US flag

I speak English and I want to learn Finnish.

Finnish flag

Chronicles of Narnia - The Lion, the Witch, and the Wardrobe - Chapter One

Narnia

Play entire audio recording.

Title

Lucy kurkistaa vaatekaappiin.

Lucy

kurkistaa

vaatekaappiin

Lucy

peeks

into wardrobe

Lucy peeks into a wardrobe.

Line 1 / 103

Olipa kerran neljä lasta, joiden nimet olivat Peter, Susan, Edmund ja Lucy.

Olipa kerran

neljä

lasta

joiden

nimet

olivat

Peter

Susan

Edmund

ja

Lucy

once upon a time

four

children

whose

names

were

Peter

Susan

Edmund

and

Lucy

Once there were four children whose names were Peter, Susan, Edmund and Lucy.

Line 2 / 103

Tämä on kertomus siitä mitä heille tapahtui, kun heidät oli sodan aikana lähetetty pois Lontoosta pommitusten takia.

Tämä

on

kertomus

siitä

mitä

heille

tapahtui

kun

heidät

oli

sodan

aikana

lähetetty

pois

Lontoosta

pommitusten

takia

this

is

story / report

thence

what / that

them

happened

This story is about something that happened to them when they were sent away from London during the war because of the air-raids.

Line 3 / 103

Heidät lähettiin erään vanhan professorin luo.

Heidät

lähettiin

erään

vanhan

professorin

luo

They were sent to an old professor.

Line 4 / 103

Professori asui kaukana maaseudulla, mistä oli kymmenen kilometrin matka rautatieasemalle ja kahden kilometrin matka lähimpään postitoimistoon.

Professori

asui

kaukana

maaseudulla

mistä

oli

kymmenen

kilometrin

matka

rautatieasemalle

ja

kahden

kilometrin

matka

lähimpään

postitoimistoon

The professor lived far away in the countryside, from where it was ten miles to the train station and two miles to the nearest post office.

Line 5 / 103

Hänellä ei ollut vaimoa, ja hän asui tavattoman isossa talossa taloudenhoitajattarensa, rouva Macreadyn, ja kolmen palvelijattaren kanssa.

Hänellä

ei

ollut

vaimoa

ja

hän

asui

tavattoman

isossa

talossa

taloudenhoitajattarensa

rouva

Macreadyn

ja

kolmen

palvelijattaren

kanssa

He had no wife and lived in a very large house with his housekeeper called Mrs Macready and three maids.

Line 6 / 103

Palvelijattaret olivat nimeltään Ivy, Margaret ja Betty, mutta he eivät esiinny tässä kertomuksessa.

Palvelijattaret

olivat

nimeltään

Ivy

Margaret

ja

Betty

mutta

he

eivät

esiinny

tässä

kertomuksessa

Their names were Ivy, Margaret and Betty, but they do not come into the story much.

Line 7 / 103

Professori itse oli hyvin vanha mies.

Professori

itse

oli

hyvin

vanha

mies

He himself was a very old man.

Line 8 / 103

Hänellä oli takkuinen valkea tukka, joka peitti hänen kasvonsa melkein yhtä tyystin kuin hänen päänsä.

Hänellä

oli

takkuinen

valkea

tukka

joka

peitti

hänen

kasvonsa

melkein

yhtä

tyystin

kuin

hänen

päänsä

He had shaggy white hair that covered his face almost as completely as his head.

Line 9 / 103

Lapset pitivää hänestä ensi näkemältä.

Lapset

pitivää

hänestä

ensi

näkemältä

The children liked him at first sight.

Line 10 / 103

Mutta kun hän ensimmäisena iltana tuli heitä vastaan ulko-ovella, hän oli niin oudon näköinen, että Lucy (joka oli heistä nuorin) pelkäsi häntä hieman.

Mutta

kun

hän

ensimmäisena

iltana

tuli

heitä

vastaan

ulko-ovella

hän

oli

niin

oudon

näköinen

että

Lucy

joka

oli

heistä

nuorin

pelkäsi

häntä

hieman

But on the first evening when he came out to meet them at the front door he was so odd-looking that Lucy (who was the youngest) was a little afraid of him,

Line 11 / 103

Edmundia (joka oli toiseksi nuorin) nauratti niin, että hänen oli pantava nenäliina suunsa eteen ja oltava niistävinään, jotta sitä ei olisi huomattu.

