US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 08

Hungary map

Play entire audio recording.

Title

Imádok meccsre járni!

Imádok

meccsre

járni

I love

match

to walk / to go

I love going to football matches!

Beginning of Dialog 1
A TV journalist is making a documentary about the lifestyle of Hungarian teenagers.
Zoli Szabó, a 13 year old from Budapest, is one of the children interviewed.

Line 1 / 58

Riporter: Mit és hol reggelizel, ebédelsz és vacsorázol?

Mit

és

hol

reggelizel

ebédelsz

és

vacsorázol

what

and

where

you eat / have breakfast

you eat / have lunch

and

you eat / have dinner

Riporter: What and where do you have breakfast, lunch and dinner?

Line 2 / 58

Zoli: Otthon reggelizem.

Otthon

reggelizem

at home

I eat breakfast

Zoli: I have breakfast at home.

Line 3 / 58

Zoli: Reggelire általában vajas kiflit vagy zsemlét eszem, és kakaót vagy tejes kávét iszom.

Reggelire

általában

vajas

kiflit

vagy

zsemlét

eszem

és

kakaót

vagy

tejes

kávét

iszom

breakfast

usually

buttery

croissants

or

buns

I eat

and

cocoa

or

milky

coffee

I drink

Zoli: For breakfast, I usually eat butter croissants or buns and drink cocoa or coffee with milk.

Line 4 / 58

Zoli: Az iskolában ebédelek.

Az

iskolában

ebédelek

the

at school

I eat lunch

Zoli: Lunch at school.

Line 5 / 58

Zoli: Ebédre mindig van leves.

Ebédre

mindig

van

leves

for lunch

always

there is

soup

Zoli: There is always soup for lunch.

Line 6 / 58

Zoli: A második fogás pedig főzelék vagy hús, rizs, krumpli, tészta.

A

második

fogás

pedig

főzelék

vagy

hús

rizs

krumpli

tészta

the

second

course

in turn

vegetables

or

meat

rice

potatoes

pasta

Zoli: The second course is vegetables or meat, rice, potatoes, pasta.

Line 7 / 58

Zoli: Este anyu főz vacsorát.

Este

anyu

főz

vacsorát

evening

Mom

cook

dinner

Zoli: Mom prepares dinner in the evening.

Line 8 / 58

Zoli: De ha későn jön haza, mert sok a munka az irodában, csak hideget eszünk vacsorára.

De

ha

későn

jön

haza

mert

sok

a munka

az irodában

csak

hideget

eszünk

vacsorára

but

if

late

come

home

because

many / much

the work

in the office

just

cold

we eat

for dinner

Zoli: But if you come home late, because there's a lot of work in the office, we just eat cold food for dinner.

Line 9 / 58

Riporter: Mit csinálsz délután, iskola után?

Mit

csinálsz

délután

iskola

után

what

you do

afternoon

school

after

Riporter: What do you do in the afternoon, after school?

Line 10 / 58

Zoli: Hazamegyek és először eszem valamit.

Hazamegyek

és

először

eszem

valamit

I go home

and

first

eat

something

Zoli: I go home and eat something first.

Line 11 / 58

Zoli: Az iskolában elég rosszul főznek, és délután mindig éhes vagyok.

Az iskolában

elég

rosszul

főznek

és

délután

mindig

éhes

vagyok

the school

enough

ill

cook

and

afternoon

always

hungry

I am

Zoli: They cook pretty badly at school, and I am always hungry in the afternoon.

Line 12 / 58

Zoli: Aztán hétfőn és szerdán edzésre, kedden és csütörtökön pedig angolra megyek.

Aztán

hétfőn

és

szerdán

edzésre

kedden

és

csütörtökön

pedig

angolra

megyek

then

on Monday

and

on Wednesday

training

on Tuesday

and

on Thursday

in turn

English

I go

Zoli: Then on Monday and Wednesday I go to workout, and on Tuesday and Thursday I go to English.

