US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 06

Hungary map

Play entire audio recording.

Title

Mi újság?

Mi

újság

what

news

What's happening?

Beginning of Dialog 1
Sanyi and Csaba attend the same French evening class.
Sanyi missed a few lessons as he was working abroad for a while.
Now they bump into each other in the street.

Line 1 / 38

Sanyi: Szia, Csaba!

Szia

Csaba

hi

Csaba

Sanyi: Hi, Csaba!

Line 2 / 38

Csaba: Szia, Sanyi! Mi újság? Régen voltái franciaóran...

Szia

Sanyi

Mi

újság

Régen

voltái

franciaóran

hi

Sanyi

what

news

long time ago

you were

in French class

Csaba: Hi, Sanyi! What's new? You used to be in French class...

Line 3 / 38

Sanyi: Velencében voltam. De ráérsz? Van itt egy jó söröző. Gyere, iszunk egy korsó sört. Jössz?

Velencében

voltam

De

ráérsz

Van

itt

egy

söröző

Gyere

iszunk

egy

korsó

sört

Jössz

in Venice

I was

but

can you

there is

here

a

good

pub

come

we drink

a

mug

of beer

you come

Sanyi: I was in Venice. But can you? There's a good brewery here. Come on, let's drink a mug of beer. Are you coming?

Line 4 / 38

Csaba: Jó, jövök. Most nem sietek haza. Este franciaóra lesz.

jövök

Most

nem

sietek

haza

Este

franciaóra

lesz

good / ok

coming

now

not

hurry

home

evening

French

lesson

Csaba: Okay, I'm coming. I'm not in a hurry now. It will be a French class in the evening.

They sit down at the table.

Line 5 / 38

Csaba: Szóval Olaszországban voltál. És milyen volt?

Szóval

Olaszországban

voltál

És

milyen

volt

so

in Italy

you were

and

how

it was

Csaba: So you were in Italy. And how was it?

Line 6 / 38

Sanyi: Nagyon érdekes!

Nagyon

érdekes

very

interesting

Sanyi: Very interesting!

Line 7 / 38

Sanyi: Sok olasz városban voltam már, de Velencében még nem.

Sok

olasz

városban

voltam

már

de

Velencében

még

nem

many

Italian

in town

I was

now

but

in Venice

yet / even (used with negative)

not

Sanyi: I've been to many Italian cities, but not to Venice.

Line 8 / 38

Sanyi: Nagyon romantikus város.

Nagyon

romantikus

város

very

romantic

city

Sanyi: It is a very romantic city.

Line 9 / 38

Sanyi: Sajnos túl sok volt a munka, és csak este voltam szabad.

Sajnos

túl

sok

volt

a

munka

és

csak

este

voltam

szabad

unfortunately

too

many / much

was

the

job

and

just

evening

I was

free / available

Sanyi: Unfortunately, there was too much work and I was only free in the evening.

Line 10 / 38

Sanyi: Talán legközelebb többet látok.

Talán

legközelebb

többet

látok

maybe / perhaps

next time

more

I see

Sanyi: Maybe next time I'll see more.

Line 11 / 38

Sanyi: És te? Jársz még franciára?

És

te

Jársz

még

franciára

and

you

you go

even / yet

French

Sanyi: And you? Going to French class?

Line 12 / 38

Csaba: Persze. Most mindenki tanul.

Persze

Most

mindenki

tanul

of course

now

everyone / everybody

studies / learns

Csaba: Of course. Now everyone is studying.

Line 13 / 38

Sanyi: Hogyhogy? Még te is?

Hogyhogy

Még

te

is

how come

even / yet

you

too

Sanyi: How come? Even you?

Line 14 / 38

Csaba: Még én is! Egész nap csak ülök az irodában, és ha nincs ott a főnök, tanulok.

Még

én

is

Egész

nap

csak

ülök

az

irodában

és

ha

nincs

ott

a

főnök

tanulok

even / yet

I / me

too / also

whole / entire

day

just / only / merely

I am sitting

the

in the office

and

if

no

there

the

boss

I am learning

Csaba: Even me! I just sit in the office all day, and if the boss is not there, I learn.

Line 15 / 38

Sanyi: Mi történt? Jól vagy?

Mi

történt

Jól

vagy

what

happened

well / ok

you are

Sanyi: What happened? Are you okay?

Line 16 / 38

Csaba: Jól. Új tanárnő van az iskolában.

Jól

Új

tanárnő

van

az

iskolában

well

new

teacher

there is

the

at school

Csaba: Well. There's a new teacher at school.

Line 17 / 38

Sanyi: Hány éves? Fiatal?

Hány

éves

Fiatal

how many

annual / years

young

Sanyi: How old? Young?

Line 18 / 38

Csaba: Azt hiszem, huszonnégy éves. Nagyon csinos...

Azt

hiszem

huszonnégy

éves

Nagyon

csinos

that

I think

twenty-four

years

very

cute

Csaba: I think she's twenty-four. Very cute.

Line 19 / 38

Sanyi: Aha! Már értem. Azt hiszem, hogy ma este én is jövök franciaórára.

Aha

Már

értem

Azt

hiszem

hogy

ma

este

én

is

jövök

franciaórára

aha

already / yet

I understand

that

I think

that

today

evening

I / me

also / too

coming

to French class

Sanyi: Aha! I understand now. I think I'm going to French class tonight.