Edmundia

joka

oli

toiseksi

nuorin

nauratti

niin

että

hänen

oli

pantava

nenäliina

suunsa

eteen

ja

oltava

niistävinään

jotta

sitä

ei

olisi

huomattu

and Edmund (who was the next youngest) wanted to laugh and had to keep on pretending he was blowing his nose to hide it.

Line 12 / 103

Kun lapset olivat sanoneet hyvää yötä professorille ja menneet yläkertaan ensimmäisenä iltana, pojat tulivat tyttöjen huoneeseen juttelemaan.

Kun

lapset

olivat

sanoneet

hyvää

yötä

professorille

ja

menneet

yläkertaan

ensimmäisenä

iltana

pojat

tulivat

tyttöjen

huoneeseen

juttelemaan

After the kids had said good night to the professor and went upstairs on the first night, the boys came to the girls room to chat.

Line 13 / 103

"Lyön vetoa että olemme pudonneet tassuillemme", Peter sanoi.

Lyön

vetoa

että

olemme

pudonneet

tassuillemme

Peter

sanoi

“I bet we’ve fallen on our feet,” Peter said.

Line 14 / 103

"Tästa tulee loistavaa. Tuo vanha heppu antaa meidän tehdä ihan mitä haluamme."

Tästa

tulee

loistavaa

Tuo

vanha

heppu

antaa

meidän

tehdä

ihan

mitä

haluamme

"This is going to be great. That old guy lets us do exactly what we want."

Line 15 / 103

"Minusta hän on vanha kullanmuru", Susan sanoi.

Minusta

hän

on

vanha

kullanmuru

Susan

sanoi

“I think he’s an old sweetheart,” Susan said.

Line 16 / 103

"Äh, lopeta jo!" sanoi Edmund.

Äh

lopeta

jo

sanoi

Edmund

"Oh, stop already!" said Edmund.

Line 17 / 103

Hän oli väsynyt mutta yritti olla näyttämättä väsymystään ja oli sen vuoksi huonolla tuulella.

Hän

oli

väsynyt

mutta

yritti

olla

näyttämättä

väsymystään

ja

oli

sen

vuoksi

huonolla

tuulella

He was tired but tried not to show his tiredness and was therefore in a bad mood.

Line 18 / 103

"Älä viitsi puhua tuolla lailla!"

Älä

viitsi

puhua

tuolla

lailla

"Don't bother talking like that!"

Line 19 / 103

"Millä lailla?" Susan kysyi. "Ja sitä paitsi nyt on nukkumaanmenoaika."

Millä

lailla

Susan

kysyi

Ja

sitä

paitsi

nyt

on

nukkumaanmenoaika

"In what way?" Susan asked. "And besides, now is bedtime."

Line 20 / 103

"Yritää puhua kuin äiti", Edmund sanoi.

Yritää

puhua

kuin

äiti

Edmund

“Trying to talk like Mother,” Edmund said.

Line 21 / 103

"Ja kuka sinä olet sanomaan million minun on mentävä nukkumaan? Mene itse nukkumaan."

Ja

kuka

sinä

olet

sanomaan

million

minun

on

mentävä

nukkumaan

Mene

itse

nukkumaan

"And who are you to say a million times I have to go to sleep? Go to sleep yourself."

Line 22 / 103

"Eikö olisi parasta että menisimme kaikki nukkumaan?" Lucy sanoi.

Eikö

olisi

parasta

että

menisimme

kaikki

nukkumaan

Lucy

sanoi

"Wouldn't it be best if we all went to sleep?" Lucy said.

Line 23 / 103

"Syntyy varmasti aika myrsky, jos joku kuulee meidän vielä olevan valveilla."

Syntyy

varmasti

aika

myrsky

jos

joku

kuulee

meidän

vielä

olevan

valveilla

"There will definitely be a pretty storm if someone hears we're still awake."

Line 24 / 103

"Ei varmastikaan", Peter sanoi. "Olen aivan varma siitä, että tämä on sellainen talo, missä kukaan ei välitä siitä mitä teemme.

Ei

varmastikaan

Peter

sanoi

Olen

aivan

varma

siitä

että

tämä

on

sellainen

talo

missä

kukaan

ei

välitä

siitä

mitä

teemme

“Certainly not,” Peter said. "I am quite sure that this is the kind of house where no one cares about what we do."