Line 13 / 58

Riporter: Mit sportolsz?

Mit

sportolsz

what

you practice sports

Riporter: What sport do you play?

Line 14 / 58

Zoli: Focizok.

Focizok

I play football / soccer

Zoli: I play soccer.

Line 15 / 58

Riporter: És mikor tanulsz.

És

mikor

tanulsz

and

when

you study / learn

Riporter: And when do you study?

Line 16 / 58

Zoli: Este. De utálok leckét írni.

Este

De

utálok

leckét

írni

evening

but

I hate

lesson

write

Zoli: In the evenings. But I hate writing a lesson.

Line 17 / 58

Zoli: Inkább magnót hallgatok vagy tévét nézek.

Inkább

magnót

hallgatok

vagy

tévét

nézek

rather

recorder

I listen

or

television

I watch

Zoli: I'd rather listen to a tape recorder or watch TV.

Line 18 / 58

Zoli: De anyu mérges, ha túl hangos a magnó.

De

anyu

mérges

ha

túl

hangos

a

magnó

but

Mom

upset / angry

if

too / exceedingly

loud

the

tape recorder / tape player

Zoli: But Mom gets angry when the tape player is too loud.

Line 19 / 58

Riporter: Ha nem értesz valamit, a szüleid tudnak segíteni?

Ha

nem

értesz

valamit

a

szüleid

tudnak

segíteni

if

not / no

you understand

something

the

parents

they know

to help

Riporter: If you don't understand something, can your parents help you?

Line 20 / 58

Zoli: Nem nagyon érnek rá.

Nem

nagyon

érnek

not

very

worth

on it /at it

Zoli: They're not very good at it.

Line 21 / 58

Zoli: Anyu munka után bevásárol, főz.

Anyu

munka

után

bevásárol

főz

Mom

work

after

goes shopping

cooks

Zoli: Mom goes shopping after work, and she cooks.

Line 22 / 58

Zoli: Mindig fáradt és ideges.

Mindig

fáradt

és

ideges

always

tired

and

nervous / upset

Zoli: Always tired and upset.

Line 23 / 58

Zoli: Apu későn jár haza, mert két munkahelyen dolgozik.

Apu

későn

jár

haza

mert

két

munkahelyen

dolgozik

Dad

late

goes

home

because

two

workplace

works

Zoli: Dad comes home late because he works two jobs.

Line 24 / 58

Riporter: Segítesz otthon a házimunkában?

Segítesz

otthon

a

házimunkában

can you help

at home

the

in housework

Riporter: Do you help with housework at home?

Line 25 / 58

Zoli: Nem nagyon. A szüleim takarítanak.

Nem

nagyon

A

szüleim

takarítanak

not

very

the

my parents

do cleaning

Zoli: Not really. My parents do the cleaning.

Line 26 / 58

Zoli: Én újságot veszek, mert apu szeret újságot olvasni, vagy néha segítek bevásárolni.

Én

újságot

veszek

mert

apu

szeret

újságot

olvasni

vagy

néha

segítek

bevásárolni

I

newspapers

I buy

because

Dad

loves

newspapers

read

or

sometimes

I help

shopping

Zoli: I buy a newspaper, because Dad loves to read a newspaper or sometimes I help with shopping.

Line 27 / 58

Riporter: És mit szeretnéi elérni?

És

mit

szeretnéi

elérni

and

what

would

to reach / to accomplish

Riporter: And what do you want to achieve?

Line 28 / 58

Riporter: Mi leszel, ha felnőtt leszel?

Mi

leszel

ha

felnőtt

leszel

what

you will be

if

adult

you will be

Riporter: What will you be, when you grow up?

Line 29 / 58

Zoli: Nem is tudom. Talán állatorvos.

Nem

is

tudom

Talán

állatorvos

not

also

I know

maybe

veterinarian

Zoli: I don't know. Maybe a veterinarian.

