US flag

I speak English and I want to learn Finnish.

Finnish flag

Finnish Fundamentals

Kappale yksitoista - Mitä te teette?

Lesson eleven - What do you do?

Finnish flag

Play entire audio recording.

Line 1 / 19

Kappale yksitoista - Mitä te teette?

Kappale

yksitoista

Mitä

te

teette

lesson

eleven

what

you

do

Lesson eleven - What do you do?

Line 2 / 19

Terve, Marja!

Terve

Marja

hi

Marja

Hello, Marja!

Line 3 / 19

Hei, Kari!

Hei

Kari

hi

Kari

Hi, Karl!

Line 4 / 19

Marja, tämä on amerikkalainen poika, James Brown.

Marja

tämä

on

amerikkalainen

poika

James Brown

Marja

this

is

American

boy

James Brown

Marja, this is James Brown. He's American.

Line 5 / 19

Hei, James. Mitä sinä teet Suomessa?

Hei

James

Mitä

sinä

teet

Suomessa

hi

James

what

you

do

in Finland

Hi, James, What are you doing in Finland?

Line 6 / 19

Minä olen opiskelija.

Minä

olen

opiskelija

I

am

student

I am a student.

Line 7 / 19

Mitä sinä opiskelet?

Mitä

sinä

opiskelet

what

you

study

What are you studying?

Line 8 / 19

Nyt minä opiskelen suomea.

Nyt

minä

opiskelen

suomea

now

I

study

Finnish

I am studying Finnish.

Line 9 / 19

Minä olen suomen kielen kurssilla yliopistossa.

Minä

olen

suomen

kielen

kurssilla

yliopistossa

I

I am

Finnish

language

course

at university

I'm attending a Finnish course at the university.

Line 10 / 19

No, opitko sinä?

No

opitko

sinä

well

did you learn

you

Well, are you learning it?

Line 11 / 19

En tiedä. Minä olen vähän laiska.

En tiedä

Minä

olen

vähän

laiska

I don't know

I

am

a little

lazy

I don't know. I am rather lazy.

Line 12 / 19

Kyllä hän oppii. Hän puhuu jo aika hyvin.

Kyllä

hän

oppii

Hän

puhuu

jo

aika

hyvin

yes

he

is learning

he

speaks

already

quite

very

Yes, he is learning it. He already speaks it quite well.

Line 13 / 19

Niin puhuu. No, onko suomi helppo vai vaikea kieli?

Niin

puhuu

No

onko

suomi

helppo

vai

vaikea

kieli

yes

speaks

well

whether

Finnish

easy

or

difficult

language

Yes, he does. Well, is Finnish an easy or a difficult language?

Line 14 / 19

Minusta aika vaikea.

Minusta

aika

vaikea

I think

rather

difficult

Rather difficult, I think.

Line 15 / 19

James on myös työssä.

James

on

myös

työssä

James

is

also

at work

James is also working.

Line 16 / 19

Mitä hän tekee?

Mitä

hän

tekee

what

he

do / make

What does he do?

Line 17 / 19

Hän opettaa englantia kielikoulussa.

Hän

opettaa

englantia

kielikoulussa

he

teaches

English

language school

He's teaching English in a language school.

Line 18 / 19

Vai niin! Oletko sinä hyvä opettaja?

Vai niin

Oletko

sinä

hyvä

opettaja

indeed / really / is that so?

are you

you

good

teacher

Really? Are you a good teacher?

Line 19 / 19

En tiedä. Minä toivon niin.

En tiedä

Minä

toivon

niin

I don't know

I

I hope

so

I don't know. I hope so.