Line 25 / 103

"Sitä paitsi he eivät kuule täältä mitään sinne asti.

Sitä

paitsi

he

eivät

kuule

täältä

mitään

sinne

asti

“Besides, they don’t hear anything from here until then."

Line 26 / 103

"Täältö on ainakin kymmenen minuutin matka alas ruokasaliin, ja siinä välissä on portaita ja käytäviä vaikka millä mitalla."

Täältö

on

ainakin

kymmenen

minuutin

matka

alas

ruokasaliin

ja

siinä

välissä

on

portaita

ja

käytäviä

vaikka

millä

mitalla

"The stuffing is at least ten minutes down the dining room, and there are stairs and corridors in between, no matter how long."

Line 27 / 103

"Mikä tuo ääni on?" Lucy kysyi äkkiä.

Mikä

tuo

ääni

on

Lucy

kysyi

äkkiä

"What's that voice?" Lucy asked suddenly.

Line 28 / 103

Talo oli suurempi kuin mikään hänen aikaisemmin näkemänsä, ja ajatellessaan kaikkia noita pitkiä käytäviä ja ovia, jotka avautuivat tyhjiin huoneisiin, hän alkoi vähän pelätä.

Talo

oli

suurempi

kuin

mikään

hänen

aikaisemmin

näkemänsä

ja

ajatellessaan

kaikkia

noita

pitkiä

käytäviä

ja

ovia

jotka

avautuivat

tyhjiin

huoneisiin

hän

alkoi

vähän

pelätä

The house was bigger than anything he had seen before, and as he thought of all those long corridors and doors that opened into the empty rooms, he began to fear a little.

Line 29 / 103

"Se on vain lintu, senkin hölmö", Edmund sanoi.

Se

on

vain

lintu

senkin

hölmö

Edmund

sanoi

“It’s just a bird, you fool too,” Edmund said.

Line 30 / 103

"Se on pöllö", Peter sanoi.

Se

on

pöllö

Peter

sanoi

“It’s an owl,” Peter said.

Line 31 / 103

"Tämä on varmasti ihana lintupaikka.

Tämä

on

varmasti

ihana

lintupaikka

“This is definitely a wonderful bird watching spot.

Line 32 / 103

"Nyt minä menen nukkumaan.

Nyt

minä

menen

nukkumaan

"Now I'm going to sleep."

Line 33 / 103

"Minä tiedän, mennään huomenna tutkimusmatkalle.

Minä

tiedän

mennään

huomenna

tutkimusmatkalle

expedition / field trip

"I know we're going on a field trip tomorrow."

Line 34 / 103

"Tällaisesta paikasta saattaa löytyä mitä tahansa.

Tällaisesta

paikasta

saattaa

löytyä

mitä

tahansa

"Anything can be found in a place like this."

Line 35 / 103

"Näittekö niitä vuoria tulomatkalla? Entä metsiä?

Näittekö

niitä

vuoria

tulomatkalla

Entä

metsiä

forests

"Did you see those mountains on the way in? What about the forests?"

Line 36 / 103

"Siellä saattaa olla kotkia.

Siellä

saattaa

olla

kotkia

"There may be eagles."

Line 37 / 103

"Siellä saatta olla hirviä.

Siellä

saatta

olla

hirviä

"There may be a stag there."

Line 38 / 103

"Siellä voi olla haukkoja."

Siellä

voi

olla

haukkoja

"There may be hawks."

Line 39 / 103

"Mäyriä!" Lucy sanoi.

Mäyriä

Lucy

sanoi

badgers

Lucy

said

"Badgers!" Lucy said.

Line 40 / 103

"Kettuja!" Edmund sanoi.

Kettuja

Edmund

sanoi

foxes

Edmund

said

"Foxes!" Edmund said.

Line 41 / 103

"Kaniineja!" Susan sanoi.

Kaniineja

Susan

sanoi

rabbits

Susan

said

"Rabbits!" Susan said.

Line 42 / 103

Mutta seuraavana aamuna satoi taukoamatta.

Mutta

seuraavana

aamuna

satoi

taukoamatta

But the next morning it rained non-stop.