Line 30 / 58

Zoli: Sok pénzt szeretnék, de nem akarok egész nap csak dolgozni.

Sok

pénzt

szeretnék

de

nem

akarok

egész

nap

csak

dolgozni

many / much

money

I would like

but

not

I want

whole / entire / all

day

just

to work

Zoli: I want a lot of money, but I just don't want to work all day.

Line 31 / 58

Zoli: Szeretnék egy nyugati kocsit és egy nagy házat is.

Szeretnék

egy

nyugati

kocsit

és

egy

nagy

házat

is

I want

a / one

Western

car

and

a / one

big

house

too

Zoli: I'd like a Western car and a big house too.

Line 32 / 58

Zoli: Szeretnék sokat utazni külföldre.

Szeretnék

sokat

utazni

külföldre

I want

much

to travel

abroad

Zoli: I would like to travel abroad a lot.

Line 33 / 58

Zoli: Imádok meccsre járni és nagyon szeretnék egyszer Angliában egy focimeccset látni.

Imádok

meccsre

járni

és

nagyon

szeretnék

egyszer

Angliában

egy

focimeccset

látni

I love

match / game

to walk / to go

and

very

I want

once

in England

a/ one

football match

to see

Zoli: I love going to a game and really want to see a football game in England once.

Line 34 / 58

Zoli: Remélem, hogy sikerül!

Remélem

hogy

sikerül

I hope

that

succeed

Zoli: I hope it will succeed!

Line 35 / 58

Zoli: De lehet, hogy mindez csak álom.

De

lehet

hogy

mindez

csak

álom

but

may

that

all of this

csak

dream

Zoli: But it might just be a dream.

End of Dialog 1
Beginning of Dialog 2

Line 36 / 58

A magyarok nagyon szeretnek enni.

A

magyarok

nagyon

szeretnek

enni

the

Hungarians

very

love

to eat

Hungarians love to eat.

Line 37 / 58

Magyarországon reggelire az emberek vajas kenyeret és szalámit, sajtot, kolbászt vagy sonkát esznek.

Magyarországon

reggelire

az

emberek

vajas

kenyeret

és

szalámit

sajtot

kolbászt

vagy

sonkát

esznek

in Hungary

for breakfast

the

people

buttery

bread

and

salami

cheese

sausage

or

ham

they eat

In Hungary, people eat buttered bread and salami, cheese, sausage or ham for breakfast.

Line 38 / 58

Utána feketét, tejes kávét vagy citromos teát isznak.

Utána

feketét

tejes

kávét

vagy

citromos

teát

isznak

after / then

blacks

milky

coffee

or

lemon

tea

they drink

Then they drink black coffee, coffee with milk, or tea with lemon.

Line 39 / 58

Sokan csak egy kávét isznak reggel, és sietnek dolgozni.

Sokan

csak

egy

kávét

isznak

reggel

és

sietnek

dolgozni

many

just / only

one / a

coffee

they drink

in morning

and

hurry

to work

Many people drink only coffee in the morning and rush to work.

Line 40 / 58

Délben a legtöbb ember főtt ételt eszik.

Délben

a

legtöbb

ember

főtt

ételt

eszik

noon

the

most

people

cooked

food

eat

At noon, most people eat cooked food.

Line 41 / 58

Egy tipikus magyar ebéd levessel kezdődik.

Egy

tipikus

magyar

ebéd

levessel

kezdődik

a / one

typical

Hungarian

lunch

soup

begins

A typical Hungarian lunch begins with soup.

Line 42 / 58

A második fogás lehet főzelék (bab-, borsó-, tök-, vagy krumplifőzelék), hús krumplival, rizzsel vagy tészta.

A

második

fogás

lehet

főzelék

bab-

borsó-

tök-

vagy

krumplifőzelék

hús

krumplival

rizzsel

vagy

tészta

the

second

course

may be / can be

vegetables

beans

peas

pumpkin

or

potatoes

meat

with potatoes

rice

or

pasta

The second course can be cooked vegetables (beans, peas, pumpkin or potatoes), meat with potatoes, rice or pasta.