End of Dialog 1
Beginning of Dialog 2
Mrs Jones is on a business trip to Budapest.
As she is staying over the weekend, her Hungarian colleague, Mrs Tóth, organizes a trip for her to Szentendre.

Line 20 / 38

Tóthné: Mit csinál a hétvégén, Mrs Jones?

Mit

csinál

a

hétvégén

Mrs Jones

what

do

the

on weekend

Mrs Jones

Tóthné: What are you doing this weekend, Mrs Jones?

Line 21 / 38

Mrs Jones: Még nem tudom.

Még

nem

tudom

yet

not

I know

Mrs Jones: I do not know yet.

Line 22 / 38

Tóthné: Ráér szombaton?

Ráér

szombaton

have time

on Saturday

Tóthné: Will you be free on Saturday?

Line 23 / 38

Mrs Jones: Igen, szombaton szabad vagyok. Miért? Mit javasol?

Igen

szombaton

szabad

vagyok

Miért

Mit

javasol

yes

on Saturday

free / available

I am

why

what

you propose / suggest

Mrs Jones: Yes, I'm free on Saturday. Why? What do you suggest?

Line 24 / 38

Tóthné: Volt már Szentendrén?

Volt

már

Szentendrén

you were

already / ever

to Szentendre

Tóthné: Have you ever been to Szentendre?

Line 25 / 38

Mrs Jones: Nem, még nem voltam. Hol van Szentendre?

Nem

még

nem

voltam

Hol

van

Szentendre

no

yet

not

I was

where

is

Szentendre

Mrs Jones: No, I haven't. Where is Szentendre?

Line 26 / 38

Tóthné: A Dunakanyarban. Szép régi kisváros, és nincs messze.

A

Dunakanyarban

Szép

régi

kisváros

és

nincs

messze

the

Danube Bend

beautiful / nice / pretty

old

small town / village

and

not

far

Tóthné: In the Danube Bend. Nice old town and not far away.

Line 27 / 38

Mrs Jones: És mi van Szentendrén?

És

mi

van

Szentendrén

and

what

is there

in Szentendrén

Mrs Jones: And what is there in Szentendrén?

Line 28 / 38

Tóthné: Sok butik, templom, hangulatos épület, utca és persze sok turista.

Sok

butik

templom

hangulatos

épület

utca

és

persze

sok

turista

many

boutiques

churches

cozy

buildings

streets

and

of course

many

tourists

Tóthné: Many boutiques, churches, cozy buildings, streets and of course many tourists.

Line 29 / 38

Tóthné: Itt van a Kovács Margit Múzeum is. Ismeri Kovács Margitot?

Itt

van

a

Kovács

Margit

Múzeum

is

Ismeri

Kovács

Margitot

here

there is

the

Kovács

Margit

museum

too / also

you familiar with

Kovács

Margit

Tóthné: There is also the Margit Kovács Museum. Do you know who Margit Kovács was?

Line 30 / 38

Mrs Jones: Nem, nem ismerem.

Nem

nem

ismerem

no

not

kow

Mrs Jones: No, I don't know.

Line 31 / 38

Tóthné: Kovács Margit híres magyar keramikus és szobrász.

Kovács

Margit

híres

magyar

keramikus

és

szobrász

Kovács

Margit

famous

Hungarian

ceramicist

and

sculptor

Tóthné: Margit Kovács is a famous Hungarian ceramicist and sculptor.

She picks up a postcard from her desk.

Line 32 / 38

Tóthné: Tessék, itt van például egy képeslap.

Tessék

itt

van

például

egy

képeslap

here you are

here

there is

example

a

postcard

Tóthné: Here, for example, is a postcard.

Line 33 / 38

Tóthné: Ez egy Kovács Margit kerámia: "Családi fényképalbum." Hogy tetszik?

Ez

egy

Kovács

Margit

kerámia

Családi

fényképalbum

Hogy

tetszik

this

a

Kovács

Margit

ceramic

family

photo album

how

you like

Tóthné: This is a ceramic Margit Kovács: "Family Photo Album." How do you like it?

Line 34 / 38

Mrs Jones: Nagyon eredeti! Jó, akkor szombaton Szentendrére megyünk a Kovács Margit Múzeumba!

Nagyon

eredeti

akkor

szombaton

Szentendrére

megyünk

a

Kovács

Margit

Múzeumba

very

original

good / fine

then

on Saturday

to Szentendre

we are going

the

Kovács

Margit

to museum

Mrs Jones: Very original! Alright, we are going to Szentendre on Saturday to the Kovács Margit Museum!

End of Dialog 2
Additional Expressions

Line 35 / 38

Gyere, iszunk egy korsó sört. Jössz?

Gyere

iszunk

egy

korsó

sört

Jössz

come

we drink

a

mug

of beer

you come

Have a beer with me.

Line 36 / 38

Sajnos most nem érek rá.

Sajnos

most

nem

érek

unfortunately

now / at the moment

not

I get / have time

it

Unfortunately I don't have the time right now.

Line 37 / 38

Voltál már Velencében?

Voltál

már

Velencében

have you been

before

to Venice

Have you been to Venice before?

Line 38 / 38

Még nem voltam Budapesten.

Még

nem

voltam

Budapesten

before

not

I have been

to Budapest

I haven't been to Budapest before.

End of Additional Expressions