Line 43 / 103

Sade oli niin tiheää, että kun katsoi ikkunasta ei nähnyt vuoria eikä metsiä, ei edes puutarhassa olevaa puroa.

Sade

oli

niin

tiheää

että

kun

katsoi

ikkunasta

ei

nähnyt

vuoria

eikä

metsiä

ei

edes

puutarhassa

olevaa

puroa

The rain was so dense that when you looked out the window you could not see the mountains or the forests, not even the creek in the garden.

Line 44 / 103

"Tietenkin piti ruveta satamaan!" Edmund sanoi.

Tietenkin

piti

ruveta

satamaa

Edmund

sanoi

"Of course I had to start at the harbor!" Edmund said.

Line 45 / 103

He olivat juuri syöneet aamiaista professorin kanssa ja sitten menneet erääseen huoneeseen, jonka hän oli antanut heidän käyttöönsä.

He

olivat

juuri

syöneet

aamiaista

professorin

kanssa

ja

sitten

menneet

erääseen

huoneeseen

jonka

hän

oli

antanut

heidän

käyttöönsä

They had just had breakfast with the professor and then went to a room he had given them for use.

Line 46 / 103

Se oli pitkä, matala huone, jossa oli kaksi ikkunaa vastakkaisilla seinillä.

Se

oli

pitkä

matala

huone

jossa

oli

kaksi

ikkunaa

vastakkaisilla

seinillä

It was a long, low room with two windows on opposite walls.

Line 47 / 103

"Älä viitsi jankuttaa, Ed", Susan sanoi.

Älä

viitsi

jankuttaa

Ed

Susan

sanoi

Ed

Susan

said

"Don't bother, Ed," Susan said.

Line 48 / 103

"Lyön vetoa, että sade lakkaa tunnin tai parin kuluttua.

Lyön

vetoa

että

sade

lakkaa

tunnin

tai

parin

kuluttua

"I bet the rain will stop in an hour or two."

Line 49 / 103

"Ja sillä välin keksimme kyllä jotakin.

Ja

sillä

välin

keksimme

kyllä

jotakin

"And in the meantime, we did come up with something."

Line 50 / 103

"Täällähän on radio ja vaikka minkä verran kirjoja."

Täällähän

on

radio

ja

vaikka

minkä

verran

kirjoja

books

"There's a radio here and some books."

Line 51 / 103

"Minä ainakaan en rupea lukemaan", sanoi Peter. "Aion tutkia taloa."

Minä

ainakaan

en

rupea

lukemaan

sanoi

Peter

Aion

tutkia

taloa

“At least I won’t start reading,” Peter said. "I'm going to explore the house."

Line 52 / 103

Kaikka halusivat lähteä mukaansa, ja siitä alkoivat seikkailut.

Kaikka

halusivat

lähteä

mukaansa

ja

siitä

alkoivat

seikkailut

Everyone wanted to go with them, and that’s where the adventures began.

Line 53 / 103

Se oli sellainen talo, jonka päähän ei koskaan tuntunut pääsevän ja joka oli täynnä odottamattomia soppia.

Se

oli

sellainen

talo

jonka

päähän

ei

koskaan

tuntunut

pääsevän

ja

joka

oli

täynnä

odottamattomia

soppia

It was the kind of house that never seemed to reach and was full of unexpected stuff.

Line 54 / 103

Ensimmäiset ovet, joita he availivat, johtivat vain vierashuoneisiin niin kuin oli odotettavissakin, mutta pian he joutuivat hyvin pitkään huoneeseen, jossa oli tauluja seinillä, ja seillä he näkivät myös haarniskan;

Ensimmäiset

ovet

joita

he

availivat

johtivat

vain

vierashuoneisiin

niin

kuin

oli

odotettavissakin

mutta

pian

he

joutuivat

hyvin

pitkään

huoneeseen

jossa

oli

tauluja

seinillä

ja

seillä

he

näkivät

myös

haarniskan

The first doors they opened only led to the guest rooms as expected, but soon they found themselves in a very long room with paintings on the walls, and on them they also saw armor;

Line 55 / 103

Sen jälkeen he tulivat vihreään huoneeseen, jonka yhdessä nurkassa oli harppu.

sen

jälkeen

he

tulivat

vihreään

huoneeseen

jonka

yhdessä

nurkassa

oli

harppu

After that they came into a green room with a harp in one corner.

