US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 07

Hungary map

Play entire audio recording.

Title

Hétfőn költözünk!

Hétfőn

költözünk

on Monday

moving

We move on Monday.

Beginning of Dialog 1
János and Béla live in the same block of flats on a housing estate in Újpalota (XVth district of Budapest).
They meet in a park while Béla is walking his dog.

Line 1 / 33

Béla: Szervusz, János! Mi újság?

Szervusz

János

Mi

újság

hello

John

what

news

Béla: Hello, János! What's new?

Line 2 / 33

János: Szervusz, Béla! Képzeld, hétfőn költözünk!

Szervusz

Béla

Képzeld

hétfőn

költözünk

hello

Béla

imagine

on Monday

move house

János: Hello, Bela! Imagine we are moving on Monday!

Line 3 / 33

Béla: Költöztök? Hová?

Költöztök

Hová

moving

where

Béla: Moving? Where?

Line 4 / 33

János: Egy szép kis családi házba Zuglóba, a tizennegyedik kerületbe.

Egy

szép

kis

családi

házba

Zuglóba

a

tizennegyedik

kerületbe

one

beautiful

small

family

house

in Zugló

the

fourteenth

district

János: A nice little detached house in Zugló, in the fourteenth district.

Line 5 / 33

János: Ez a lakás nagyon kicsi, csak másfél szobás.

Ez

a

lakás

nagyon

kicsi

csak

másfél

szobás

this

the

apartment

very

small

just / only

one and a half

rooms

János: This apartment is very small, only one and a half rooms.

Line 6 / 33

János: Túl kicsi a konyha, a fürdőszoba, az előszoba.

Túl

kicsi

a konyha

a fürdőszoba

az előszoba

too

small

the kitchen

the bathroom

the hallway

János: The kitchen, bathroom, and hallway are too small.

Line 7 / 33

János: Nincs telefon.

Nincs

telefon

no

telephone

János: No phone.

Line 8 / 33

János: A feleségem mindig mérges, mert a szomszédban hangos a magnó.

A feleségem

mindig

mérges

mert

a szomszédban

hangos

a magnó

the wife

always

angry

because

the next door

loud

the tape recorder

János: My wife is always angry, because the tape recorder is loud next door.

Line 9 / 33

János: Meg aztán én sem vagyok már fiatal.

Meg

aztán

én

sem

vagyok

már

fiatal

and

then

I

neither

I am

already

young

János: And then I'm not young either.

Line 10 / 33

János: Hatvanöt éves leszek júliusban.

Hatvanöt

éves

leszek

júliusban

sixty-five

years / annual

I will be

in July

János: I'll be sixty-five in July.

Line 11 / 33

János: Gyakran rossz a lift, mi meg a hatodik emeleten lakunk.

Gyakran

rossz

a lift

mi

meg

a

hatodik

emeleten

lakunk

often

bad

the elevator

we

and

the

sixth

upstairs - floor

we live in - on

János: The elevator is often bad, and we live on the sixth floor.

Line 12 / 33

Béla: Mi sem nagyon szeretünk itt lakni.

Mi

sem

nagyon

szeretünk

itt

lakni

we

neither

very

we love

here

to live

Béla: We don't really like living here either.

Line 13 / 33

Béla: A fekeségem mindig panaszkodik, mert piszkos a lépcső és a kapu éjszaka is nyitva van.

A fekeségem

mindig

panaszkodik

mert

piszkos

a lépcső

és

a kapu

éjszaka

is

nyitva

van

the bedtime

always

complains

because

dirty

the stairs

and

the gate

at night

also / too

open

is

Béla: My bedtime is always unpleasant, because the stairs are dirty and the gate is open at night.

Line 14 / 33

Béla: Este túl sötét van, a folyosón gyakran nem ég a villany.

Este

túl

sötét

van

a folyosón

gyakran

nem

ég

a villany

evening

too / exceedingly

dark

there is

in the corridor

often

not

burn / lit

the electricity

Béla: It is too dark in the evening, and the light in the corridor is often not lit.

Line 15 / 33

Béla: És milyen az új ház?

És

milyen

az

új

ház

and

what kind of

the

new

house

Béla: And what about the new house?

Line 16 / 33

János: Nagyon szép! Világos, tágas, kétszobás.

Nagyon

szép

Világos

tágas

kétszobás

very

beautiful / nice

bright

spacious

two room

János: Very nice! Bright, spacious, two room.

Line 17 / 33

János: A kert is szép nagy.

A kert

is

szép

nagy

the garden

too / also

nice / beautiful

big

János: The garden is also nice and big.

Line 18 / 33

János: Sok gyümölcsfa és virág van benne.

Sok

gyümölcsfa

és

virág

van

benne

many

fruit tree

and

flower

is

in it

János: It has many fruit trees and flowers.

Line 19 / 33

János: Augusztusban nyugdíjba megyek.

Augusztusban

nyugdíjba

megyek

in August

retirement

I go

János: I'm retiring in August.

Line 20 / 33

János: A feleségem is nyugdíjas.

A feleségem

is

nyugdíjas

the wife

too / also

retired

János: My wife is also retired.

Line 21 / 33

János: Én majd a kertben dolgozom, ő meg majd napozik és olvas.

Én

majd

a kertben

dolgozom

ő

meg

majd

napozik

és

olvas

I

then

in the garden

I work

she

and

then

sunbathe

and

read

János: I'll work in the garden, and she'll sunbathe and read.

Line 22 / 33

Béla: És milyen utcában laktok majd?

És

milyen

utcában

laktok

majd

and

what

on street

you live

then

Béla: And what street will you live on?

Line 23 / 33

János: A Kaffka Margit utcában.

A

Kaffka

Margit

utcában

the

Kaffka

Margit

on street

János: On Margit Kaffka Street.

Line 24 / 33

Béla: Nem ismerem.

Nem

ismerem

not

I know

Béla: I am not familiar with it.

Line 25 / 33

János: És te hogy vagy?

És

te

hogy vagy

and

you

how are you

János: And how are you?

Line 26 / 33

Béla: Megvagyok. Most új munkahelyen dolgozom, a Mátzás téren.

Megvagyok

Most

új

munkahelyen

dolgozom

a Mátzás téren

I'm fine

now

new

workplace

I work

on the Mátzás Square

Béla: I'm fine. Now I'm working in a new workplace, Mátzás Square.

Line 27 / 33

János: És itt mennyit keresel?

És

itt

mennyit

keresel

and

here

how much

are you looking for

János: And how much are you earning here?

Line 28 / 33

Béla: Negyvenezer forintot kapok egy hónapban. Ez manapság nem rossz pénz!

Negyvenezer

forintot

kapok

egy

hónapban

Ez

manapság

nem

rossz

pénz

forty thousand

forint

I get

one

month

this

nowadays

not

bad

money

Béla: I get forty thousand forints a month. That's not bad money these days!

Line 29 / 33

János: Nem bizony!

Nem

bizony

not

certainly

János: Certainly not!

End of Dialog 1
Additional Expressions

Line 30 / 33

Milyen utcában laksz?

milyen

utcában

laksz

what

on street

you live

On what street do you live?

Line 31 / 33

Az ötödik emeleten lakunk.

Az ötödik

emeleten

lakunk

on the fifth

upstairs

we live in

We live on the fifth floor.

Line 32 / 33

Én kerttel házban lakom.

Én

kerttel

házban

lakom

I

with garden

in a house

I live

I live in a house with a garden.

Line 33 / 33

Hol dolgozol?

Hol

dolgozol

where

you work

Where do you work?

End of Additional Expressions