

evening

ground / land

was

snow

covered

and

snowflakes

floated

air

through

It was night or evening, the ground was covered in snow and snowflakes hovered through the air.

Line 84 / 104

Lucy pelotti hiukan, mutta hän oli myös jännittynyt ja utelias.

Lucy

pelotti

hiukan

mutta

hän

oli

myös

jännittynyt

ja

utelias

Lucy

scared

a little

but

she

was

also

excited

and

curious

Lucya was a little scared, but she was also tense and curious.

Line 85 / 104

Hän katsoi taakseen olkansa yli.

Hän

katsoi

taakseen

olkansa

yli

she

looked at

behind

her shoulder

over

She looked over her shoulder.

Line 86 / 104

Puiden runkojen lomitse hän näki yhä vaatekaapin avoimen oven ja vieläpä osan huonetta, josta oli lähtenyt.

Puiden

runkojen

lomitse

hän

näki

yhä

vaatekaapin

avoimen

oven

ja

vieläpä

osan

huonetta

josta

oli

lähtenyt

of trees

of the trunks

between

she

saw

still

wardrobe

open

the door

and

even

part

room

whereof

was

left

Through the trunks of the trees, he still saw the open door of the wardrobe and even part of the room he had left.

Line 87 / 104

Hän oli tietenkin jättänyt kaapin oven auki, sillä hän tiesi että on kauhean typerää sulkea itsensä vaatekaappiin.

Hän

oli

tietenkin

jättänyt

kaapin

oven

auki

sillä

hän

tiesi

että

on

kauhean

typerää

sulkea

itsensä

vaatekaappiin

she

was

of course

left

the cabinet

the door

open

for

she

knew

that

is

awfully

silly

close

itself

to the wardrobe

She had, of course, left the closet door open, for she knew it was terribly foolish to lock herself in a wardrobe.

Line 88 / 104

Siellä näytti yhä olevan päivä.

Siellä

näytti

yhä

olevan

päivä

there

seemed

still

to be

day

There still seemed to be daylight there.

Line 89 / 104

»Voinhan aina kääntyätakaisin, jos jotakin hullua sattuu», Lucy ajatteli.

Voinhan

aina

kääntyätakaisin

jos

jotakin

hullua

sattuu

Lucy

ajatteli

I can

always

to turn back

if

something

crazy

hurts

Lucy

thought

“I can always turn back if something crazy happens,” Lucy thought.

Line 90 / 104

Hän alkoi astella eteenpäin, narks, narks, lumen peittämää maata pitkin ja metsän läpi näkyvää valoa kohti.

Hän

alkoi

astella

eteenpäin

narks

narks

lumen

peittämää

maata

pitkin

ja

metsän

läpi

näkyvää

valoa

kohti

she

started

trundle

ahead

crunch

crunch

snow

covered by

lie

along

and

woodland

through

visible

light

towards

She began to step forward, crunch, crunch, along the snow-covered ground and through the forest towards the visible light.

Line 91 / 104

Noin kymmenen minuutin kuluttua Lucy saapui valon luo ja huomasi, että se lähti lyhtypylväästä.

Noin

kymmenen

minuutin

kuluttua

Lucy

saapui

valon

luo

ja

huomasi

että

se

lähti

lyhtypylväästä

about

ten

minutes

after

Lucy

arrived

light

round

and

noticed

that

it

bay

from the lamp post

After about ten minutes, Lucy arrived at the light and noticed that it was from a lamppost.

Line 92 / 104

Seistessään siinä sitä katselemassa miettien mielessään, miksi keskellä metsää oli katulyhty ja mitä hänen nyt pitäisi tehdä, hän kuuli pienten jalkojen tassutusta.

Seistessään

siinä

sitä

katselemassa

miettien

mielessään

miksi

keskellä

metsää

oli

katulyhty

ja

mitä

hänen

nyt

pitäisi

tehdä

hän

kuuli

pienten

jalkojen

tassutusta

while standing

there

the

watching

thinking

mentally

why

in the middle

forest

was

street lamp

and

what

her

now

should

make

she

heard

small ones

of the feet

patter patter

As she stood there looking at it, wondering in her mind why there was a street lantern in the middle of the woods and what she should do now, she heard the patter patter of little feet.

Line 93 / 104

Joku oli tulossa häntä kohti.

Joku

oli

tulossa

häntä

kohti

someone

was

coming

her

towards

Someone was coming towards her.

Line 94 / 104

Ja eipä aikaakaan, kun hyvin merkillinen henkilö astui metsän kätköstä lyhtypylvään valoon.

Ja

eipä

aikaakaan

kun

hyvin

merkillinen

henkilö

astui

metsän

kätköstä

lyhtypylvään

valoon

and

no

no time

when

very

extraordinary

person

stepped

woodland

from the cover

of the lamppost

to the light

And not long after a very remarkable person stepped from the cover of the forest into the light of the lamppost.

