US flag

I speak English and I want to learn Finnish.

Finnish flag

Finnish Fundamentals

Kappale neljä - Hyvää päivää

Lesson four - How do you do?

Finnish flag

Play entire audio recording.

Title

Kappale neljä - Hyvää päivää!

kappale

neljä

Hyvää

päivää

lesson

four

good

day

Lesson 4 - Hello!

Line 1 / 17

Hyvää päivää. Minä olen Pekka Mäki.

Hyvää

päivää

Minä

olen

Pekka Mäki

good

day

I

I am

Pekka Mäki

Good day! I am Pekka Mäki.

Line 2 / 17

Hyvää päivää. Minä olen Peter Hill.

Hyvää

päivää

Minä

olen

Peter Hill

good

day

I

I am

Peter Hill

Good day. I am Peter Hill.

Line 3 / 17

Mitä kuuluu?

Mitä

kuuluu

what

goes

How are you?

Line 4 / 17

Kiitos, hyvää. Entä teille?

Kiitos

hyvää

Entä

teille

thanks

good

how about

you

Thanks. Fine. And how about you?

Line 5 / 17

Hyvää vain. Te olette ulkomaalainen. Oletteko te englantilainen?

Hyvää

vain

Te

olette

ulkomaalainen

Oletteko

te

englantilainen

good

just

you

are

foreigner

do you

you

English

Just fine. You are a foreigner. Are you English?

Line 6 / 17

En ole. Minä olen kanadalainen.

En

ole

Minä

olen

kanadalainen

I do not

not

I

am

Canadian

No, I am not. I am Canadian.

Line 7 / 17

Te puhutte oikein hyvin suomea.

Te

puhutte

oikein

hyvin

suomea

you

speak

properly

very

Finnish

You speak Finnish very well.

Line 8 / 17

Kiitos. Puhutteko te englantia?

Kiitos

Puhutteko

te

englantia

thanks

do you speak

you

English

Thank you. Do you speak English?

Line 9 / 17

Kyllä, minä puhun englantia, mutta huonosti.

Kyllä

minä

puhun

englantia

mutta

huonosti

yes

I

I speak

English

but

poorly

Yes, I speak English, but not well.

Line 10 / 17

Näkemiin.

Näkemiin

Goodbye

Goodbye.

Line 11 / 17

Näkemiin.

Näkemiin

Goodbye

Goodbye.

Line 12 / 17

Mikä päivä tänään on?

Mikä

päivä

tänään

on

what

day

today

is

What day is today?

Line 13 / 17

Tänään on torstai. Eilen oli keskivii.

Tänään

on

torstai

Eilen

oli

keskiviikko

today

is

Thursday

yesterday

was

Wednesday

Today is Thursday. Yesterday was Wednesday.

Line 14 / 17

Words with vowel ä

tämä päivä

näkemiin

this day

goodbye

Line 15 / 17

Words with vowels ä / a

vähän vanha

vain vähän

tämä amerikkalainen

tämä afrikkalainen

tämä aasialainen

tämä kaunis päivä

a little old

just a little

this American

this African

this Asian

this beautiful day

Line 16 / 17

Words with vowel u

puhun

puhutte

kuuluu

uusi

I speak

talking about

includes

new

Line 17 / 17

Words with vowels u / y

puhun kyllä

kyllä puhun

puhut hyvin

hyvä kuva

hyvin uusi

kuuluuko hyvää

kyllä

hyvää kuuluu

I say yes

yes I speak

you speak well

good picture

very new

is good

yes

I am fine.