Line 56 / 103

Sitten he laskeutuivat kolme askelmaa alas ja viisi ylös ja tulivat eräänlaiseen pieneen yläkerran halliin, josta oli ovi parvekkeelle.

Sitten

he

laskeutuivat

kolme

askelmaa

alas

ja

viisi

ylös

ja

tulivat

eräänlaiseen

pieneen

yläkerran

halliin

josta

oli

ovi

parvekkeelle

Then they descended three steps down and five up and came into a kind of small upstairs hall with a door to the balcony.

Line 57 / 103

Ja sitten he kulkivat läpi huoneiden, jotka olivat rivissä peräkkäin - useimmissa oli vanhoja kirjoja, jotkin suurempia kuin kirkossa oleva Raamattu.

Ja

sitten

he

kulkivat

läpi

huoneiden

jotka

olivat

rivissä

peräkkäin

useimmissa

oli

vanhoja

kirjoja

jotkin

suurempia

kuin

kirkossa

oleva

Raamattu

And then they went through the rooms that were lined up in a row — most had old books, some larger than the Bible in the church.

Line 58 / 103

Ja pian sen jälkeen he kurkistivat huoneeseen, jossa ei ollut mitään muuta kuin suuri vaatekaappi, sellainen kaappi, jonka ovi on peililasia.

Ja

pian

sen

jälkeen

he

kurkistivat

huoneeseen

jossa

ei

ollut

mitään

muuta

kuin

suuri

vaatekaappi

sellainen

kaappi

jonka

ovi

on

peililasia

And soon after, they peeked into a room that had nothing but a large wardrobe, a closet whose door is mirrored.

Line 59 / 103

Muuta siellä ei sitten tosiaan ollutkaan paitsi sininen pullo ikkunalaudalla.

Muuta

siellä

ei

sitten

tosiaan

ollutkaan

paitsi

sininen

pullo

ikkunalaudalla

There really was nothing there but a blue bottle (fly) on the windowsill.

Line 60 / 103

"Siellä ei ole mitään!" Peter huudahti, ja kaikki kääntyivät takaisin - paitsi Lucy.

Siellä

ei

ole

mitään

Peter

huudahti

ja

kaikki

kääntyivät

takaisin

paitsi

Lucy

"There is nothing there!" Peter exclaimed, and everyone turned back — except Lucy.

Line 61 / 103

Lucy jäi huoneeseen, koska hänen mielestään kannatti kokeilla vaatekaapin ovea, vaikka hän olikin melkein varma siitä, että se olisi lukossa.

Lucy

jäi

huoneeseen

koska

hänen

mielestään

kannatti

kokeilla

vaatekaapin

ovea

vaikka

hän

olikin

melkein

varma

siitä

että

se

olisi

lukossa

Lucy stayed in the room because she thought it was worth trying the wardrobe door, even though she was almost certain it would be locked.

Line 62 / 103

Hämmästyksekseen hän huomasi sen avautuvan helposti.

Hämmästyksekseen

hän

huomasi

sen

avautuvan

helposti

To her surprise, she found it opened quite easily.

Line 63 / 103

Ulos putosi kaksi koipalloa.

Ulos

putosi

kaksi

koipalloa

two

Two mothballs dropped out.

Line 64 / 103

Hän kurkisti sisään ja näki kaapissa kaikenlaisia takkeja - etupäässä turkkeja.

Hän

kurkisti

sisään

ja

näki

kaapissa

kaikenlaisia

takkeja

etupäässä

turkkeja

He peeked in and saw all kinds of coats in the closet - mostly furs.

Line 65 / 103

Lucy ei rakastanut mitään niin kuin turkisten hajua ja tuntua.

Lucy

ei

rakastanut

mitään

niin

kuin

turkisten

hajua

ja

tuntua

Lucy loved nothing like the smell and feel of furs.

Line 66 / 103

Hän astui muitta mutkitta kaappiin vaateiden väliin ja hieroi kasvojaan pehmeitä turkiksia vasten.

Hän

astui

muitta

mutkitta

kaappiin

vaateiden

väliin

ja

hieroi

kasvojaan

pehmeitä

turkiksia

vasten

She stepped smoothly into the closet between the clothes and rubbed her face against the soft furs.

Line 67 / 103

Hän jätti tietenkin oven auki, koska tiesi että on tavattoman typerää sulkeutua vaatekaappiin.

