US flag

I speak English and I want to learn Finnish.

Finnish flag

Finnish Fundamentals

Kappale kaksitoista - James ja Jamesin naapurit

Lesson twelve - James and James' neighbors

Finnish flag

Play entire audio recording.

Line 1 / 34

Kappale kaksitoista - James ja Jamesin naapurit

Kappale

kaksitoista

James

ja

Jamesin

naapurit

lesson

twelve

James

and

James'

neighbors

Lesson twelve - James and Jame's neighbors

Line 2 / 34

Kuinka sinä opit niin nopeasti suomea, James?

Kuinka

sinä

opit

niin

nopeasti

suomea

James

how

you

you learn

so

quickly

Finnish

James

How do you learn Finnish so fast, James?

Line 3 / 34

Minulla on huone suomalaisessa perheessä.

Minulla

on

huone

suomalaisessa

perheessä

I have

is

room

(with) Finnish

(with) family

I have a room with a Finnish family.

Line 4 / 34

Heidän nimensä on Mattila.

Heidän

nimensä

on

Mattila

their

surname

is

Mattila

Their surname is Mattila.

Line 5 / 34

Me puhumme vain suomea.

Me

puhumme

vain

suomea

we

speak

only

Finnish

We speak only Finnish.

Line 6 / 34

Me emme puhu yhtään englantia.

Me

emme

puhu

yhtään

englantia

we

we do not

speak

any

English

We don't speak any English at all.

Line 7 / 34

Mitä Mattilat tekevät?

Mitä

Mattilat

tekevät

what

Mattilas

do

What do the Mattilas do?

Line 8 / 34

Matti Mattila on insinööri, joka on työssä isossa firmassa.

Matti

Mattila

on

insinööri

joka

on

työssä

isossa

firmassa

Matti

Mattila

is

engineer

which

is

at work

large

firm

Matti Mattila is an engineer, who works with a large firm.

Line 9 / 34

Hänellä on hyvä palkka.

Hänellä

on

hyvä

palkka

he

is

very

pay / wage / salary

He earns a good salary.

Line 10 / 34

Hänen vaimonsa on lääkäri.

Hänen

vaimonsa

on

lääkäri

his

his wife

is

doctor

His wife is a doctor.

Line 11 / 34

Lapset ovat koulussa.

Lapset

ovat

koulussa

issue / children

are

at school

Their children are in school.

Line 12 / 34

He ovat oikein onnellinen perhe.

He

ovat

oikein

onnellinen

perhe

they

are

properly / very

happy

family

They are a very happy family.

Line 13 / 34

Tunnetko sinä myös naapurit?

Tunnetko

sinä

myös

naapurit

do you know

you

also / too

neighbors

Do you know the neighbors too?

Line 14 / 34

No, minä tunnen lähimmät naapurit, Niemiset, Uusitalot, ja Lindit.

No

minä

tunnen

lähimmät

naapurit

Niemiset

Uusitalot

ja

Lindit

well

I

know

closest

neighbors

Nieminens

Uusitalos

and

Linds

Well, I know the nearest neighbors, the Nieminens, the Uusitalos, and the Linds.

Line 15 / 34

Arto Nieminen on liikemies.

Arto Nieminen

on

liikemies

Arto Nieminen

is

businessman

Arto Nieminen is a businessman.

Line 16 / 34

Vaimo ei ole työssä, hän on kotona.

Vaimo

ei

ole

työssä

hän

on

kotona

wife

no

not

at work

she

is

at home

His wife does not work. She stays at home.

Line 17 / 34

Pojat eivät ole enää koulussa.

Pojat

eivät

ole

enää

koulussa

sons / boys

do not

not

more

at school

The sons are no longer at school.

Line 18 / 34

He opiskelevat yliopistossa.

He

opiskelevat

yliopistossa

they

are studying

at university

They study at the university.

Line 19 / 34

Ville Uusitalo on automekaanikko.

Ville Uusitalo

on

automekaanikko

Willie Uusitalo

is

auto mechanic

Ville Uusitalo is a car mechanic.

Line 20 / 34

Ville ja minä olemme hyvät ystävät.

Ville

ja

minä

olemme

hyvät

ystävät

Willie

and

I

we are

good

friends

We are great friends, Ville and I.

Line 21 / 34

Minä olen usein heillä, koska Ville haluaa oppia englantia.

Minä

olen

usein

heillä

koska

Ville

haluaa

oppia

englantia

I

I am

often

with them

because

Willie

wants

to learn

English

I often visit them, because Ville wants to learn English.

Line 22 / 34

Lind ei ole suomalainen nimi.

Lind

ei

ole

suomalainen

nimi

Lind

no

is not

Finnish

name

Lind is not a Finnish name.

Line 23 / 34

Ovatko he ulkomaalainen perhe?

Ovatko

he

ulkomaalainen

perhe

are

they

foreign

family

Are they a foreign family?

Line 24 / 34

Eivät. Lindin perhe on suomenruotsalainen.

Eivät

Lindin

perhe

on

suomenruotsalainen

no

Lind

family

is

Finnish-Swedish

No. The Lind family are Swedish speaking Finns.

Line 25 / 34

Mutta he puhuvat myös suomea.

Mutta

he

puhuvat

myös

suomea

but

they

speak

also / too

Finnish

But they speak Finnish too.

Line 26 / 34

Rouva Lind on pianisti ja hänen miehensä oopperalaulaja.

Rouva Lind

on

pianisti

ja

hänen

miehensä

oopperalaulaja

Mrs Lind

is

pianist

and

her / his

usband

opera singer

Mrs. Lind is a pianist, and her husband is an opera singer.

Line 27 / 34

Lindit soittavat ja laulavat paljon - liian paljon, sanovat muut.

Lindit

soittavat

ja

laulavat

paljon

liian

paljon

sanovat

muut

Linds

perform

and

sing

a lot

overly

a lot

say

others

The Linds play and sing a great deal - too much, the others say.

Line 28 / 34

Ja Mattilan lapset kysyvät: ¨Miksi te ette soita rokkia?¨

Ja

Mattilan

lapset

kysyvät

Miksi

te

ette

soita

rokkia

and

Mattila

issue / children

ask

why

to

beforehand

call

rock

And the Mattila children ask, "Why don't you play rock?"

Line 29 / 34

Missä James asuu? Mattilan perheessä.

Missä

James

asuu

Mattilan

perheessä

where

James

lives

Mattila

with family

Where is James? With Mattila's family.

Line 30 / 34

Ketkä ovat Jamesin naapurit?

Ketkä

ovat

Jamesin

naapurit

who

are

James'

neighbors

Who are James' neighbors?

Line 31 / 34

Mikä perhe puhuu ruotsia?

Mikä

perhe

puhuu

ruotsia

which

family

speaks

Swedish

Which family speaks Swedish?

Line 32 / 34

Mitkä perheet puhuvat suomea?

Mitkä

perheet

puhuvat

suomea

which

families

speak

Finnish

Which family speaks Finnish?

Line 33 / 34

Mitkä ovat viikonpäivät?

Mitkä

ovat

viikonpäivät

what

are

days of the week

What are the days of the week?

Line 34 / 34

sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai

sunnuntai

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

lauantai

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday