US flag

I speak English and I want to learn Finnish.

Finnish flag

Finnish Fundamentals

Kappale yhdeksän - Onko sinulla rahaa?

Lesson nine - Do you have any money?

Finnish flag

Play entire audio recording.

Line 1 / 20

Kappale yhdeksän - Onko sinulla rahaa?

Kappale

yhdeksän

Onko

sinulla

rahaa

lesson

nine

is

to you

money

Lesson nine - Do you have any money?

Line 2 / 20

Rouva Hill haluaa soittaa.

Rouva Hill

haluaa

soittaa

Mrs Hill

wants

to call

Mrs. Hill wants to make a phone call.

Line 3 / 20

Minä haluan soittaa.

Minä

haluan

soittaa

I

want

to call

I want to make a phone call.

Line 4 / 20

Missä on lähin puhelin?

Missä

on

lähin

puhelin

where

is

next / immediate / nearest

telephone

Where is the nearest telephone?

Line 5 / 20

Tuolla on kioski.

Tuolla

on

kioski

there

is

kiosk / booth

There's a phone booth.

Line 6 / 20

Onko sinulla markka?

Onko

sinulla

markka

is

to you

marks

Do you have any money?

Line 7 / 20

Minulla ei ole.

Minulla

ei

ole

I have

no

not

I don't have any.

Line 8 / 20

Minä luulen, että minulla on pikkurahaa.

Minä

luulen

että

minulla

on

pikkurahaa

I

I think

that

to me

is

a little money / change

I think I have some small change.

Line 9 / 20

Hetkinen, minä katson. Ei ole!

Hetkinen

minä

katson

Ei

ole

Wait a minute

I

I am looking

no

not

Just a moment, I will see. No, I don't have any.

Line 10 / 20

Katso, neiti Salo on vielä tuolla.

Katso

neiti

Salo

on

vielä

tuolla

look

Miss

Salo

is

yet / still

there

Look! Miss Salo is still there.

Line 11 / 20

Ehkä hänellä on rahaa.

Ehkä

hänellä

on

rahaa

perhaps

she

there is

money

Perhaps she has some money.

Line 12 / 20

Anteeksi, neiti Salo? Onko teillä markka?

Anteeksi

neiti Salo

Onko

teillä

markka

excuse me

Miss Salo

is

at your place

marks

Excuse me, Miss Salo, do you have any money?

Line 13 / 20

Vaimoni haluaa soittaa.

Vaimoni

haluaa

soittaa

my wife

wants

to call

My wife wants to make a call.

Line 14 / 20

Hetkinen vain, minä katson. Ei ole.

Hetkinen

vain

minä

katson

Ei

ole

wait a minute

only / just

I

look

no

not

Just a moment, I'll see. No, I don't.

Line 15 / 20

Mutta tuolla tulee Ville Vuori.

Mutta

tuolla

tulee

Ville

Vuori

but

there

will

Willy

Mountain

But there comes Ville Vuori.

Line 16 / 20

Ehkä hänellä on. Hei, Ville!

Ehkä

hänellä

on

Hei

Ville

perhaps

he

there is

hey

Willy

Perhaps he has some. Hey, Willy!

Line 17 / 20

Onko sinulla markka? Rouva Hill haluaa soittaa.

Onko

sinulla

markka

Rouva Hill

haluaa

soittaa

is

to you

marks

Mrs Hill

wants

to call

Do you have any money? Mrs Hill wants to make a phone call.

Line 18 / 20

Hetkinen! Ei ole, minulla on vain viisikymmentä penniä.

Hetkinen

Ei ole

minulla

on

vain

viisikymmentä

penniä

One moment

no not

to me

is

only

fifty

pennies

Just a minute. No, I have only fifty cents.

Line 19 / 20

No, sitten minä en voi soittaa.

No

sitten

minä

en

voi

soittaa

well

then

I

not

can

to call

Well, then I can't make my call.

Line 20 / 20

Minulla on aina huono onni.

Minulla

on

aina

huono

onni

to me

is

always

bad

luck

I always have bad luck.