Hän

jätti

tietenkin

oven

auki

koska

tiesi

että

on

tavattoman

typerää

sulkeutua

vaatekaappiin

Of course, she left the door open because she knew it was incredibly silly to close a wardrobe.

Line 68 / 103

Vähitellen hän tunkeutui syvemmälle kaappiin ja huomasi, että siellä oli vielä toinenkin rivi turkkeja.

Vähitellen

hän

tunkeutui

syvemmälle

kaappiin

ja

huomasi

että

siellä

oli

vielä

toinenkin

rivi

turkkeja

Gradually, she penetrated deeper into the closet and noticed that there was yet another row of furs.

Line 69 / 103

Kaapissa oli melkein pimeää, jahän piti käsivartensa ojossa ettei törmäisi takaseinään.

Kaapissa

oli

melkein

pimeää

jahän

piti

käsivartensa

ojossa

ettei

törmäisi

takaseinään

It was almost dark in the closet, after all, she kept her arms outstretched so as not to collide with the back wall.

Line 70 / 103

Hän astui askelen eteenpäin - sitten kaksi tai kolme askelta - ja odotti koko ajan, että sormet sattuisivat puuseinään.

Hän

astui

askelen

eteenpäin

sitten

kaksi

tai

kolme

askelta

ja

odotti

koko

ajan

että

sormet

sattuisivat

puuseinään

She took a step forward - then two or three steps - and kept waiting for her fingers to hit the wooden wall.

Line 71 / 103

Mutta seinää ei tuntunut.

Mutta

seinää

ei

tuntunut

But she did not feel the wall.

Line 72 / 103

"Tämähän on vallan suunnaton vaatekaappi!" Lucy ajatteli kävellessään yhä eteenpäin raivaten tietään turkkien lomitse.

Tämähän

on

vallan

suunnaton

vaatekaappi

Lucy

ajatteli

kävellessään

yhä

eteenpäin

raivaten

tietään

turkkien

lomitse

This is a huge wardrobe of power!" Lucy thought as she walked forward, clearing her way through the fur.

Line 73 / 103

Sitten hän huomasi jonkin narskahtelevan askeltensa alla.

Sitten

hän

huomasi

jonkin

narskahtelevan

askeltensa

alla

Then he noticed some crunching under her steps.

Line 74 / 103

"Onkohan täällä lisää koipalloja?" hän ajatteli kumartui koettelemaan kädellään.

Onkohan

täällä

lisää

koipalloja

hän

ajatteli

kumartui

koettelemaan

kädellään

"Are there any more mothballs here?" she thought as she bent down to try her hand.

Line 75 / 103

Mutta kovan puisen kaapinlattian sijasta hän tunsi käsissään jotakin pehmeää, jahuomaista ja tavattoman kylmää.

Mutta

kovan

puisen

kaapinlattian

sijasta

hän

tunsi

käsissään

jotakin

pehmeää

jahuomaista

ja

tavattoman

kylmää

But instead of a hard wooden cabinet floor, she felt something soft, powdery, and extraordinarily cold in her hands.

Line 76 / 103

"Tämäpä on kummallista", hän sanoi ja astui pari askelta eteenpäin.

Tämäpä

on

kummallista

hän

sanoi

ja

astui

pari

askelta

eteenpäin

“This is weird,” she said and took a couple of steps forward.

Line 77 / 103

Samassa hän huomasi, ettei enää tuntenutkaan kasvoillaan pehmeän turkiksen hivelevää kosketusta vaan jotakin kovaa, karkeaa ja suorastaan pistävaa.

Samassa

hän

huomasi

ettei

enää

tuntenutkaan

kasvoillaan

pehmeän

turkiksen

hivelevää

kosketusta

vaan

jotakin

kovaa

karkeaa

ja

suorastaan

pistävaa

At the same time, she noticed that she no longer felt the alluring touch of soft fur on her face, but something hard, rough, and downright pungent.

Line 78 / 103

"Hyvänen aika, aivan kuin puunoksia!" Lucy huudahti.

Hyvänen

aika

aivan

kuin

puunoksia

Lucy

huudahti

"Dear time, just like tree branches!" Lucy exclaimed.