Line 95 / 104

Olento oli vain hiukan Lucya pitempi, ja hän piti päänsä päällä sateenvarjoa, joka oli valkeana lumesta.

Olento

oli

vain

hiukan

Lucya

pitempi

ja

hän

piti

päänsä

päällä

sateenvarjoa

joka

oli

valkeana

lumesta

the creature

was

only

a little

than Lucy

longer / taller

and

he

had

his head

over

an umbrella

which

was

in white

from the snow

The creature was only slightly taller than Lucy, and he held an umbrella, white with snow, over his head.

Line 96 / 104

Vyötäisistä ylöspäin hän oli miehen kaltainen, mutta hänellä oli vuohen sääret (niitä peitti kitävän musta karva) ja jalkojen asemesta hänellä oli vuohen sorkat.

Vyötäisistä

ylöspäin

hän

oli

miehen

kaltainen

mutta

hänellä

oli

vuohen

sääret

niitä

peitti

kiitävän

musta

karva

ja

jalkojen

asemesta

hänellä

oli

vuohen

sorkat

of the waist

upwards

he

was

male

like

but

he has

was

goat

lower legs

them

covered

fast

black

hair

and

of the feet

instead of

he has

was

goat

hooves

Up from the belt, he was like a man, but he had goat’s legs (covered with luxurious black hair) and instead of feet, he had goat’s hooves.

Line 97 / 104

Hänellä oli myös häntä, mutta Lucy ei heti huomannut sitä, sillä olento piti sitä sievästi käsivarrellaan estääkseen sitä laahaamasta maata.

Hänellä

oli

myös

häntä

mutta

Lucy

ei

heti

huomannut

sitä

sillä

olento

piti

sitä

sievästi

käsivarrellaan

estääkseen

sitä

laahaamasta

maata

on him

was

also

tail

but

Lucy

not

immediately

notice

it

for

creature

had

it

nicely

on his arm

to prevent

it

from dragging

the ground

He also had a tail, but Lucy didn't immediately notice it, as the creature held it neatly in his arm to prevent it from dragging the ground.

Line 98 / 104

Hänellä oli villainen punainen kaulaliina kaulassa, ja hänen ihonsakin oli kovin punertava.

Hänellä

oli

villainen

punainen

kaulaliina

kaulassa

ja

hänen

ihonsakin

oli

kovin

punertava

on him

was

woolen

red

scarf

on the neck

and

his

skin

was

very

reddish

He had a woolen red scarf around his neck, and his skin was also very reddish.

Line 99 / 104

Hänellä oli omituiset mutta herttaiset pikku kasvot, lyhyt pujoparta ja kiharaiset hiukset, ja hiusten keskeltä kohosi kaksi sarvea otsan molemmin puolin.

Hänellä

oli

omituiset

mutta

herttaiset

pikku

kasvot

lyhyt

pujoparta

ja

kiharaiset

hiukset

ja

hiusten

keskeltä

kohosi

kaksi

sarvea

otsan

molemmin

puolin

on him

was

strange

but

nice

little

face

short

beard

and

curly

hair

and

of hair

in the center

arose

two

horns

forehead

both

sides

He had a strange but sweet little face, a short stringy beard, and curly hair, and in the center of his hair rose two horns on either side of his forehead.

Line 100 / 104

Kuten olen jo maininnut, hän kannatti toisella kädellään sateenvarjoa toisessa kädessään hänellä oli monta pientä ruskeaa paperikääröä.

Kuten

olen

jo

maininnut

hän

kannatti

toisella

kädellään

sateenvarjoa

toisessa

kädessään

hänellä

oli

monta

pientä

ruskeaa

paperikääröä

as

I am

already

mentioned

he

was supported

on the other

with his hand

an umbrella

in the other

in his hand

he has

was

various

small

brown

parcels

As I have already mentioned, he supported his other hand an umbrella in one hand he had a number of little parcels, wrapped in brown paper.

Line 101 / 104

Ei voinut olla muistamatta joulua, kun näki nuo paketit ja lumisateen.

Ei

voinut

olla

muistamatta

joulua

kun

näki

nuo

paketit

ja

lumisateen

not

could

be

remembering

Christmas

when

saw

those

packages

and

snowfall

She couldn’t help but remember Christmas when she saw those packages and the snowfall.

Line 102 / 104

Hän oli fauni.

Hän

oli

fauni

he

was

faun

He was a faun.

Line 103 / 104

Ja nähdessään Lucyn hän säpsähti niin kovasti, että pudotti kaikki pakettinsa.

Ja

nähdessään

Lucyn

hän

säpsähti

niin

kovasti

että

pudotti

kaikki

pakettinsa

and

at the sight of

Lucy

he

flinched

so

hard

that

dropped

all

his packages

And when he saw Lucy, he shuddered so hard that he dropped all his packages.

Line 104 / 104

»No voi minun päiviäni!» fauni huudahti.

No

voi

minun

päiviäni

fauni

huudahti

well

oh

my

my days

faun

exclaimed

"Well, oh, my days!" the fauna exclaimed.