US flag

I speak English and I want to learn Finnish.

Finnish flag

Finnish Fundamentals 15 / 40

Kappale viisitoista - Vaikea asiakas

Lesson fifteen - A difficult customer

Finnish flag

Play entire audio recording.

Line 1 / 25

Kappale viisitoista - Vaikea asiakas

Kappale

viisitoista

Vaikea

asiakas

lesson

fifteen

difficult

customer

Lesson 15 - A difficult customer

Line 2 / 25

Neiti, mikä tämä on?

Neiti

mikä

tämä

on

miss / young lady

what

this

is

Waitress, what is this?

Line 3 / 25

Se on lautanen.

Se

on

lautanen

it

is

plate

It's a plate.

Line 4 / 25

Ei, tämä tässä! Mikä tämä on, sanokaa!

Ei

tämä

tässä

Mikä

tämä

on

sanokaa

no

this

here

what

this

is

tell

No, this here. What is this? Tell me!

Line 5 / 25

Se on pihvi.

Se

on

pihvi

it

is

steak

It's a steak.

Line 6 / 25

Hyvä neiti, se ei ole pihvi. Se ei ole lihaa.

Hyvä

neiti

se

ei ole

pihvi

Se

ei ole

lihaa

good

young lady

it

not

steak

it

not

meat

Young lady, this isn't a steak. It isn't even meat.

Line 7 / 25

Mitä se sitten on?

Mitä

se

sitten

on

what

it

then

is

What is it then?

Line 8 / 25

Se on nahkaa. Vanhaa nahkaa. Viekää se pois! Heti!

Se

on

nahkaa

Vanhaa

nahkaa

Viekää

se

pois

Heti

it

is

leather

old

leather

take

it

off / away

immediately

It is leather. Old leather. Take it away. At once!

Line 9 / 25

Ja sanokaa, mitä tuo on?

Ja

sanokaa

mitä

tuo

on

and

tell

what

that

is

And tell me what that is!

Line 10 / 25

Se on kahvia.

Se

on

kahvia

it

is

coffee

That's coffee.

Line 11 / 25

Kahvia kahvia. Mutta millaista se on?

Kahvia

kahvia

Mutta

millaista

se

on

coffee

coffee

but

what kind of

it

is

Coffee! Of course! But what's it like?

Line 12 / 25

Hyvää kai. Tämän ravintolan kahvi on aina hyvää.

Hyvää

kai

Tämän

ravintolan

kahvi

on

aina

hyvää

good

probably

this

restaurant

coffee

is

always

good

Good, I suppose. The coffee is always good in this restaurant.

Line 13 / 25

Ja kuumaa?

Ja

kuumaa

and

hot

And hot?

Line 14 / 25

Ja kuumaa, aivan niin.

Ja

kuumaa

aivan

niin

and

hot

right

so

And hot, yes, of course.

Line 15 / 25

Mutta tämä kahvi on huonoa.

Mutta

tämä

kahvi

on

huonoa

but

this

coffee

is

bad

But this coffee is bad.

Line 16 / 25

Ja aivan kylmää.

Ja

aivan

kylmää

and

quite / perfectly

cold

And completely cold.

Line 17 / 25

Veikää se pois!

Veikää

se

pois

owe

it

off

Take it away!

Line 18 / 25

Millainen ravintola tämä on?

Millainen

ravintola

tämä

on

what kind of

restaurant

this

is

What kind of restaurant is this?

Line 19 / 25

Tuoli on kova.

Tuoli

on

kova

chair

is

hard

The chair is hard.

Line 20 / 25

Tarjoilija on huono.

Tarjoilija

on

huono

waiter / waitress

is

bad

The waitress is bad.

Line 21 / 25

Liha on vanhaa.

Liha

on

vanhaa

meat

is

old

The meat is old.

Line 22 / 25

Kahvi on kylmää.

Kahvi

on

kylmää

coffee

is

cold

The coffee is cold.

Line 23 / 25

Vesi on lämmintä.

Vesi

on

lämmintä

water

is

warm

The water is warm.

Line 24 / 25

Kaikki ruoka on kallista.

Kaikki

ruoka

on

kallista

all

food

is

expensive

All the food is expensive.

Line 25 / 25

Viekää kaikki pois. Hyvästi!

Viekää

kaikki

pois

Hyvästi

owe

all

off

goodbye

Take everything away. Goodbye!