Line 79 / 103

Ja sitten hän näki edessään valoa;

Ja

sitten

hän

näki

edessään

valoa

And then she saw a light before her;

Line 80 / 103

ei siinä missä vaatekaapin seinän olisi pitänyt olla, vaan paljon kauempana.

ei

siinä

missä

vaatekaapin

seinän

olisi

pitänyt

olla

vaan

paljon

kauempana

not where the wall of the wardrobe should have been, but much further away.

Line 81 / 103

Jotakin kylmää ja pehmeää tipahteli hänen päälleen.

Jotakin

kylmää

ja

pehmeää

tipahteli

hänen

päälleen

Something cold and soft dripped on him.

Line 82 / 103

Muutamia minuutteja myöhemmin hän huomasi seisovansa keskellä metsää.

Muutamia

minuutteja

myöhemmin

hän

huomasi

seisovansa

keskellä

metsää

A few minutes later, she found herself standing in the middle of a woods.

Line 83 / 103

Oli yö tai ilta, maa oli lumen peitossa ja lumihiutaleita leijui ilman halki.

Oli

tai

ilta

maa

oli

lumen

peitossa

ja

lumihiutaleita

leijui

ilman

halki

It was night or evening, the ground was covered in snow and snowflakes hovered through the air.

Line 84 / 103

Lucy pelotti hiukan, mutta hän oli myös jännittynyt ja utelias.

Lucy

pelotti

hiukan

mutta

hän

oli

myös

jännittynyt

ja

utelias

Lucya was a little scared, but she was also tense and curious.

Line 85 / 103

Hän katsoi taakseen olkansa yli.

Hän

katsoi

taakseen

olkansa

yli

She looked over her shoulder.

Line 86 / 103

Puiden runkojen lomitse hän näki yhä vaatekaapin avoimen oven ja vieläpä osan huonetta, josta oli lähtenyt.

Puiden

runkojen

lomitse

hän

näki

yhä

vaatekaapin

avoimen

oven

ja

vieläpä

osan

huonetta

josta

oli

lähtenyt

Through the trunks of the trees, he still saw the open door of the wardrobe and even part of the room he had left.

Line 87 / 103

Hän oli tietenkin jättänyt kaapin oven auki, sillä hän tiesi että on kauhean typerää sulkea itsensä vaatekaappiin.

Hän

oli

tietenkin

jättänyt

kaapin

oven

auki

sillä

hän

tiesi

että

on

kauhean

typerää

sulkea

itsensä

vaatekaappiin

She had, of course, left the closet door open, for she knew it was terribly foolish to lock herself in a wardrobe.

Line 88 / 103

Siellä näytti yhä olevan päivä.

Siellä

näytti

yhä

olevan

päivä

There still seemed to be daylight there.

Line 89 / 103

"Voinhan aina kääntyätakaisin, jos jotakin hullua sattuu", Lucy ajatteli.

Voinhan

aina

kääntyätakaisin

jos

jotakin

hullua

sattuu

Lucy

ajatteli

“I can always turn back if something crazy happens,” Lucy thought.

Line 90 / 103

Hän alkoi astella eteenpäin, narks, narks, lumen peittämää maata pitkin ja metsän läpi näkyvää valoa kohti.

Hän

alkoi

astella

eteenpäin

narks

narks

lumen

peittämää

maata

pitkin

ja

metsän

läpi

näkyvää

valoa

kohti

She began to step forward, crunch, crunch, along the snow-covered ground and through the forest towards the visible light.

Line 91 / 103

Noin kymmenen minuutin kuluttua Lucy saapui valon luo ja huomasi, että se lähti lyhtypylväästä.

Noin

kymmenen

minuutin

kuluttua

Lucy

saapui

valon

luo

ja

huomasi

että

se

lähti

lyhtypylväästä

After about ten minutes, Lucy arrived at the light and noticed that it was from a lamppost.

Line 92 / 103

Seistessään siinä sitä katselemassa miettien mielessään, miksi keskellä metsää oli katulyhty ja mitä hänen nyt pitäisi tehdä, hän kuuli pienten jalkojen tassutusta.

Seistessään

siinä

sitä

katselemassa

miettien

mielessään

miksi

keskellä

metsää

oli

katulyhty

ja

mitä

hänen

nyt

pitäisi

tehdä

hän

kuuli

pienten

jalkojen

tassutusta

As she stood there looking at it, wondering in her mind why there was a street lantern in the middle of the woods and what she should do now, she heard the patter patter of little feet.

