US flag

I speak English and I want to learn Finnish.

Finnish flag

Finnish Fundamentals 13 / 40

Kappale kolmetoista - Salaisuus

Lesson thirteen - The Secret

Finnish flag

Play entire audio recording.

Line 1 / 22

Kappale kolmetoista - Salaisuus

Kappale

kolmetoista

Salaisuus

lesson

thirteen

secret

Lesson thirteen - The Secret

Line 2 / 22

Noin vuodelta 1920

Noin

vuodelta

1920

about

year

nineteen twenty

From about the year 1920.

Line 3 / 22

Sirkka tulee ovelta kukkapaketti kädessä.

Sirkka

tulee

ovelta

kukkapaketti

kädessä

Sirkka

will (come)

at the door

flower package

on

Sirkka comes from the door with a bouquet of flowers in her hand.

Line 4 / 22

Kenelle nuo kukat ovat?

Kenelle

nuo

kukat

ovat

for whom

those

flowers

are

Who are those flowers for?

Line 5 / 22

Nämä kukat? Ne ovat minulle.

Nämä

kukat

Ne

ovat

minulle

these

flowers

they / those

are

for me

These flowers? They are for me.

Line 6 / 22

Sinulle? Keneltä? Jussiltako taas?

Sinulle

Keneltä

Jussiltako

taas

for you

from whom

from Jussi

again

For you? From whom? From Jussi again?

Line 7 / 22

Niin, häneltä. Äiti, mihin minä panen nämä kukat?

Niin

häneltä

Äiti

mihin

minä

panen

nämä

kukat

yes / si

from him / from her

Mother

where

I

will put

these

flowers

Yes, from him. Mother, where shall I put these flowers?

Line 8 / 22

Mihin? Tälle pöydälle. Tai tuolle pöydälle. Tai tuolille. Tai sohvalle. Tai lattialle, jos haluat. Tai ikkunalle. Mihin vain!

Mihin

Tälle

pöydälle

Tai

tuolle

pöydälle

Tai

tuolille

Tai

sohvalle

Tai

lattialle

jos

haluat

Tai

ikkunalle

Mihin

vain

where

this

on the table

or

for that

on the table

or

on the chair

or

on the couch

or

on the floor

if

wish

or

at the window

where

only / just / merely

Where? On this table? Or on that table? Or the chair? Or the sofa? Or the floor, if you like? Or on the window sill. Anywhere!

Line 9 / 22

Äiti, miksi sinä olet minulle vihainen?

Äiti

miksi

sinä

olet

minulle

vihainen

mother

why

you

are

with me

angry

Mother, why are you angry with me?

Line 10 / 22

Siksikö että nämä kukat ovat Jussilta?

Siksikö

että

nämä

kukat

ovat

Jussilta

is that why

that

these

flowers

are

from Jussi

Because these flowers are from Jussi?

Line 11 / 22

Ottaa kirjat pieneltä pöydältä, panee ne tuolille ja kukat pöydälle.

Ottaa

kirjat

pieneltä

pöydältä

panee

ne

tuolille

ja

kukat

pöydälle

take

register

small

table

points

they

on the chair

and

flowers

on the table

She takes the books off the little table and puts them on a chair and the flowers on the table.

Line 12 / 22

Mihin sinä menet?

Mihin

sinä

menet

where

you

you go

Where are you going?

Line 13 / 22

Tule tänne ja istu.

Tule

tänne

ja

istu

come

here

and

sit down

Come here and sit down.

Line 14 / 22

Minä haluan puhua sinun kanssasi.

Minä

haluan

puhua

sinun

kanssasi

I

want

to talk

to you

with you

I want to talk to you.

Line 15 / 22

No, mitä nyt?

No

mitä

nyt

well

what

now

Well, what is it now?

Line 16 / 22

Sinä olet joka ilta ulkona Jussin kanssa.

Sinä

olet

joka

ilta

ulkona

Jussin

kanssa

you

are

every

evening

outside

with Jussi

with

You go out every evening with Jussi.

Line 17 / 22

Niin olen. Entäs sitten?

Niin

olen

Entäs

sitten

yes

I am

how about

then

Yes, I do. So what?

Line 18 / 22

Minä olen sinun äitisi.

Minä

olen

sinun

äitisi

I

am

your

your mother

I am your mother.

Line 19 / 22

Minä haluan tietää, mitä te aiotte tehdä.

Minä

haluan

tietää

mitä

te

aiotte

tehdä

I

I want

to know

what

you

you are going

to do

I want to know what you intend to do.

Line 20 / 22

Mutta äiti, se on salaisuus!

Mutta

äiti

se

on

salaisuus

but

mother

it

is

secret

But, mother, it's a secret!

Line 21 / 22

Kerro minulle. Kyllä sinä voit kertoa äidille kaikki.

Kerro

minulle

Kyllä

sinä

voit

kertoa

äidille

kaikki

tell

me

yes

you

you can

tell

to mother

all / everything

Tell me. Why! You can tell everything to your mother.

Line 22 / 22

En kerro! Jos minä kerron sinulle, sinä kerrot rouva Lahtiselle ja rouva Lahtinen kertoo rouva Virtaselle ja rouva Virtanen kertoo kaikille, että minä olen salakihloissa Jussi Lehtinen kanssa!

En

kerro

Jos

minä

kerron

sinulle

sinä

kerrot

rouva

Lahtiselle

ja

rouva

Lahtinen

kertoo

rouva

Virtaselle

ja

rouva

Virtanen

kertoo

kaikille

että

minä

olen

salakihloissa

Jussi Lehtinen

kanssa

not

tell

if

I

I will tell

to you

you

tell

Mrs

Lahtiselle

and

Mrs

Lahtinen

says

Mrs

Virtaselle

and

Mrs

Virtanen

says

all

that

I

am

secretly engaged

to Jussi Lehtinen

with

No, I can't. If I tell you, you'll tell Mrs. Lahtinen, and Mrs. Lahtinen will tell Mrs. Vortanan, and Mrs. Virtanen will tell Miss Laakso, and Miss Laakso will tell everybody that I am secretly engaged to Jussi Lehtinen.