Line 43 / 58

Magyarországon kevés ember vegetáriánus.

Magyarországon

kevés

ember

vegetáriánus

in Hungary

few

human / people

vegetarian

Few people in Hungary are vegetarians.

Line 44 / 58

A magyarok sok húst esznek.

A

magyarok

sok

húst

esznek

the

Hungarians

many / much

meat

they eat

Hungarians eat a lot of meat.

Line 45 / 58

Gyakran van harmadik fogás is: általában valamilyen sütemény.

Gyakran

van

harmadik

fogás

is

általában

valamilyen

sütemény

often

there is

third

course

too / also

usually

any kind / some kind

cake

There is often a third course too: usually some kind of cake.

Line 46 / 58

És persze egy jó erős fekete!

És

persze

egy

erős

fekete

and

of course

a / one

good

strong

black

And of course a good, strong black coffee!

Line 47 / 58

A magyar ebéd után nehéz felállni.

A

magyar

ebéd

után

nehéz

felállni

the

Hungarian

lunch

after

difficult

to stand up

It is difficult to get up after the Hungarian lunch.

Line 48 / 58

A tipikus magyar vacsora olyan, mint az ebéd.

A

tipikus

magyar

vacsora

olyan

mint

az

ebéd

the

typical

Hungarian

dinner

so

as

the

lunch

A typical Hungarian dinner is like lunch.

Line 49 / 58

Nem sokan esznek hideget vacsorára.

Nem

sokan

esznek

hideget

vacsorára

not

many

they eat

cold

for dinner

Not many people eat cold food for dinner.

Line 50 / 58

A magyarok általában nem olajjall, hanem zsírral főznek és sok pirospaprikát használnak.

A

magyarok

általában

nem

olajjall

hanem

zsírral

főznek

és

sok

pirospaprikát

használnak

the

Hungarians

usually

not

oil

but also

with fat

cook

and

much

red pepper

use

Hungarians do not usually cook with oil, but with fat and use a lot of red peppers.

Line 51 / 58

Az átlag magyar jobban szeret enni és inni, mint sportolni.

Az

átlag

magyar

jobban

szeret

enni

és

inni

mint

sportolni

the

average

Hungarian

better

likes / loves

to eat

and

to drink

as

to exercise

The average Hungarian likes to eat and drink rather than exercise.

Line 52 / 58

Most már érti, hogy miért van olyan sok kövér ember Magyarországon!

Most

már

érti

hogy

miért

van

olyan

sok

kövér

ember

Magyarországon

now

already

understand

that

why

there are

so

many

fat

human / people

in Hungary

You now understand why there are so many fat people in Hungary.

End of Dialog 2
Additional Expressions

Line 53 / 58

Mi van reggelire?

mi

van

reggelire

what

there is

for breakfast

What's for breakfast?

Line 54 / 58

Most inkább tévét nézek.

Most

inkább

tévét

nézek

now

would rather

television

I look / I watch

I would rather watch TV now.

Line 55 / 58

Jobban szeretek úszni mint focizni.

Jobban

szeretek

úszni

mint

focizni

better

I like to

to swim

as / than

to play football

I prefer swimming to playing football.

Line 56 / 58

Remélem, hogy a Balatonhoz is jössz.

Remélem

hogy

a

Balatonhoz

is

jössz

I hope

that

the

to Lake Balaton

too / also

you come

I hope you are coming to Lake Balaton as well.

Line 57 / 58

Budapesti vagy?

Budapesti

vagy

from Budapest

or

Are you from Budapest? (asking a social inferior)

Line 58 / 58

Ön budapesti?

Ön

budapesti

you (formal)

from Budapest

Are you from Budapest? (formal)

End of Additional Expressions