Line 93 / 103

Joku oli tulossa häntä kohti.

Joku

oli

tulossa

häntä

kohti

Someone was coming towards her.

Line 94 / 103

Ja eipä aikaakaan, kun hyvin merkillinen henkilö astui metsän kätköstä lyhtypylvään valoon.

Ja

eipä

aikaakaan

kun

hyvin

merkillinen

henkilö

astui

metsän

kätköstä

lyhtypylvään

valoon

And not long after a very remarkable person stepped from the cover of the forest into the light of a lamppost.

Line 95 / 103

Olento oli vain hiukan Lucya pitempi, ja hän piti päänsä päällä sateenvarjoa, joka oli valkeana lumesta.

Olento

oli

vain

hiukan

Lucya

pitempi

ja

hän

piti

päänsä

päällä

sateenvarjoa

joka

oli

valkeana

lumesta

The creature was only slightly taller than Lucy, and he held an umbrella, white with snow, over his head.

Line 96 / 103

Vyötäisistä ylöspäin hän oli miehen kaltainen, mutta hänellä oli vuohen sääret (niitä peitti kitävän musta karva) ja jalkojen asemesta hänellä oli vuohen sorkat.

Vyötäisistä

ylöspäin

hän

oli

miehen

kaltainen

mutta

hänellä

oli

vuohen

sääret

niitä

peitti

kiitävän

musta

karva

ja

jalkojen

asemesta

hänellä

oli

vuohen

sorkat

Up from the belt, he was like a man, but he had goat’s legs (covered with luxurious black hair) and instead of feet, he had goat’s hooves.

Line 97 / 103

Hänellä oli myös häntä, mutta Lucy ei heti huomannut sitä, sillä olento piti sitä sievästi käsivarrellaan estääkseen sitä laahaamasta maata.

Hänellä

oli

myös

häntä

mutta

Lucy

ei

heti

huomannut

sitä

sillä

olento

piti

sitä

sievästi

käsivarrellaan

estääkseen

sitä

laahaamasta

maata

He also had a tail, but Lucy didn't immediately notice it, as the creature held it neatly in his arm to prevent it from dragging the ground.

Line 98 / 103

Hänellä oli omituiset mutta herttaiset pikku kasvot, lyhyt pujoparta ja kiharaiset hiukset, ja hiusten keskeltä kohosi kaksi sarvea otsan molemmin puolin.

Hänellä

oli

omituiset

mutta

herttaiset

pikku

kasvot

lyhyt

pujoparta

ja

kiharaiset

hiukset

ja

hiusten

keskeltä

kohosi

kaksi

sarvea

otsan

molemmin

puolin

He had a strange but sweet little face, a short beard, and curly hair, and in the center of his hair rose two horns on either side of his forehead.

Line 99 / 103

Kuten olen jo maininnut, hän kannatti toisella kädellään sateenvarjoa toisessa kädessään hänellä oli monta pientä ruskeaa paperikääröä.

Kuten

olen

jo

maininnut

hän

kannatti

toisella

kädellään

sateenvarjoa

toisessa

kädessään

hänellä

oli

monta

pientä

ruskeaa

paperikääröä

As I have already mentioned, he supported his other hand an umbrella in one hand he had a number of little parcels, wrapped in brown paper.

Line 100 / 103

Ei voinut olla muistamatta joulua, kun näki nuo paketit ja lumisateen.

Ei

voinut

olla

muistamatta

joulua

kun

näki

nuo

paketit

ja

lumisateen

She couldn’t help but remember Christmas when she saw those packages and the snowfall.

Line 101 / 103

Hän oli fauni.

Hän

oli

fauni

He was a faun.

Line 102 / 103

Ja nähdessään Lucyn hän säpsähti niin kovasti, että pudotti kaikki pakettinsa.

Ja

nähdessään

Lucyn

hän

säpsähti

niin

kovasti

että

pudotti

kaikki

pakettinsa

And when he saw Lucy, he shuddered so hard that he dropped all his packages.

Line 103 / 103

"No voi minun päiviäni!" fauni huudahti.

No

voi

minun

päiviäni

fauni

huudahti

"Well, oh, my days!" the fauna exclaimed.